Home > > Matthew Ward - 23 september 2014

Matthew Ward - 23 september 2014

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. För att ta upp en av läsarnas nyligen ställda frågor citerar vi en som är kärnan i allting: Var Skottlands avslag för självständighet ett bakslag för världens framsteg? Vi ser det inte på det sättet. Vi ser det som ett framsteg att det var ett val, att medborgarna i Skottland kunde, och ville, fredligt föra sin talan för suveränitet. Även om resultatet gjorde vissa skottar som såg framåt besvikna, så gjorde deras kraftfulla uppmaning till självständighet klart för regeringen i Storbritannien att det måste ske förändringar i deras förhållande. Och inte bara för folket i Skottland utan också när det gäller Wales och Irland.

För tillfället återstår det att se hur snabbt de föreslagna förändringarna kommer att ske och i vilken utsträckning det tillfredsställer medborgarna i dessa länder. På längre sikt kommer regler som införts av staten, samt restriktioner, straff och skatter, att minska överallt. Jordens alla invånare kommer att veta sin gudomlighet i Enheten av Allt, deras inneboende kunskaper och kraft som multidimensionella varelser, och alla kommer att respektera okränkbarheten hos allt inom Skapelsen.

Vi har fått frågan gång efter annan varför en del källor utanför Jorden ger en tidsram för en eller annan tilldragelse, och vi gör inte det. Först och främst, vi uppmanar er att vara väldigt kräsna när det gäller kanaliserad information, särskilt meddelanden om NESARA eller plötsliga rikedomar. Och var medvetna om att viss information som kommer genom kanalisering faktiskt är skriven, och sprids, av individer som avsiktligen missleder, avskräcker eller skrämmer läsarna.

Ett av skälen till att det inte känns bekvämt med att ge tidpunkter är svårigheten med att lägga in i er linjära tid något som existerar i kontinuum. Vi skall återkomma till det, men först vill vi tala om andra orsaker därför att det är betydligt viktigare. Era förväntningar för en viss händelse sänder ut positiv energi som är knuten till en viss tidpunkt. Om ingenting särskilt uppenbarar sig då så vänder sig energin till besvikelse, missmod eller till och med ilska, vilket betyder att vibrationsnedgången ytterligare fördröjer den planerade händelsen.

Med det så är vi glada att berätta för er att årtiondena av försening av ert samhälles utveckling och framgång kommer att ta slut under ert år 2017. En mycket gynnsam tidsram med ett himmelskt fönster liknande det som fanns under vintersolståndet 21 december 2012, som lättade för Jorden att gå in i den fjärde dimensionen. Er tidsuppfattning är faktiskt energi i rörelse, och då Jordens uppstigningsväg är på högre, eller ljusare, energiplan, så kommer de få åren tills dess att passera allt snabbare. Och alla vibrationshöjande händelser under vägen dit kommer att möjliggöra en växande insikt av vetskapen på själsnivå om kraften i manifestation som ni kommer att välkomna på det hjärtligaste.

Detta avsteg från vår vanliga ovilja att nämna en tid är endast en liten del, eftersom den planetariska justeringen år 2017 är en självklarhet. Mycket mer än så, älskade familj, är det för att er optimism och entusiasm när det gäller Jordens framtid kommer att uppväga och balansera negativiteten i mediernas rapporter om Ebolaepidemin, om Ukraina, Afghanistan, Iraks svaga, nya regering, den långvariga konflikten mellan Palestina och Israel och speciellt vid den här tidpunkten ansträngningarna att stoppa frammarschen av ISIS styrkor i Syrien.

Vi underskattar inte allvaret i de situationerna men säger att de upprepade filmerna och rapporterna som låter förfärliga, framkallar rädsla och pessimism som håller befolkningen kvar i den tredje densitetens mentalitet. Ta till exempel den planerade treåriga, eller längre, ansträngningen att eliminera ISIS – det behöver inte ta så lång tid – och en Ebola-epidemi som är utan kontroll – det är den inte!

Trots medias tappade trovärdighet till en viss grad så har de allra flesta av Jordens folk förtroende för ”experternas” bedömningar, eftersom de inte vet vad ni vet. De vet inte att omständigheterna de oroar sig för skulle försvinna mycket snabbare om positiva energiströmmar drev dem. De vet inte heller att dagens förödelse och kaos erbjuder många miljoner människor möjligheten att komplettera den tredje dimensionens karma, uppnå balans och utvecklas. Inte heller vet de om att de valt att vara på Jorden så att de kan delta i allting som händer och sker, eller att resultatet kommer att bli att Jordens Guldålder blomstrar.

Vi vill inte föreslå att ni försöker ändra på någons tänkesätt – takten i allas växande i medvetenhet och andligt medvetande är varje själs Gudagivna rätt. Det är ljuset i era positiva tankar och känslor som strålar ut i världen som skyndar på slutet på allt stridande, vedermödor och lidande. Ljus och Kärlek är nyckeln till frid/fred, hälsa och välstånd!

En läsare som tolkade ”referensbibliotek” i ett tidigare meddelande till att vara vår kunskap om ”allting som finns att veta”, frågade varför vi vände oss till kollegor i Nirvana vid vårt uttalande om det malaysiska flygplanet som sköts ner i Ukraina. Vi gjorde det för att de var källan – och vår kunskapsbas växte kontinuerligt. En del information kommer från individer i Nirvana som övervakar händelser på Jorden och en del kommer från högt utvecklade själar i andra andliga världar, Gud, medlemmar av avancerade civilisationer, universella räd samt mästarlärare.

Vi härleder också information genom att observera Jordens energifälts potential som speglar det kollektiva medvetandet på alla hennes invånare – människor, djur, växter och devornas rike – och vi rapporterar fältets mest betydande aktiviteter vid tiden för våra meddelanden. Men på grund av varje invånares tankar, känslor och handlingar så påverkas ebb och flod i energin, en situation kanske förändras väsentligt innan vårt efterföljande budskap.

Energiströmmar som påverkar en situation kanske har förstärkt och vänt ett möjligt resultat till ett sannolikt resultat. En situation som utvecklades till en sannolikhet kan ha återgått till en möjlighet därför att strömmarna försvagade den. En ström av energi kanske har gått in i ett område där rörelse hade varit knappt märkbar. Den intensivare rörelsemängden bakom vad som verkade vara ett mycket troligt resultat kan ha runnit ut i sanden på grund av att en stark explosion av energi slog till. Absolut visshet – förutbestämda resultat – är extremt sällsynta, och Jordens uppstigning ut ur den tredje dimensionen och hennes fortsatta destination i den femte är bland de mycket få undantagen från energins nycker.

För närvarande är energifältet fyllt med aktivitet. Nya energiströmmar växer fram, en del ändrar riktningar, en del går allt snabbare, en del krymper till bara strimmor, och alla de kontinuerliga rörelserna manövreras av era kollektiva tankar, känslor och fria viljas val. Detta är orsaken till att – även om det slutliga resultatet av allting som pågår är känt i kontinuum därför att det är förutbestämt – det inte är möjligt att sätta fingret på en bestämd punkt i linjär tid exakt när en specifik händelse kommer att manifesteras.

Ibland berör en persons bortgång världens hjärta, och så är det med Robin Williams. Våra kollegor i Nirvana berättade för oss att ett myller av tusentals själar samlades för att hälsa denna själ som hade gett så mycket glädje till så många under hans jordiska livstid. Och vi skyndar oss att försäkra läsare som skrev att de bad att han inte skulle ”straffas” för att han avslutade sitt liv – han kommer inte att bli det!

Låt oss nu tala om inträdet i Nirvana. Själen frigörs från den eteriska kroppen och psyket som anländer i samma skick som när personen lämnade den fysiska livstiden. Robins psyke var behäftat med en sådan genomträngande och smärtsam depression att det till slut tog kontroll, han tänkte att bara genom att avsluta sitt liv kunde han fly från sina outhärdliga plågor. Hans traumatiserade psyke behövde läkas, och detta gjordes med skräddarsydd vård och ständig uppmärksamhet i ett av Nirvanas specialområden som kan liknas vid intensivvårdsavdelningen på era sjukhus..

Våra kollegor rapporterar att Robins psykiska healing gick snabbt på grund av cellulärt mönster från livstider i avancerade civilisationer där han hade fullgjort alla stora kontrakts bestämmelser, och depression var inte ett val i hans nuvarande kontrakt. Han är nu i sällskap med vänner och familj från sitt omedelbara förflutna och tidigare liv, och han upplever med glädje andra underbara aspekter av livet i Jordens andliga värld. Vi vill tillägga vår egen kunskap här, att upplysta varelser över hela Universum hedrar denna högt utvecklade själ som hade valt att vara så generös i andlighet, i sin energi och sina resurser och långt överträffade detta i utomordentligt stora mått.

När det gäller självmords relevans till alla själar bad jag min mor att ge er den information jag gav henne för många år sedan. (Följande är kapitlet ”Självmord” i Matthew, Berätta om Himlen).

Matthew, blir människor som dör genom självmord annorlunda behandlade än andra?

Både ja och nej. De får samma personliga, kärleksfulla mottagande som alla andra som anländer, och varje bemödande görs för att bidra till deras healing och anpassning, precis som sker med alla andra traumatiserade själar som behöver behandling anpassad just för dem. Emellertid får de en specialbehandling, eftersom deras trauman behöver en unik typ av maximal vård.

Jag vet att ni har hört att folk som tar sina egna liv skall stå inför en straffande domare i andevärlden, men instinktivt så tvivlar ni på att det är så. Ni har rätt, det är inte så. Det är varken rättvist eller rimligt att dra alla självmord över en kam med samma dömande för alla att stå inför.

I vissa fall är orsaken till självmord en allvarlig obalans i kroppens kemi som försämrar ett sunt beslutsfattande. I andra fall leder vad ni kallar vansinne till självmord. Vissa människor agerar ut en extrem depression kanske på grund av förlust av någon de ansåg vara avgörande för deras liv, och depression tar över deras rationella tänkande. Vissa tar sina liv på grund av dumhet där de inte trodde att risken skulle resultera i död. Andra agerar i tillfällig förtvivlan snarare än att ge anden tid att bli starkare. Några avslutar sina liv för att få ett slut på grund av outhärdlig smärta. Inget av dessa skäl ger större anledning till en hård dom än döden som tillskrivs hjärtsvikt eller en bruten nacke.

En del människor med relativt sunt tillstånd väljer medvetet att avsluta sina liv. För vissa är detta en total kapitulation inför en serie av avvikande händelser, ibland för att kunna försörja sina familjer på det enda sätt de känner finns kvar: försäkringspengarna. Andra åter drar slutsatsen att de inte kan ta itu med situationer som de finner för svåra eller motbjudande – kanske deras äktenskapliga otrohet eller finansiella eller politiska korruption har upptäckts, eller så har de misskrediterats av sina kamrater. Dessa fall är också mycket sorgliga därför att dessa personer egentligen inte vill lämna sina jordiska liv, det är bara det att de aspekter de ser är så överväldigande att döden är det enda botemedlet.

Oavsett vilka skälen är så är det så att människor som begår självmord kommer att granska sin Akashakrönika med samma självbedömning som alla andra och nästa gång planerar de sin livstid som alla andra själar. Det är sant att de ådrar sig en ackumulerad lektion genom att de får repetera alla lektionerna de valde men inte avslutade, men det är inget straff eller någon tung karma som läggs på på grund av självförvållad död. Avsikt, eller motiv, är grunden för all bestämning av att döma sig själv, och dessa människor behöver inte döma sig själva hårdare än alla andra i denna värld.

Tack Mamma. Läsare i Europa har skrivit om oron för den muslimska befolkningen i ett antal av deras städer. Kära ni, de är inte där för att orsaka er bekymmer! De har svarat på själsnivåns vägledning att bli bekanta med nya geografiska områden, kulturer och filosofier, och på grund av att anpassning till dramatiska nyheter inte är en bedrift som sker över en natt så klänger de sig fast vid vad som är välbekant – deras fränder, klädsel och religiösa traditioner – är naturligt. De är inte de enda som väljer att emigrera, men de kanske är de mest uppenbara. Och, precis som i alla befolkningar, några individer beter sig illa, och invånare som bott länge i området kan av misstag associera det beteendet till alla personer i den nya befolkningen.

För läsare som utrustar alla muslimer med samma radikala, religiösa åsikter som ISIS ler ISIL, säger vi: Var snälla och gör inte det! En del av er citerar passager i Koranen som tillåter, även förespråkar, att döda era fiender. Bibeln har en uppsjö av samma typ av material och båda böckerna förvränger på ett fruktansvärt sätt trosuppfattningen i de ”ursprungliga” lärorna.

Bibeln hänvisar t ex till ”född i synd” – för att inte tala om att Jesus dog för att rädda syndare – och detta är en grov avvikelse från forntida anteckningar av Jesu lära. Han lärde att ”synden” bara är ett fel i dömandet och det enda felet är att blanda sig i växandet av en själ, både ens egen och andras.

Varje själs ingrediens är den rena kärleksenergins essens av Skaparen och det är makeupen hos alla nyfödda. När individer blir indoktrinerade från barndomen och framåt med hat, hämnd och dödande i namn av en religion, så dras de till grupper som ISIS. Således, även om den militanta makten kanske tycker att de agerar på religiösa principer, så är det inte så. De agerar ut resultatet av sinnet som inpräglats med rätten och ansvaret att brutalt försvara och sprida sin tro, hur fel detta än är.

Det var samma sak med Kristendomen. Tänk på Inkvisitionen, korstågen, förföljelsen av ursprungsbefolkningen i Latinamerika av de katolska erövrarna. Senare, i det land som blev Förenta staterna, förintade de hela bisonbesättningar för att beröva den infödda befolkningen deras källa till näring och överlevnad, och de reducerade den befolkningen genom massakrer och sjukdomar.

Älskade familj, alla era religioner som började i renhet och andliga sanningar avvek redan från början i viss utsträckning, och de största avvikelserna finns inom Islam och Kristendomen. De flesta karmiska lärdomarna man dragit på sig i generation efter generation efter generation härrör sig från vad som gjordes i religionens namn – den mest splittrande, destruktiva aspekten av livet på Jorden.

Processen för världsomvandling och andlig förnyelse har kommit till sitt slut efter en lång tid med Mörkret som påtvingats både hjärtan och sinnen. Rädsla eller förakt och hån mot allt som är annorlunda, förstör det du fruktar, respektlöshet och diskriminering mot olikheter du bedömer är sämre. För att försäkra att allt detta skulle få ett fast grepp inom mänskligheten så implanterade de Mörka idén om etiketter för att ange skillnaderna. Således kom samhället att betrakta – och ofta döma – individer enligt deras religiösa, nationella, kulturella, etiska, politiska, statliga, ideologiska, rasmässiga, professionella, traditionella, ekonomiska eller sociala status.

Vi kallar er Ljusarbetare – är inte det också en etikett som anger en skillnad från dem som inte är det? Det är det, men avsikten är aldrig att separera er från andra själar, ännu mindre att höja er över andra. Ljusarbetare betyder att du vet vem du är – en oskiljaktig del av Gud och alla andra själar – och vad du gör, dvs sänder ut ljuset som befriar Jordens folk från dessa olika restriktioner och tvång så att alla kan leva tillsammans i fred, respekt, kooperativt och harmoni. Alla själar på planeten kommer att leva inom ljuset där etiketter inte existerar.

Med villkorslös kärlek är vi vid er sida hela tiden på er Uppstigningsväg.

______________________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Översättning: Gertie Dahlberg

En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?