Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 25 april 2014

Mike Quinsey - SaLuSa 25 april 2014

Även om saker och ting på Jorden fortfarande befinner sig i ett tillstånd av förändring så kommer resultatet inte att leda till värre situationer. Vi tänker i första hand på konfrontationen som sker i Ukraina. För inte så många år sedan skulle det sannolikt ha lett till ett krigstillstånd. På grund av förändringsnivån och de högre vibrationerna som når er söker man lösningar som fokuserar på en fredlig lösning. Fred kommer snart komma till Jorden och ni kan fokusera på att återuppbygga fredliga relationer mellan länderna. Under en period har de flesta länder blivit en blandning av olika raser och kulturer, och det är redan i hög grad en hjälp för era civilisationer att leva i fred och harmoni.

Runt om i världen spelas de sista händelserna av separation ut, och så snart de Mörka tjänarna är borta så kommer livet att bli mer fridfullt och givande. Det är de yngre generationerna som är mer utvecklade och nu väntar på sin chans att föra in nya idéer för ett mer kärleksfullt leverne. Tiden är nu kommen då ledare kommer att stiga fram för att ersätta de Mörka tjänarna vars dagar är räknade. Sådana själar har erfarenheter som de kan ta fram som skall försäkra att mänskligheten tar ett stort steg framåt in i den Nya Tidsåldern. Det har funnits tider i er historia när fred har möjliggjort att stora framsteg uppnåtts. Emellertid har sådana perioder varit en blek återspegling av vad den Gyllene Tidsåldern kommer att ge er. Den kommer tillbaka och ni kommer att få vad som brukar kallas ”Det tusenåriga riket” av fred.

De flesta själar har reinkarnerat många gånger på Jorden för att få uppleva dualitet. Vissa upplever fortfarande vad som för dem är en högre nivå av medvetande, medan andra helt enkelt höjer sig till den nivå som de tidigare har uppnått. Själarna på Jorden är en blandning av dessa. De är på olika nivåer i evolutionen. Allteftersom ni gör framsteg bort från Jorden så är de olika nivåerna av medvetande tydligt definierade, och själar med lägre nivå i vibrationerna kan inte normalt sett gå in i dem som är av en högre nivå. Undantaget är när de åtföljs av en högre själ som kommer att dela sin nivå i vibrationen med dem.

Ni kommer att ha så mycket att upptäcka och lära er, och det kommer att bli spännande tider. Tills ni når den högre medvetandenivån är ni mycket begränsade när det gäller hur långt ni kan komma. Det är er nuvarande nivå som håller er i ett tillstånd av begränsat medvetande. Ju mer ni öppnar upp ert medvetande för att överväga att det finns andra möjligheter, ju snabbare kommer ni att öka er vibrationsnivå. För närvarande lever ni i vad som kan kallas en drömvärld, en som alla själar har hjälpt till med att skapa. Det blir inte förrän ni höjt er nuvarande medvetandenivå som ni återigen kommer att bli de fria andar som ni verkligen är.

Emellertid är det så, som med alla erfarenheter, att ni expanderar era medvetandenivåer, och det kommer i slutändan att föra er framåt. Vi ser på er med total beundran och kärlek, för vi ser själar som villigt har tagit på sig dualitet i vetskapen om att den skulle trycka ner dem. Ändå har ni djärvt antagit utmaningen i vetskap om att ni aldrig lämnas helt ensamma för att hitta vägen tillbaka till Ljuset.

Såsom själar som flyttar ut ur de lägre dimensionerna tillför ni ytterligare ovärderlig erfarenhet till er totala kunskap. Någon gång i en nära framtid möjliggör detta att ni kan hjälpa andra själar som kan lära sig genom era erfarenheter. Oavsett om ni har levat i eller tjänat Ljuset eller Mörkret så gör det ingen skillnad, för ni kommer att ha en rikedom av erfarenhet att erbjuda andra som också är på sin väg i evolutionen. Vi har ofta påpekat att ni alla är Ett, och det är sant att vad var och en av er gör påverkar det hela. Som ett kollektiv av själar hjälper ni varandra att utvecklas och när ni gör det går hela mänskligheten framåt.

Tänk på att som ett resultat av dina många liv på Jorden så har du förvärvad kunskap och erfarenhet från många olika kulturer. På en undermedveten nivå påverkar du din nuvarande dags sätt att leva, och det bör ge dig mer tolerans för andra människors trosuppfattningar. Många lever med en begränsad, om inte falsk, förståelse för Sanningen. Den kommer snart att komma ut, och kanske att veta att du är mer än bara din kropp, kommer att vara ett djupt och avslöjande påstående. Ni är strålande Varelser av Ljus som är i ett avancerat tillstånd av varande, och i framtiden kommer ni att själva ”tänka er” till vilken form ni önskar vara för att evolutionen skall gå vidare framåt. Med detta kommer friheten att resa vart och när ni önskar!

Jag är SaLuSa från Sirius och alltid glad att få denna kontakt med er. Det har varit en lång och svår väg för er alla men detta förändras nu för det goda. Jag lämnar er med min Kärlek och mina Välsignelser.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge