Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, May 4, 2011

SaLuSa, May 4, 2011

Mina Kära, så länge som ert krigande pågår så kommer aldrig världen att vara en trygg plats. Det kan bara bli så då när verklig fred är etablerad och krigsmaskinen är nedmonterad. Vi många tillfällen under en lång tid tillbaka så har den Galaktiska Federationen försökt att förhandla om fred, men de mörka Tjänarna har vägrat att ge upp sin makt. När de har utövat sin egen fria vilja och ignorerat er så har de fortsatt med sin plan för att helt förslava er. Det har misslyckats för ni har vaknat upp just i tid, och nu har ni en annan alternativ väg att följa. Denna gång så är er framtid i era händer, och ni har valt att skapa ett nytt paradigm som omfamnar allt som kommer att föra in den Gyllene Åldern. Med kunskap om att det i själva verket är ert öde att höjas upp så har ni satt er blick på en fredlig samvaro där varje tanke och handling är i det bästa intresset för alla själar. Inte längre skall själviskhet och girighet förneka er vad som är ert, och inom en omedelbar framtid kommer ni att uppleva en stor tid med Överflöd. Det blir bara en händelse bland många som kommer att lyfta er in i Ljuset.

Acceptera inget mindre än ett absolut delande, då detta är er rättighet. Glöm bort de mörka Tjänarna som kommer att lämna Jorden för att gå på sin egen väg, där de kan fortsätta att lära sig sina lektioner så att de också en dag må återvända till Ljuset. Skaparen älskar alla skapelser och välkomnar varje själ som söker att höja sig upp och ur mörkret som de har skapat. Det finns inte en enda själ som har gått förlorad för evigt, oberoende av hur långt de glider ner i mörkrets avgrund som nästa helt saknar Ljus. Så länge som det finns en tunn stråle av Ljus så kan de fortfarande övervinna alla hinder, och som för alla själar som önskar göra så ges en enorm hjälp. Den största härligheten kommer från att rädda en själ så att den till slut kan återvända till Källan. Tiden har ingen plats och spelar roll ingen vid sådana förhållanden, då varje själ har hela evigheten på sig att lyftas upp.

NI kommer att lämna dualiteten bakom er efter att ha tillåtit er själva att uppleva hela dess helhet. Det finns inte en av er som inte har spelat er roll på båda sidor. Det kommer naturligtvis att ha följt en trend som ni själva har skapat, då ingen tvingas att uppleva den mörka sidan. En del av er har fallit djupare än andra, och ni applåderas när ni upptäcker ert sanna självt och återgår till Ljuset. Det är vad dualitet handlar om, och det är en utmaning som testar er till det yttersta. Då ni förhöjer er så inser ni att Allt är Ett, och det blir lättare för ett medlidande i era hjärtan för de som har gått vilse. Ni har ett uttryck ”om det inte var för Guds nåd” och det gäller er alla, så var snälla och lyft er själva upp bort från kritik och fördömande. Ge plats för var själ att finna sin egen väg, och vet att för en del så blir det mycket svårt. Det är inte givits till er att känna till andra själars livsplaner, så ni kan inte veta vad som drivit deras handlande, mer än de känner till ert.

Från vår utsiktspunkt så ser vi ert Ljus, och vi vet att det har förhöjts exponentiellt sedan Sekelskiftet. Det har tagit er bortom en punkt då det inte finns någon återvändo och er Upplyftning är därför säkrad. Uppmuntra andra att söka med ett öppet sinne då alltför många tvekar att söka en annan väg. Det betyder att de kommer att fortsätta i samma dimension, tills att de också en dag öppnar sig för sanningen. Uttrycket ”Låt gå och Låt Gud” kommer till sinnet, då ingen själ är utan hjälp eller guidande. Var inspirerad utav ert Gudsjälvt eller som en del föredrar ert Högre Självt, vilket har blivit kvar i de högre dimensionerna medan ni har förflyttat er ned i de lägre vibrationerna. Kom också ihåg att ni har ett flertal guider som skulle bli glada om ni delade era tankar med dem. Inte minst av allt så finns det med visshet vissa Änglavarelser med er, så ni är aldrig ensamma även under era mörkaste ögonblick.

Vi har mer att göra nu än tidigare, då när som Moder Jord går framåt med hennes renande så kommer det oundvikligen att beröra en del av er. Vi kan inte blanda oss i ert karma, men om omständigheterna tillåter så kommer vi att rädda er från döden eller skador om det är emot er livsplan. Så kallade mirakler är ofta på grund av vår närvaro och handlande, vilka inte erkänns för vad de är. Vi söker ingen ära från det, men är förtjusta i att hjälpa er, som en del av vår tjänst till mänskligheten. Ni kan också mycket väl förena er med oss i framtiden, och det blir en tid när ni har höjts upp till fullt medvetande. Era nivåer ökar så snabbt nu att ni bör bli självmedvetna om en sådan expansion. Det kommer att göra det möjligt för er att hantera de kaotiska förhållandena som kan inkräkta på er, då er förståelse kommer att vara så mycket mer samstämmig med vad som händer.

Våra skepp fortsätter att avslöja sig själva, och synen av dem är så klar att de gamla förklaringarna inte längre kan accepteras. Det är dags för avslöjanden och våra allierade arbetar hårt med att genomföra det. När det väl äger rum så tillåter det information att bli avslöjad som har varit gömd. Det kommer också att sätta ett stopp på felinformationen om oss, och bekräfta vår kontakt med höga representanter under många år. Vad som är mest viktigt är att vi får tillfället att tala till er och förbereda er för de återstående månaderna som leder till Upplyftningen. Vid det laget kommer det att finnas förändringar i er världspolitik, vilka kommer att gå med på ett tillbaka dragande av trupper från utlandet. Det blir en inledning till världsfred och tillåter era resurser att användas för positiva förändringar som kommer att gynna alla.

För varje vecka som går så för vi oss mot de slutliga händelserna som kommer att förändra folks uppfattning om varför de är här och den framtid som ligger framför dem. Det kommer att göra det möjligt för dem att göra ett väl informerad beslut såvida de vill lyftas upp, och vad som är nödvändigt för dem för att gå igenom Upplyftningen om det är det som är deras val. Tiden är knapp, men det är fortfarande möjligt att uppnå upplyftning med den rätta inställningen och engagemanget. På vissa sätt kommer det aldrig att bli lättare än det är nu, då en sådan enorm hjälp ges till alla som har sat sina fötter på vägen mot Upplyftningen. De inkommande energierna kan inte stoppas och blir alltmer mäktiga med en hög punkt som kommer vid årets slut.

Jag är SaLuSa från Sirius, och som alltid så är vi försiktiga och observanta för att se till att det inte finns någon aktivitet som hotar på en global basis.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge