Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, March 3, 2010

SaLuSa, March 3, 2010

Vi vet att en del av er ifrågasätter varför vi upprepar mycket av informationen, och vi vill gärna klargöra situationen. Det är framförallt därför att människor inte har full minnesförmåga, och det är därför nödvändigt att ofta referera till viktig information. På detta sätt tränger det in i ert undermedvetna minne, och ni får en allmän förståelse utan att exakt veta hur och varför. Vid denna tidpunkt så stämmer olika kanaliserad meddelanden med varandra, på det sätt de förutser den närliggande framtiden. Det kommer naturligtvis alltid att finnas några som inte är ense med de mer allmänt accepterade uppfattningarna, men detta är hälsosamt om det får er att tänka djupare om frågorna. Vi rekommenderar alltid att ni följer era egna intuitiva känslor, och det blir riktigt för er. Om ni senare ändrar era uppfattningar så indikerar det att ni har funnit en mer acceptabel förståelse. Det är fullt klart att när som ni utvecklar er kommer ni att expandera ert tänkande att också omfatta en större grad av sanning.

Det har aldrig funnits en bättre tid för att expandera ert medvetande, med många kanaliserare och spirituellt utvecklade varelser som har inkarnerat på Jorden. Det är en speciell tid som kräver intensiv uppmärksamhet av den information som kommer från så många olika källor. Hur skall ni annars växa tillräckligt för att nå de nivåer av medvetande som krävs för att ni skall uppnå Upphöjning. Den Gudomliga Planen kallar många själar inkarnerade på Jorden, att mogna och bli de ledare som de redan är. Det finns så många själar som står vid ett vägskäl för tillfället, som kan hjälpas att förflytta sig upp på vägen mot Ljus. De behöver guidande och deras Guider kommer att göra allt de kan för att se till att de väljer rätt väg. Håll i minnet Mina Kära att era Guider vet vad ni har satt som era mål och de vill att ni blir framgångsrika. Fritt val uppehålls i allra högsta grad, och ni kan vara försäkrade om att ni till slut kommer att ha tillåtits att göra era beslut.

Var och en av er är helt unik och vad som passar en är inte det samma som för en annan. Det finns dock i allmänhet något att förkovra sig från i de olika källorna som kommer att hjälpa er alla. När ni väl har funnit en pålitlig källa så håll er till den tills att det finns ett behov att gå vidare. Ni kommer ofta att finna att ni rör er inom cirklar av vänner där det finns ett gemensamt intresse av spirituella frågor, och genom att stödja varandra så kan stora framsteg göras. Detta händer inte av en tillfällighet, och folk kommer samman därför att det var så det hade planerat det. Om ni är osäkra på i vilken riktning som ni går ta er tid och hitta fredliga perioder då ni kan gå inom er. Sänd ut tanken att ni behöver guidas och någon kommer helt säkert att komma till er. Sätt dock inte riktlinjer om hur detta skall ske, eftersom de kommer att begränsa era möjligheter för direkt hjälp. Var helt enkelt bara medveten om vad som händer runt omkring er, och förhoppningsvis kommer ni inte att missa en chans som var ämnad för er.

Underbara tider kommer när de mörka Tjänarnas inblandning har avlägsnats. Då kommer ni att se de spirituella själarna som väntar på ett sådant tillfälle att vidareföra deras kunskap för att skynda på Upplyftningsprocessen. De Gamla har sett till att det inte finns någon brist på uppmärksamhet av era behov, och sluttiderna är ytterst noggrant planerade för total framgång. Så Mina Kära, låt inte tvivel krypa in och håll er till er väg mot upplysning. Detta skyddar er mot de lägre energierna, and ni förblir helt säkra inför deras närvaro.

De finansiella systemen i er värld står på gränsen av kollaps, det kan förväntas därför de är inte längre tillräckliga eller pålitliga för att lösa era problem. Bakom scenen är allt preparerat och i beredskap för ett nytt system, och det kommer att introduceras till er i precis det rätta ögonblicket. Det kommer att överkomma alla svagheter och nackdelar som nedvärderade system på mer än ett sätt. Ni vill ha stabilitet och vad ni korrekt kan kalla ”värde för pengarna”, och som ni vet kommer det att backas upp med guld och andra ädla metaller. Det kommer inte längre att användas för att tjäna girigheten av brödraskapet av banker, vilket kommer att avkrävas att hålla sig till rättvisa och ärliga bankprocesser. Det kommer inte att finnas någon plats för det gamla systemet, och det kommer att snabbt ändras till förmån för alla.

Många förändringar fortsätter att gå framåt med förväntningen att de skall uttalas inom en snar framtid. Det kommer att bli en orolig tid tills att denna punkt uppnås, men kom bara ihåg vilka förmåner som kommer att uppstå från detta kaos. När ni väl är i det nya stadiet kommer ni att se tillbaka, och det kommer inte att ha verkat så svårt som ni trodde. Det är osäkerheten och brist på klar information som får det hela att förefalla att vara en obestämd tidsperiod. Vi kan dock inte vara mer upplysande då allt är i ett tillstånd av flux. Då vi har fördelen att kunna se den större bilden kan vi dock säga att allt framskrider väl. Det kommer alltid att bli bara ett slutresultat, och det blir er seger för Ljuset.

Låt saker och ting löpa i era liv och ta dem som de kommer. Det finns lite som ni kan göra innan uttalandena, förutom att visualisera vad framtiden erbjuder genom att se till allt som är positivt. På detta sätt fortsätter ni att stärka Ljuset och påskyndar dagens ankomst då det förvisar de mörka Tjänarna från Jorden. Det finns inget tvång involverat här, men det kommer en tid då inget av de lägre vibrationerna kommer att kunna existera i er dimension. Den kommer att ha lyfts upp bortom deras räckhåll och de kommer att finna en plats på deras egen nivå.

Jag är SaLuSa från Sirius, och jag är bara en representant av den Galaktiska Federationen. Detta år liksom de senaste åren springer snabbt iväg och de drar er närmare till de första av många förändringar. Vi kommer fortsättningsvis att ses allt mer ofta i luften då vi finner vår närvaro mer acceptabel för er. Det är med tanke på våra skyldigheter som vi gör så, då vi fortsätter att observera vad som händer med Jorden och dess folk. Vi gör så mycket som möjligt för att förhindra att det hela blir okontrollerbart, då de mörka Tjänarna inte bryr sig att ni närmar er Uppstigningen. De lyssnar på ingen förutom deras inre iver att förstöra allt som står i deras väg. Detta leder inte till någon slutsats förutom att de kommer att misslyckas. Skaparen har förordat er seger och så skall det bli.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge