Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 2 augusti 2019


Mike Quinsey - 2 augusti 2019

Mike Quinsey

Det verkar som om det under senare tid knappast finns ett enda land som inte har upplevt problem inom sin politiska struktur, och det ni för närvarande ser i Hong Kong visar beslutsamheten hos fr.a. yngre människor som insisterar på att politiker och myndigheter verkligen representerar deras intressen. De dagar då man begränsat människor och hindrat dem från att uttrycka sin önskan kommer snart att vara över. Förändringens vindar blåser starkt och kan inte ignoreras mycket längre, och de som sitter vid makten kommer att tvingas att ta hänsyn till vad som önskas. Vi ställer oss verkligen inte bakom att använda våld oavsett vilken part det gäller, men i vissa fall verkar det oundvikligt såvida ni inte är beredda att ge vika på er rätt att uttrycka sig fritt.

Ni är nu långt inne i den Nya Tidsåldern men de framsteg som ni förväntat er hålls tillbaka och kommer att ignoreras tills ni erkänns en mer kraftfull röst inom politiken. Detta kommer att ske, det är en nödvändighet, eftersom de gamla sätten inte längre är tillämpliga i tider när vibrationerna snabbt höjs. Det gamla måste ge plats för det nya och det finns inget sätt på vilket de nödvändiga förändringarna kan hållas permanent tillbaka. Undvik våld om möjligt, men var medveten om att ni har rätt att försvara er.

Även om er själsresa påbörjades för länge, länge sedan vet vi att några av er känner av de upplevelser ni har genomgått och känner lättnad över att den snart är slut. Med säkerhet är det mycket jubel över att många av er stadigt är på väg mot Uppstigningen (Ascension) och det kommer att bli glädjefyllda firanden när den resan är avslutad. Ni kan ännu inte föreställa er hur begeistrade ni kommer att vara, då ni kommer att ha uppnått ett resultat som inte nödvändigtvis förväntats av er eller tagits för givet. Ni kommer att vara de första själar som gjort sin Uppstigning i sina fysiska kroppar och det kommer att skriva historia.

I takt med att vibrationerna höjs går ni nu in i allt bättre tider och det kommer gradvis att finnas mindre och mindre negativitet tills den praktiskt taget försvinner ur synhåll. Ni kanske kommer ihåg att profetiorna talat om 1000 år av fred, och den är på väg inom en snar framtid. Den har uttryckts som den tid då ”negativitet tystas ner” för att säkerställa att ni kan njuta av den tidsperioden. Många av er kommer då att leva mycket längre än ni gör i dag, så småningom i flera hundra år. Detta kanske inte är förvånande eftersom er historia talar om tider då människor levde mycket längre. Det finns mycket gamla skrifter som berättar om era föregångare som levde många hundra år. Var medvetna om att er åldringsprocess efter en tid helt kommer att upphöra, till skillnad från era nuvarande upplevelser.

Framtiden kommer att bli helt annorlunda jämfört med det som ni för närvarande upplever, mer acceptabel och njutbar. Så håll inte fast vid den tid ni är mer van vid, eftersom det gamla snabbt ersätts av det nya och allt leder till en mycket större upplevelse efter Uppstigningen. Inse att det är ni som bestämmer takten, så var positiva och tänk på den framtid ni skapar genom att projicera tankeformer redo för manifestation. Naturligtvis får ni hjälp av de som är särskilt utsedda att svara på de idéer som ni får till er, vilka syftar till att introducera nya innovationer hos er för att hjälpa er utveckling.

Ni får faktiskt hjälp på många sätt som ni inte är medvetna om, inklusive hjälp från de utomjordingar som varit med er i årtusenden. Bevis på deras engagemang med mänskligheten finns runt omkring er och först på senare tid har bevisen erkänts för vad de står för. Faktum är att utan hjälp kunde ni omöjligt ha avancerat och utvecklats så snabbt. Tro aldrig att ni lämnas utan hjälp men vet samtidigt att det finns vissa situationer som ni helt skapat själva och som ni måste ta itu med på egen hand. Vi håller er i handen, vi viskar i era öron, men vi kan inte göra allt för er, för då skulle ni inte utvecklas. Dessutom kan det hindra er från att utvecklas till unika själar genom era egna val. Vi kan naturligtvis erbjuda vägledning men bara när ni själva begär det, eftersom vi oavsiktligt kan få er att gå en annan väg än vad ni annars skulle ha valt.

Livet kan tyckas vara ganska invecklat och emellanåt är det sannerligen hårt genom att det presenterar dig för utmaningar som testar dig till gränsen. Du kan helt säkert utgå ifrån att det finns väldigt goda skäl till detta och var medveten om att de Varelser som hjälper dig att utvecklas är helt medvetna om din livsplan och vet exakt vad du är kapabel att uppnå. De säkerställer att du inte tar på dig för mycket vid en och samma tidpunkt och kan ge dig precis den hjälp du behöver då de känner dig bättre än vad du själv gör.

Människor kan ibland vara ganska irrationella och avvika från sin livsplan. Under sådana omständigheter kommer dina guider att göra sitt yttersta för att få dig tillbaka på rätt spår, samtidigt som de är noga med att inte inkräkta på din fria vilja. De flesta av er kommer att kunna se tillbaka på händelser i era liv där ni till synes räddades från att orsaka karma för er själva genom vad ni kallar en tillfällighet, där något ovanligt hände som räddade er från vad som annars skulle ha visat sig vara ett svårt problem. Ni kan nästan med säkerhet hänföra detta till ett ingripande från era guider som är med er hela tiden för att hålla er till er livsplan.

Närhelst du går vidare i livet och bestämmer dig för att ta dig an en ny utmaning kan du vara säker på att en Guide med rätt erfarenhet kommer att följa dig och hjälpa dig att nå framgång. I ditt andliga arbete kan du till exempel bestämma dig för att utföra healing och du kommer då att behöva hjälp med att få dig i rätt riktning och till rätt människor. För att bli en healer skulle du behöva en träningsperiod som inkluderade värdet av att använda färger eller någon annan healingmetod. Om detta är vad du känner dig dragen mot att göra och dragningen är ganska stark kan du utan tvekan utgå ifrån att det är en del i din livsplan. Ett annat exempel kan vara att du vill utveckla din clairvoyanta förmåga, och återigen skulle dina guider göra sitt bästa för att leda dig till en andlig grupp som lär ut detta. Så du ser, allt du tänker starkt på uppmärksammas av dina guider som är mer än nöjda med att vara till hjälp och hjälpa dig att hitta någon eller en grupp som kan uppfylla dina ambitioner.

Du vet vid det här laget att ingenting av vikt i ditt liv händer av en slump, så du bör alltid vara öppen för information eller erbjudanden om hjälp. Utan sådan hjälp kan du missa en möjlighet att utvecklas och det kan ta lång tid innan möjligheten kommer igen. Normalt inkarnerar varje själ med karma som ska balanseras, men i denna nya cykel har du inkarnerat med det du kan kalla ett "oskrivet blad" som ger dig alla möjligheter att undvika att skapa ny karma. Om du emellertid av en slump drar på dig ny karma får du en möjlighet att omedelbart rensa ut den. Med den pågående höjningen av vibrationerna kommer det dock att bli mycket lättare att förbli positiv och helt undvika karma.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudomliga Jag, och varje själ har samma koppling till Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge