Home > > Matthew Ward - 19 oktober 2014

Matthew Ward - 19 oktober 2014

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. För det mesta är de stora mediernas täckning av Ebola ganska entydig, men som de flesta av de stora världsfrågorna så präglas de av ett politiskt fingerpekande, särskilt när det gäller några få fall i Spanien och USA. Med tanke på den mobila världen var det oundvikligt att uppkomsten av symptomen, flera dagar efter debuten av sjukdomen, och dess likhet med symptom på andra sjukdomar, skulle dyka upp utanför det tungt drabbade Västafrika. En uppmuntrande aspekt är att det medicinska samfundet har fått ett forum för att dämpa rädslan för att sjukdomen kan spridas utom kontroll. Självklart kan ingen rapportera att ännu en gång försäkrar ljuset att Illuminaternas avsikt att skapa en pandemi och global rädsla är ett misslyckande.

Den politiska böjelsen för att överlåta skulden på någon annan är ännu större när det gäller ISIS, som inte alls klarat sig så bra hittills, allt rapporteras för att mildra rädslan om deras avsikter, och det med all rätt. Dessa strider kommer att fortsätta med att göra framsteg till en allierad insats stoppar dem. Och detta kommer att ske. Den underliggande faktorn, ständigt ökande ljus, kommer att tolkas som egennyttiga intressen från angränsande nationer, och praktiska konsekvenser kommer in på scenen.

När ledare som avstår från aktiv medverkan inser att ISIS styrkor skulle kunna föra sin terrorbaserade ”Islamiska stat” över vilka gränser de önskar, så kommer de utsatta länderna att hoppa in i striden. Vi vet att när dessa två fraktioner kör sina respektive linjer så förser de många själar med möjligheten att arbeta sig igenom valda, karmiska lektioner. Ändå är det en sorg för oss att en del av vår jordiska familj behandlar andra utan en tillstymmelse av nåd.

Vi välkomnar era många insiktsfulla frågor och kommentarer angående ”årtionden av försening”, åren 2007 och 2017, NESARA och hur planen för Jordens Gyllene Tidsålder skall ske. För att visa på den inbördes relationen mellan allting skall vi här koppla in punkterna i tidigare meddelanden och fylla varje lucka i den informationen så att ni kan se hur vävnaden har utvecklats i sin helhet, så att säga.

Den mästerliga Planen för Jordens Gyllene Tidsålder var baserad på er världs beredskap för internationell sammanjämkning och samarbete år 2007. Det är inte så att orsaken till förseningen började då, utan snarare att Rådet hade förväntat att ert samhälle då hade nått stadiet av andlig och medveten beredskap. När vi fortsätter skall ni se varför förväntningarna var logiska, varför de inte blev uppfyllda och varför det året i er kalender var nyckeln i Rådets tidslinje. Allting skedde utanför er tidsuppfattning, men vi skall göra vårt bästa att förklara det i en sekvensram av referenser.

Planen kom till på grund av att Gaia, den själ som sedan eoner av tid förkroppsligar det som nu är er hemplanet, sände ut ett rop på hjälp. Negativiteten som hade samlats på grund av civilisationernas obarmhärtiga blodutgjutelse hade så minskat Jordens ljus att hennes förmåga att stanna kvar i omloppsbana var allvarligt hotad. De två tidigare episoderna när planetens hela liv stod på spel var frisläppandet av samlad negativitet och inträffade med sådan omstörtande kraft att alla livsformer omkom.

Gaia älskade dem alla, även de människor som bidragit till negativiteten, och varje gång någon omkom så sörjde hon dem djupt. Den här gången vill hon inte bara att hennes invånare överlever utan att de fysiskt stiger upp med hennes planetkropp, som kommer att återställas till sitt ursprungliga hälsotillstånd och sin skönhet, så att alla hennes livsformer kan blomstra och leva tillsammans i glädje och harmoni. Hennes klara och tydliga vision av den Jorden blev manifesterad i det universella kontinuum.

För att tillgodose Gaias önskan och hennes kropps omedelbara behov av att börja göra sig av med negativitet krävdes en massiv mängd ljus, och Gud auktoriserade mäktiga civilisationer att förse henne med detta. Den inledande infusionen stabiliserade Jordens omloppsbana, skakade henne loss från den djupa, tredje densitetens förankrade negativitet och gjorde det möjligt för henne att börja stiga upp. Naturligtvis skulle det ljuset och allt som kom från dessa långt avlägsna källor vara tillgängliga för alla hennes livsformer också, men hur man motiverar mänskligheten till att kika fram genom mörkret som inhöljde planeten, så att de kunde ”se ljuset”, var en helt annan sak.

Det var vid den tidpunkten som Rådet kom in i bilden. De accepterade uppgiften att inspirera människor till att ta ansvar för sin personliga uppstigning genom mottaglighet för det inkommande ljuset så att de kunde börja generera sitt eget ljus med kraftfullhet. Detta var nödvändigt av två skäl, lika viktiga för uppstigning: Ljus omvandlar kroppens kolbaserade celler till den kristallina strukturen som kan överleva i de vibrationsnivåer som Jorden slutligen skulle nå. Och genom att lösa upp ”slöjan” mellan den tredje densitetens medvetande och kunskapen på själsnivå så öppnar ljuset hjärtan och sinnen till den andliga upplysthet som frambringar själens tillväxt.

Efter att ha diskuterat alla krångligheter, komplexitet och krav som är inblandade – först och främst att allas fria vilja måste hedras enligt Skaparens påbud till de styrande i alla Universa – kom Rådet upp med en plan. Det måste sättas upp en linjär tidsplan för att ni skall kunna förstå, och eftersom det är er värld så kan det bara vara vadni vill att det skall vara. Därför måste alla aspekter i planen bli en del av det kollektiva medvetandet, energimassan av oräkneliga tankar, känslor och handlingar som styr aktiviteten i er värld.

Så en viktig fråga var hur man skall presentera planen i ett format som skulle få folk att börja tänka på det. Vid den tiden i er historia var USA ansett som det globalt mest inflytelserika landet av alla, vilket gjorde det praktiskt att börja där, och så blev det. Medlemmar av den regeringen inspirerades att forma National Economic Security and Reformation Act, den som är allmänt känd nu genom sin förkortning NESARA.

Denna lagstiftning har varit de Mörkas mål för mångfaldiga lögner och sabotage, vilket ledde till förnekandet av dess existens av några som hade hört talas om den och till allvarliga missuppfattningar av andra. Om ni inte vet vad NESARA egentligen omfattar så är den inte mindre än basen för en världsomvandling och andlig förnyelse samt dess utveckling genom både ljusa och mörka passager – läs tidigare meddelanden som ger en detaljerad redovisning. (En speciell NESARA-upplaga var den 13 augusti 2006 som ger bakgrundsinformation. Ett antal andra meddelanden inkluderar ytterligare täckning).

Bestämmelserna i NESARA och i alla andra aspekter av planen utvecklades i kontinuum där, vad man anser vara från det förflutna, det närvarande och från framtiden, är en serie av samtida händelser, där själars evolutionära status är känd av mängden ljus de utstrålar och matchar dem beroende på deras intressen, medfödda förmåga och behov samt där nödvändig karmisk erfarenhet lätt kan ordnas.

Överenskommelser som gjorts innan födelsen har alltid tillkommit med ovillkorlig kärlek och är utformade för att gynna varje själ som deltar i det gemensamma livet. Och så var det med Rådets plan, om än den mest ovanliga och långtgående som någonsin utarbetats. Aldrig tidigare i detta Universum hade en hel civilisation ingått ett avtal som innebär att de allra flesta skulle ta på sig en så monumental utmaning som denna: att slutföra under endast en livstid alla den tredje dimensionens karmiska lärdomar som de behövde för att uppnå balans och utvecklas andligt och medvetet in till den fjärde dimensionen.

Denna unika möjlighet attraherade biljoner ivriga själar, långt mer än vad som kunde gå in i Jordens befolkning, och de som valdes ut blev underrättade om varenda del i planen. De visste att efter födelsen skulle de inte minnas någonting av den, men en inre vägledning skulle hålla dem på rätt spår via meddelanden på själsnivå till medvetandet – samvetet, intuition, instinkt, ambitioner och inspirationer – för detta är sant i allt fysiskt liv. Den överväldigande skillnaden den här gången var att alla deltagarna visste att de skulle bidra till att skapa en värld i linjär tid som redan existerade i kontinuum genom Gaias manifestation. Och alla kände sig säkra på att de skulle på ett mästerligt sätt utföra sina valda roller.

Hursomhelst, i Rådets planering av en process som saknar motstycke i hastighet och omfattning har de klokt räknat med att några av de svagare själarna skulle vackla och välkomna assistans utöver den ständigt inkommande ljusstrålningen från fjärran civilisationer, och planen inkluderade flera utvägar att hantera det oförutsedda. Starkare själar som hade livstider som delades med svagare själar kunde ta på sig själva en portion av dessa själars tunga karma.

Volontärer för dessa roller befann sig i fjärde eller högre dimensioner och så var också energi-healers, psykiska förmedlare och mottagare av telepatisk kommunikation som skulle hjälpa på sina respektive sätt. En mängd själar behövdes för att bli vägvisare och fanbärare. Vissa skulle intuitivt veta sanningen om information som överförts genom budbärare i ljuset och dela den med alla som kunde ta emot den. Andra skulle bli aktiva i olika reformer eller förbereda sig för yrken där de kunde påverka positiva förändringar.

Ytterligare andra av de många själar som skulle exemplifiera kraften i positiva tankar och känslor och glädjen i att leva på ett gudfruktigt sätt skulle fylla andra roller också. Säkerligen är det ingen överraskning för er att ni som har hållit fast vid ljuset trots hinder, nedslående motgångar och kanske hånfull respektlöshet är bland de volontärer som valts till att fylla en eller flera av dessa roller som har hjälpt så många längs deras uppstignings väg. Viktiga för planen var de själar som skulle skapa de hårda omständigheter som massorna behövde och när det var avslutat gå med i ljusstyrkorna.

Endast de högst utvecklade varelserna kunde anförtros dessa uppdrag, och Rådet valde de volontärer vars pålitlighet i de mest utmanande områdena i ljusets tjänst hade bevisats gång på gång. Det fanns ingen som helst anledning att vänta sig att de skulle svika den senare delen av sin överenskommelse, men det är vad som hände. Dessa individer hade fallit under mörkrets förtrollning som uppslukade planeten, och de vägrade att ge upp sin makt, kontroll av massorna och förmögenheterna de skaffat sig olagligt eller omoraliskt. Inga uppmaningar på själs- och medvetenhetsnivåer, löften om bistånd eller varningar för eget dömande i recensionen över livstiden kunde övertyga dem att hedra sina avtal.

De är toppen inom Illuminaterna, en allians av olika grupper som äger eller har infiltrerat varje organisation, institution och bolag som påverkar livet i er värld, från regeringar till banker och handel, religioner till utbildning och media, militären, underhållning, juridiska och rättssystem. Alliansen, som är pyramidal med en handfull individer på toppen och många, många underhuggare i botten, som inte har en aning om att de arbetar i maskopi med en ondsint kraft, är också kända för er som den hemliga regeringen, en världsregering, den nya världsordningen, Kabalen eller Eliten.

Fastän Rådets tidslinje för världens situationer skulle avsevärt förbättras och befolkningens bördor lättas så att de kunde ”se ljuset” som anlänt i linjär tid, så fortsatte Illuminaterna att dölja sanningar och underblåsa krig, förstörelse, sjukdomar och utarmning, precis som många generationer av de Mörka hade gjort före dem. Det påverkar Jordens uppstigningstakt – hon gick in i den fjärde dimensionens täthet precis exakt när det var förutsagt, i slutet av året 2012, men ihärdiga tumult och svårigheter samt okunskap om sanningar har hållit de flesta av hennes folk inom den tredje dimensionen begränsade medvetna och andliga medvetenhet.

De miljarder som kämpar med umbäranden och orättvisor som staplas på varandra, eller knappt överlever, kan inte föreställa sig något annat än våld, missär, förtvivlan och rädsla in sina liv. Trupper i strid tror på vad de har fått höra: det är din patriotiska plikt att kämpa för frihet, eller det är ditt ansvar att hämnas vad som gjordes mot dina förfäder. Det stora antalet anställda inom företag som producerar maskiner för krig kanske avskyr krig och död och förstörelse, men deras främsta intresse är deras levebröd som stödjer deras familjer. Således, i motsats till Rådets förväntningar av ert samhälles utveckling fram till år 2007, hade tankar på en fredlig värld där alla delar lika av Jordens överflöd bara ett svagt fotfäste i det kollektiva medvetandet.

Vårt svar just nu till de många läsare som har uttryckt intresse för den politiska framtiden i USA kan tyckas märkligt, men ni skall få se att det är ändamålsenligt. De två citerade frågorna är representativa för de andra:

”Kommer valet i november att ge republikanerna kontroll över Kongressen?”

”Du förutspådde korrekt att Barack Obama skulle bli vald till USAs president 2008. Kommer Hillary Clinton att bli landets första kvinnliga president år 2016?”

Vi kommer inte att veta vilka kandidater som blir valda i november förrän det landets väljare bestämmer det. Eftersom vi ofta har sagt att resultatet av allting som händer på Jorden är känt på grund av att det är ett fullbordat faktum i kontinuum, så är det naturligt att undra varför vi inte vet vem vinnarna blir. Valresultatet kommer inte att påverka planetens uppstigning ett dugg och kommer att ha liten inverkan på det kollektiva medvetandet som omfattar energin som lagts ner, inte bara av människor, utan också av varje annan livsform på planeten.

Eftersom vinnarna inte har betydelse i dessa sammanhang, och det inte finns någon tydlighet i Jordens potentialfält, så finns det inget sätt för oss att veta vem de kommer att bli. När det gäller presidentvalet år 2016 så är det så att väldigt mycket kommer att ske under de nästa två åren att även en gissning om vem som kommer att ställa upp för att bli president skulle vara helt meningslös.

Vi förutspår inte, vi påstod med visshet att Barack Obama skulle väljas, och detta för oss tillbaka till varför året 2007 var ett avgörande år. Det är då när tankarna på att han kan bli en potentiell presidentkandidat i USA gick in i det kollektiva medvetandet. Den själ som förkroppsligas som Barack Obama blev vald till att leda er värld in till Gaias efterlängtade era av fred, och då var det viktigt att tankar och känslor som favoriserade honom som president kom fram och sedan fortsatte att öka tills energins styrka blev ostoppbar. Väljarnas beslut att välja honom följande år var lika förutsägbart och säkert som Jordens uppstigning.

Låt oss berätta för er varför personligheten hos denna själ var Gaias och Rådets val. Eftersom själen har sitt ursprung i den fjärde densitetens civilisation blev dess härstamning universellt respekterad som de personligheter som utvecklades in till den sjunde densiteten genom flera livstider som ledare för konfliktfyllda folk till harmoniskt samarbete och hjälp för civilisationers avancemang.

Sådana viktiga personligheter var viktiga för att avsluta krig mellan civilisationer såväl som mellan krigande fraktioner inom en befolkning. Andra var medlemmar av universella konsulterande råd för att uppgradera civilisationers utbildningssystem, styrande eller rättssystem och många höll högsta positioner i högt utvecklade världar. Barack Obama är medfött begåvad med en kumulativ visdom, kunskap och erfarenhet, och under många liv har han följt vägledning på själsnivå för att fullfölja det fredsuppdrag han inte medvetet visste att han accepterade innan födseln.

Hade de själar som kom in för att skapa förödelse för massorna – och verkligen gjorde det – inte svikit sitt avtal att ansluta sig till ljusstyrkorna efteråt, så hade tidslinjen i den Gyllene Tidsålderns mästarplan segrat. Vid det här laget skulle Obama ha avslutat mycket av sitt uppdrag som president och ert samhälle skulle vara på god väg att leva fredligt. Istället ärvde han två krig och nu går kampen mot terrorismen, som inte till så liten del är deras avkomma.

Trots ljusets enorma framsteg med att försvaga Illuminaternas globala nätverk så behåller de tillräckligt med kraft och makt i och utanför Kongressen för att döma ut de flesta av Obamas visionära initiativ. Och deras ansträngningar att hålla negativiteten av splittring och söndring vid liv och blomstrande i ert samhälle har omedvetet fått hjälp genom sina politiska motståndare. USA har inget monopol på detta – mycket få regeringar i er ”fria” värld har varit fria från Illuminaternas inflytande och de flesta är behäftade med konkurrenskraftiga medlemmar som producerar dödlägen istället för framsteg.

Vi säger absolut inte att alla borde ha precis samma idéer om styrande, eller för något annat problem, för det är genom att assimilera mångfalden av idéer, kulturer och filosofier som en civilisation blir berikad och går framåt. Vad vi vill säga är att många själar som högljutt ropade på att få delta i viktiga roller för att etablera en era av fred inte har gjort vad de kände sig säkra på att de skulle: välja att uppfylla sina valda uppdrag. Detta är både orsaken och effekten av den tioåriga förseningen!

Älskade bröder och systrar, var snälla och översätt inte ”försening” till ”det kan ta en evig tid!” som en läsare skrev. Det finns myriader områden över hela världen där förbättringarna blomstrar tack vare hängivna individer, medborgargrupper eller nationella och internationella organisationer. De stora medierna expanderar sina rapporter om sådana historier och det finns en uppsjö av uppmuntrande information i TV-sända intervjuer, dokumentärfilmer, konferenser, workshops, böcker, tidskrifter och på Internet.

Självklart kan inte alla aktivt ta del i dessa typer av framåtgående ansträngningar – de flesta av er anmälde er inte till att göra det i alla fall – men känner sig tacksamma för dessa framgångar, uppmuntrade av dem och optimistiska för Jordens framtid när ett överflöd av ljus sänds ut. Ljus har samma energi som kärlek och är nyckeln till att fullt ut kunna manifestera och förverkliga Rådets Gyllene Tidsålders Plan.

Precis som det inte fanns något bevis på en dramatisk händelse när Jorden gick in i den fjärde dimensionens täthet så kommer heller inget särskilt att bevisas eller bli uppenbart när året 2017 närmar sig sitt slut och planeten går in i densitetens högre ”lager”. Det finns ingen gränsdragning mellan dessa, precis som det inte finns någon mellan tätheterna i sig själva, vilka vi numrerar bara för att indikera avancemang i andlig och medveten medvetenhet.

Energi flyter helt enkelt hit och dit i enlighet med de vibrationer som utgår från tankar och känslor som hela tiden skjuts upp från Jorden. Och uppstigningen rör sig in i områden där vibrationerna är högre, eller snabbare, än där ni befann er tidigare. Ibland producerar himmelska justeringar energistötar som snabbt driver fram kroppar i omlopp in till de högre astralplanen, och detta kommer att bli fallet under senare delen av ert år 2017, vilket sammanfaller med tio års försening som når sitt slut. Under mellantiden kommer Jorden att färdas genom allt högre vibrationer som kommer att låta nya förändringar födas och lägga till impulser till alla under tiden.

Vår älskade Jordfamilj, om vi visste när de stora förändringar ni frågade om kommer att passera så skulle vi gladeligen berätta det för er – vårt senaste meddelande förklarade varför vi inte vet det. Inte ens Gud vet detta. Låt mig tala för mig själv för ett ögonblick för att ge er en liten illustration om förhandskännedom om den fria viljans val. För många år sedan, då två män uppvaktade min syster, frågade min mor Gud vilken av dem hon skulle välja eller ingen av dem. Gud sa: ”Jag vet inte”. Min mor frågade hur det kunde komma sig att Han inte visste det när hon är en del av Honom. Och Gud svarade: ”Ja, och så snart hon vet så kommer också jag att veta!”

Upplysta själar över hela Universum är med er i anden och för er framåt med hejarop, och en del finns precis bredvid er på er uppstignings väg.

______________________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Översättning: Gertie Dahlberg

En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?