Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 31 maj 2019


Mike Quinsey - 31 maj 2019

Mike Quinsey

Ur vår synvinkel ser vi en värld som kämpar för att komma till rätta med problem som inte går att lösa med de gamla metoderna. Det är uppenbart att ni inte kommer att lösa dem förrän ni är beredda att titta på dem ur ett nytt perspektiv. Folk i allmänhet börjar inse att en ny väg måste öppnas och hänsyn tas till de förändringar som måste införas om ni ska övervinna era nuvarande problem. Svaren väntar på er omedelbara respons, att ni visar villighet att flytta in i det nya paradigmet utan några förutfattade meningar, och att ni är öppna inför att lösa era problem på sätt som är helt nya för er. Som alltid är era guider redo att hjälpa till. De vet redan svaren på de problem ni möter.

Tiden för att fatta viktiga beslut har kommit och ni måste hitta er väg ut ur den röra som ni såsom mänsklig ras befinner er i. Det finns en ny uppsättning människor redo att ta över nyckelpositionerna i samhället, personer med framsynthet och förmåga att få er in på rätt väg. Det bör bli en enkel övergång eftersom den hjälp ni behöver bara väntar på ert uppvaknande och sätta er på vägen till uppfyllandet av era behov, samtidigt som ni blir uppkopplade mot andra själar som även de kommer att hjälpa er. Det här är den tid som så många själar har väntat på, eftersom de redan är inriktade på och förberedda inför det arbete som ska utföras. Inse att ålder inte är någon viktig faktor i den tid vi nu går in i, och att de själar som utgör ”den nya goda kraften" är de som är yngre i den här inkarnationen. De utgör det Ljus som arbetar för er räkning, som förbereder er inför den här tiden, den viktigaste perioden eftersom den direkt leder till ert uppnående av Ascension.

Framstegen har tagit fart och pekar redan mot en framtid med mycket spännande förändringar. Det som hållits tillbaka från er kommer snart att bli tillgängligt och har faktiskt redan förberetts i det fördolda och innebär att man går vidare från de gamla sätten att leva. Resultatet blir ett rättvist sätt att fördela världens rikedom så att levnadsstandarden höjs och fattigdomen utrotas. Det tar lite tid innan det blir uppenbart, men frön har redan såts. Världens rikedom är sådan att ingen längre behöver lida av hunger eller brist och utsatthet.

Vädret har förändrats under senare tid och kommer fortsätta at ha sina ”ups and downs”, men med moderna prognosmetoder bör det vara möjligt att förutse vilka väderproblem som kommer och hantera dem på tillfredsställande sätt. Medan de mörka alltjämt fortsätter med sitt syfte att kontrollera andra livsformer i ert solsystem kan mänskligheten på egen hand utvecklas mot en fredlig samexistens, en utveckling som stöds av högre krafter. Fria viljan uttrycks som bäst med sympati och omsorg understödda av Universell Kärlek, och mänskligheten har just börjat inse att det är den enda vägen framåt. Ni är alla bröder och systrar, oavsett färg eller religiös tro, och bör stödja varandra i tider av nöd.

Inom de stigande vibrationerna blir allt fler människor extra känsliga för andras känslor och behov, vilket resulterar i alltmer omtanke och hjälp. Denna tendens kommer att växa och samla människor i allt högre grad. Förståelse och vänskap kommer att övervinna alla tidigare svårigheter, och ni kommer att acceptera varandra för dem ni är. Ni har säkert redan insett att på en nivå är alla själar lika och desamma. Annan färg eller religiös tro förändrar inte deras förhållande till alla själar. Kom också ihåg att för att växa i erfarenhet och tillväxt går varje själ igenom många inkarnationer, så betrakta inte andra såjsom annorlunda och skilda från dig.

Den stora valutaförändringen, växelkursförändringen, som är på gång ligger fortfarande och väntar på ”rätt¨ tidpunkt för att gå vidare. Det är många faktorer inblandade och den mest pressande har att göra med det falska värde som vissa valutor har. Förändringen motiveras av att få valutorna att återspegla sina sanna värden och huvudorsaken är att vissa valutor är mycket övervärderade. Med tiden kommer ert behov av pengar i dess nuvarande form att förändras och bli mindre och mindre nödvändigt. Det är inget nytt för er, i gamla tider var byteshandel sättet att göra affärer. Penningmarknaderna manipuleras ofta och falska värden spekuleras fram av dem som driver på detta för personlig vinning. Ni har hört uttrycket "pengar är roten till allt ont" och det är så sant som det är sagt. En förändring till det bättre är på gång och kommer att hjälpa de fattiga och alla de som lever i fattigdom.

Levnadsförhållandena i allmänhet kommer att förändras till det bättre för mänskligheten när man inser och erkänner att varje själ förtjänar att ha tillräckligt av jordens rikedom för att uppnå en bekväm levnadsstandard. Utbildningen har kommit långt för att förbättra detta och minska klyftorna mellan de som har och de som inte har. Människor kan nu förvänta sig ett lyft i levnadsstandard, en tendens som kommer att fortsätta fram till dess att fattigdom är helt utrotad. Tänk på att alla situationer har sitt värde, eftersom de erbjuder erfarenheter som hjälper själen att utvecklas. Under en följd av inkarnationer ger de erfarenheter från många olika levnadsnivåer och situationer.

”The Blue Avians” fortsätter att övervaka jorden och se till att era erfarenheter inte avbryts i onödan, eftersom varje själ har en livsplan som, när den följs optimalt, hhbidra till själens utveckling. Det är inte möjligt för andra att känna till bakgrunden till en själs inkarnation, saker utvecklas oftast normalt i enlighet med varje själs frivilliga åtaganden. Du ska veta att många högre varelser är närvarande och ser till att förändringarna följer den större planen för mänskligheten. De är ständigt närvarande och skickar vågor av kärlek och välsignelser för att hjälpa er igenom en period av turbulens så att ni kan resa er igen.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullkomning. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag och varje själ har samma uppkoppling.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge