Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 4 januari 2019


Mike Quinsey - 4 januari 2019

Mike Quinsey

Vi kan se den fulla potentialen som vinkar i en nära framtid men inte den exakta tidpunkten när varje händelse kommer att äga rum. Äntligen kan ni vara så gott som hundra procent säkra på att snart få se ett antal förutsägelser gå i uppfyllelse, inklusive förändringar inom den politiska sfären som kommer att ge er en ny politisk dagordning som stryper Illuminaternas förmåga att diktera er framtid. Istället kommer en ny dagordning att upprättas som påskyndar era framsteg in i den Nya Tidsåldern och de fördelar detta innebär. När människor inser att det som händer är till deras fördel kommer det att sträcka ut sina händer i fred och samarbete länder emellan. Konflikternas tid upphör och hålls i schack av dem som får befogenhet att leda befolkningen i rätt riktning för att uppnå befolkningens mål.

Snarare förr än senare kommer era monetära system att tas om hand eftersom de länge varit källa till ojämlikhet och permanent hållit de som kämpat för sin existens i ett konstant tillstånd. Världens rikedom är mer än tillräcklig för att säkerställa att alla har en tillfredsställande levnadsstandard. Den har medvetet hållits nere av dem som roffat åt sig denna rikedom för att toppfylla sina egna fickor. De mörka är utan tvekan de främsta synderna. De har stulit pengar för egen vinning och världskontroll. Det kommer att ta tid att få saker och ting i balans igen, men negativa styrkor kommer inte längre att kunna hålla resten av världen fångad för att tillfredsställa sin girighet och ambitioner att erövra världsherravälde.

Viktiga beslut är fattade och er framtid är redan fastställd och ingenting kan ändra det som har beslutats. Era framtida rättigheter leder er på en stadig väg mot världsfred, och freden kommer helt och fullt att breda ut sig när ni lyfts upp i de nya vibrationerna genom "Händelsen". Det kan inte ske på annat sätt, så försök att bortsett från de händelser som hänger samman med de mörka, för även i sina dödsryckningar kommer de att försöka allt för att hålla er tillbaka. Inse att er säkerhet och era framsteg är säkrade bara ni håller era högre vibrationer. Ingenting kan då störa ert öde att stiga upp, ”ascend”. Det kommer en tid när ni utan tvekan vet att ni är väl på väg, då händelser i era liv är väl synkroniserade och kan summeras som att "leva i nuet".

Att ta saker som de kommer till er är troligen något nytt. I normala situationer tycker människor om att planera framöver och kan till och med känner sig vilsna när de till synes inte har någon kontroll över sina liv. Men förstå att det finns många själar och energier som följer dig genom hela ditt liv, och deras avsikt är att hjälpa och styra dig på ett sådant sätt att du utvecklas i enlighet med din livsplan. Under varje inkarnation ligger fokuset på din fortsatta utveckling och inkarnationen planeras därför så att du får de möjligheter du behöver. Livet kan ibland verka som en serie osammanhängande händelser, men om du kunde se hur du utvecklats under tidigare liv skulle du se sammanhangen.

Inte mycket lämnas åt slumpen. Kom alltid ihåg att du kom in i detta liv med en livsplan som du redan samtyckt till och accepterat. Du kommer utan tvekan att inse att det är bäst att inte i förväg känner till de utmaningar som väntar dig. Men i vissa liv blir du medvetet om ditt öde på ett mycket tidigt stadium och vet redan vad du vill göra med ditt liv och ger dig hän med fullt engagemang. Hur som helst så leds du längs en väg som ger dig de möjligheter du behöver för att uppfylla din överenskomna livsplan, men du har fortfarande gåvan att ha en fri vilja. Men du kommer nästan säkert att följa din livsplan och kommer intuitivt att veta vad som är det rätta för dig.

Er Jord fortsätter sin väg in i ett område där vibrationerna blir allt snabbare. Det är till er fördel och en del i en långsiktig plan att snabbt engagera er i högre vibrationer. Ändringarna kommer att märkas individuellt och ju mer ni utvecklas desto lättare blir det att bortse från vad som händer runt omkring er. Det beror delvis på förståelsen för tiden ni är inne i, men också på sättet att säkerställa tillfredsställande framsteg. Sättet är att hålla sig centrerad och hela tiden fokuserad på ditt mål. Tiden har äntligen kommit när du bör ge mer uppmärksamhet åt dina egna behov och förstå att varje själ har haft samma möjlighet att höja sig. Många har inte kunnat göra det och är illa förberedda för det som kommer.

Även vid era lägsta erfarenhetsnivåer får ni hjälpt, och ofta ges då mer hjälp och vägledning i ett försök att hjälpa er att ta en väg som leder till er upplysning. Det handlar inte om intelligens utan om det inre gensvaret på att du behöver placera dina fötter på din andliga väg om du ska höja dina vibrationer. Några kanske frågar hur de kan veta om de gjort framsteg? Svaret är; genom en större sinnesro och en tydlig känsla av syfte i livet. Väldigt många själar känner sig vilse och utan inriktning och undrar vad som är syftet med deras liv? Vet då att det först och främst är att rensa sitt karmiska ansvar. Det är genom att ge er mer tid för upplyftande aktiviteter som ger mer ljus och förståelse i ert liv.

Själar dras till varandra genom kärleken till varandra och den föreningen består och sannolikt får dem att spendera många liv tillsammans. Ofta är det då i andra roller än de som de tidigare har upplevt, men kommer alltid att innebära andlig vidareutveckling längs de valda vägarna. Det är troligt att din grupp själar har genomlevt ett antal inkarnationer som gett er ganska olika erfarenheter. Så när medlemmar i din andliga familj går vidare, fira deras prestationer och vet att ni kommer att träffas igen. Människokroppens död är inte själens död eftersom den är odödlig på grund av dess Gudomliga Jag (God Self within). Så mycket sorg och sörjande är helt onödigt om ni bara förstod och accepterade sanningen. De som redan gått över väntar på din återkomst och på att med glädje och kärlek få fira din hemkomst.

Ni kära, tiderna är inne när sanningen kommer att stå stadigt och falska och missförstådda fakta eller läror kommer att svepas åt sidan. Mängder av själar har uppnått en förståelse som innebär att de är redo att lära sig större sanningar, och det kommer de att få ta del av. De kommer att bli mer upplysta än under någon tidigare period.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullkomning. Det är verkligen nödvändigt mitt i så mycket förvirring och osäkerhet. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge