Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 30 november 2018


Mike Quinsey - 30 november 2018

Mike Quinsey

I takt med att medvetenheten ökar kommer människor att bli mer intuitiva och mindre benägna att acceptera vad de förväntas att tro. I århundraden har de matats med nyheter som inte innehållit den fulla sanningen och ibland varit rena lögner. Nu när människor blir mer medvetna förändras situationen och de kräver sanningen. Deras röster kommer att höras och i ena änden på skalan kommer demonstrationer att förekomma tills människorna får vad de vill ha. Det är beklagligt att våld har använts men det visar ändå den passion som människor känner för dessa problem. Samma energi måste kanaliseras över till fredliga protester, eftersom det annars kommer att ge myndigheterna en ursäkt att ta till mer kraft och våld för att kontrollera demonstranterna. Myndigheterna har ingen önskan att bekämpa folket, men om ordning ska upprätthållas blir det ibland nödvändigt att agera när våld används. Det är olyckligt att skrupelfria människor använder demonstrationer som skydd för att använda våld, eftersom dessa personer inte nödvändigtvis är kopplade till protesternas mål.

Jordens folk har mycket mer kraft och mer makt än de inser, och när deras kollektiva tänkande fokuserar på samma mål ger det resultat. Det är därför gruppmeditation är så kraftfullt. Av samma anledning är bön kraftfullt, men inte den typen av rabblande upprepning som ofta förknippas med religion. Budskapet måste komma från hjärtat och vara fyllt med kärlek. När du ber om hjälp från de större krafterna såsom Gud, var säker på att din bön blir mottagen. Ibland kommer svaret på ett sådant sätt att du inte nödvändigtvis länkar samman det med din bön. De som sänder ut negativa böner kommer sannolikt att finna att de studsar tillbaka på dem själva genom Lagen om Attraktion.

Om ni betänker att det inte har skett någon uppenbar lättnad i förändringstakten på jorden, är det uppenbart att det inte finns någon återgång till de gamla sätten eller villkoren. En ny era har tagit vid och med den har de gamla sätten blivit ersatta av nya idéer. Den Nya Tidsåldern har sakta men säkert etablerats. Den tid är förbi när förändringar som borde förts in hölls tillbaka av dem som fortsätter att stödja de gamla tillvägagångssätten. För närvarande förhindras nya förbättrande uppfinningar och idéer av dem som dra nytta av att framstegen hålls tillbaka. Det beror på en önskan att behålla de gamla sätten för att de ofta ger mer profit. Men var så säker, framsteg kommer dock att se till att förändringarna introduceras och de Ljusvarelser som hjälper till att förverkliga dem kommer att lyckas.

Kära du, oavsett vilken situation du befinner dig i är det mer än troligt att du har dragit den till dig. Det betyder inte att du nödvändigtvis kommer att bli involverad, din erfarenhet kan vara att möta situationen ur observatörens synvinkel. Du lär dig hela tiden oavsett den situation du befinner dig i. Till exempel, du blir vittne till en olycka och din första tanke är att ge hjälp eller, som vissa väljer, att inte bli involverad. Många sådana situationer växer upp ganska ofta och är på visst sätt en test på dina reaktioner. Självklart kan du inte göra allt för alla, men om dina första tankar är för andras välbefinnande ökar du dina vibrationer.

Jorden är en svår plats att göra dina erfarenheter genom vilka du lär dig vad som är rätt eller fel ur en andlig synvinkel. Tänk på att det du sår kommer tillbaka till dig, och när du tror att en erfarenhet har varit orättvis, kanske den inte nödvändigtvis relaterade till ditt nuvarande liv. Karma kan hållas tillbaka tills en lämplig tidpunkt uppstår när den kan rensas, så var säker på att det inte finns några misstag när det gäller detta. Ta allt på allvar och acceptera det du uppfattar vara läxan, och det är nästan säkert att du inte behöver uppleva den igen. Karma är inte ett straff utan en inlärningskurva som utvecklar det som själar under utveckling måste gå igenom. Systemet är helt rättvist och vi har ofta talat om för er att ni, som en följd av de läxor som ni lär er, aldrig behöver gå igenom samma erfarenhet igen.

Om du upplever livets erfarenheter överväldigande så var medveten om att du alltid accepterat dem innan du inkarnerar. Ingen förväntas acceptera mer än den kan klara av. När allt kommer omkring är dina guider alltid närvarande och om du lyssnar på dem hjälper de dig genom de svåra tiderna. Sedan har du ditt Högre Jag, din alltid närvarande aspekt som känner dig bättre än du själv, som också ger dig vägledning, men den tvingar sig aldrig på dig. Den Fria Viljan respekteras även om du använder den felaktigt, men då kommer det att medföra karma. Så acceptera dina läxor med behag och god vilja eftersom de är dina trappsteg till utveckling. Om du visste exakt hur mycket dina guider har hjälpt dig, skulle det överraska dig eftersom de påverkar dig att vidta den rätta handlingen när dina tankar kanske ta en annorlunda väg.

I dina mest ensamma eller ledsna stunder försöker dina guider att lyfta dig, de finns alltid vid din sida. De sänder dig kärleksfulla energier hela tiden och är extatiska när du i din tur ger din kärlek och dina välsignelser till en annan själ. Varje handling noteras och räcker långt vad gäller att öka dina vibrationer. Andra människor som kommer i kontakt med dig kommer att uppleva dem utan att veta vad det är och mår väldigt bra i ditt sällskap, eftersom de högre energierna är läkande till sin natur. I den andra änden av skalan får negativa energier människor att känna sig obekväma, eftersom de är tydligt obehagliga. Inom en snar framtid kommer sådana själar att befinna sig bland likasinnade, medan de själar som är redo kommer att göra Uppstigningen.

Livet kan tyckas orättvist om du inte förstår karmasystemet och inte vet vad du behöver göra för att gå vidare och skapa din egen möjlighet att utvecklas och lämna de lägre vibrationerna bakom dig. Du bör koncentrera dig på dina egna framsteg, eftersom ingen själ favoriseras framför någon annan, och alla får lika möjligheter att lära sig och utvecklas. Det är upp till dig att överväga när du är redo att gå framåt, och så snart du vill göra det kommer hjälp att finnas till hands. De som redan har utvecklats till de högre dimensionerna kommer att hjälpa dig längs din utvalda väg. På många olika nivåer får ni hjälp genom era liv, eftersom det ligger i allas intresse att hjälpa så många själar som möjligt att göra uppstigningen. Den frigör dem från karmahjulet och frigör dem från det nödvändiga att behålla reinkarnationen i de lägre dimensionerna för att utvecklas.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullkomning. Det är verkligen nödvändigt mitt i så mycket förvirring och osäkerhet. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge