Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 28 juli 2017


Mike Quinsey - Kanaliserar sitt Högre Jag - 28 juli 2017

Mike Quinsey

Allt är väl på gång vad gäller er utveckling. Era Guider fortsätter att göra sitt bästa för att hålla er på vägen mot Uppstigning (Ascension) precis som avtalats innan ni inkarnerade, men hedrar er fria vilja att ta vilken väg ni än väljer. Ni som befinner er på Jorden vid den här underbara tidpunkten kan känna er privilegierade, och det finns många andra själar skulle velat göra er sällskap. De är medvetna om att för er går utvecklingen mycket snabbare såsom ett resultat av att övervinna de lägre vibrationerna. Men de utvalda valdes ut på grund av det som de hade att erbjuda dem som behövde hjälp för att bryta sig loss från de lägre energierna. Utan en sådan hjälp kunde de ha spårat ur och förlorat möjligheten att stiga upp i Ljuset.

Ni befinner er nu verkligen nära Ascension, och många nödvändiga förändringar ligger för handen i väntan på den tidpunkt som inom kort är här, när de mörka kommer att ha avlägsnats. De har redan sett händelserna vändas emot dem och har inte längre makten att diktera händelseförloppet. De planerade för en total världskontroll och från den positionen skulle de kraftigt minskat världens befolkning. Det målet är inte längre möjligt och för närvarande arresteras de och sätts i fängelse. Mycket arbete pågår också för att rensa ut deras underjordiska baser tills dessa inte längre utgör något hot mot den mänskliga befolkningen.

Mycket har redan förberetts i väntan på den tidpunkt då allt kan fortsätta öppet utan rädsla för inblandning. Den tidpunkten ligger inte långt borta, högst bara några år, men sannolikt mindre. Redan pågår en del förändringar av mindre betydelse och större ligger färdigplanerade. Så snart hotet om störningar från de mörka är undanröjt kan allt fortsätta öppet och med en ofattbar hastighet. Ni har väntat alltför länge, men tiden har inte gått helt förlorad, utan tillbringats under förberedelse. De mörka kommer då att ha flyttats till platser där de inte har någon påverkan eller förmåga att förändra resultatet.

När ni ser er omkring verkar det finnas så mycket som behöver uppmärksammas och förnyas, och det verkar vara en oöverstiglig uppgift. Men med hjälp av era rymdvänner kommer ni att bli positivt överraskade över hur snabbt saker och ting kan förändras. De har fördelen av att ha mycket mer erfarenhet än ni och av att de använder mer avancerade metoder. Land och hav kan förnyas och rensas från allt som inte är till någon nytta på mycket kort tid. Helt uppenbarat är era metoder primitiva jämfört med våra, och våra lämnar heller inte några rester som behöver tas omhand efteråt.

På relativt kort tid kommer alla större förändringar att ha ägt rum, vilka gör att ni kan leva lyckligt i fred med mycket fritid för att göra vad ni själva vill. Ni kommer att få möta varelser från närliggande planeter, och de kommer att ta er ut i rymden och genom solsystemet för att besöka andra planeter. Ni kommer inte mer att vara begränsade till Jorden och kommer att bli ett med andra Galaktiska Varelser. De har tålmodigt väntat på att ni skulle bemyndigas och få resa utom-planetariskt. Så ni förstår att äntligen kommer era liv att förändras till det bättre. Med tiden kommer era nuvarande erfarenheter att verka såsom en ond dröm.

Dina drömmar kommer att uppfyllas, men under tiden måste dina tankar fokuseras på det du behöver göra för att vara helt förberedd inför Uppstigningen. Håll fokus på allt som är positivt och håll kontroll på dina tankar och din energi, och ge bara ut dem när det är nödvändigt. Du kan till exempel hjälpa dem som är sjuka eller skadade, och dina kärleksfulla tankar och önskningar når i detta sammanhang de berörda. Ännu bättre och mera effektivt är grupphealing, eftersom den bär på mer kraft. Om du är ny inför den tanken, beakta att en meditation innan du börjar sända ut får allting i harmoni och redo inför utsändningen.

Även en vänlig tanke som sänds till en annan själ bär på en helande energi och lyfter upp människan. Så när du medvetet vill att någon ska få din välsignelse, kommer den att gå fram. Kanske är först och främst självhelandet och att förbereda dig inför detta det viktigaste, och då meditera på positiva känslor eller färger om du vet hur du ska använda dem. Huvudsyftet är att se till att din aura ligger nära kroppen och inte är öppen, och fyll den med klara färger som har en vibration som du behöver. Till exempel behöver du under vardagens slit och fläng lära dig hur man slappnar av och den gröna färgen rekommenderas för det ändamålet.

När du efter Ascension kommer att utvecklas, kommer du att upptäcka att det finns helande kammare som fullständigt rengör din kropp och ökar din energinivå. Med högre vibrationer kommer du inte att bli utsatt för sjukdomar och kommer att njuta av en perfekt hälsa. Men än så länge kan du kanske behöva healing, eftersom du för närvarande på Jorden ständigt är omgiven av alla sorters energi, men var medveten om att lika drar till sig lika. Detta gäller i många avseenden och det är därför du drar till dig själar som liknar dig själv och självklart känner du dig bekvämare och lugnare tillsammans med dem. Naturligtvis fungerar det även tvärtom och du kan känna dig obekväm då du möter helt motsatta energier än dem du själv har.

Ert Solsystem fortsätter att gå in i allt högre vibrationer och de övervakas noggrant av de BlåVingade (the Blue Avians) som finns närvarande för att säkerställa att era framsteg inte störs, och att de inte överväldigar er. I så fall skulle folk känna sig upprörda och obekväma, medan de vid ett gradvis närmande successivt kommer att anpassa sig till dem. De BlåVingade finns i ert solsystem i stort antal och kan stoppa eventuella inkräktare som siktar in sig på Jorden. De ser också till att de mörka inte undviker en rättvis behandling för alla sina brott mot mänskligheten.

Ni har en utmärkt webb (internet) som har många länkar som ni kan följa till nästan alla ämnen som intresserar er. Det finns också många själar som skriver om frågor som berör framtida händelser som kommer att påverka er. Om du läser det här men inte har tillgång till internet finns böcker tillgängliga inom de flesta ämnen, och givetvis ges föredrag på de flesta platser. Så förhoppningsvis hittar du en länk som du kan använda för att fördjupa ditt intresse.

Håll era huvuden högt och känn er inte nedslagna. Vi vet att ni har haft många besvikelser på sista tiden. Var medvetna om att bakom kulisserna händer så mycket som är positivt. Er Media är styrd och begränsad i det som den kan avslöja för er, och därför inte förmedlar mycket om de underbara och häpnadsväckande fynden i Antartktis. De borde finnas högst upp på nyhetslistan. Men var så säkra, ni kommer till slut att få lära er om dessa fynd.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fulländning. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga och Cagga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge