Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, February 3, 2010

SaLuSa, February 3, 2010

Nu när så många av er är upplysta har ni svårt att förstå hur andra människor känner sig. Utan några mål eller tro på framtiden finns det lite att se framemot förutom förvirring. Världen genomgår helt klart ett tumult och trots vad som händer så förstår folk att de har något att säga i frågan. När tillräckligt många av er börjar tänka på samma sätt skapar ni en kraft som manifesterar vad ni önskar. Vi finner att ni är trötta på att bli serverade alla de gamla anledningarna för kontroll och förtryckande av er frihet. Ni är också trötta på att bli tillsagda hur ni måste vara redo för krig och en kamp mot terrorism, till en stor kostnad för er alla. Det är naturligtvis förståndigt att vara förberedda inför en attack mot er, men ni kanske ställer er frågan vad som orsakade det från början.

Under många år har Illuminati folket använt sin makt för att manipulera andra länders affärer. Det har gjorts via hemliga handlingar, så att deras inflytande kan medföra förändringar som främjar dem. Folket, som re-agerar mot sådana illegala handlingar och inblandning i deras suveränitet, vet sanningen. Vi frågar er Kära Ni vem orsakar uppresning till och börja med? Många av er förstår sådana situationer, och ni letar efter en ledare som noterar er önskan om fred med alla länder. Vi säger återigen att ni har en underbar själ som heter Barack Obama, och det är klart för honom i hans huvud vad han vill göra om han får möjligheten. Med ert fortsatta stöd kommer han att förmå folk att handla, och staka ut vägen mot en fredfull värld.

Vi säger det inte lättsamt, men om man ser till er historia så är det en historia med ett krig efter ett annat, och enormt med förstörelse och död, det är ett under för oss att ni har lyckats att återupprätta Ljuset. Det har naturligtvis funnits en gudomlig plan på plats för att lyfta er upp, och gradvis så har uppvakningsprocessen startat att ge resultat. Ni har nått ett stadium då det inte längre är möjligt att gå tillbaka, och det är bara fråga om tid innan alla kommer att se dramatiska förändringar som leder till en ny framtid. Vi kommer att vara en integral del av dessa, då det finns så mycket arbete att göra för att etablera en Ny Ålder som kommer att föra er genom Upplyftningen.

En total omstrukturering av er planet och bildandet av ett samhälle baserat på valfrihet, är en formidabel utmaning, men vi är väl utrustade för att uppnå detta under den medgivna tiden. Inga förändringar kommer utan vissa olägenheter, men ni kommer att bli fullt informerade om vad som händer. Kommunikation kommer att ges omedelbar uppmärksamhet, och de teknologiska framstegen som vi skall frambringa kommer att se till att ni inte förlorar kontakten med vänner och familj. Lätthet med vilken ni kan resa är också högt upp på vår lista, då användandet av förorenande bilar och andra former av transport kommer så småningom att försvinna. Var försäkrade om att effektiva och icke-förorenande maskiner kommer att byta ut dem, och med renandet av er atmosfär kommer ni snart att andas ren luft. Förgiftningar har påverkat både land och hav, vilket är ett stort problem, men vi är mer än utrustade för uppgiften.

Se mot framtiden med glädje i era hjärtan, då det är välkommet och önskvärt, om inte väsentligt för er utveckling. Ni lär er mycket från erfarenheterna i dualitet, och det kommer att tjäna er väl i era framtida liv, vilka kommer att vara i tjänst till andra. När väl denna period har passerat kommer ni att bli kvar med glädjande minnen av era erfarenheter som har lyft upp er. Vägen mot Upplyftning är på väg att ta ett kvantum steg framåt, och ni kommer att lämna denna cykel som en som känner fullbordan. Ni är stora andliga krigare och har föga uppfattning om hur magnifika ni verkligen är, och ni är mycket beundrade för ert mod att ha accepterat utmaningen av dualitet. Ert hem är i de högre dimensionerna, och vi finner att ni börjar se sanningen i detta uttalande. Er tid på Jorden har givigt er alla sorts erfarenheter, och ni kommer att lämna denna dimension för de högre med många underbara minnen av älskvärda andliga medföljare. Ni kommer i själva verket att träffa dem igen, som är er nära och med vilka ni har kärleksband.

Energin av Kärlek och Ljus för många människor till handling, och de vid makten känner en ökad press för att lyssna på dem. Det har inte bara varit i auktoritära länder som deras åsikter har blivit ignorerade, men det blir svårare att göra så. De vet att folket har makten att införa förändringar, och är rädda för ett uppresande som skulle avsätta dem. Med vetskap om detta uppmuntrar vi våra allierade att forma grupper som kan utöva sådan makt, och sakta men säkert ger det framgång. De kombinerade rörelserna av de många kommer att avsätta dem från makten såvida de inte förbyter sin politik.

Ni hör om hemliga operationer, men de är bara toppen på isberget, och de fortsätter därför att er President Obama inte har rätten att veta om dem. Illuminati folket har länge dikterat vad som händer inte bara i USA, utan också i de flesta länder i världen. De gör de genom vilka medel som helst som står till förfogande, och mutor och utpressning används ofta. En del av de rikaste familjerna är makten bakom dem, och har möjlighet att finansiera sina hemliga operationer utan att allmänheten är medvetna om dem. Nu förstår ni hur vitt och brett som förändringarna måste genomföras, och en ny finansiell uppsättning kommer att hjälpa att förändra maktbalansen. Dessutom, där det har funnits kriminell aktivitet kommer de som har varit involverade att stå till svars för vad de har gjort, och de kommer att bli bortförda.

Mina Kära, alla aspekter av de nödvändiga förändringarna har noga studerats. Den slutliga planen är färdig och kommer att ta upp alla problem som står i vägen för er frihet. Den kommer att återupprättas och blir utlösningen för att föra samman alla sorts människor. Ni är när allt kommer omkring En som reser samma resa, och er erfarenhet kommer att bli lyckligare om ni gör så i komplett harmoni med varandra. Ni undrar om de som inte har någon önskan att upphöjas, och om det är deras önskan kommer de inte övertygas om något annat.

Jag är SaLuSa från Sirius, och är nöjd med att ha dessa möjligheter att berätta vad som är planerat för er framtid. Ni vet redan så mycket om oss, men som man säger ”att se med sina egna ögon” och snart kommer ni att ha den möjligheten. Vi ser så mycket fram till denna tid, och vi vet att ni är redan lika upprymda inför tillfället som vi är.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge