Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, January 31, 2011

SaLuSa, January 31, 2011

Förändringar kan inte komma utan att rörelse av energier som blir mäktiga tankeformer, vilka när de når en viss tillväxt ger energi till folket för det ändamål som de formades. Det är som att om det plötsligt blir ett sammankommande av sinnen som tänker på liknande sätt, med en kraft att manifestera deras önskningar. Det är vad som händer i världen nu och protesterna når nu epidemiska proportioner, och det är från dem som inte har behandlats i enlighet med deras rättigheter. Tyvärr så är det ibland inte förrän det når en explosiv nivå och resulterande våldsamma demonstrationer som auktoriteterna tvingas att erkänna folkets vilja. Om en sann demokrati existerade utan korruption så kunde förändringar fridfullt äga rum via röstsedelslådan. Att använda sig av brutal kraft mot folket kommer inte att lösa problemen, och i bästa fall så skjuter det bara det oundvikliga på framtiden. Vad ni ser är hur de nya energierna fungerar, som skakar grunden av allt som saknar Ljus. Förhoppningen är att i Västvärlden så kan ett fredligt övertagande äga rum. Dessutom att nya politiska utnämningar är baserade på kreditiven av de som är har energin och önskan att ärligt leda folket in i en ny era av fred.

Vi har aldrig förordat våld av något slag, och det inkluderar de barbariska metoderna som används såsom lagliga bestraffningar. All slags våld föder mer våld, medan kärlek inte på något sätt är påstridigt, utan genomtränger mjukt alla andra energier och lyfter upp dem till högre nivåer. Det är svaret till så många problem, men en del människor finner det trots detta svårt att uttrycka sin kärlek. Ibland är det därför att de har fått ringa kärlek under sin uppväxttid. Det kommer också från rädsla av att bli avvisad och en rädsla för att det skall hända igen, alla själar har ändå potentialen för att uttrycka sitt gudssjälvt. När ni växer i medvetande så blir det en helt naturlig aspekt av livet, och är lätt att applicera i det dagliga livet. Sann kärlek ber inte om något tillbaka, men det är i vanliga fall ömsesidigt då lika attraherar lika, och det är så som ni lyfter upp människor utan att påtränga sig deras egen fria vilja. I dessa nuvarande tider finns det en underbar tankeform av stor storlek som rör sig runt Jorden. Den representerar Universal Kärlek som kallar på fred och välvilja för att göra slut på styret av de mörka Tjänarna. Dess energi är så mäktig att den inte kan förnekas värst mycket längre.

Så ni ser Mina Kära att när ni sänder er kärlek och ljus så är det inte bortkastat eller ineffektivt utan växer i intensitet tills det för in det önskade resultatet. På detta sätt så återfås tio gånger om vad ni skickar ut, då det attraherar mer energi från bortom Jorden. Var och en av er som gör så hjälper att bygga den nya Jorden som transformerar allt runt er, även om ni inte är medvetna om det. Från askan av den gamla reser sig fågeln Fenix med alla löften om den Gyllene Åldern och vi är här för att visa vägen och hjälpa er till framgång. Varför skulle vi annars vara med er i ett så stort antal såvida det inte fanns ett mål att uppnå? Vi har era intressen i våra hjärtan och förbereder vägen så att ert enorma steg ut ur cykeln av dualitet äger rum med så få störningar som möjligt. Förändringar kan av sin natur vara obekväma och uppslitande, men vi kommer att slutföra dem så snart som möjligt. Det är sant att händelserna inte har gått fram så som vi skulle ha föredragit, men ni skall inte förlora något alls som en följd.

Det är inte bara den Galaktiska Federationen som har stort intresse i er, även om vi kommer att spela en större roll i era liv genom att öppet komma till er. Det finns legioner av Änglavarelser som också är närvarande, och ni kanske är medvetna om att de också har visat sig mer ofta på senare tid. Mästarna kommer också närmare och en del av dem, som till exempel St. Germain kommer att spela ledande roll i ert slutliga preparerande för Upplyftningen. De som ni har blivit bekanta med kommer åter att guida er till nya betesmarker, och det kommer att infria de löften som gavs till er för mycket länge sedan. Om ni vid tillfälle känner tvivel så kom bara ihåg hur många Högre Varelser som går vid er sida och kalla på dem om ni behöver hjälp. De mest underbara tiderna hägrar, och om ni så önskar blir ni bland dem som lyfts upp under sluttiden av denna cykel. Lev era liv som en som träder in i en ny nivå av medvetande, och släpp de gamla sätten som inte passar in med era aspirationer. Bekymra er inte angående andra runt omkring er som fortfarande är bundna till dragkraften av de lägre vibrationerna, då de inte än är redo att släppa dem.

Vad ni ser på Jorden av grovhet och vulgaritet kommer från en brist av respekt för varandra, och är ett existenstillstånd som kommer från en gradvis erosion av omsorg och kärlek för alla själar. Då ni istället önskar att föra in skönhet och harmoni i era liv kommer dock dessa lägre vibrationer att kastas av. Ni utvärderar kontinuerligt er inställning och attityd till vad som anses som normalt och acceptabelt, och när som ni blir mer urskiljande så förkastar ni de ting som inte är i harmoni med er. Resultatet är att era vibrationer förhöjs kontinuerligt och välmåendefaktorn blir en stor del av ert liv. Ni har lagt märke till att massmedia, inkluderande TV och filmer spenderar en oproportionerlig tid med att belysa brott och krig, tills att det är möjligt att bli mättad på sådana energier. Det är på så sätt som de mörka Tjänarna drar er in i deras vibrationer så att inte längre något kan chockera er eller få er att känna er sjuka, och ni löper risken att förlora er uppfattning om vad som är rätt och fel.

Lärare, inkarnerade eller via kanaliseringar, har försökt att lägga ut vad som behövs för att lyfta upp er. De har introducerat er till Universal Kärlek och den sanna meningen med livet, och varnat er för de lägre vibrationerna som kan smyga fram mot er om ni inte är förberedda. Ni har hjälpts att förstå er sanna natur och potential att bli de gudar som ni är. De som har tagit hänsyn till de högre lärdomarna har till slut funnit att all lärdom finns inom er och har startat sin egen resa hem. Guidande är helt acceptabelt och om ni har insett er intuitiva makt kommer ni sällan gå fel, men även om ni gör så kommer ni snabbt att finna er väg tillbaka på vägen av Ljus.

Jag är SaLuSa från Sirius och har en förståelse av era svårigheter. Jag säger som så att tro på er egen förmåga att rida ut stormen med kunskap om att allt kommer att sluta väl, och såsom ni har blivit ledda att förvänta er. Må ni välsignas med sann förståelse och lärdom.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com




Galactic Channelings

Create Your Badge