Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, February 4, 2011

SaLuSa, February 4, 2011

Det börjar bli het och det finns en rörelse bland folk i hela världen som driver dem mot en ny era. Som ett resultat av detta så kommer det nu förändringar och det sätter scenen för stora förändringar, i linje med vad som har utlovats er. Så även om det inte är exakt uppenbart vart det hela leder, så kommer ni till slut att se att folket får uppmärksamhet och deras behov tillgodosedda. Det visar att folkets makt är verklig, och när tillräckligt med människor riktar sina energier i samklang och för samma ändamål så medför det resultat. Dessutom då medvetande nivåerna höjs så vaknar fler människor upp till sanningen om deras verklighet. Kedjorna av slaveri börjar lösas upp, och plötsligt finns det en förväntan att Människan återigen blir fri. Det skapar ett fokus för frigörandet från de mörka Tjänarna, och snart kommer ni att se händelser som klart visar att deras tid går mot sitt slut.

De flesta förändringarna involverar ganska komplicerade planer, och inkluderar ett samarbete med våra allierade. Vi kommer att lyckas eftersom vi redan har gjort stora framsteg, särskilt när det gäller finansiella förändringar. Det måste dock äga rum med absolut precision för att undvika att det orsakar svårigheter, och vi förväntar oss inte större svårigheter med att få globalt stöd. När förändringarna väl är uppnådda blir det en snabb återgång till normalitet, men med ett system som fungerar i alla intressen. Hitintills så var pengamarknaderna monopoliserade av ett fåtal och användes för att hålla folket skuldsatta, och allt detta kommer att förändras.

Vi ger stor uppmärksamhet till vad som händer i Mellanöstern, vilket är en modell för vad som kanske händer i andra länder. Det har blivit en eldhärd för konfrontationer under hundratals år, och eftertraktat på grund av dess rikedomar. Många länder har en historia av att bli ockuperade av utländska trupper, och när vi väl kommer ut i det öppna så skall vi assistera med att återföra dem till sina ursprungliga invånare. Folk måste bli fria från förtryck och tillåtas att uttrycka sig själva utan inblandning, även om deras sätt förefaller underliga jämfört med hur andra lever. Att respektera sådan suveränitet har allvarligt brustit men så snart som det är accepterat att Ni Alla Är En så kommer saker och ting ses från ett högre perspektiv. I tidigare liv har ni placerats i olika kulturer och länder, vilket gjordes för att ni skulle avancera genom de valda erfarenheterna. Det är därför viktigt att ni ges absolut frihet för att flöja era önskningar. Det förutsätter naturligtvis att ni inte skadar någon annan eller blandar er i någon annan person under tiden.

Livet kan förefalla mycket kaotiskt, men det ger vad ni attraherar till er själva, vilket är nödvändigt för ert framåtskridande. Utmaningarna kommer ofta snabbt och många åt gången och om ni framgångsrikt övervinner dem så jämnar livet ut sig och blir lugnare. Detta är mer sannolikt att hända när ni går in i de sista stadierna av era liv. Ni utsätts dock inte alla för samma grad av testande, men oberoende av vad ni gör så blir det inom er kapacitet för att vara framgångsrika. Ibland har ni tur, men alla erfarenheter är medvetna och karma kan ses som antingen negativ eller positiv. Det finns ibland en missuppfattning att det är en form av bestraffning och det är långt ifrån sanningen. Ni väljer att få vissa erfarenheter som gör det möjligt för er att övervinna era svagheter. Det är ganska anmärkningsvärt att betänka att så många människor är involverade i vart och ett av era liv, men de sammanflätas och stöter på varandra. Ni lär er alla från varandra och ingen mer så än de mörka Tjänarna.

De bland er som känner er till ro i era liv är förmodligen långt komna på vägen mot Upplyftningen. Ert livs plan har praktiskt tagit blivit fullbordad och ni kommer att tillbringa den sista tiden med att städa upp och koncentrera er på era mål. Ni har också möjligheten att hjälp andra framåt på vägen, och mitt i turbulensen kan ni ha ett lugnande inflytande. Angående vissa områden där de påverkar huvudriktningen av Moder Jords förändringar så har vi rättighet att lindra effekterna. Detta gäller än mer efter att vi har fått kontakt med er och vi kan arbeta tillsammans. Det blir mycket arbete som skall göras på ytan av jorden, och det är här som ni kan vara behjälpliga. Havet och luften är mer vårt område, och i själva verket så gör vi redan nu hel del upprensande.

Vi noterar att det redan finns stort medlidande för er djurvärld, och det finns vissa underbara grupper som gör utmärkt arbete. Djur drar sig ofta ut ur områden långt innan de blir hotade, så Människan uppmanas att observera ovanliga förflyttningsmönster. Ni kanske blir förvånade att få veta att djur förflyttas mellan planeter, och de finns också ombord på våra Moderskepp där vi har skapat ideala förhållanden för dem. Sådana skepp är så stora att de i själva verket är som städer i luften, och ni skulle knappt märka att ni var på ett skepp. Det är så fulländade och med teknologier som förser oss med alla våra behov, så att vi kan resa under många år och vara självförsörjande.

Om era ambitioner är att vara en Rymdresenär, så kan ni göra så när ni väl har nått en viss spirituell nivå som Upplyftningen. Inom en kort tid kommer ert medvetande att snabbt växa, och det kommer att vara tack vare de upplyftande energierna som når er Planet. Var god vän med ert ego och så finner ni att livet blir lättare, och ni kommer att vara mer i harmoni med allt annat liv. Egot har en tendens att bossa över er, och hålla er till det gamla paradigmet som inte har någon plats i framtiden. Ni kan förändra er inställning till livet om ni så önskar, genom att göra ert bästa att tänka er hur en Upplyft Varelse skall vara. Sikta högt och oroa er inte om ni till en början med inte lyckas. Med en stark intention att göra gott så kommer ni att hjälpas, och genom samma intention attrahera det till er.

Jag är SaLuSa från Sirius och säger till er att vi observerar era nyheter och vi är helt medvetna från en minut till nästa om vad som händer. Än bättre är att vi också vet vad de mörka Tjänarna tänker, och de kan inte lura oss hur mycket de än försöker. Som vi nu har sagt till er vid upprepade tillfällen så har deras tid kommit till ett slut, och de kommer att ha mindre och mindre effekt på oss. Redan nu så begränsas deras aktiviteter och vi gör det med full auktoritet. Vi har den största auktoriteten som man skulle kunna arbeta med, och det blir er försäkran för framgång. Den Gudomliga Planen är nyckeln till det hela, och den har kartlagt er hela resa.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge