Home > > Matthew Ward - 20 april 2016

Matthew Ward - 20 april 2016

Med kärleksfulla hälsningar från alla oss vid den här stationen, detta är Matthew. Vi börjar med att ta itu med den fråga som de flesta av er uttryckt oro om, den globala återställningen.

Vad är syftet som ligger bakom den och hur kommer den att påverka era bankkonton och investeringar?

Även om vi inte använt den nyligen myntade termen ”global återställning” så började vi för flera år sedan att tala om vad det är – övergång från ert nuvarande pengasystem, som inte har någon grund överhuvudtaget - till ett system som är baserat på dyrbara metaller. Övergångsprocessen kommer att hanteras så smidigt som möjligt för att minimera störningar i finansiella tjänster och så att alla vars pengar har förtjänats på ett ärligt sätt och investerats inte skall behöva känna oro.

Vem som än sätter reglera för världens banker och låneinstitut och räntor är det de som kontrollerar ekonomin. Efter att individer i Bayern, som kände sig överlägsna massorna, betecknade sig själva som Illuminati och därför expanderade sitt inflytande i alla riktningar, så har det hemliga sällskapet tillämpat sina regler över hela världen. De gjorde det med lätthet, långt innan de kom in på scenen hade scenen satts av några få rika och mäktiga familjer vars girighet, genialitet och hänsynslöshet gav dem ekonomisk kontroll.

Global återställning är ett betydelsefullt steg mot att avsluta den sekellånga kontrollen. Även om den termen inte används - dess syfte att stabilisera den globala ekonomin genom att lägga alla valutor på guldstandard – är en av flera bestämmelser i NESARA, akronym för National Economic Security and Reformation Act, som skrevs av några av Jordens Gyllene Tidsålders Mästarplanerare i samarbete med utvecklade invånare på Jorden. Även idag är relativt få människor medvetna om att denna USAs lagstiftning signerades av president Bill Clinton år 2000, eftersom de som visste om detta blev belagda med munkavel, som han och andra medlemmar inom Illuminati införde.

Efter att Akten blev publicerad, i viss utsträckning via utspridning av information som överförts genom källor utanför vår planet till sina mottagare, inrättade regeringen en webbsida med desinformation – National Economic Stabilisering (senare ändrat till Security) and Recovery Act – och felaktig information om NESARA cirkulerade för att vilseleda människor som hade hört om det. Aldrig har det funnits ett sådant investeringsprogram, inte heller inkluderande leveranser av ”personliga välståndspaket” och deponering av miljontals dollar på bankkonton, eller ett avbrytande av legitima skulder.

Det äkta NESARA skulle ha tillkännagetts över hela världen och trätt i kraft den 12 september 2001. För att förhindra denna världsförändrande händelse beordrade president George W. Bush och hans kollegor inom Illuminati det ökända sveket mot deras land, allmänt känt som ”9/11” Detta lät dem också gå vidare mot sin redan innan planerade invasion av Irak under baneret ”krig mot terrorismen”.

Det vore naturligt att undra varför ett program som har monumentala globala förgreningar började med lagstiftningen i USA. Först, NESARAs bestämmelser måste vara inom ramen för era lagar, i annat fall skulle det vara en fråga om själar från andra civilisationer som införde sina idéer på Jordens folk. Och universella lagar förbjuder denna typ av inblandning, även om det är i folkets bästa intresse.

För det andra, det var viktigt att de genomgripande förändringarna som NESARA innebär först skulle genomföras i USA, eftersom det var den nation som var mest styrd av Illuminati och den mäktigaste i er värld. Numera finns fler länder i det stråkastarljudet men den regeringens agerande är något som fortfarande kraftigt påverkar vad som händer i många andra länder. Och det var nödvändigt att agera på NESARAs föreskrifter, som skulle förändra USAs företagsstatus som hade blivit inrättat i hemlighet av Illuminati till en republik, precis som det var avsett av kolonisterna som utkämpade kriget för självständighet.

NESARAs primära, ekonomiska inriktning är något som inte kunde preciseras i någon lagstiftning: lagligt erhålla den stora rikedom som illegalt och omoraliskt har samlats in av Illuminaterna och använda dessa fonder för att eliminera fattigdom, vilken i stort sett är de själva som skapat. Låt oss nämna ett exempel som ni kanske minns från tidigare meddelande.

Jordbävningen som ödelade Haiti orsakades av Illuminatis väderkontrollteknologi. Efter att jordbävningen hade avtagit reste tidigare presidenterna Bush och Clinton dit för att omdirigera till sina egna fickor de pengar som donerats till stöd och återuppbyggnad. När det gäller människorna på Haiti lever de fortfarande efter sex år i ohälsosamma, undermåliga förhållanden, precis som innan jordbävningen slog till, och många bostäder är undermåliga ruckel mitt i spillrorna av de förstörda samhällena.

Den orimliga skillnaden mellan de som har och de som inte har i er värld orsakade en obalans i Jordens energifält som måste bli åtgärdat, och andra NESARA-bestämmelser är också utformade för att göra detta. De avbryter skulder som uppkommit genom IMF-lån, avslutar ockerräntor, stjälper det privatägda Federal Reserve systemet, vars tentakler sträcker sig över hela världen, samt dess inkassobyrå IRS. Det avslutar också valutahandeln som har gjort det möjligt för Illuminaterna att skörda förmögenheter – och det är där som den globala återställningen passar in.

Nyligen skrev en läsare: ”Jag minns förra året, eller året innan… du Matthew sa att vi inte skulle få den globala valutaväxlingen förrän år 2017”.

Detta är en avsevärd misstolkning av vad vi sa: Vi kan med glädje tala om att årtiondet med försening i era samhällens utveckling kommer att upphöra i ert år 2017, verkligen en mycket gynnsam tidsram, med ett himmelskt fönster som liknar det under vintersolståndet i december 2012 som förde Jorden in i den fjärde densiteten. (23 september 2014).

Efter att det meddelandet gick ut hade många läsare frågor om det påståendet, och vi vill här nämna ett:”Menar du att inga viktiga händelser kan inträffa förrän slutet av år 2017?”

Kära bröder och systrar, viktiga framsteg har inträffat alltsedan Jorden började sin uppstigningskurs för ca 80 år sedan. Men det är troligt att den första uppenbara utvecklingen, märkbar för hela världen, kommer att bli den globala återställningen. Denna komplexa process kräver samarbete mellan ett stort antal nationella ledare, och med ständigt ökande vibrationer kan deras överenskommelse att fortsätta komma redan detta år. Om inte så snart, bli inte besvikna – en hederlig och säker grund för er globala ekonomi ligger vid horisonten.

De så kallade ”Panama-pappren” kommer att leda till en annan betydande ekonomisk reform. Den internationella advokatfirman, vars bokföring blev hackad och avslöjad för median, har alltid handlat inom de lagar som reglerar inrättandet av skalbolag, företag i USA och andra länger, som också inrättat dessa typer av företag för sina klienter, är också reglerade.

Efter att de erhållit den tjänsten är företagen inte längre inblandade. Även om det länge har varit känt att många förmögna individer använder skalbolag för att gömma sina pengar och undvika att betala skatt för dem, så fanns inga bevis för deras kriminella handlingar. Panama-företagens filer med namnen på deras kunders företag gav en utgångspunkt för den pågående utredningen in i en labyrint av illegala åtgärder som vidtagits av ägarna för att täcka sina spår, upptäckter som kommer att resultera i att slå ner de lagar som tillåter bildandet av ”skalbolag”.

”Detta år har jag tagit emot en hel del meddelanden från olika människor angående ”tionde”. Jag skulle vilka veta vad Matthew säger om detta.”

Att ge 10 % av sin inkomst till kyrkan var ett påbud från Vatikanen som möjliggjorde för påven och andra höga personer i kyrkans hierarki att leva i överflöd och för sockenprästerna att leva bekvämt, medan fattigdom var lotten för många inom den katolska församlingen. Andra religioner antog tionde för att kunna bygga stora kyrkor för att ”prisa Gud” i. Kyrkan är inte en byggnad, den är varje individs personliga relation till Gud, be från hjärtat är gudsfruktan, tionde uppfanns av människor med girighet som grund.

När människor inser att Kristendomen var organiserad av kyrkans överhuvud och skapat för kontroll av massorna och för att berika sig själva och andra religioner som också är korrupta genom infiltration av mörka sinnen, kommer alla dogmer att falla vid vägkanten och renheten i andlighet kommer att bestå.

”Jag hörde just om denna rörelse för en ny världsordning. Matthew försäkrade oss att detta aldrigskulle ske!!!”

I många meddelanden har vi försäkrat er att Illuminati aldrig kommer att nå sitt mål av världsdominans. Utan att veta vad denna läsare har hört så är allt vi kan säga till er alla är – var snälla att inte associera ett centralt styrande organ med en Ny Världsordning eller Den Nya Världsordningen, två beteckningar för Illuminaternas globala dominansplan, som omfattar eliminering av största delen av befolkningen, de ”värdelösa ätarna” som tillskrivs Henry Kissinger. Vi kan försäkra er att planen är dömd eftersom deras globala nätverk föll isär i sömmarna och fragmenten av det är i upplösning.

Frihet brinner i hjärtat hos mänskligheten, men sällan har Jordens folk levat i frihet. För många tidsåldrar sedan ökade starka människor sina markinnehav och sin makt genom brutala erövringar – trupper tvingades in i strider och ett oräkneligt antal dödades, fångade eller såldes som slavar, och alla utom ett privilegierat fåtal levde på existensminimums nivå. Efter att ett styrande system infördes gjorde Illuminati narr av demokratin genom att sätta in några av dem i deras led som kandidater, rigga valen och muta och utpressa och hota, eller avrätta, medlemmar inom regeringarna. De deklarerade vilket land som måste bekämpas för att hålla dem säkra från den sortens regering, eller den ideologin, och de började med civila och internationella krig.

Liksom sina förfäder så trivdes de med krig. Genom att producera och sälja vapen, ammunition och andra krigsmaskiner till båda sidor gjorde de fina förtjänster. Genom att sätta nya nationella gränser, eller helt enkelt ta över ett land och underkuva dess befolkning, kunde de utvidga sitt imperium. Genom att infiltrera regeringar, militära styrkor, underrättelsetjänster, rättsliga och ekonomiska system, religioner, utbildning, media, handel, multinationella företag, det medicinska området, filmindustrin och nöjesplatser, så kontrollerade de slutligen allting som påverkar livet i er värld. Genom att oupphörligt skapa rädsla, sorg, orättvisor och fattigdom – förhållanden som producerar energin som driver dem – har de hållit er värld i sina klor.

Det långa, sorgliga kapitlet i er historia närmar sig sitt slut. Det är Gaias önskan att alla människor på Jorden skall leva i frihet, fredligt över gränserna, över haven och att alla delar lika på planetens naturliga överflöd, i enlighet med hennes önskan kommer de bästa aspekterna av era styrande filosofier och visionella idéer att blandas i ett globalt system som leds av personer med moral och andlig integritet, och detta kloka ledarskap kommer att upprätthålla fred och välstånd. Älskade familj, den värld ni hjälper till att skapa i linjär tid och som existerar i kontinuum – Jordens Gyllene Tidsålder blommar i all sin glans – är storslaget blomstrande inom det välvilliga styret.

”Om Ljuset på planeten verkligen intensifieras ständigt, varför är det fortfarande så mycket slumpmässigt våld? Varför är inte fredssamtalen framgångsrika med att avsluta krigen?

Det är beklagligt att framsteg när det gäller detta rör sig så sakta. I stort sett är detta på grund av individers motstånd mot förändring av det som är bekant för dem – en tro, politik, tradition, procedurer, vanan eller något annat som är bekant. Låt oss ge ett exempel som ni kanske inte har sett som något avskräckande, för att höja medvetandenivån och andlig medvetenhet om ert samhälle.

Vissa kandidater som ställer upp för presidentvalet i USA utlovar anslutning till Konstitutionen, ett dokument som sammanställdes när ägandet av slavar var vita människors rätt och endast män ansågs kapabla att rösta på ett intelligent sätt. Långt innan Bill of Rights beviljade medborgarskap till före detta slavar och tillät kvinnor att rösta, var det en väl reglerad Milis som ansågs nödvändig för säkerheten i en fri stat, folkets rätt att inneha och bära vapen skall inte kränkas.

Det andra författningstillägget, skrivet för ca 225 år sedan, förberedde det unga landet för beredskap i fall britterna försökte återta kontrollen, och vapnen var musköter. Många medborgare tolkar detta tillägg till författningen som deras rätt att bära vapen utformat för dagens slagfält, och en del tror att de kommer att behöva använda dessa vapen när ”…de skall förklara krigslagar så att de kan ta ifrån oss vapnen.”

Energin som genereras av dessa tankar och känslor inte bara lägger till styrka i ökningen och spridningen av vapen, det manifesterar ett dödläge därför att dess konflikt med energi riktas mot ett avslut av våld och att uppnå en värld i fred. På inget sätt är detta den enda motståndsfaktorn, men att det är avskräckande för ett uppvaknande samhälle måste erkännas. Vad som är mycket glädjande är, allteftersom nivån på vibrationerna fortsätter att höjas, ett ökat antal av befolkningen kommer att bli upplysta och ivrigt välkomnar progressiva förändringar.

”Skulle ni kunna vara så vänliga att fråga Matthew om den platta Jorden och himlavalvet som nämns i de gamla skrifterna och även i Bibeln?”

Vi säger att personer som för länge sedan antecknade sina astronomiska observationer gjorde det utan vetskap om att solsystem med en platt planet mitt i sfärerna trotsar universella, fysiska lagar. Tron på att Jorden är platt ger ingen tilltro till er vetenskapliga kunskap, och det är detsamma med tron att för några få tusen år sedan Gud skapade Jorden på sex dagar.

Vi har också blivit tillfrågade om den ”Nya Jorden”, beskriven som en orörd planet dit ljusvarelser kommer att transporteras, medan de Mörka stannar på den ”första” Jorden för att fortsätta slåss och förstöra miljön. För eoner av tid sedan i linjär tid valde själen Gaia att inkarnera som en planet, vilken någonstans på vägen kom att kallas Jorden, och hon har ingen avsikt att överge sin kropp eller att ockupera två planeter.

Er teknologi, som har blivit nertryckt och missbrukad av Illuminaterna, och den avancerade teknologi som er universella familj kommer att föra med sig när de säkert kan ansluta sig till er, kommer att återställa Jorden till hennes ursprungliga Edens lustgård. Det är hennes öde att återigen vara ett friskt, vackert, fridfullt hemland för alla hennes invånare.

Ljusvarelser över hela detta Universum hedrar er ståndaktighet och tjänande som för er allt närmare den underbara era som ligger framför er. Och vi är med er i kärleksfull anda längs er resa.

______________________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Svensk översättning: Gertie Dahlberg

En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?