Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, August 3, 2011

SaLuSa, August 3, 2011

Låt inte någon ta bort er tro på framtiden, av vilken det finns olika versioner. Håll er till den som samstämmer med er förståelse, och mycket snart kommer ni att se händelser som äger rum vilka kommer att indikera vägen som er civilisation kommer att ta. Var dock i vilket fall som helst inte alltför stelbent och när ni kan så acceptera förändringar som är i enlighet med er förståelse och ge plats för dem. Allt kommer att bli tydligt inom en inte så avlägsen framtid, och kommer att föra samman likasinnade människor. Alternativet till Upplyftningen kommer att sätt folk i limbo, och sannolikt leder det till förhållanden som bör undvikas, vilka orsakar rädsla i deras sinnen. På vilka sätt som ni än uppfattar sluttiderna så är det viktigt att ha ett mål att arbeta mot. Den ofrånkomliga slutsatsen för närvarande är att er civilisation faller samman, och era ledare kan inte se eller så vill de inte se de stora förändringarna som behövs för att rätta till det. En del politiker skall lovordas för sina insikter, men de är för få för att kunna påverka massorna, som följer den fastslagna linjen.

Vi är dock mycket medvetna om de själar som är engagerade med att införa förändringar till nytta för alla, och deras uppriktiga intentioner kommer till slut att föra fram dem. De inkarnerade precis för denna specifika tid, och deras färdigheter och spirituella önskan att föra fram det bästa för mänskligheten kommer inte att slösas bort. De bidar sin tid och vet intuitivt att det inte dröjer länge innan de kallas in för ett agerande. Mina Kära, ni är alla här vid denna tid för det är en viktig tid i er utveckling, men ni är inte alla huvudaktörer för den slutliga spurten fram till Upplyftningen. De flesta av er är här för att helt enkelt vara utav Ljuset och sprida det runt omkring er vart än ni går. När ni undrar vad ni kan göra för att hjälpa till, så är det allt ni behöver göra och det kommer att hjälpa med att lyfta vibrationerna på Jorden. Följ er intuition och om det är er plats att tjäna på ett annat sätt, då kan ni vara säkra på att ni kommer att göras medvetna om det. Var ett lugnande inflytande när andra visar sin rädsla, och hjälp dem att in sin tur dela med sig av er försäkran att allt kommer att går väl.

När vi från den Galaktiska Federationen är officiellt erkända så kommer det naturligtvis av sig självt att hjälpa att höja folks förhoppningar. Det kommer att bli klart varför som vi drar oss närmare er, och ett stort upplyftande kommer att äga rum när det inses att vi kommer för att införa fred i er värld. Detta är förstås bara början, då vi har mycket att göra med att förberedelserna för att rena Jorden. Det kommer också att bli en jäktig tid för att se till att varje själ förstår betydelsen av sluttiderna. Detta är dock en uppgift som är inom vår förmåga, och det kommer att finnas reguljära program för att ge alla detaljer då det gäller de alternativ som är öppna för er. Vi förstår att er fria vilja kommer att respekteras och att ni är suveräna Varelser, och fakta kommer att läggas fram till er som er information. Det slutliga valet kommer alltid att vara ert, då det gäller er spirituella utveckling.

Se bortom er världs nuvarande problem, då det bara är tillfälliga, och det kommer att ge plats åt den Nya Åldern som kommer att föra er in i de högre dimensionerna. Det är en naturlig form av framsteg, då allt konstant närmar sig Källan Av Allt Som Är. Som ni måste ha förstått vid det här laget så är det ert Universum som lyfts upp och er Jord kan inte hålla tillbaka det oundvikliga och önskvärda upplyftandet. Det är gudomligt förordnat och inget kommer att stoppa dess framfart, förutom om Skaparen skulle göra ett nytt förordnande. Utvecklingens under är helt fantastiska, även om ni inte kan förstå magnituden av vad som händer. Det finns storslagna Varelser med enorm makt som är involverade i vad som håller på att ske, och det är omöjligt att uttrycka det i ord som ni fullt och helt kan förstå.

De som inte är av Ljuset utan tenderar åt det mörka hållet är rädda då de ser hur världen faller samman, till skillnad mot er från Ljuset som har allt att se fram emot. De kommer sannolikt att falla än mer ner i smeten, och söker tröst i alkohol och droger. När sanningen kommer ut om oss och den kommande Upplyftningen är känd så kan förhoppningsvis många uppmuntras att se mot Ljuset för att finna en väg tillbaka mot det normala. De kanske inte gör tillräckligt för att höja sina vibrationer för Upplyftning, men alla framsteg som de nu gör kommer att vara värdefulla när de startar sin nästa nya cykel. Det är aldrig någon fråga om att någon själ förlorar något av det de har uppnått genom att höja sina medvetandenivåer. Så länge som ni gör framsteg så kommer ni aldrig att ses ett misslyckande då det kan vara så makligt eller snabbt som ni beslutar.

Nu när sluttiderna snabbt närmar sig så har många själar valt att ta sig an alla återstående karmiska erfarenheter. För många är det därför en hektisk tid, särskilt på en personlig nivå. När ni lyfts upp så kommer ni att ha renats från karma eller så har det blivit avskrivet genom Lagen av Nåd. Eftersom ni kommer att vara vid en mycket högre vibrationsnivå där det finns balans och harmoni så finns det praktiskt tagit inget alls som kan orsaka att ni tar på er karma igen. Vid den nivån så kommer era tankar och handlingar att på ett naturligt sätt följa med de högre vibrationerna, och de mer ringa tankeformerna kommer att ha renats ut från ert medvetande. Det är en återgång till ert normala existenstillstånd, såsom ni var innan ni sjönk ned i den tredje dimensionen.

I själva verket så börjar ni redan lägga ifrån er dessa ovälkomna och onödiga tankeformer då ni absorberar mer Ljus, då de inte är kompatibla. Det blir därför lättare att handskas med sådana problem, ju längre ni färdas längs med vägen mot Upplyftningen. Ni kommer att starta 2012 med en förhöjd vibration som kommer sig av 11.11.11, och förändringarna kommer snabbt och ofta därefter. Det kommer helt klart att bli ett helt remarkabelt år, och ni kommer att bli välinformerade om aktiviteter i ert solsystem, då vi kommer att dela med oss av information. Vi har inga hemligheter och vill att ni helt fullt kan njuta av tillfället med oss. För närvarande hålls ni fortfarande okunniga då det gäller många saker, men det kommer snart att förändras. De mörka Tjänarna är ibland naiva och förefaller inte att förstå att inget kan gömmas från oss. Om det blir nödvändigt så kan vi gå bakåt i tiden för att bevisa en punkt, vilket kan bli nödvändigt då det gäller er historia. Ni har i sanning blivit allvarligt missledda, och vi kommer att se till att ni känner till allt innan ni lyfts upp.

Jag är SaLuSa från Sirius, och vet att fler av er upplever hur tiden går allt fortare, och ni förefaller att ha mindre tid för att ta hand om det dagliga. Det medför också en viss förtröstan då veckorna och månaderna rinner förbi med en hisnande fart. Innan ni vet var ni är så kommer Upplyftningen att vara inom synhåll.

Tack SaLuSa
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to subscribe to Mike Quinsey's mailing list and receive his channelings directly, you can do this here (make sure you use the second form, the first is from Nancy Tate).

Salusa kanaliseras ocks av Laura Tyco. versttningar av hennes kanaliseringar publiceras p vr systersite Despertando.Me.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge