Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, March 4, 2011

SaLuSa, March 4, 2011

Ljusets krafter gör allt de kan från de högre dimensionerna för att införa ett snabbt slut till spänningen i Libyen. Vi vill inte se onödigt dödande och blodsspillande, och regimförändringen kan inte stoppas. Allt förändras kontinuerligt och tiden har kommit för många länder att gå vidare. Runt om i världen så vaknar folk upp till vad de har upplevt och inser inte förrän nu hur det har hållits ned och förnekat sina rättigheter. Det gamla paradigmet tillät för kontroll och separation, men Ljuset har nu helt och fullt blivit en del av ekvationen, och bryter nu ned hållet som de mörka krafterna använde emot dem. Det kommer att bli mycket lättare att införa förändringarna om de rätta människorna installeras, som sätter människorna i första rummet. Detta tas nu an och även i länder som förefaller mer stabila så kommer förändringar fortfarande att behövas. Ha inga tvivel om att sådana själar väntar i bakgrunden på en signal, och det har planerats på detta sätt hela tiden. Folkets önskan och de positiva energier som de sänder ut är er försäkran att en framgångsrik avslutning på det ni behöver införa står för dörren.

Kanske onödigt att påpeka, men den Galaktiska Federationen har mycket att göra med det som händer just nu. Vi har väntat på vår tid under en tid då det eviga ”rätt tid” är mycket viktigt för oss. Om ni också önskar att se ett effektivt och positivt slut till de uppbrott som händer i många länder så måste vissa förändringar först äga rum. Ha förlitande och fortsätt att skicka ut ert Ljus varhelst ni ser ett behov för det. Ni kan ta åt er äran för mycket av vad som redan har uppnåtts och det var alltid menat att ni skulle vara en aktiv del av förändringarna. Vi är i själva verket ett lag oberoende om ni inser det eller ej, och vi skall komma mycket mer tillsammans när vi väl arbetar öppet med er. Vi vet att många av er är ivriga att vara en del av de gemensamma ansträngningarna som kommer att inträffa, och ni kan vara säkra på att er expertis och kunskap kommer att användas. Vi menade aldrig att renandet av Jorden helt och hållet skulle utföras av oss, men ni behöver våra teknologier för att få arbetet gjort så snabbt som möjligt.

För närvarande är det väntans tider, men ju längre som det pågår så ökar vi trycket på de som blockerar framstegen med hjälp av våra allierade. Man skulle kunna säga att saken är nu vid en brytningspunkt då energiflödet av förändringar inte kan hållas emot värst mycket längre. Det tar bara några månader innan vissa frågor löses, och det är allt som vi kan säga för närvarande. Vår närvaro i ert luftrum ökar och avslöjandena är nu nästan bara en formalitet, då vår existens inte längre kan förnekas. Det är mer en fråga om att auktoriteterna och regeringarna i världen gladeligen erkänner det. De är dock rädda för slutresultatet, vilket kommer att medföra en del besvärliga frågor som de föredrar att inte besvara, men sanningen måste komma fram. Ursäkten att hålla tillbaka på grund av Nationell Säkerhet kommer inte att vara hållbar särskilt mycket längre då det kommer att sättas stopp på alla krig och trupperna dras tillbaka från alla utländska positioner. Folkets suveränitet måste återinföras, och som Skaparens representanter skall vi utöva vår auktoritet för att se till att det blir så.

Upplyftningen kommer allt närmare och energierna som är nödvändiga för att det skall äga rum strålar mot Jorden. Det är noga planerat så att ni inte överväldigas utav alltför mycket på en gång, och vi vet att många av er börjar känna deras nytta. På ett annat sätt så är uppbyggnaden mäktig för att se till att det kollektiva medvetandet lyfts till det rätta planet. Många av er känner förändringar inom er och bara det bör övertyga er att ni är på vägen mot Upplyftning. Känslan av frid inom er och att vara i enhet med allt annat kommer att lyfta er till en position av att kunna segla genom alla motgångar, för det påverkar er bara om ni tillåter dem att göra så. Det är den Gyllene Åldern vid slutet av regnbågen som för er allt närmare mot Upplyftningen, och ni kommer till slut att vara väl förberedda för det. Vi säger att gå bara med flödet och lita på guidandet från er Högre Självt, och era ständigt närvarande Guider.

Försök att leva såsom ni tänker er att en upplyft Varelse skulle, och fokusera ert liv på handlingar av ord och kärlek. Ju mer som ni kan göra så desto mer kommer ni att vara redo att föra er in i de högre dimensionerna. Kom ihåg att ni först och främst är Varelser av Ljus, och till så småningom kommer ni att förena er med de högre nivåerna av medvetande. Så vad ni nu gör bör vara som förberedelse för sluttiderna och avkastandet av energier av de lägre vibrationerna. Det som finns kvar vid denna tid kommer att komma fram för att bli rensas bort även om det är tankar som härstammar från en annan tid i ert liv. Under förutsättning att ni inte ger dem energi för att fortsätta att existera så kommer de att förlora sin makt att påverka ert vakna medvetande. Hitintills så har de flesta själar regerat till deras ego som har närt känslor av storslagenhet och självviktighet. Detta kommer att förändras när ni kan sätta andra själar framför er själva och arbeta mot ovillkorlig kärlek. Tänk bara vilket underbart och omsorgsfullt samhälle det skulle vara om denna nivå av medvetande kunde uppnås.

Att ha tillräckligt med pengar för era behov kan vara nödvändigt, men när ni väl ser hur det skapar separation så upphör det att vara er gud och girighet är aldrig ett alternativ. Rikedomar är en utmaning som har förvridit huvudet på många människor som glömmer bort att dess anskaffande är enbart ett förnekande av en annans rättighet. Det är därför som rikedomar kommer att distribueras jämlikt eftersom det totalt finns mer än tillräckligt för att se till att varje person har ett liv utan brister. Att hålla folk i fattigdom och ofta utan de nödvändigaste i livet är en avsiktlig plan av Illuminati för att göra er beroende av andra människor för deras välstånd. Det går ofta hand i hand med en brist på utbildning, vilket också förhindrar dem från att uppnå en livsnivå som kan kallas tillfredställande. Jämlika möjligheter är en rättighet som varje själ borde ha fått, men eliten har sett till att gapet mellan de fattiga och de rika har vidmakthållits.

Jag är SaLuSa från Sirius och förundrad över att ni alla har haft så många liv och upplevt alla aspekter av livet på Jorden. Ni har trots detta aldrig tvekat och har funnit styrka i att bli ett Ljus inom det mörker som omgärdade Jorden. Ni är i sanning underbara Varelser som gläder våra hjärtan, och vi är i sanning privilegierade att vara era partners och vänner under de sista dagarna av denna cykel. Vår kärlek går hela tiden med er och ni kan dra på er styrka.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge