Home > > Matthew Ward - 19 maj 2016

Matthew Ward - 19 maj 2016

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Låt oss lätta upp era sinnen angående saker som orsakar en del oroliga stunder. Först när det gäller klimatförändringarna, ett ämne i globala diskussioner, så talas det om att haven skulle översvämma kustområden och öar och översvämma dessa områden ända upp till bergskedjor och att miljoner människor skall drunkna. Detta kommer inte att ske, Moder Jord kommer inte att äventyra livet för hennes älskade invånare under hennes återvändo till ett milt klimat över hela världen.

När polarisarna och glaciärerna fortsätter att smält så kommer vattennivåerna att fortsätta att höjas långsamt och i små mängder överallt, och invånare i potentiellt utsatta områden – öar, delar av kontinentala kuster, banker i de största floderna och lågt liggande länder – kommer att ha gott om tid att vidta alla nödvändiga förebyggande åtgärder, eller att helt enkelt flytta.

Sedan finns det profetior om att ett plötsligt polskifte kommer att ödelägga hela planeten. Det vore förödande om övergången skulle ske så aprubt, men det kommer inte att ske. För ungefär 80 år sedan var Jordens axel så ur balans att hon var i fara att flyga ut i rymden och gå mot en säker undergång. Mäktiga civilisationer strålade massivt ljus för att stabilisera Jordens omloppsbana och göra det möjligt för henne att börja på en uppstigningskurs, och det var inledningen till den pågående gradvisa förskjutningen av polerna.

Andra läsare är oroade över Jordens bana i kollisionskurs med en planet som vissa tror är Niuru och andra tror är en nyligen upptäckt planet som är betydligt större än Jorden. Viss information cirkulerar om den här spekulativa situationen är skapad enbart för att skapa rädsla, men bristen på kunskap är roten till det mesta. Era astrofysiker vet inte att under mer än 80 år har Jorden färdats in till högre och högre energiplan och således är de mystifierade och oroade av att se nya himlakroppar. Vi försäkrar er igen, kära familj, Jorden kommer att fortsätta en säker och stadig färd hela vägen till hennes destination i den femte dimensionen.

E-mails angående USAs presidentval har kommit in i över ett år och nu när två individer har utsetts som presumtiva kandidater för sina respektive partier så har min mammas mailbox fyllts med frågor om vem som kommer att vinna. Baserat på de ständigt accelererande vibrationerna som stödjer både moral och integritet hos folk, och utsätter dem som saknar kvalitet, så ser vi sannolikheten i att ingen av dessa kommer att bli president, utan senator Bernie Sanders kommer att bli det. Om vibrationsstyrkan fortsätter att öka är det troligt att hans vinnande fortsätter att röra sig mot en säkerhet i Jordens energifälts potential, och i november kommer väljarna att välja en klok och ärlig president.

Vi är alltid glada att få ta emot era frågor och kommentarer, och i synnerhet i detta skede av Jordens omvälvande process välkomnar vi dem som ger oss möjligheten att erbjuda vägledning till nya själar som söker.

”Uppvaknande kan vara en mycket ensam och ofta en förvirrande strävan. Kan Matthew erbjuda några råd till Ljusarbetare som hamnat i en psykisk attack för att förvirra dem och göra dem mindre effektiva i deras arbete?”

Uppvaknande är djupt annorlunda än allt du kan minnas, och om ingen i din familj eller bland dina vänner har nämnt något liknande så är tveksamhet att tala om vad du upplever naturlig, och insikten att du är en del av Gud kan synas överväldigande, som om det är ett helgerån att tänka på dig själv på det sättet. Kombinationen av att känna sig ensam och förbryllad när det gäller ditt högre medvetandetillstånd, och att acceptera ditt Gudsjag, kan verkligen vara stressande och uppfattas som en psykisk attack. När vibrationsnivåerna var mycket lägre på grund av att mörker ännu svepte in planeten, gjorde de ljusa aurorna av Ljusarbetare dem till mål för mörka attacker. Nu är ljuset på planeten alltför intensivt för detta, men via den universella Lagen om Attraktion når tankarna om att bli attackerade energiströmmarna med liknande sinnesförnimmelser och för dem tillbaka till er.

Var snälla och byt ut den här sortes tankar mot vetskapen om att ni aldrig är ensamma! Inte bara är din skyddsängel och andliga guider ständigt vid din sida, utan även många själar som nu har en upplevelse av uppvaknande, liknande din egen, och andra som rör sig tryggt längs vägen mot självinsikt. Ofta har andliga och metafysiska bokhandlar grupper av likasinnade individer och flyers med noteringar om sociala möten, seminarier och workshops.

Allmänna bokhandlar kan också ha böcker i den här kategorin och om du känner dig osäker med att välja så be inom dig att bli ledd till dem som ger dig mest upplysning. Sök på Internet för webbsidor med inlägg av liknande andliga meddelanden från ljusvarelser såsom Patricia Cota-Robles, och du kanalltid be om gudomlig hjälp för att känna självförtroende och vara entusiastisk över uppvaknandet. Snart kommer du att kunna slå dig till ro med en glädjefuylld relation med ditt gudajag och vägar kommer att öppnas upp till områden där du kan tjäna ljuset på ett effektivt sätt och med djup tillfredsställelse.

”Kan du fråga Matthew om hur vi kan få veta ändamålet med vårt liv medan vi är här på Jorden?”

Det bästa sättet att få veta vad du valde som ditt livs syfte är också det enklaste: Var uppmärksam på meddelanden från själsnivån till ditt medvetande – intuition, instinkt, inspiration, längtan efter något samt samvetet. När du följer dessa riktlinjer, som är särskilt inriktade på valen i ditt själskontrakt, så kommer du att få en stark känsla av att röra dig smidigt längs livets väg, istället för att kämpa med beslut och kanske fråga andra vad de tycker, är det den mest logiska riktningen för dig att gå.

”Är det sant att de mörka varelserna håller på att tas bort från Jorden och att de placeras på en alternativ holografisk Jord? Om det är så vore det fantastiskt då det minskar mörkret på planeten och snabbar upp tidtabellen mot fullt Avslöjande. Och vad menas med att vi lever i ett holografiskt Universum, eller Matrix? Är det en 3D-dröm och och högre dimensioner en verklighet, eller är det alltsammans bara en projektion av vårt medvetande?”

Mörka varelser lämnar Jorden på samma sätt som ljusa varelser gör, genom död av den fysiska kroppen. Och liksom ljusvarelser går de in i en del av Nirvana, Jordens andevärld, där energin motsvarar den energi

de genererade under hela sin livstid på Jorden.

Det finns bra förklaringar av det holografiska Universum i böcker och i artiklar på Internet i den mån era kosmologer har upptäckt det. De har matematiskt fastställt att Universum började med en Big Bang, men de har ännu inte förstått att vetenskap och ande – eller energi och kosmiskt medvetande – är samma sak: kärleksljusets essens av Skaparen, den starkaste kraften i Kosmos och Källan till allt som existerar.

Högre dimensioner är verkliga och det är inte helt korrekt att säga att 3D bara är en projektion av ens medvetande. Vad än en person tror på, hur långt från fakta det än är, så är det den personens verklighet. Och det är mest troligt att man får ett allvarligt argumenterande från någon som man försöker övertyga att vad han eller hon tror är ”bara en prodjektion av ditt medvetande.” Dock, det som verkar verkligt i er 3D-värld är en ”dröm”, eller rättare sagt en illusion, och vi kan inte förklara detta tydligare än det var i ett meddelande för flera år sedan. Mamma, var snäll och hitta det meddelandet och kopiera den relevanta delen. Vi tror att det blir särskilt användbart för uppvaknande själar och kanske för Ljusarbetare som varit ”vakna” länge också.

”Vad menar Matthew när han säger: vi lever i en illusion? Har varje person sin egen verklighet eller delar vi alla En verklighet?”

Per definition är en illusion vilseledande, något som uppfattas som verkligt men utan grund i verkligheten. Illusionen av tredje densiteten är att detta liv är det enda livet på Jorden, sedan dör man och efteråt, enligt många, finns det en suddig plats som är antingen välsignad eller ett helvete där du bor för alltid. I verkligheten är det så att detta liv inte bara är ett av många hundra eller tusentals upplevelser av själen, utan den lever i många olika former och platser samtidigt i Universum.

Illusionen är att du är din kropp, din personlighet, din karaktär och dina egenskaper, dina känslor, dina förmågor, och tillfälligtvis har du en själ som går Gud vet vart när du dör. Verkligheten är att du är själen, en del av Gud, oskiljaktig från honom och alla andra själar i detta Universum. Du har den fysiska upplevelsen att du väljer att balansera andra livstider och du är en evig varelse.

Illusionen är, enligt ens religiösa tillhörighet, att det Högsta Väsendet i detta Universum är korrekt avbildat endast av din religion och Hans lagar som tolkas av din religion är absolut. Verkligheten är att det Högsta Väsendet i detta Universum är underställt Skaparen, det Högsta Väsendet i Kosmos. Gud är en sammanslagning av alla själar, alla livsformer i hela detta Universum och han vet varje tanke och känner varje känsla inom varje liv. Han kan inte blanda sig i Skaparens lag om fri vilja när själar ändrar kurs från det avtal de gjort innan födelsen, så det är inte hans ”kommer att ske”. Även om vi vanligen säger ”Han” om Gud eller Källan så är det ett sammandrag av androgyni, perfekt balanserat manliga och kvinnliga energier, och Han hittade inte på religionerna – några få av hans omdömeslösa Guds-jags delar gjorde det.

En illusion är också att ont är motsatsen till godhet. Verkligheten är att mörker är frånvaron av ljus, avsaknad av kärlek och andlig klarhet. Illusionen är att Jorden är en liten, solid planet, vars invånare är det enda verifierbart intelligenta livet i Universum. Verkligheten är att Jorden är en själ med en planetkropp som är hem för varelser inom, på och ovanför henne, och hennes ytas invånare är för det mesta mycket mindre avancerade både andligt, intellektuellt och teknologiskt än många andra civilisationer. Ja, varje själ har sin egen illlusion eftersom den hänför till sig själv, varje aspekt av livstiden, planeten Jorden och Källan till Allt, men i slutändan delar man samma universella verklighet. (23 maj 2015). Tack Mamma.

Mängden av självmordsbombningar har framkallat många frågor, och först vill vi säga att bli en självmordsbombare aldrig är en del i ett själskontrakt. Eftersom en persons kontrakt är En del av ett avtal som gjorts innan födelsen och med andra som vill dela den livstiden, så inkluderar det inte bara en person som dödar någon för att balansera upplevelsen av att bli dödad. En person som väljer att bli dödad för att balansera en annan livstid, måste erbjuda alla andra deltagare möjligheten att uppleva vad de valde för sin själs utveckling.

Det är så att vissa avtal inkluderar själar som önskar att göra övergången som en grupp. I sådana fall är det en tjänst till alla de andra som behöver uppleva vilka som helst känslomässiga och finansiella svårigheter som kanske följer gruppens händelser i övergången. Beroende på antalet själar som är inblandade – antalet kan variera från jämförelsevis få till många tusen – kan händelsen vara en sorts transport som lider skeppsbrott, trupper i strid, familemedlemmar som bor i en krigszon, en naturkatastrof eller en snabb spridning av en elakartad sjukdom.

En del unga människor som blir självmordsbombare är indoktrinerade från barndomen och framåt till att tro att de måste försvara sin religion genom att döda människor med andra religioner, och de agerar på denna kraftfulla form av sinneskontroll. Granskningen i Nirvana av deras livstid är mycket svår känslomässigt sett för de känner den fulla omfattningen av det lidande som deras sista akt i livet orsakade andra människor. Eftersom de agerade i enlighet med kraftfull programmering så drabbas de inte av hårda, karmiska lektioner, och deras nästa livstid kommer att ägnas åt att hjälpa de mest behövande människorna i en tredje dimensions civilisation som har börjat vakna upp andligt och medvetet.

Självmordsbombare som är vuxna när de beslutar sig för att bli terrorister agerar på en radikalt förvrängd känsla av egenmakt som är berövad känslan av att bry sig om konsekvenserna för andra människor. Förutom en extremt smärtsam översyn av livstiden genom ett lidande av exakt vad de orsakade alla personer vars liv påverkades av deras självförstörelse, så kommer de även att uppleva en eller flera livstider i en låg tredje dimensions civilisation där den karmiska karusellen spelas ut helt och fullt.

Detta bestäms inte bara av dessa individers slutliga agerande, det är också så att energin av deras önskning att döda så många människor som möjligt, och av handlingen i sig själv, är så mörk att detta ersätter alla andra aspekter av deras livstider.

En belgisk läsare, som lever nära Bryssels flygplats, skrev: ”Jag måste erkänna att det blir ännu svårare att hålla kvar positiviteten och tron på mänsklighetens framtid. Jag vet inte vad jag skall säga till andra människor längre när ämen som de här (självmordsbombning) diskuteras. Det blir också allt svårare att fortsätta vara övertygad om att efter detta liv så väntar ett annat. Jag undrar om andra läsare av dina budskap går igenom samma tvivel. Om de inte heller känner någon koppling till en utomkroppslig värld längr.?”

Att förlora tron på framtiden för mänskligheten är en förståelig raktion på våld när människor du känner har blivit direkt påverkade, och medan du kanske inte tänker på ”avskiljande” från världen som en form av gudomlig nåd – så ger det hjärta och sinne en paus från chock och förtvivlan och sorg. I sådana tider som är nu är det svårt att tänka på ett liv efter detta och få någon tröst från vad som kanske verkar vara bara en suddig idé att finns en strålande andevärld av kärlek och frid.

Men att hålla fast vid den verkligheten är vad som kommer att lyfta upp andligheten och återställa tron på mänsklighetens vilja och förmåga att göra den härvärlden till en långt bättre plat än den är för närvarande. Kära öder och systrar, tvivla inte på att den här omvandlingen av Jordens civilisation verkligen sker.!

När ni talar med människor om tragiska händelser, låt då era äkta känslor flöda. Att gråta är alltid mycket hälsosammare än att trycka ner känskorna, så låt tårar komma i överflöd. Be om gudomlig hjält att hela, se skönheten i naturen, tänk på födelsens mirakel, oskulden i små barn och hängivenheten för ditt husdjur. Vet att det är långt, långt mycket bättre än dåligt i er värld och ljuset förstärker ständigt det goda och försvagar det onda. Ert uttryck ”Tiden läker alla sår” är bara delvis sant - det är hur ni använder tiden som ger läkning, en återgång till välbefinnande och positivitet, eller inte.

Nu vill jag tala som bara Matthew och säga att stress banade sin väg in i vårt sista meddelande. Att hänvisa förstörelsen av Haiti till en orkan isstället för en jordbävning var ett sällsynt exempel på min mors tanke – och en minnesförlust, Mamma – som åsidosatte min överföring. Hon är bestört över att den veckans stress när det gäller hennes dators tekniska svårigheter, som blockerade hennes webbplats och e-mail adress, tillätt henne att tydligt höra mina ord. Vi bjuder er farväl för denna gång och vi är för alltid med er i ovillkorlig kärlek.

______________________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Svensk översättning: Gertie Dahlberg

När Matthew talade om böcker som kan vara till hjälp för uppvaknande själar så nämnde han inte Matthews 5 böcker, så jag gör det här. Ni kan läsa om dem på

www.matthewbooks.com och beställa dem på era favoritbokhandlar.

En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?