Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Meddelande från Mike Quinsey

Meddelande från Mike Quinsey

Hej Vänner,
Med tanke på mitt tillstånd har jag beslutat att sluta skicka ut SaLuSa´s budskap tills jag är säker på att jag har återhämtat mig från min sjukdom. Jag har haft en stroke som har påverkat mitt minne, och följaktligen är mitt skrivande långsamt och svårt. När jag helt återhämtat mig hoppas jag kunna återuppta mina meddelanden igen. Tills dess kommer jag att fortsätta med mina radioprogram såvida jag inte tycker att jag har problem.
Jag hoppas att jag med tiden kommer tillbaka till något som är mer likt mitt normala jag. Endast tiden kan utvisa vilken nivå på framsteg som kan göras.
Tack för ert stöd och er hjälp. Det har varit mycket uppskattat.
Jag hoppas kunna bidra till Ljusets definitiva återvändande och dess slutgiltiga seger.
I Kärlek och Ljus, Mike Quinsey


Översättare: Inga och Cagga LevanderShare |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge