Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, September 3, 2010

SaLuSa, September 3, 2010

Ni har fört er så långt bortom de mörka Tjänarna, att de inte har något hopp om att ändra på slutresultatet. De har inga svar till de växande nivåerna av Ljus, och kan bara envisas med sina försök att förhindra att ni når Upplyftningen. Deras karaktär är att följa vad som tidigare fungerade, men ni har blivit mycket visare och är inte längre lättlurade. Ni har nu makten och den kan inte tas bort ifrån er, under förutsättning att ni fortsätter att hålla er fokus på Ljuset. Ni kommer att hjälpa att skapa förhållandena som leder till förändringarna vilka är ödes bestämda att ge er en seger över de mörka Tjänarna. Det finns redan förvirring i deras led då det blir uppenbart att de har tappat bort sig. Det finns nu en global revolution mot dem, då sanningen om dem blir känd.

Vi vill be er att inte slappna av med era ansträngningar att föra in mer Ljust på Jorden, då desto mer framgångsrika ni är ju snabbare så kan våra Allierade komma fram. Även om den huvudsakliga fokuseringen är på USA, så återstår det faktumet att det finns andra länder som kommer att spela en viktig roll vid denna tidpunkt. De har blivit tvungna att arbeta tillsammans för att stå upp emot makten och kraften hos Illuminati grupperna, och de har tagit en position emot dem. Lyckligtvis för alla så observerar vi sådana händelser och kan ge assistans när det behövs. I själva verket har vi alltid en fördel, på grund av våra resurser och avancerad teknologi. Vi har blivit tvungna att le ibland på grund av djärvheten hos de mörka Tjänarna då de tror att vi skulle tillåta dem att utveckla system för krig i rymden. Utanför Jorden har vi sista ordet i dessa frågor, och vi har förhindrat att massförstörelsevapen introduceras i rymden.

Vi kan alltid hålla oss ett steg före de mörka Tjänarna då vi känner till deras planer. De har inget svar på den belägenhet som de finner sig själva i. Allt vad det tänker på är hur de kan undvika den oundvikliga tidpunkten då de blir avsatta. Var förvissade om att det inte finns någon utväg, även om de kan dra nytta av avancerade teknologier som ni har lite kunskap om. En dag kommer de att stå till svars för alla sina handlingar, och det är ingen skillnad för dem jämfört med någon annan. Det är därför som vi uppmanar er att låta saker och ting utvecklas på ett naturligt sätt, då ert huvudsakliga huvudbry bör vara er Upplyftning. Ni kommer att förena er med Varelser liknande er själva som upplyftna, och ni kommer att lämna de gamla dimensionerna bakom er för gott. En del av er kommer dock kanske att välja att sänka er in i de lägre nivåerna igen för att tjäna andra, och tjänst är kriteriet för alla som för sig in i de högre dimensionerna.

Under tiden försöker ni att förstå vad som händer på Jorden då ni fortfarande ser det gamla på plats, samtidigt som ni hör talas om förändringar som börjar manifestera. Det är vad som kan förväntas då de nya energierna skapar möjligheter för att införa förändringarna. Då ni ser så mycket som nu bryts upp, vilket ansågs vara en permanent del av ert liv så skapar det helt enkelt utrymme för den nya eran att påbörjas. För de bland er som söker förändringar så kommer det inte som en överraskning, men för andra som är mindre väl informerade ser det kaotiskt och okontrollerat ut. Ingen individ kan se eller förstå hela bilden, men en del av vår roll kommer att bli att överföra så mycket information som möjligt. Det finns i sanning så mycket som ni behöver lära er innan Upplyftningen, och vi skall bekanta er med metoder för snabb inlärning för att påskynda er utbildning.

Vårt huvudsakliga sätt att kommunicera blir er TV tjänst, tills att vi kan utrusta er med en personlig enhet som ni kan ta med er. Till och med nu så träffar en del av er oss under möten utanför kroppen, och ni återvänder till Jorden för att utföra ert uppdrag. En del kommer ihåg sådana möten, vilka på grund av sin karaktär förefaller drömliknande. Med tiden så kommer det att finnas mer öppna kontakter och vi kommer att bli glada att bjuda in er ombord på våra skepp, som ett förnöjsamt besök. Våra Moderskepp är enorma med era mått mätt, och de kan inhysa hundratals utav er samtidigt. En del av dem som befinner sig runt Jorden för närvarande är nästan hundra mil i diameter och stationerade i den yttre ringen. I våra mycket mindre skepp, vilka används i er atmosfär, så besöker vi er på Jorden och vi observeras ofta utav er. Mycket av våra aktiviteter utförs dock av skepp som är osynliga för era ögon, men kan ses på era radarskärmar. Vi föredrar att hålla oss bortom synhåll, då desto mindre som de mörka känner till om vårt arbete desto bättre.

Avslöjandena är knappast nödvändiga för att visa att vi existerar. Så mycket bevis om oss har samlats ihop så det är inte längre en fråga om att bevisa att vi finns. Avslöjandena är däremot resultatet som kommer att se till att vi accepteras av er, och att vi har tillåtelse att landa öppet på Jorden. Ju snarare desto bättre då vi har så mycket att göra för att sätta igång, och vi vet hur mycket ni önskar vår närvaro bland er. Vi kommer i fred som er familj med auktoritet att hjälpa er och Moder Jord förbereda för Upplyftning. Det är en ynnest att tjäna på detta sätt, och vi erbjuder er vår erfarenhet från att ha sett andra civilisationer gå igenom liknande perioder. Vi kan inte säga mer än att vi skulle vilja se att det hela startar innan slutet av detta år. Det skulle bli ett stort lyft för er när som ni går in i 2011, med en så relativt kort tid innan slutet av cykeln. Kan ni tänka er att det nu är så nära, när som tiden accelererar än mer än tidigare?

En del är mycket skeptiska när vi pratar om att ha förhindrat er från att förstöra er Jord. Ni har dock kommit nära att göra så vid mer än ett tillfälle. Nu börjar ni dock förstå hur farliga atomvapnen är, och dess potential för massiv destruktion. Sedan så har vi den bestående skadan på ert ekosystem som kan förbli under många, många år. Jorden är ert vackra hem för er fysiska resa genom livet. Det grämer många att sådan brist på omsyn kan uppstå, men det är hela poängen – för Illuminati grupperna planerade er undergång. Ni kan nu betrakta sådant som del av er historia, för Moder Jord kommer inte att utsättas för sådan bristande omsyn igen. Hon kommer att bli återställd och renad genom båda våras ansträngningar, och det kommer att pågå fram till Upplyftningen.

Jag är SaLuSa från Sirius och önskar att ni redan kunde vara med oss, men den tiden kommer snart och ni kommer att lära er mycket om den Galaktiska Federationen. Det finns ett antal Federationer som tjänar Ljuset, och bortom dem många Råd av Ljus som direkt tjänar Gud.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge