Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 11 juli 2014

Mike Quinsey - SaLuSa 11 juli 2014

Vi upptäcker en ny stämning hos många av er, verkligen välkommet, som visar att ni har rört er förbi och bortom stadiet av besvikelse som ni kände efter slutet av året 2012. Upplevelser sådana som ni fått erfara är till stor del resultatet av att de är mycket flytande, och med den bästa viljan kan vi inte alltid förutsäga hur det kommer att gå. Dock kan du vara säker på att vad vi än säger och gör så är det för det bästa för alla. Det är den större bilden som är viktig och från ditt perspektiv så kan du inte se allting.

Gud har beslutat att alla skall gå vidare som planerat och det är därför vad man brukar kalla ett ”feta accompli”, det vill säga att det blir så. Vi ber er därför att acceptera att vi är helt och hållet engagerade i att föra fram sanningen och hjälpa er att avancera så snabbt som möjligt in till den Nya Tidsåldern. Vad som har instiftats av Gud måste komma till stånd och oavsett vad som händer för att förhindra det så kommer detta inte att, och kan inte, lyckas!

Ni kan därför göra upp planer för att bidra till de insatser som görs för att för ett avslut av den gamla tidens energier genom att bryta det som håller er fast där. Känn inte rädsla för dessa känslor för i så fall kommer ni att fortsätta vara länkade till dem. Du kan skydda dig själv hela tiden genom att fokusera på Ljuset. Det kommer att försäkra dig att du alltid är säker och skyddad.

Den gamla världen finns bredvid den nya, men förr eller senare kommer det att ske ett stort upplyftande som för med sig en förändring som kommer att se slutet på dualiteten så som ni upplever den. Vi vill ännu en gång betona att det kommer att bli en skiljeväg och den Nya Tidsåldern kommer att börja på allvar efter att den kastat av sig manteln av mörker.

Du kan med rätta förvänta dig att sluttiderna blir en komplex blandning av alla typer av upplevelser då många, många vägar går samman för en slutlig rengöring. Slutet för många kommer att betyda en snabb sorti från Jorden, bara för att fortsätta sina upplevelser på en lämplig nivå för deras särskilda vibrationer. Vi vet at några av er har starka band med många själar men var och en av er måste tillåtas att följa sin egen väg. Ibland kommer grupper av själar att göra sina framsteg tillsammans, och det är möjligt på grund av att de är på ett liknande utvecklingsstadium.

När tiden är inne för en ny och avancerad upplevelse kommer en individuell själ att flytta till en annan nivå. En sak som vi vill betona igen är att så snart du har en äkta kärlekslänk med en annan själ, oavsett var den är, så kommer de alltid att svara på ditt försök att kontakta dem. Det beror på att på de högre nivåerna är inte distans från varandra något hinder för att göra så, och kontakten är ögonblicklig.

Ditt liv på Jorden är en sådan kontrast till det liv du kommer att uppleva så snart du har stigit upp. Var öppen för många förändringar som du kommer att välkomna, och tänk inte i termer av livet så som du känner det nu. Du kommer inte att belastas av restriktioner som ålagts dig av de lägre vibrationerna. Du blir en fri själ som kan transportera dig själv vart än du önskar, och det blir i din ljuskropp. Du kommer att ”äta” från energierna som finns runt om dig men det är också möjligt att ta del av vissa ”Ljus-födoämen” som är extremt fördelaktiga för kroppen..

Du har kanske läst eller hört talas om Astrala världar genom själar som har passerat in i den regionen omedelbart efter döden. Denna värld kommer att bli din första erfarenhet av de högre vibrationernas nivåer, och de är liknande de som vi har nämnt förut, med undantag av att du fortfarande tänker och agerar som du gjorde tidigare på Jorden. Du kommer snart att få lära dig hur du skall använda din tankekraft och anpassa dig till den nya nivån av att vara.

Redan nu har du en viss nivå av skaparkraft, men den är mer effektiv när man träffas i grupper. I de högre nivåerna kan de skapa byggnader på det sättet och förstå att vad du kommer att se på de astrala nivåerna är ett resultat av användandet av sådana kreativa energier. Det kommer en tid i en inte alltför avlägsen framtid när du kommer att ha makten att skapa allt som krävs för ditt välbefinnande.

Kan du nu börja förstå hur mycket ditt tänkande och användande av dina förmågor kommer att börja förändras? Jag vill inte överväldiga dig med för mycket information, men vad vi hänvisar till här är helt enkelt inledningen till ett nytt sätt att leva för dig. Det är det liv som du kände till när du passerade ner genom de olika nivåerna och vibrationerna.

Snart kommer du att ha en högre eller större nivå av medvetande och förståelse, och även nu expanderar de på grund av de högre vibrationer ni utsätts för just nu. För närvarande är du fortfarande, kan man säga, precis uppvaknad till ditt sanna jag och kommer inte att bli hel förrän du har fullt medvetande. Så mina kära vänner, var snälla och gör justeringar inom varje brist på förståelse som ni möjligen har, då många själar ännu inte har fattat sanningen eller förstått innebörden i vad de går igenom. Ha tålamod med dem och erbjud tröstande ord och råd som är anpassade till deras nivå av förståelse. För mycket för tidigt kan vara överväldigande och kan knuffa tillbaka varje framsteg som gjorts. Alla själar tillåts att utvecklas i en takt som de kan hantera, och alla kommer i något skede att vakna upp till sanningen om sin varelse.

Vi har ingenting annat är kärlek för er alla och ser det högre väsen som ni är. Vi beundrar er styrka och beslutsamhet att avsluta er erfarenhet i de lägre dimensionerna och en återgång till Ljusets nivåer. Vi vill hjälpa er vid varje vändpunkt som uppstår i era liv, men kom ihåg att begära vår hjälp då det är det som tillåter oss att göra det. Som några av er har insett så är vi Ett med er och många av er är kända för oss genom tidigare kontakt. En del av er är på Jorden för att specifikt ta del i den sista tiden och ni för med er kunskap och förmågor som kan komma till god användning.

I själva verket påskyndar din närvaro utvecklingen och dina vibrationer är upplyftande för dem du möter på dina färder. Faktum är att några av er har inkarnerat tillsammans för att genomföra era livsplaner och arbetar med själsfränder som har mycket av er egen vibration. Det kan ibland vara ett ensamt liv då en del av er har små möjligheter att dela med er av er visdom och era kunskaper, men ändå hjälper ni många själar genom er närvaro bland dem. Din energi är av en hög vibration och upplyftande och är även av en helande natur.

Jag är SaLuSa från Sirius och sänder våra bästa önskningar och kärlek till alla kära själar på Jorden. Vi drar oss närmare för varje dag och tackar er för ert engagemang och er kärlek för er mänskliga familj som är på Jorden.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!< previous message | next message >


Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge