Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 4 december 2013

Mike Quinsey - SaLuSa 4 december 2013

Saker och ting rör sig nu snabbt mot sin avslutning och ni behöver ha ett öppet sinne och bereda er på att gå med flödet. Gamla trosuppfattningar skakas nu om i grunden. Detta är avsiktligen gjort för att föra er in till den Nya Tidsåldern. Många av dem bär på en viss grad av sanning som var tillräckligt för att ni skulle kunna sätta fötterna på vägen till förverkligande, men de är inte längre tillräckliga för de stora förändringar som sker just nu. Tiden närmar sig snabbt när ni får möjligheten att höja era vibrationer till en sådan nivå att till slut endast sanningen kommer att existera. Ni är redan på den vägen till total upplysning och mycket hjälp ges till er för att försäkra er om att ni har varje möjlighet att slutföra er Uppstigning.

Så mycket sker runt om er nu som ni kan tycka är förvirrande, men om ni följer er intuition och känner av inom er finns svaren där. Som alltid, använd ert omdöme och vet att meddelanden av Ljus och Kärlek alltid har en speciell känsla i sig, och de kommer aldrig att bära med sig de lägre vibrationer som finns i negativitet. Den period ni nu går in i är redan av en högre vibration än den ni upplevde för en relativt kort tid sedan. Tiden fortsätter att påskyndas och det är beviset på den högre nivån i vibrationerna som ni nu lever i. Ju mer du centrerar dig själv och fokuserar på ditt Ljus, ju mer kommer du att vara förberedd för den pågående ökningen i vibrationerna som är avsedda att lyfta er alla ut ur dualiteten.

Bli inte distraherade av den turbulens som oundvikligen följer på de stora förändringarna som sker nu. Energier av en låg vibration som inte har någon plats i den Nya Tidsåldern kan inte längre upprätthållas. De kommer att förlora sin förmåga att stanna kvar tillsammans med de högre vibrationerna som nu etableras, och de kommer att stanna i den Tredje dimensionen. Själva Uppstigningen kommer att bli resultatet av de förändringar som sker hela tiden, och de är det slutliga resultatet för dem som har höjt sina vibrationer till de högre dimensionerna. Ni har fått möjligheten att permanent lämna reinkarnationens cykel och det är en unik tid som kommer med stängningen av den nuvarande cykeln.

Ni har spelat era roller i det förflutna som har skapat och vidmakthållit separationen, men den epoken har avslutats och spelar nu ut sin avslutning. Ni har alltid var Ett med varandra, även om ni ofta har spelat roller som har satt er i opposition. Det var för att snabba upp er evolution genom erfarenheterna ni gjorde, och som ett resultat går den nu vidare ännu snabbare då Ljuset växer i intensitet. De som redan har gått framåt hjälper också andra som följer i deras fotspår, på samma sätt som ni blir hjälpta nu. I ert solsystem är ni de sista som väntar på att uppnå Uppstigning, och ni kommer att fortsätta att få enorm hjälp tills varenda själ har gjort sin uppstigning.

De Mörka tjänarna befinner sig i ett tillstånd av panik och de försöker på alla sätt att förhindra det oundvikliga slutet på deras härskande. Det kommer inte att vara till någon nytta, så det finns ingen anledning till oro. Och vi ber er att ni koncentrerar er på att uppehålla Ljuset och sprida det. Ju mer ni anstränger er att uppnå era mål ju kvickare kommer händelser att ske. Det kommer att möjliggöra att det första officiella tillkännagivandet sker, som skall göras av president Obama, där han erkänner existensen av och kontakt med våra rymdvänner. Det kommer att leda till en öppen diskussion och en medvetenhet om dem, och överenskommelser att förhandla om ett protokoll som tillåter att en öppen kontakt görs. Därefter kommer hela det här ämnet att finnas i det offentliga rummet och aldrig mer döljas från insyn.

Så vi ber dig att stanna inom Ljuset hela tiden, och bli inte distraherad av något som helt klart inte är av det. Under en mycket lång tid har sanningen om ditt väsen hållits tillbaka från dig, men mycket snart kommer det att bli känt. Detta kommer att snabba upp dina framsteg och det sker utan iblandning av de Mörka och når snart så höga nivåer som aldrig setts sedan denna cykel påbörjades. Vid slutet av en cykel finns mycket att reda ut och varje själv får alla möjligheter att flytta in i sin varelses högsta nivå. Då det i verkligheten inte finns något sådant som tid så finns allting i nuet, och det finns ingen anledning att oroa sig för en annan själs framsteg. Varje själ har en oändlig mängd ”tid” för att fullfölja och slutföra sin resa hem. Allt sker i perfekt förhållande till allt annat i enlighet med Guds plan för människan.

Var säker på att många själar färdas med er på era resor och ni är aldrig ensamma. De är era hjälpare och guider och ger er all assistans ni behöver och gör det möjligt för er att framgångsrikt nå era mål. Ni kommer att märka att det alltid är de mer utvecklade Varelserna som når ner för att hjälpa dem som följer i deras spår. Dock tvingar de sig aldrig på någon, men svarar alltid på era anrop om hjälp. Det är nödvändigt att komma ihåg att du inte alltid får det du ber om för din livsplan är känd för dem och i enlighet med den vidtas de lämpligaste åtgärderna. De kommer att försiktigt och klokt peta in dig i rätt riktning och fira med dig när du har uppnått din livsplan.

Håll siktet rakt fram och vet att i verkliga termer är det mycket lite tid kvar att slutföra din livsplan, men många själar gör sitt bästa för att se till att du är framgångsrik. De är alltid med dig och delar dina förhoppningar och ambitioner och hjälper dig på din färd tillbaka till Ljuset. Din fria vilja är högt värderad och viktig, och den måste hanteras med omsorg om du är en som är destinerad att stiga upp i slutet av den här cykeln.

Tack så mycket SaLuSa!

Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge