Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, January 29, 2010

SaLuSa, January 29, 2010

Mina Kära, vi närmar oss tiden som inför en avslutning till mycket som har hållit er från er sanna väg. Snart kommer ni att ha frihet och på så sätt kan ni fullfölja varje önskan som kommer att uttrycka er gudomlighet. Det finns många som söker tillfällen för att tjäna andra men som inte kan hitta ett utlopp för sin passion. Ni har alla en plan för att se er igenom sluttiden, och inte alla kommer att spela en större roll. Alla kommer dock att bidra till det hela, och är lika viktiga. Underskatta aldrig ert värde med vetskap om att ni är här under denna omvälvande tid för att ni hade något att erbjuda. Ni är privilegierade i det att ni genomlever den sista biten fram till Upplyftningen, men det gör inget om ni verkligen uppnår det. Ni kan inte komma igenom en sådan erfarenhet utan att öka er andlighet och det kommer att assistera er i era framtida liv.

Ni kommer att höra och läsa om rykten som rör både mörkret och Ljuset, och om ni är skarpsinniga kommer ni att ha en idé om vad som egentligen händer. Det finns sanning och falsk information som slåss om er uppmärksamhet, men återigen om ni är intuitiva kommer ni att få en känsla för vad ni skall acceptera och vad ni bör förkasta. Detta är en ytterst prövande tid och ert tålamod är väsentligt, då vi vet att den mänskliga förmågan är ganska begränsad. Er förväntan av avslöjanden medför spänning, men det finns fortfarande ett element av rädsla och oro. Vi vet att en del av rädslan inte är därför att vi öppet kommer till Jorden, utan på grund av de förändringar som det nödvändigtvis inför i era liv. Kom ihåg att alla handlingar vi kommer att utföra är för er upphöjning och lycka, och vi kommer att arbeta med era ledare och vi tar inte över från dem. Det kommer dock att bli förändringar i den riktningen, då vissa regeringar inte representerar folket på det sättet som det borde göras. I framtiden kommer de som önskar att tjäna er svära en ed som de kommer att hålla, och de väljs av den anledningen.

Så ni kommer att förstå att planerna för er återvändande suveränitet, inkluderar tillsättandet av individer som reflekterar förändringar som det nya paradigmet inför. Kärlek, ärlighet och sanning kommer att råda där ni tidigare behandlades illa, ljögs till och betraktade som förkastbara. En underbar tid kommer att växa fram ur askan av dualiteten, som kommer att framföra er till var ni skulle ha varit vid det här laget. Fattigdom och brist har avsiktligt orsakats, men det kommer att bytas ut mot överflöd och välstånd. Ni kommer gradvis att bekanta er med framtidsteknologier för att göra er redo för de nästa erfarenheterna i de högre dimensionerna. Ni kommer att nå vår nivå och den slutliga prestationen blir när ni är i fullt medvetet tillstånd och är i sanningen Kosmiska Varelser.

Vi ser hur ni sliter och det är ofta svårt att finna ett levebröd, men allt detta kommer att förändras. Vad ni tidigare spenderade in livstid på att uppnå kommer att bli er automatiska rättighet, och ni kommer att välja vad ni gör med er tid. Det kommer att finnas gott om tid för förströelser och er kunskap och skicklighet kommer att användas för var och ens nytta. Ni kan knappt undvika att uppskatta hur mycket närmare allt detta tar er till oss och vårt sätt att leva. Vi är här för att dela detta med er, och ni skall veta vilka upplysta själar som ni blir. Uppvaknandet sprider sig tillsammans med önskan om att införa en ny riktning som leder till Kärlek och Ljus. Ni håller på att bli vad ni alltid var, Varelser som i sig själva är Gudar, och det betyder med stor skapande kraft.

I motgångarna har ni hitta styrka en stor kraft som kommer att föra er långt i ert nästa liv. Ni rensar nu ut skräpet som har samlats under tusentals år. Detta är era slutgiltiga handlingar som bereder vägen framåt mot den gyllene framtiden. Det finns inget att förlora utan allt att vinna, genom att driva framåt på vägen mot Upplyftningen. Det kommer bokstavligen att bli som att bli frisläppt från livstids fängelse, vilket är i praktiken vad det har varit. När ni har så mycket frihet kommer det att öppna ett helt nytt fönster mot ert njutande. Så uppskatta den lycka ni nu kan finna, och vet att ni kommer att erfara total lycka under framtida tider.

Vi vet från reaktionen av besökare från Jorden som besöker våra skepp, hur underbart och spännande de finner dem. Vi vill mycket gärna introducera mer av er till dem, men det får vänta till en lämplig tid. Kanske att ett moderskepp som är 1.6 km brett verkar som en stad i rymden, men hur skulle ni känna inför ett som är 160 km brett? Detta ger en uppfattning om hur vi kan spendera många år ombord sådana skepp, då det är ett hem i hemmet tack vare dess faciliteter. Allt kan lätt bli replikerade och alla era behov kommer att vara tillfredställda. Om ni inte visste bättre, skulle ni tro att ni var på en annan planet på grund av hur skickligt omgivningarna är skapade.

Den Galaktiska Federationen är en enorm organisation, trots detta är den ytterst väl organiserad tack vare våra datasystem som är kapabla till självtänkande. De har medvetande nivåer som tillåter dem att tänka på mycket höga förståelse nivåer. Deras intelligens är högre än vad Mänskligheten för tillfället har, och de är programmerade med mer information än vad ni kan ta emot. När ni vet detta kan ni börja förstå hur lätt som vi kan observera vad som händer på Jorden. Det spelar ingen roll om människan är gömd i djupa underjordiska bunkrar, vi kan fortfarande ”se och höra” vad som händer och sker. Detta bör försäkra er om att ni är säkra från planer som görs gentemot er, då ni har oss på er sida. Vi har faktiskt kontroll över er planet, men vi måste tillåta era beslut baserade på er fria vilja och karma.

Jag är SaLuSa från Sirius, en mycket vacker och strålande stjärna som skiner från himlen så att alla kan se den. Ljus är lika med grader av kärlek, och där det är kraftigt hittar ni också en stor vibration av kärlek. Tänk er Ljus i andra likväl som i er själva, och när ni passerar varandra utbyt er energi med ett vackert leende eller snällt ord. Titta på reaktionen hos små barn och ni kommer att veta att de ser ert Ljus ganska klart. Dela er kärlek med dem som har behov av läkande, och vet att ni inte kan skada och gå emot någons fria vilja då de inte kommer att acceptera dem. Läkandet måste vara dubbelriktat, men trots detta så kommer det tillbaka till karma. Ibland måste det avslås på grund av ett själskontrakt, men i vilket fall som helst så är den kärleksfulla intentionen uppskattad.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge