Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, March 5, 2010

SaLuSa, March 5, 2010

Mina Kära, som vi har noterat tidigare så har tragedierna som ni nyligen har genomlevt framkallat enormt medlidande för dem som är involverade. Reaktionen mer än balanserar rädslan som skapas av sådana händelser. Från något som de mörka Tjänarna räknade med skulle skapa stor förvirring har det kommit ett enormt utflöde av Ljus. Det har också åstadkommit ett uppvaknande när det gäller Enheten av Mänskligheten och istället för att skapa mer separation så har det fört samman människor. Det visar att resultatet av sådana stora olyckor är att Ljuset expanderar mer och kompenserar för det. Det har tagit en serie av händelser för att framföra denna punkt och det betyder att försöken från de mörka Tjänarna att förhindra er vidare framsteg mot Upplyftningen misslyckas. Situationen kommer att se till att Ljuset förblir den dominerande kraften på Jorden. Med de fortsatta kaskaderna av Ljus som når er från källor utanför er, så är ni säkra att nå de önskvärda nivåerna av medvetande för att upphöjas.

Ljuset som ni förankrar på Jorden för manifestationen av den nya Jorden allt närmare, som planerat. Vi har bett er att vara tålmodiga, men ni har i själva verket reagerat beundransvärt på fördröjningarna under en väsentlig period. Ni har accepterat att de inte kommer att förändra slutresultatet på något sätt alls. Detta är mycket tillfredställande och visar hur väl informerade ni har blivit. Vi skulle vilja säga att under en period av ca femtio år så har ert sätt att tänka förändrats väsentligt. Ert medvetande av Självt och er kraft att manifestera framtiden som ni har visualiserat är ett kraftfullt vapen mot försök att förhindra det samma. Så länge som ni håller er sanna till er vision kan inget hålla er tillbaka och ni är bland millioner av upplysta själar som gör så. Framgången är er, och ni kommer inte att förnekas denna möjlighet att förflytta er ut ur dualiteten.

Våra allierade är klarare än någonsin när det gäller karaktären av deras uppgifter, och vi hjälper dem till fullbordan. Allt fler av de själar som arbetar åt de mörka Tjänarna ifrågasätter deras roller och inser att de omedvetet har blivit bedragna att användas mot folket. Ett sådant sammanfall inom deras led orsakar en viss oordning, och det kommer att fortsätta att växa. Slutet är helt säkert i sikte, och en beslutsam handling kommer snart att föra er närmare tiden för Avslöjanden. När väl deras led helt börjar falla samman kommer det att bli en snöbollseffekt med en allvarlig brytning i deras ledningsstruktur. Vi är redo att dra nytta av detta för att framföra vår egen plan för er frigörelse från dem. Vi är således ganska upptagna med många handlingar för att införa de resultat som vi alla behöver.

Vi är sedan länge medlemmar av den Galaktiska Federationen, och mycket erfarna med att hantera den sortens problem som ni kommer med. Det finns aldrig någon känsla av panik eller oro därför att i realitet så har vi kontroll av de händelser som äger rum på Jorden. Vi kan dock inte göra precis som vi vill, vi måste följa den Universella Lagen, som förbjuder direkt intervention. Vi tillåts inte att förhindra utveckling av karma, vilket har skapats genom Människans handlingar på Jorden. Om vi gjorde så, skulle vi förneka er en möjlighet att lära från era misstag, och vi skulle skapa karma för oss själva. Vi är alltför visa för att över huvudtaget tänka oss det, men vi kan ofta lindra resultatet. Våra handlingar är ofta bortom er förståelse och opererar på en Galaktisk nivå, och vi är mycket involverade i användandet och kontrollerandet av energier för att föra balans till Jorden.

De mörka Tjänarna är liksom bebisar som slänger saker och ting ut ur deras barnsäng när de inte får som de vill, men olikt bebisar så är de farliga och utan hänsyn till mänskliga liv. De skall dock inte skada er eller Moder Jord under en särskilt mycket längre tid och skall bli avväpnade och placerade där de inte kan skapa mer kalabalik. Är det inte ironiskt, Mina Kära, att de mörka krafterna har koncentrationsläger som står redo att fängsla dem som motsätter sig dem, men i själva verket är det dem som skall bli inlåsta. Jodå, vi känner till deras planer och vi är mer än mogna uppgiften att förhindra försök att isolera er i deras fängelser. Med tiden kommer alla dessa av dem bortförda Varelser för att utföra deras hemliga operationer att bli frigivna och återförda till sina familjer. Vi menar från överallt, inklusive mars där det finns underjordiska baser. Man skall kanske beundra djärvheten av de mörka Tjänarna, att tänka att de skulle kunna lyckas med sin plan för global kontroll. De räknade dock med inte med Ljusets krafter som har kommit för att hjälpa er.

Mardrömmen att genomleva dualitet har visat er så mycket associerat med de lägre vibrationerna, och nästan var och en av er har nått botten någon gång. Många själar var och är fortfarande fast i träsket och tyngden av de mörka energierna. Det är helt klart svårt att lyfta sig ut ur sådan överväldigande mörker, men ni ses aldrig som förlorade och Varelser av Ljuset arbetar oförtröttligt för att lyfta upp er. Detta exempel på den typ av problem som existerar kommer kanske att öppna era ögon och hjärtan och känna medlidande utan dömande av sådana själar. När ni älskar alla själar på detta sätt kommer ni i sanning ha funnit ert Högre Själv och delar en plats med Gud. Detta är frågor som ni kommer att ta er an då ni utvecklar er själva högre och högre tills att ni är En med Allt Som Är.

Ni lär er fort, men ni har mycket att erfara innan ni kan kallas en Mästare. Det är ert öde och dualitet har gjort mycket för att lära er de lektioner som leder upp till det. Ni kan gå bakåt, men det är sällan ett problem och enbart kortlivat. Evolution för er konstant framåt och farten ökar ju högre ni når. Många bland er ser tillbaka på ert nuvarande liv och ser hur ni under en relativt kort tid har tagit ett stort steg på Ljusets och Kärlekens väg. Ett sådant snabbt resultat är än mer troligt nu när vibrationerna snabbt ökar. Ta chansen med båda händerna och tro på er förmåga att nå ert mål, för ni kan göra så. Den Gyllene Åldern väntar på Människan från Jorden som reser sig som fågeln Phoenix från askan av dualitet.

Jag är SaLuSa från Sirius, och så glad att vara involverad direkt med er Upplyftning. Det är så tillfredställande att veta att genom sina ansträngningar har själar blivit upplysta när det gäller sitt sanna själv. Tack vare Guds stora Nåd kanske ni visas vägen till frihet och evigt Ljus.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge