Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, July 29, 2011

SaLuSa, July 29, 2011

För en del människor som är medvetna om de förestående förändringarna så omfattar deras förståelse inte idén om Upplyftningen. Detta kommer därför att begränsa utsträckningen av deras erfarenheter, men deras medvetandenivå kan fortfarande expandera. Det är viktigt för dem, då de kan fortsätta sitt nästa liv på en liknande nivå i dualitet. De har fortfarande undermedvetna minnen av det förgångna, vilket gör det möjligt för dem att aspirera till högre nivåer än tidigare. När cyklerna byts ut så förlorar ni inte det ni har tillgodo gjort er av från era upplevelser, och ni kommer att påbörja en ny cykel med denna fördel. De bland er som har bestämt er för Upplyftningen går framåt med fullt medvetande om era erfarenheter och er medvetandenivåer kommer också kraftigt att ha ökat.

Era upplevelser på Jorden skapades av er, då ni har fått fri vilja och val. De påminner föga om livet i de högre dimensionerna och ni skulle i själva verket inte ha kunnat skapa samma nivå av existens, förutom om ni hade upplevt ett kvantum steg i ert medvetande. Det är det som nu händer, och ju mer era individuella nivåer ökar, desto mer kommer också era skapande krafter att öka. Tro på er kraft kommer att hjälpa när ni sätter er för att självhela, men ni behöver vara 100% övertygad om er förmåga att göra så. Lagen om attraherande sätts i spel, och ni kan vara mer framgångsrika om ni tar en positiv inställning, att ”ni är helade”. Normalt har ni synsättet att ni först skall be om att bli helad, i stället för att informera er kropp att den är helad. De av er som regelbundet säger att ”ni är hälsosamma, och i harmoni och balans” behåller en fullt positiv inställning, och som ett resultat så blir det vad ni attraherar till er själva. Om man ser på det omvänt, så är det inte sant att då en del människor säger till sig själva att de är sjuka och som en konsekvens så förefaller de att aldrig bli bättre. Det betyder inte att de inte är sjuka, men de förlänger omedvetet sina problem genom att uppehålla sig vid sin sjukdom istället för botandet.

Innan slutet av denna cykel kommer många möjligheter att ges för att bota alla sorters sjukdomar och åkommor. Det kommer i olika former av helande, men alla är i linje med teknologier tillhörande den Nya Åldern som inte har några bieffekter över huvud taget. Som ni förmodligen är medvetna om så kommer er kropp i de högre dimensionerna att bestå av ting med mycket högre vibrationer, som kommer att vara fria från sjukdomar. Det är därför som allt runt omkring er också kommer att vara i ett tillstånd av perfektion, vilket betyder att om ni brister nu, som till exempel något handikapp, så kommer det att ha korrigerats innan ni lyfts upp. Det är möjligt för ni innehar redan nu den ursprungliga ritningen för er perfekta kropp, och den kan aktiveras. Den kanske mest välkomna förändringen kommer att bli att er nya kropp förblir i ett perfekt tillstånd, och ni blir för alltid ung och i era bästa år. Dessutom kommer ni via er egen kraft kunna förändra era drag såsom ni önskar.

Ni kommer snart att se oss bland er, och ni kommer att lägga märke till att vi är alla i vår bästa ålder. Ni kommer att finna oss lyckliga och glada och i en perfekt fridfullt tillstånd. Vi är inte benägna att ha känslosvängningar som människor har, och vi blir inte arga eller tappar humöret. Vi behöver naturligtvis inte utstå era erfarenheter, men vi är i alla fall alltid lugna och fridfulla. Alla dessa positiva attribut kommer också att bli era, då vibrationerna fortsätter att öka runt omkring er så kommer också ni att förändras till det bättre och få förmåga att eliminera allt som är av lägre rang. Även mellan nuet och slutet av cykeln kommer ni att lägga märke till ganska stora förändringar inom er själva. Harmoni och balans inom allt äger rum, och det kommer att fortsätta tills efter Upplyftningen.

Oberoende av vad en del människor lär sig om framtiden så vill de inte ge upp sina jordliga njutningar. Poängen är att en del av dem inte kan tas bortom denna dimension i vilket fall som helst. De kan dock bytas ut mot något som är mycket mer tillfredsställande, men det är upp till er att upptäcka detta genom era egna erfarenheter. Människans nöjen är ofta just de ting som orsakar sjukdomar och nöd, men en del människor kan inte se sambandet. Ni som är mer upplysta vet vad vi talar om finner inte några svårigheter att ge upp dem. Er kropp är ert tempel, och det är ert ansvar att se till den, om den skall kunna tjäna er väl. Rökandet och användandet av droger är ytterst skadligt, och ibland så är det inte reversibelt. De flesta nyttjanden av den sort leder er i själva verket på en väg av ruin.

Mina Kära, det är viktigare än någonsin att ni hanterar er kropp med kärlek och omsorg. Hjälp den att lyfta upp sina vibrationer genom ett rent levende och handlande, och ord som också bär Ljuset. Vad ni skapar inom er kommer delvis att avgöra om ni är tillräckligt väl preparerad för att gå hela vägen till Upplyftningen. Tänk på vad ni behöver göra för att bli en Ljusvarelse, då det är ert mål och tiden rusar framåt med er. Om ni redan har övervunnit de flesta av era lägre vibrationer, då är ni på god väg mot en framgång. Det visar att ni har utövat er intention att rena er själva av vad vi ofta kallar ert oönskade extrabagage. När ni väl vet att ni kan göra det, så kommer er starka vilja och karaktär att alltid bära er framåt. Ni har absolut inget att frukta.

Denna tidsperiod kommer att bli dynamisk då så mycket kommer att hända. De mörka Tjänarna kan inte hålla översvämningsbarrikaderna stängda mycket längre. Trycket ökar och våra allierades hårda arbete ger snart resultat. Kampen mellan mörkret och Ljuset pågår över hela Jorden och folket mobiliseras för att konfrontera sina myndigheter och kräva ett slut på deras styre. Bedrägerierna och lögnerna kan inte längre lura folket, som har tagit tillbaka sin makt under en längre tid. Det finns inget mäktigare för att driva igenom förändringar än folkets makt, och det fortsätter att växa för var dag. Fruktan och rädsla är allt mindre framgångsrikt för att hålla folket under de mörka Tjänarnas kontroll. De tappar nu taget, och dessutom deras tro på att de kan lyckas att fortsätta och guida världen i deras riktning och få dem att lyda under en Världsregering. Det kommer inte att hända och totalt slaveri är uteslutet.

Jag är SaLuSa från Sirius och ser hur nätet dras åt runt omkring de som har varit ansvariga för era nuvarande problem. Tro oss, de är mycket större än ni någonsin kan tänka er, men allt kommer fram i god tid.

Tack SaLuSa
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to subscribe to Mike Quinsey's mailing list and receive his channelings directly, you can do this here (make sure you use the second form, the first is from Nancy Tate).


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge