Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, August 30, 2010

SaLuSa, August 30, 2010

Under en tid har vi nu hjälpt att underlätta för er att tänka på ett sätt förenligt med det nya paradigmet. Inte bara så kommer det att lyfta det upp på en ny nivå, men ni kommer också att hjälpa med att manifestera det. Framgången kan redan ses runt omkring er då folk följer ett nytt sätt att se på livet. Insikten att det kan vara mycket bättre än vad ni är vana vid skapar efterfrågan på förändringar, vilket ger er vad ni önskar er. Det ligger naturligtvis i hjärtat av vad ni kallar NESARA i USA, och många av dess förmåner står redo att föras vidare till er. Ni har kastats in i allvarliga svårigheter på grund av den finansiella nedsmältningen, och även om försök har gjorts för att övervinna det så kan det gamla systemet inte återställas. Trots den enorma räddningsfonden så har det misslyckats, och ett nytt system väntar vid sidan om för att byta ut det. Vid det här laget har ni hört talas om planerna att gå tillbaka till ett som är baserat på ädla metaller, och som kommer att ge stabilitet och tillåta att skulder i alla fall blir reducerade om inte helt förlåtna. Ni har förmodligen också hört att ert skattesystem också har fungerat illegalt och orättvist, och det kommer också att åtgärdas.

Ni kommer att se stora förändringar runt omkring er när väl de nödvändiga förhållandena har satts upp. Vi kan inte själva göra detta direkt, men vi har många allierade som väl vet vad som krävs av dem. När vi väl har tagit hand om problemen som plågar er på en daglig basis, så kommer en härlig känsla av hopp att spridas bland er. Det kommer att bli helt klart att våra löften är i sanning menade att lyfta upp er alla, och att återföra till er allt som ni felaktigt har blivit förnekade. Alla våra handlingar är redo för att återföra er till en punkt i er utveckling som ni redan skulle ha nått. De som är ansvariga för att ha hållit er tillbaka kommer att ha blivit bortförda, och en tillit i era ledare kommer att ha blivit återställd. De mörka Tjänarna har nått slutet på deras tid vid makten, och inga undanflykter, svepskäl, hemliga handlingar eller försök till utpressning och hot mot människor kommer att återinföra dem till makten. Makten har alltid legat hos er, och snart kommer ni att se er vision av en ny värld bli fullbordad. Allt har noga planerats, och när vi agerar så blir det snabbt och grundligt.

Förändringarna för att försäkra er utlovade framtid blir fullbordan av allt som har blivit planerat, och det övervakas av St. Germain och mängd andra himmelska Varelser. Detta har förts på plats under loppet av tusentals år, med förväntan om sluttiderna. Det kunde förutsägas att de låga vibrationerna på Jorden skulle attrahera de mörka Tjänarna och vad resultatet skulle bli. Planer gjordes därför för att föra bort dem så snart som Ljuset blev den dominerande energin, och när deras makt hade reducerats. Denna tid har nu anlänt och med nivåerna för mänskligt medvetande som ökar så snabbt, så finns det nu en högre vibration som väcker upp människor till sanningen. St. Germain är Grundläggaren till en global fond, som sattes upp för länge sedan. Den kommer att kunna stödja ett nytt finansiellt system och möjliggöra en rättvis distribution av tillgångar. St. Germains meddelande är att ni bör låta Kärlek och Ljus bli era guider då ni tar vägen mot frihet, och vet att de himmelska värdarna är med er hela tiden.

Den Galaktiska Federationen är väl bekant med Mästarnas arbete. Vi har följt deras väg på Jorden och stött dem när det var nödvändigt. Vårt arbete har utförts mer eller mindre utan att avslöja vilka vi är, men era noteringar från urminnes tider talar om en del av våra besök och närvaro till en viss detaljnivå. De mörka Tjänarna har kanske förslavat er, men det har inte förhindrat oss från att stöda Ljusarbetarna. Vi är när allt kommer omkring er framtid och tillåts att hjälpa de som vaknar upp. De mörka har absolut inte fått det helt som de vill ha det, och det har aldrig varit så. De prövande markerna på Jorden har blivit indränkta utav blodet och livskraften av miljoner av innevånare, och negativa vibrationer har inträtt på Jorden där de har förblivit. Dessa energier transmuteras nu sakta och kommer till slut att helt ha blivit bortförda. Moder Jord kommer annars att kontrollera hennes eget renande, och vi kommer att assistera. Vår målsättning är att hålla resultatet av förändringarna under kontroll, så att det blir ett minimum av skador och förluster av liv. Vi kan dock inte förhindra eller blanda oss i förändringarna som måste utföras för att återställa Jorden.

När vi väl talar direkt till er som den Mänskliga Rasen, så är det naturligt att det blir en betoning på sluttiderna och vad som är på väg att hända. Det önskas att så många människor som möjligt förstår meddelandet då det alltjämnt finns tid för ett uppvaknande bland dem som i stort sätt är omedvetna om deras öde. Hur ni än ser på det så är ett beslut önskvärt i frågan om ni ämnar ta vägen mot Upplyftningen. Utan ett beslut kommer ni att automatiskt finna att ni förs in i en vibration som motsvarar er egen. Det är helt klart att om de inkommande energierna inte har förmått att väcka upp en själ till dess sanna självt, då är den inte redo att göra förändringarna som krävs för att upphöjas. Ingen kan bara följa med på resan, eftersom Upplyftningen är en process som kräver att ni har lyft upp era vibrationer till en motsvarande nivå. Inte heller så är allt förlorat om ni inte kan uppnå det eftersom livet fortsätter att gå i cykler, och nya möjligheter för att lyftas upp kommer alltid att presenteras för er.

Att uppnå rikedomar är kanske mångas mål, då livet anses som en fråga om överlevnad av den starkaste. Medan det kan övervinna fattigdom eller hunger så kan det dock inte nödvändigtvis föda själen. I själva verket så även om rikedomar ofta leder till framgångar så kan det också leda till katastrofer då det inte kan hanteras på ett vettigt sätt. Lyckan kan inte köpas, och livets enkla njutningar är inte nödvändigtvis tillfredsställande. De lyckligaste människorna är de som uppnår tillfredställelse genom att arbeta mot sina resultat, och etablera en ram för ett balanserat liv. Extremt fattiga människor har det svårt, och det skulle vara en dålig tröst för dem att veta att såsom med alla livs planer så har de gått med på det i förhand. Det finns något att lära sig oberoende av vilken nivå ni lever på, och vid dessa tider kan de vara ganska dramatiska. Vet att ni upplever ert sista liv på Jorden, som ni nu känner till livet. Dock så är det sant att det kommer att förändras mycket snabbt omedelbart innan Upplyftningen, och ni kommer att få en smak av löftet om ett underbart liv som väntar er i framtiden.

Jag är SaLuSa från Sirius och ser att både ni och Moder Jord börjar göra stora framsteg. Slutet är inom sikte, och vi kommer att bli så glada att förena oss med er och hjälpa att se till att ni är redo för den stora upplyftningen.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge