Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, October 4, 2010

SaLuSa, October 4, 2010

Det finns en plötslig öppning av ert medvetande nivå, när som folk har en mer öppen inställning. Det är delvis resultatet av ändrade förhållanden som får dem att söka svaren då det gäller vart det bär hän. Det finns en känsla men inte en utav kommande svårigheter, även om en del grupper tror att det är oundvikligt. Istället är det en känsla som ett svar på de högre vibrationerna, och att ha ett instinktivt vetande att det finns en gudomlig målsättning med vad som äger rum. Det är en helt underbar utveckling och för in en viss grad av stabilitet till Jorden. Det sätter scenen för vårt kommande, och mycket snart kommer de länge väntade på uttalandena att göras, vilka erkänner vår närvaro. När detta väl äger rum kommer det hela att gå fort, och ni kommer att finna att ni lever i de mest spännande av tider.

Faktum är att vår närvaro inte alls är ovanlig, eftersom vi har besökt Jorden under många tusen år. När cykler har tagit slut i det förgångna har vi spelat en avgörande roll, och vi deltog vid den tiden både på Lemuria och Atlantis. Vid olika tillfällen har vi också tagit grupper av människor bort från Jorden. Som ni kommer förstå är vi själva verket inte alls främlingar till er. Vi skulle med rätta kunna påstå att vi känner er bättre än ni känner er själva. Detta därför att ni har ringa vaken kunskap om ert förgångna. Många av er kommer från den sista stora civilisationen Atlantis som hade en mycket hög spirituell utvecklingstopp. Den drogs sedan ner och in i de lägre vibrationerna, vilket åstadkom dess undergång. Undermedvetet så vet ni att detta är så och för en del visar sig detta som rädsla, på grund av vad som hände då och möjligheten att den händer igen. Sluttiderna är precis vad de säger de är, då dualiteten nästa har avslutat sitt lopp. De mörka Tjänarna kanske inte accepterar situationen, medan deras ansträngningar att fortsätta misslyckas totalt. Deras tid kommer nu till ett slut och vi skall njuta av att bortföra dem så att de inte längre kan stå i vägen för er.

Tyvärr har er historia blivit förfalskad på grund av olika skäl av självmakt, och det är ett område som vi skall sätta till rätta. Ni har rätt att veta er sanna historia även om det kommer att föra fram smärtsamma minnen. Ni har kontinuerligt blivit missleda, och det har separerat folk så att de har varit emot varandra. Kaos har blivit följden och fred har bara varit tillfälliga välsignelser. Att leva fredligt tillsammans är dock er rättighet, och som ni har lärt er på senare tid så är folk i andra länder precis som ni i detta avseende. De flesta stora städer är redan kosmopolitiska, så det kommer att bli relativt enkelt att föra er samman när väl hoten om krig och terrorism är borta. Nya energier genomstrålar Jorden, som kommer utanför ert solsystem. Dessa ligger bakom de personliga förändringarna som ni upplever, och blir alltmer mäktiga för varje dag. De bland er som är särskilt känsliga vet vad vi menar, och när som tiden går så kommer fler av era att utveckla en akut känsla av medvetande. Om ni inte gjorde det, kunde ni mycket väl ifrågasätta om vibrationsnivåerna förhöjs.

Demonstrationer och upplopp blir mer frekventa, då folk förkastar en återgång till det förgångna. De vaknar upp till potentialen som finns för att göra en ny ren start, och har ingen önskan att acceptera någon form av kompromiss. Innan saker och ting blir okontrollerbara kommer vissa händelser, som är nära förestående, att lugna ned det hela. Framtiden är försäkrad, och vi kommer gradvis att ha en större roll att spela i era liv. Vi ber er alla att vara en del av fredsrörelsen, och inte använda våld oberoende av hur mycket ni blir på eggade. Lev till ert högsta ideal och ni kan inte göra fel, och när ni gör så kommer ni att visa vägen för andra människor.

Den Galaktiska Federationen håller under tiden en fast uppsyn på de militära baserna, för att se till att de inte blandar sig i förändringsprocessen. De, liksom alla beväpnade krafter, kommer att bli omställda till att tjäna fredliga syften. Det finns absolut ingen plats för krig i framtiden, och av den anledningen finns det inget behov av defensiv rustning. Hålla dessa ting i minnet när ni kastas in mitt i turbulensen, då det kommer att hjälpa er att ta er igenom sådana perioder. Tänk fred, kärlek och skönhet då så mycket är fult och har förstörts av Människan på Jorden. Respekt för Moder Jord måste återuppstå, då det finns mycket arbete för att rätta till den skada som har åsamkats henne. Vi kommer att spela en stor roll i detta, då vår teknologi snabbt kommer att lösa de flesta problemen. Det kommer att bli hastigheten på återhämtandet som både kommer att behaga och förvåna er.

Vi har kontroll över situationen på Jorden, men inte i den meningen att ha tagit över, utan genom att vara medvetna om vad som händer. Vi håller balansen hela tiden, men måste tillåta ett visst mått av fri vilja att operera. Även om så är fallet så kommer det inte att påverka vår situation eller er framtid, utan enbart tillåta att saker går vidare, som det skall. Er individuella fri vilja tillåter er att välja om ni vill gå vidare mot Upplyftningen eller ej, men kom ihåg att de flesta av er gjorde det beslutet innan ni kom till Jorden. Händelser kan förutsägas långt i förväg, så det är ganska lätt att sätta er på platser där ni gör mest nytta. Livet förefaller komplicerat, men det är i själva verket ganska enkelt då ni alltid kommer att finna er själva att vara på rätt ställen. Det är samma sak med människor som kommer in i era liv, då detta också är arrangerat och överenskommet.

Vi har också livs planer, men vi är konstant medvetna om dem i vårt medvetna tillstånd. Kom ihåg att vi lever i hundratals år och kan uppnå mycket under den tiden. Vi tillåts också att ha mer att säga till om i vad vi gör, när vi har en hög nivå av förståelse. I ert fall måste ofta beslut fattas för er utav era handledare. Det beror på hur spirituellt avancerade ni har blivit. När allt kommer omkring så är meningen med att leva många liv att ni följer en större plan som leder till spirituell utveckling. Det är det ända sättet att avancera och lämna cykeln av återfödande bakom er.

Jag är SaLuSa från Sirius, och så glad att efter all denna tid så kommer vi till sist att bli tillåtna att bjuda in många av er att förena er med oss. Det kommer att bli en del av er Upplyftningsprocess och ni kommer att vara redo att arbeta sida vid sida med oss. Vår närvaro kommer att påskynda deras hågkomst av tidigare liv då vi var En och samma i Kärlek och Ljus.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge