Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, November 3, 2010

SaLuSa, November 3, 2010

Många olika meddelanden bekräftar att ni är stora Varelser och vi kan inte tillräckligt betona detta faktum, för att överföra till er att ni är mycket mer än ni förefaller att vara i er fysiska inkarnation. Er uppfattning om er själva har dolts utav den slöja som har täckt er i de lägre dimensionerna. Det har hjälpts av dem som har kontrollerat er, och hållit er från sanningen. Ni har blivit ledda att tro att ni är lågt stående Varelser när ni i själva verket är suveräna Varelser, och bör behandlas som en sådan. Ni är en jämlike till alla andra själar varhelst de är i Universum. En del religiösa lärdomar säger att ni är födda med synd, men ni har ingen sådan börda. Ni har inträtt vart nytt liv med en rengjord tavla, för att gottgöra de misstag som ni begick i tidigare liv. Detta är resultatet av rättvisa lagar som inte bestraffar, men som ger utrymme för de erfarenheter som ni har valt med er fria vilja.

Er målsättning i dualitet har varit att uppleva vad helst ni önskar och när ni gör så tar ni med er ert Ljus och er Kärlek. Många av er har nu varit framgångsrika med att övervinna de negativa aspekterna av dualitet, och är nu redo för Upplyftningen. Detta fäller ingen skugga på något sätt på dem som inte än har nått en sådan nivå, eftersom ni alltid har getts så mycket tid som ni behövde för att utvecklas. Den ända faktorn som påverkar er är de periodiska cyklerna, som den ni nu avslutar. Det är nu slutet på en cykel, och en ny påbörjas som kommer att pågå i tusentals år innan den också kommer till ett slut. Det är trots detta möjligt för en själ att upplyftas vid vilken tidpunkt som helst, men det blir inte lika lätt som vid det tillfälle ni nu har med en massupplyftning. Det är ett unikt tillfälle och avslutar inte bara en solcykel på över 26500 år utan också en större Galaktisk cykel.

Mina Kära, Skaparen är i ert sätt att tänka er medvetandet av Allt Som Är och som innehåller allt liv inom sig. Er Fader/Moder Gud är skaparen av ert Universum och har ansvar för allt som händer inom det, men kom ihåg att det är vad ni skulle kalla ett experiment i Fri vilja, och ni har också ert ansvar. Vi vet att många själar inte kan förstå varför Gud inte har trätt in på Jorden, för att stoppa de mörka Tjänarna från att missbruka er och Moder Jord. Det kommer tillbaka till fri vilja och Lagen om Attraherande, och Gud kan inte blanda sig i vad ni har påkastat er själva. Gud kommer absolut att skydda andra planeter från ert agerande, som till exempel aktiverade av atomvapen. Vi från den Galaktiska Federationen har i själva verket fått ansvaret att begränsa resultatet av era tester, genom att skydda er från strålningen och atomavfall. Ni vet vid det här laget att vi har förhindrat kärnvapenkrig och möjligheten att Jorden blir förstörd. Ja, vi har gjort mycket arbete för er som ni är helt omedvetna om, och det är karaktären av vår tjänst till mänskligheten.

Vår roll har varit sådan att vi ser till att ni säkert når slutet av denna cykel, och att ni alla har möjligheten att upplyftas. De mörka kan gå hur långt som helst för att stoppa er, då deras agenda är att förslava er och ta över Jorden. Detta kommer dock inte att hända, då Skaparen har beordrat att Upplyftningen äger rum, och skall inte blandas i under några som helst omständigheter. Var förvissade om att vi har hållit vårt ansvar i detta avseende, och ni skall strax få se hela utsträckningen av hur vi har tänkt göra sällskap med er fram till sluttiden. Energierna som kommer med avslöjandena har ökat tio gånger om, och det tvingar fram frågan så att det måste komma ut mycket snart.

Liksom ni så blir vi exalterade, särskilt då det ni har uppnått och hur långt ni har kommit är mycket remarkabelt med tanke på den opposition ni har stött på. Medvetande nivåerna fortsätter att höjas, och det betyder att mer människor vaknar upp till sitt sanna självt. Inte bara det, de kräver en bättre regering som verkligen tar på sig sitt ansvar och utför sina skyldigheter gentemot folket. Det kommer i själva verket att hända, men först måste händelseutvecklingarna låta de gamla regeringarna att avföras. Det blir då möjligt att föra in de själar som är här av den anledningen, och som i många fall har gjort sig själva bekanta.

Djupt inom er vet ni att ni kommer att bli framgångsrika, men ni måste fortfarande anstränga er med att föra så mycket Ljus som möjligt till Jorden. Det kan bli tuffare, men som vi vill betona så kommer det att vända mycket snabbare än ni kan tänka er. Det var aldrig tänkt eller ämnat att ni skulle lida ända upp till slutet av cykeln. Det har i själva verket alltid varit känt att ni skulle frisläppas från kontroll av de mörka Tjänarna långt innan de slutliga dagarna. Saker och ting kommer nu till sin spets, och när bollen väl börjar rulla så går den inte att stoppa. Ibland kommer ni att finna att ny blir yra i huvudet då ni tar in informationen som skall ges till er. Det kommer att täcka er historia och vår involvering med er, och vägen som vi skall ta för att se till att Upplyftningen äger rum som planerat. En del av er kommer att förena er med oss, då andra följer sina utstakade vägar som tar dem in i de högre dimensionerna. Man kan säga att slutet av denna cykel är i själva verket början på något helt annorlunda mot vad ni har varit vana vid. Det är önskvärt och välförtjänt tack vare er ståndaktighet och beslutsamhet att framgångsrikt avsluta dualiteten. De som inte är redo för Upplyftningen tar ändå lärdomar med sig från sin erfarenhet. Det betyder att de kommer att ha ett försprång i nästa cykel av dualitet, vilken kommer att äga rum på en planet som liknar Jorden.

Utvecklingen upphör aldrig och sker i en takt i enlighet med er önskan och intention om att göra framsteg genom de högre dimensionerna. NI väljer hur snabbt ni går framåt och ni kommer att finna att ni alltid har en inre iver att gå vidare framåt. Denna samma iver driver er nu framåt, då ni har ert sikte satt på att ta möjligheten att lämna dualiteten. När de tuffa lektionerna har lärts finns det ingen anledning att förlänga er vistelse i 3:e dimensionen, och ser till nya utmaningar i de högre.

Jag är SaLuSa och glad att vara associerad med den mänskliga rasen. Ni har visat stort mod att uppleva de lägre dimensionerna, och en enorm tro på Skaparens plan för er frigörelse och Upplyftning. Jag välsignar er alla och skickar min kärlek för att lyfta upp ni underbara själar.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge