Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 7 december 2018


Mike Quinsey - 7 december 2018

Mike Quinsey

Insikten om att det går en underström av förändring runt jorden blir allt tydligare för allt fler och fler människor. Man kan också notera att det tycks finnas mer medkänsla än någonsin tidigare för de själar som är mest utsatta och i behov av hjälp. Den mänskliga rasen befinner sig för närvarande i en svår period, och de som ser den större bilden förstår behovet av omedelbara åtgärder. Fler själar än någonsin vaknar upp inför jordens och hennes människors behov. Dessa vakna själar kämpar för att få det stöd de behöver. Det befinner sig i en position från vilken de kommer att gå segrande, men inte utan kamp.

Vissa vill fortfarande vara kvar i de gamla energierna och allt som de är bekanta med och är ovilliga att släppa taget om det. Men det nya får hela tiden mer kraft och energi och det blir omöjligt att hejda förändringarna från att äga rum. Dessa föregår de större förändringar som utlovats och som behövs för att vända de gamla energierna ryggen. Med de alarmerande varningarna om en ständigt ökande uppvärmning av Jordens klimat kommer människor att förvänta sig och kräva omedelbara åtgärder för att förbereda sig inför de resulterande förändringarna medan det fortfarande finns tid. För att få saker att hända tar folket ledningen och är inte beredda att vänta i åratal på att regeringar ska vidta nödvändiga globala åtgärder.

Det kan inte nog betonas att ni ska ta tillfället i akt, det tillfälle som nu har presenterat sig att rensa eventuella gamla ”skulder” som ni ådrog er och förde med er från den tidigare tidsåldern som slutade 2012. Ni vände faktiskt sida och började på ett rent blad vid övergången till den Nya Tidsåldern. Som ett resultat bör du finna att livet är mycket mjukare och mindre besvärligt. I dag bör du faktiskt kunna uppfatta förändringen och hålla med om att det går mycket bättre än tidigare. Vibrationerna fortsätter att höjas och enbart detta gör att ditt liv rör sig jämnare.

Självklart kommer det under en tid att finnas yttre problem, eftersom mycket fortfarande befinner sig under förändring och det gamla finner att det inte har någon plats i de nya vibrationerna. Fokusera på dina egna behov och försök att inte delta i negativa problem som inte berör dig. Alla dina aktiviteter bör syfta mot att fortsätta din egen upplyftning. Du har passerat markören (2012) och en möjlighet att gå hela vägen till Ascension ligger nu framför dig. Det är inte bara en chans du får en gång i det här livet, men som mänsklig ras är det en möjlighet som ni inte har uppnått i tidigare tidsåldrar. Du kanske redan har beslutat dig för att nu är du redo att möta den här utmaningen, och var så säker, dina guider är glada och gör vad de kan för att hjälpa dig att nå ditt mål.

Framtiden ser ljus ut och med tiden kommer fred att lägra sig över jorden. De med negativa vibrationer måste ändra på sig eller lämnas kvar när vägarna skiljs. Det går inte att stiga upp om inte vibrationerna är kompatibla med de högre. Det innebär att man inom vissa familjer kommer att gå skilda vägar, och denna möjlighet förutsågs redan innan de inkarnerade. Förstå att ni ibland är placerad bland själar för att ni genom er närvaro och exempel hjälper till att främja deras utveckling. Det är också möjligt att du framöver kommer att hålla kontakt med dem och agerar som en av deras guider. Vi vet att banden mellan er kan vara mycket starka.

Vi kan förstå er rädsla inför händelser och hur förlopp verkar utvecklas, att lämna de gamla energierna är inte lätt. Men de måste ge plats för de nya och det finns ingen möjlighet att de nya energierna kan träda fram med de gamla. De måste gå skilda vägar och det brådskar. Att skapa två separata vägar är det enda möjliga sätt att tillåta det gamla och det nya att fortsätta sina respektive utvecklingar. Cyklerna fortsätter och var säker på att det alltid kommer nya tillfällen att stiga upp, ingen själ förnekas möjligheten. Vissa kanske inte är intresserade eller redo att gå vidare, men det kommer alltid att finnas hjälp när de vidtar åtgärder för att utvecklas. Systemet är helt rättvist och bygger på den fria vilja som ges till varje själ, oavsett hur de använder den. Naturligtvis finns det karma att betala, men, återigen, all hjälp ges där den begärs.

Ni Kära, ni är omgivna av andra själar som hjälper er att uppnå ert mål beträffande Uppstigningen (Ascension). Ni är beskyddade och vägledda varje steg samtidigt som ni behåller er gåva med fri vilja. När ni är utanför kroppen, såsom de flesta själar är när deras kropp vilar och sover, möter ni ofta era guider och diskuterar er utvecklingsplan. Det är väl organiserat för att säkerställa er framgång, men tänk på att inte varje själ är redo att stiga upp och vissa befinner sig fortfarande i inlärningens tidigare stadier. Men all erfarenhet är av värde, även om det i ditt nuvarande liv kanske inte verkar så. Det beror på att du inte kan se den övergripande bilden, medan dina guider kan se den inklusive dina framtida möjligheter.

Under många liv har du gått igenom en inlärningsprocess där du aldrig fått fler utmaningar än du kan hantera. Varje själ har en sin förmåga att ta till sig de läxor den får för att kunna använda dem för sin utveckling. Därför är er värld full av själar med olika åsikter om livets mening, själar som följer olika trossystem. Ni har sannolikt hört uttrycket att "när eleven är redo visar sig Mästaren" och det sammanfattar den normala väg som själar går. Din inskolning är mycket väl förberedd, även säkerställs att du möter de "rätta personerna" som kan påverka dig och hjälpa dig längs din utvalda väg.

Livet är tänkt att vara roligt och det finns så många erfarenheter som du kan välja mellan och så mycket du kan lära av dem. Inse att erfarenheterna är avsedda att hjälpa din utveckling så att den fortskrider på ett ordnat sätt och överensstämmer med dina behov. Din livsplan är ordnad så att du möter de rätta personerna och de som du paras ihop med och till och med gifter dig med också är en del av din livsplan. Det handlar om att säkerställa att alla berörda parter får sina erfarenheter. Självklart finns det tillfällen då föreningen av två själar ska rensa ut negativitet som finns mellan dem, så i vissa fall bör du inte känna skam om ni misslyckas med att stanna kvar tillsammans. Var säker på att varje erfarenhet du gör har en större orsak som påverkar din utveckling. När du lägger märke till sådana aspekter i ditt liv, kom då ihåg att för många av er är det hårda arbetet gjort och ni är nu på väg mot Uppstigningen.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullkomning. Det är verkligen nödvändigt mitt i så mycket förvirring och osäkerhet. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge