Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, December 3, 2010

SaLuSa, December 3, 2010

Under den kommande tiden kommer ni att finna att grupper med olika uppfattningar om sluttiderna kommer fram, fast beslutna att bli hörda. Det är därför nödvändigt att vara stark i er egen uppfattning och inte föras bort ifrån den. Ju närmare ni kommer till de slutliga månaderna så kommer i själva verket en grad av rädsla att utveckla sig. De som hitintill är oupplysta kommer sannolikt att bli panikslagna och det kommer att bli förvirring. Med er förståelse så kan ni hjälpa att återställa ett visst lugn. Vi kommer naturligtvis att ha blivigt väl etablerade under de senare stadierna av Upplyftningen, och kommer att ha gjort mycket för att blidka och lugna ner folk. Hela frågan kommer att presentera svårigheter för dem som har föga eller inget intresse av livet bortom Jorden. Plötsligheten med vilken allt händer kommer att bli för mycket för en del själar att kunna ta åt sig.

Det finns för närvarande en del troliga hemsidor som har sats upp för att skapa förvirring; och de kan förefalla att vara genuina såvida ni inte redan har vaknat upp. Såsom med många källor av information så ger vi rådet att följa era egna intuitiva känslor. En del av de minst anade källorna är inom världens myndigheter. De har program för disinformation, vilka är ämnade att hålla er förvirrade och under deras makt. Er tillit till sådana källor har dock brutits många gånger, och vi vet att många av er inte längre tror på dem. Det är absolut en bra vana att ifrågasätta alla källor av information, och vår källa är inget undantag. Var hela tiden urskiljande och lita på era egna inre maningar. Bli inte avskräckt om ni finner att era uppfattningar tillhör minoriteten, även om vårt erkännande växer så är det en annan sak att acceptera vad vi representerar. Vi är ni som ni själva i framtiden, och med vårt guidande kommer ni att vara redo för förändringarna och processen för Upplyftning.

Den mest troliga källan för förutsägningar innehållande rädsla kommer från religiösa grupper, vilka är guidade av bibliska texter då det gäller sluttiderna. Som en som har fört sig bortom organiserad religion så är det lättare för er att vara urskiljande då det gäller religioner. Vår syn är att sanningen är fokuserad på er uppfattning om Gud, och om ni ser Gud som hela tiden kärleksfull och vacker. Om ni gör så finns det ingen plats för ilskan och bestraffningar som en del tilldelar den bibliska Guden. Det bör därför vara ett lätt beslut då det gäller exakt vad ni kan acceptera i detta sammanhang. Som en älskande själ så fördömer ni inte andra med en annan uppsättning av uppfattningar, men skicka ut er kärlek och Ljus för att hjälpa alla de som söker sanningen.

Helt klart är att när vi väl har presenterats för er och folk kan acceptera vår fredliga närvaro och intentioner så kommer att vi göra mycket för att hela sanningen kommer ut. Det betyder att om folk föredrar att ignorera våra meddelanden så kommer de som alltid att ha fritt val att fatta sina egna beslut. Det skall respekteras och vi kommer inte att blanda oss i det. Sanningen är ofta något som bara kommer till någon efter att ni har upplevt många versioner av den. Ni kommer dock att gradvis eliminera det som ni har funnit vara oacceptabelt, och alla kommer en dag att se sanningen för vad den är. Det finns ingen tidsbegränsning för en sådan förståelse, men om själar nu vill lyftas upp på det sättet som vi har rått er då behöver ni växa i medvetande. Ni behöver bli den själ som ni kan tänka er har förmåga att ta sin plats i de högre dimensionerna. Om ni lever till er högsta vision av er själva då sätter ni er själva på en fast väg mot Upplyftningen.

Vi av den Galaktiska Federationen har en sådan kärlek för er alla och önskar att göra allt i vår makt för att framgångsrikt guida er till slutet av denna cykel. Vi kan dock inte bara dyka upp och rädda er alla som en del har trott. Vårt av Gud givna ansvar är att se till att ni säkert når en punkt i upplyftningen som kommer att ger er ett stort lyft uppåt. Under denna tid kommer vi att kunna arbeta öppet med er och alla projekt som för er framåt kommer att vara avslutade. När ni har nått denna punkt så kommer det enorma steget vi ofta talar om att ha ägt rum, och ni kommer att återigen bli de suveräna Varelser som ni i själva verket är. Saker och ting kommer att gå framåt med en enorm hastighet och grunden är på plats så att ingen tid behöver gå förlorad. Det mesta av detta handlar om vår egen förberedelse, vilka är helt klara och redo för att gå vidare. Våra allierade är i positioner där de kan assistera oss och dessutom redo att handla när så uppmanade. Så, mina Kära, vi har gjort enorma framsteg sedan dessa tidiga dagar, och en fullbordan enligt planerna är säkrad.

Vi noterar att när som våra skepp ses mer öppet i era luftrum så kommer de mörka Tjänarna också ut mer i det öppna. Deras hemliga skepp är inte på något sätt liknande de konventionella farkosterna som ni är vana att se. De liknar våra, men som en guide så vill föreslå att ni väntar med er åsikt då det gäller triangulära skepp. Ett igenkänningstecken kan vara deras system av färgade ljus som används för att känna igen varandra, vilka vi inte har. Jo, ibland har vi cirkulära skepp som är upplysta runt periferin, men dessa går då hela vägen runt. Ni har ingen anledning att vara bekymrad över något skepp som ni ser då vi observerar dem alla och vi vet med vilka intentioner de är i er jords atmosfär. Kom ihåg att vi kommer i fred och för att skydda er från alla andra intrång och möjliga attacker mot er.

Mina Kära, vi har vakat över er i tusentals år, och har i förgångna tider haft mycket nära kontakter med er. Periodvis så har vi landat på Jorden för att träffa era ledare, och vi har använt vår teknologi för att avancera er evolution. Vi har gett er idéer som har påskyndat era framsteg, och det har gjorts på ett sådant sätt att ni inte blir överväldigade. Vi känner till er historia och vi var närvarande under den Atlantiska tiden, men liksom nu så även om vi kunde se slut resultatet som ledde till dess undergång så var vi tvungna att låta dem fullfölja deras eget öde. De flesta av er vet förmodligen vid det här laget att de förstörde sin civilisation genom att missbruka avancerad teknologi. Ni är nu i högsta grad i en liknande situation då de mörka Tjänarna inte tvekar att sätta er och er Jord i farozonen. Låt oss dock betona en gång till att en total förstörelse inte kommer att tillåtas, vilket är anledningen till att vi har auktoritet att stoppa alla försök till att använda kärnvapen. Ni är säkra med oss, och ni kommer att avsluta denna cykel som planerad redo för Upplyftningen.

Jag är SaLuSa från Sirius och litar på att ni accepterar våran försäkran då det gäller er framtid, och att er resa kommer att avslutas helt framgångsrik.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge