Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 26 juli 2019


Mike Quinsey - 26 juli 2019

Mike Quinsey

De oroliga länderna på jorden fortsätter att utmärka sig med lidande och stridigheter som följd, eftersom stora förändringar ofta är svåra att införa. Människor vänjer sig vid ett visst regeringssystem och är motvilliga att ta till sig något annat. Ofta fruktar man de förändringar som är nödvändiga. När hindret mot förändring är de styrande blir någon form av konfrontation oundviklig. Trots trögheten i systemet avskräcker det inte folket från att hålla fast vid vad de vill och tror på. Som sagt, det betyder att konflikt ofta är oundviklig och oavsett hur lång tid det tar kommer folket att stå som de slutgiltiga segrarna. Sedan den Nya Tidsålderns inträde 2012 får ni hjälp av de nya energier som etablerat sig. Dessa lyfter människorna till en nivå där det i slutändan bara är sanningen som kan existera.

Det betyder att i takt med att vibrationerna höjs kommer de lägre vibrationerna att tappa kraft och så småningom helt försvinna. Detta kommer inte att skapa ett vakuum eftersom de nya energierna för fram ett annat och mer acceptabelt sätt att leva. För närvarande är det svårt för den breda massan att förutse resultatet och inser inte att de gamla icke fungerande sätten måste bytas ut om ni ska kunna höja er. De av er som är vakna och redo inför det som ligger framför er är de som kommer att visa vägen. Förändringarna är oundvikliga och mänskligheten kommer att mogna och kapabel att axla ansvaret att införa dem. Ni kommer snart att inse hur mycket bättre det blir, och med insikten kommer ett fredligt sätt att leva tillsammans.

Med tanke på hur saker och ting ligger till för närvarande är ni förlåtna om ni tror att det är praktiskt taget omöjligt att hitta en fredlig lösning på era problem. Ändå gror fröet till en fredlig värld och den kommer att manifesteras inom en inte alltför avlägsen framtid. Hjälp förändringarna på traven genom att stödja fredliga aktiviteter av alla slag och låt andra se hur säker du är. Helt klart följer många förändringar i fredens spår och vara säkra på att världen är redo för dem och anpassar sig mycket snabbt. Det är ert öde och du ska se att många av dem äger rum under din livstid. Tanken kommer först och aktiveras sedan till att bli er verklighet.

Kära ni, vi vet att tålamod har begärts av er flera gånger, och ännu en gång är tålamod viktigt, eftersom det krävs en grad av lugn för att komma igenom den nuvarande situationen. Priset är den fred och lycka som ligger där och väntar på er, så varje typ av ansträngning och beslutsamhet från er sida att uppnå framgång kommer att belönas i slutändan. Vi på de högre planen ser hela bilden, så när vi talar om händelser som kommer att inträffa låter det som om de ligger mycket närmare än de faktiskt gör. Men vi ser potentialen och vi vet att exakt när och hur den kommer till uttryck är mycket upp till er. Ju fler av er som fokuserar på en positiv framtid desto snabbare kommer den.

Jorden är fokus för mycket uppmärksamhet, en uppmärksamhet som på senare tid har ökat på grund av hur nära ni är uppstigningen ( ascention). Den måste komma eftersom så många av er är redo att göra den. Ascension kommer. Särskilt mot bakgrunden av den senaste cykeln ni gått igenom får ni nu mycket hjälp utifrån för att se till att så sker. Uppstigning av själar som är redo är, oavsett när det sker, källa till stora festligheter, eftersom vi alltför väl vet hur mycket ni har gått igenom för att nå denna slutliga väg till fullbordan. Det är en stor prestation, speciellt så att stiga upp i era fysiska kroppar. Naturligtvis kommer ascension-processen att förändra kroppen och anpassa den till de högre vibrationerna. Vilken upplevelse det blir och den kommer att ge eko genom hela Universum.

Börjar du förstå att ni är speciella i våra ögon, eftersom ni kommer att ha uppnått ett mål som ansågs för mycket för er. Inte bara har ni kommit igenom med flaggan i topp och överträffat förväntningarna, ni kommer att ha uppnått en märkeshändelse som kommer att refereras till många gånger framöver. Du inser säkert nu att det absolut inte finns något att frukta, denna stora uppfyllande upplevelse som ni kommer att känna er privilegierade att ha deltagit i. Vi kan försäkra er att ni kan se fram emot en spännande upplevelse som ni väl förtjänat.

En fråga kommer ofta upp om vem som ska ”ascend”, stiga upp, eftersom familjer och vänner med nära band vill vara säkra på att de gör det tillsammans. Som svar kan sägas att sannolikheten är hög att nära grupper av skilda slag troligen kommer att fortsätta att vara tillsammans, men man ska komma ihåg att själar inte nödvändigtvis är på lika nivå vad gäller deras andlig utveckling. Det kan vi lätt avgöra. Vissa själar kan av personliga skäl besluta att skjuta upp sin möjlighet att göra ascension, ett beslut som mycket väl kan inkludera lojalitet gentemot sina nära, och detta kommer att hedras. När du befinner dig på högre nivåer är det naturligtvis fortfarande möjligt att få kontakt med andra som ännu inte gjort sin ascension, och när det gäller en kärlekslänk kommer det alltid att vara möjligt att hålla kontakten.

Kom ihåg att när du ser dig omkring och ser hur andra själar spela sina roller bör du tänka på att du inte ser dem i sin helhet. När du inkarnerar på jorden behöver du bara de färdigheter eller egenskaper som är nödvändiga för att uppfylla din livsplan. Under hundratals inkarnationer har du praktiskt taget gjort allt och sett allt, men, trots detta, med varje ny inkarnation görs ytterligare framsteg, även om det ibland är två steg fram och ett steg tillbaka. Din livsplan är sådan att du har alla möjligheter att gå vidare genom erfarenheter, men, som du säkert redan känner till, kommer det alltid att finnas ytterligare chanser om du misslyckas. Tro oss, du får all hjälp att bli framgångsrik. Om du bara lyssnar på din intuition eller ditt Högre Jag är du garanterad framgång när vibrationerna fortsätter att stiga, och du kommer att upptäcka att det blir allt lättare att få en tydlig kontakt med de högre planen.

Jag lämnar er i kärlek och välsignelser och må era drömmar bli uppfyllda och må ljuset lyser upp era dagar. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag, mitt Gudomliga Jag, och varje själ har samma kontakt med Gudomen.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Inga LevanderEn Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge