Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, October 6, 2010

SaLuSa, October 6, 2010

Era ökande förväntningar av att större förändringar nu börjar för dessa närmare till manifestering. De som av någon anledning motsätter sig dem är också mer aktiva med att försöka att förhindra sådana framsteg. Det är er sak, Mina Kära, att ignorera sådana källor, och inte på något sätt ge dem er energi i form av rädsla, då Ljuset är er kraft och skydd. Sanningen talar för sig självt och står sig när allt annat faller ihop. När som vibrationerna fortsätter att stiga så skall också sanningen framstå för alla att förstå. Tiden för bedrägeri och lögner är förbi och Ljuset skall råda överlägset.

Kom ihåg att en del av de stora händelserna kommer att föregås utav mer kaos och turbulens. Det finns mycket av det gamla som slingrar sig fast och måste tas bort. Det är inte alltid möjligt att göra så utan ordentliga olägenheter för er. Alla sådana situationer kommer dock att bli kortlivade på grund av vår medverkan. Ni kanske reflekterar på det faktum och att som ett resultat så har de fysiska förändringarna på Jorden inte varit till närmelse vis så apokalyptiska som en del hade förutspått. Vår förmåga är sådan att vi redan har förhindrat er från att förstöra Jorden, och lindrat den allmänna vulkaniska aktiviteten. Dessutom har vi hållit Jorden stabil och i balans då hennes vinglande tidvis har blivit alltför extremt. Vårt mål har varit att se till att cykeln slutförs såsom förordnat. Upplyftning är alldeles för viktigt för att avbrytas utav en grupp negativa Varelser, inriktade på att uppnå kontroll över världen för deras egen makts skull.

Så, vi från den Galaktiska Federationen är redo, som ni säger, att komma ut öppet och har en överenskommelse för en plan som tillfredsställer alla. Vi har hela tiden tagit en försiktig inställning, då det har varit väsentligt att vi ses för vad vi står för. Vi är klara med att vår intervention kommer att bli en med samarbete, och vi skall hålla oss till era protokoll. Vi skall leda, därför att de operationer som angår Jorden kommer att kräva en avancerad förståelse och kunskap, vilken för närvarande är bortom er. Vi skall dock dela med oss av sådan information och inbjuda en del av er att ta en aktiv del i förfarandena. Vi vill snabbt lyfta upp er till våra nivåer av kunskap, då ni har ett sinne som kan förstå avancerade teknologier. I viss utsträckning så har kontakten med de Grå gett er en tidig start jämfört med andra länder. Vår kunskap kommer dock att ges ut fritt utan motkrav, då det vi har är till nytta för alla.

Stora tider stundar och när som ni når slutet på detta är, så har ni all rätt att förvänta er att se handling till slut. Våra allierade har hela tiden satt scenen för de väntade uttalandena, och det förefaller att nästan vara redo att utföras. Vi är lika spända och lättade som ni är då det gäller den närstående tiden. Det har tagit en lång tid, och vi går tillbaka tusentals år med övervakande av er utveckling och att se om Moder Jord. Det har varit arbete av kärlek för mänskligheten, och ett tjänstgörande i Skaparens namn. Utav uppenbara anledningar så är ni för närvarande fokuseringen för vår uppmärksamhet, men vi står redo för alla civilisationer i Universum. Våra liv är extremt intressanta och belönande, och vi har upplevt så många överraskningar då vi utforskar områden långt borta i Rymden.

Framtiden är så ljus för er och vilken kontrast det kommer att bli mot vad ni har varit vana vid. Det är något liknande de högre astrala dimensionerna på Jorden, en frihet från allt besvärande slavgöra av att vara en människa i tredje dimensionen. Ni har egentligen aldrig upplevt en sådan nivå av frihet, lycka och glädje förutom under korta ögonblick i ert liv. Kan ni tänka er lättnaden när ni för bort alla era bekymmer om hur ni skall överleva, finna föda och bostad? Hur skulle det vara att vara helt frisk och utan någon form av invaliditet, ja Mina Kära, det är bara en del av vad ni kan se framemot i de högre dimensionerna. Inga oroande problem då det gäller pengar, då det är onödiga när alla era behov tillgodoses utan kostnad. Vi kan inte rätt beskriva med ord vad ni kommer att uppleva, men ordet paradis kommer i tankarna. Kom ihåg detta om det blir tufft, eftersom det kommer att vara värt det till slut.

Ni har så mycket att se framemot så slösa inte er energi på världsliga ting i det dagliga livet. Vet att de mörka Tjänarna kommer att ha sitt sista desperata försök, men låt det gå över era huvuden. Sanningen kommer fram på säker väg och bedrägeri kommer att ses för vad det är, då ni nu har en högre nivå av medvetande och är mer alerta på sådana sätt att lura er. Det goda, dåliga och fula är alla i samma gryta för tillfället, men snart påbörjas en stor utrensning av allt som inte kan tolerera Ljuset. Vibrationerna förhöjs och kan bara ta med sig själar som är av liknande vibrationer. Om ni vet eller anser att ni är utav Ljuset, så skall ni egentligen inte bekymra er för någonting av de lägre vibrationerna. Det kommer med tiden att transmutera eller disintegrera då en punkt nås när det inte längre kan förbli.

Vi vet att påståenden och motsatta påståenden om oss som flyger runt, och allt vad vi ber er om är att guidas av er intuition. Inte ens vår åsikt eller den av någon annan heller är lika viktigt som det ni ger från ert Högre Självt. Var och en av er har specifika behov och sällan är två av er vid exakt samma punkt av förståelse. Vi vill dock gärna att ni accepterar våra meddelanden om Upplyftningen, då det är ett Universalt händelse som är definitivt och icke reversibelt, och kommer att äga rum. Det många vägarna som leder dit gör ingen skillnad; all kommer att nå samma punkt av upplyftning tillsammans.

Jag är SaLuSa från Sirius och har fullständig tro på er att handla rätt när ni deltar i förändringarna. Var snäll och omtänksam om ni stöter på motstånd på vägen, då vissa själar inte kan förstå vad som händer. Det är ganska annorlunda från dem som redan har fattat beslutet att förbli i de lägre vibrationerna. De tenderar att ignorera vad som händer runt omkring dem, och bör tillåtas att själva avgöra sin egen framtid. Oberoende av era intentioner så är ni alla mycket älskade av oss, då vi ser ert inre Ljus av Gud.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge