Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, February 5, 2010

SaLuSa, February 5, 2010

Dit ni riktar era tankar är vart er energi går, och ju mer ni fokuserar på det desto starkare blir länken för er. Så, ni kan se Mina Kära, varför det är viktigt att ni håller de positiva förändringarna som har lovats er i minnet. När ni så gör hjälper ni dem att manifestera snabbare än vad de annars skulle ha gjort. Er nuvarande verklighet utvecklades på detta sätt och det är därför som vi säger att ni själva skapade den. Det finns ingen Gud som häller hån eller ilska på er utan istället en stor kärlek av förståelse, vilket välkomnar er tillbaka till Ljuset när er erfarenhet i dualitet är avslutad. Eftersom det finns en fundamental tro bland många att Gud kräver tillydnad finns det också ett accepterande av själv beskyllande. Ni skulle vara vänligare mot er själva om det kom i en form av själv analys, för att avgöra varför ni anser er själva skyldiga till förseelser som anses vara en synd.

Som vi har informerad er tidigare så är era liv menade att tillåta er genomleva dualitet och lära er från det. Ni kan helt klart inte förvänta er att saker och ting alltid går smidigt, och under denna tid finns det utmaningar till er förmåga att hålla fast vid ert Ljus. Misstag eller fel beslut räknas inte emot er, men från er personliga synvinkel, att skada en annan själ är något som medför lektioner för er, i allra högsta grad. Det blir ert eget omdöme och ingen annans som bestämmer hur ni reagerar. En sak ni måste ta i beaktning är Människans lag, som medför bestraffning när den är bruten. Andliga lagar definieras dock av Gud och gäller alla levande former som har en gåva av fri vilja, och när de inte följs upprepas erfarenheten tills att ni klarar av den. Detta är andlig utveckling och ert medvetande kommer inte att lyftas högre tills att lektionerna har inlärts.

På grund av ortodoxa religiösa läror bär många med sig ett stort dåligt samvete, och det är inte bara en börda utan det är som en stor tyngd som hänger runt er nacke, vilket förhindrar era framsteg. Tankar såsom ”ovärdighet” smyger in i folks sinnen och förhindrar dem att se sina sanna själva. Vad än ni har gjort som orsakar sådana känslor, kom ihåg att ni är älskade lika mycket som någon annan själ och ingen diskriminering sker mot er. I själva verket så är ni på sätt och vis väsentligare, därför att framgång för Mänskligheten hänger på att varje själ når en nivå av perfektion. För att hjälpa er ger änglar och guider sin uppmärksamhet åt er, och följer varje själ på dess resa. Att ni kanske inte är medvetna om dem eller erkänner deras närvaro gör inget. Naturligtvis skulle det vara bättre om ni accepterade dem, då de skulle bli mycket nöjda om ni ”pratade” med dem och inbjöd deras hjälp. Om ni inte än känner er bekväma med den idén kan ni kalla direkt på Gud och hjälp kommer att ges på de sätt som bäst tjänar era intressen.

När ert medvetande växer kommer ni att bli mer medvetna om de Andliga Hjälparna runt omkring er, ni kommer att se dem och prata med på ett naturligt sätt. En del av er gör redan så, och det är ett märke av högre vibrationer som attraherar dem till er. Lika synnerligen attraherar lika, vilket återigen är varför ni behöver vara försiktiga med var ni placerar er fokus. Era hjälpare är där för att se till att ni avslutar era erfarenheter i enlighet med ert livs plan, och de utför Guds vilja. Allt de gör är med stor kärlek och förståelse, eftersom de förstår hur viktig deras del är i er tillväxt. En del själar tror faktiskt att de undergår en bestraffning, men de skulle bli förvånade att veta att de själva har gått med på deras livserfarenhet. Ni kan därför reflektera på dem på ett sätt så att ni kan förstå vad deras mening är för er. När ni gör det blir livet mer uthärdligt istället för att förefalla meningslöst.

Ni kanske undrar om vi också har erfarenheter liknade era. Svaret är inte nödvändigtvis då det finns många vägar som leder mot Upplyftningen, och alla inkluderar inte en cykel av dualitet. Eftersom ni är i ett stadium av avslutning måste vi dock säga er att det är ett av de snabbaste sätten för utveckling. Detta borde ha varit en faktor i ert beslut att genomleva dualitet. Möjligheten ni nu har är för en stor allmän Upplyftning och det är ett mycket speciellt tillfälle som infaller enbart en gång i en solcykel. Trots detta, som vi ofta nämner, kommer ni denna gång att upphöjas i era fysiska kroppar. Det betyder därför inte döden för den gamla, utan enbart en förändring som låter er använda den i en högre vibration. Se till oss, då det är där som ni till slut hamnar när det gäller er utveckling. Vi ses alltid som exempel av kroppslig perfektion, och på toppen. Vi kan i själva verket vara hundratals år gamla utan några synliga tecken på åldrande, då det inte är en del av vår erfarenhet.

På det ena eller andra sättet har ni så mycket att se fram emot, så vi undrar vad ett par år till betyder för er. Ni kan se att sluttiden är här och därför så pågår förändringarna. Håll er mentalt starka och se till förändringar inom er själva, för ni kommer förmodligen att märka hur mycket bättre ni är på att koncentrera er på framtiden. Också hur ni kan behålla en fredlig min vad än som konfronterar er. Ni är verkligen ett lugnande inflytande på andra runt omkring er, och ni har visionen som kommer med ett expanderande medvetande. Det är fortfarande långt kvar, men processen för Upplyftning kommer att accelereras när vi väl öppet träffar er. Vi kommer att utbilda er i expansion av själen, och upplyftandet av era kroppar tills att era celler blir kristallina. Till sist kommer ni att lyftas upp till fullt medvetande, och vi kommer att ha ett finger med i spelet i det också så att ni når fullbordan.

Förändringarna kanske låter skrämmande för en del av er som inte än har blivit så väl informerade. Kom alltid ihåg vårt löfte att hjälpa er på vägen, och varje steg kommer att förklaras så att ni gör så med fullt självförtroende och förståelse. Vår största önskan är för er framgång så att ni kan förena er med oss på den stora resan, som kommer att ta oss vitt och brett i Kosmos. Det är oändligt och magnifikt, och sprudlar med liv överallt. Kan ni inte känna vad som väntar er och spänningen det kommer att införa, och dualiteten kommer att bleka in i bakgrunden tillsammans med alla dessa minnen som orsakade er smärta eller lidande. Förflytta er in i Ljuset och Älska med oss, och vi skall bli pionjärer av en ny rörelse för fred varhelst vi går.

Jag är SaLuSa från Sirius, och hoppas jag har givigt er mycket att tänka på som tillåter er att avsluta denna cykel i full lycka.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge