Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Matthew Ward - 14 november 2014

Matthew Ward - 14 november 2014

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Vi är glada att kunna besvara frågor angående vårt senaste meddelande såväl som förfrågningar om vår syn på den senaste tidens händelser, och vi börjar med robotsatellitens landning på en komet. Att manövrera ett objekt så att det kan träffa kometen när den svischar genom rymden är ingen liten bedrift, och vi säger: bra show! Helt klart förtjänar detta firande av en teknologisk triumf, men vi ser det också som av större betydelse: er civilisation ser framåt mot stjärnorna på ett fredligt sätt – inte för så länge sedan var avsikten hos några få på Jorden att föra krig i rymden. Med tiden kommer er civilisation att ha en önskan och kapaciteten att besöka de avlägsna hemländerna för era universella bröder och systrar.

Nu till vår uppfattning om två vida publicerade val – först, i den ordning de uppträder, folket i sydöstra Ukraina röstade för att förena sig med Ryssland. Vi ser att majoritetens röst blivit hörd genom en demokratisk process som ett välkommet steg uppåt och bort fråb historisk ojusthet. Relevant här är vårt svar på en fråga i ett tidigare meddelande:

Vad förebådar Vladimir Putins agerande i Ukraina för den regionen?

På kort sikt allmän förvirring och i vissa kretsar slagsmål. Putin vill detsamma som andra nationella ledare: en stark ekonomi, en stabil regering och en lugn befolkning. Han insåg inte vidden av missnöjet bland ukrainarna eller förutsåg ramaskriet efter att de som lever på Krim röstade för att ansluta sig till Ryssland, som majoriteten väljare känner sig bekvämt förtrogna med. Genom hela er nedtecknade historia har nationella gränser svängt fram och tillbaka i enlighet med krigens segrare och efterföljande vinst eller förlust av kontroll, och ett behov av naturresurserna. Aldrig har de få vid makten beaktat hur detta påverkade befolkningen vars lott var att uthärda resultatet av att en kultur splittrades i olika nationella lojaliteter, eller en kombination av olika kulturer under samma flagga (2 juni 2014),

Det är en helt annan sak i USA som av alla stora länder har den mest omfattande blandningen av raser, religioner, nedärvda nationaliteter, etnicitet och kultur, en rikedom som på ett lysande sätt kan förstärka en nation med klokt styrande. Själar vid den här stationen är opolitiska och opartiska och det är utan dömande som vi ser detta lands mitterminsval göra litet eller inget intryck alls i status quo som ekonomiskt och juridiskt fråntar majoriteten av ”minoriteten” dess rösträtt. Vi instämmer med era analytiker som förutser mer ”fingerpekande”, mer obstruktionspolitik och lagstiftande åtgärder som favoriserar de rikas intressen.

Men detta är bara på kort sikt och det finns ingen anledning till missmod. Det pågår diskussioner bakom kulisserna som kommer att tjäna det bästa goda för alla. Ledare i olika regeringar, industrier och inom vetenskapens område tar upp frågor som fredsavtal, global ekonomisk stabilitet, miljöfrågor, kärnvapennedrustning, flyktingar, utarmning, förnybar energi, minskning av föroreningar, sjukvård och ny teknik – och en del samtal inkluderar medlemmar av er utomjordiska familj. Effekterna av dessa insatser för internationellt samarbete kommer att synas gradvis och Jordens stadiga kursplan av allt högre vibrationer säkerställer att till slut kommer kloka ledare, rättvisa och harmoniskt samarbete att regera inom och mellan alla regeringar.

Vi går vidare till två tal som gjordes nyligen, också de i den ordning de uppträdde, och vi citerar kommentarer som uttrycker andra läsares känslor också:

Varför mötte påven Francis öppenhet angående aborter och homofile en storm av ogillande från resten i Vatikanen och vissa präster? Är han den ende som inser att vår kyrka kommer att tappa medlemmar om den inte rör sig ut ur den mörka medeltiden och börjar tjäna dagens församling?

Påven Francis agerar med äkta omsorg, ärlighet, ödmjukhet och en inspiration från själsnivå. Andra i den kyrkliga hierarkin agerar från rädsla att varje avvikelse från dogmer skulle försvaga deras kontroll över hängivna anhängare och värre, leda till fler avslöjanden om sedan länge dolda sanningar. Efter avslöjandet för några år sedan att pedofiler inom prästerskapet skyddades av Vatikanen var de fast beslutna att hindra varje annan hemlighet att komma fram.

Först och främst så är Vatikanen det internationella huvudkvarteret för satanism och huset för konstskatter och guld som vunnits genom att samarbeta med nazisterna under andra världskriget. En del av kardinalerna är illuminater, kristendomens fundament utformades av de tidiga härskarna inom stat och kyrka för att få kontroll över massornas tro och deras plånböcker Och genom århundradena som gått sedan dess har katolicismen lagt till uppenbara osanningar för att cementera kontrollen över sina globala församlingar – påvar som förespråkade reformer blev mördade! När dessa sanningar kommer fram så kommer man endast att behålla andliga aspekter av den religionen, och i andra också.

I Vladimir Putins rättframhet angående tillståndet i er värld vid Valda International Discussion Groups möte kallade han också till förändring. Vi ser inte på honom som en ”hycklare genom att anklaga USA för att vara världens bråkstake”, men han var inte korrekt i att placera det fulla ansvaret på det landet för ”obehörig inblandning i händelser runt om i världen”. Vi hade önskat att han sagt att hela tiden har det varit ett arbete av Illuminaterna inom och långt utanför den regeringen.

Vi har valt ut några av hans uttalanden för att visa varför vi ser detta inlägg av en av era mäktigaste ledare som en milstolpe för ert samhälle. Närhelst information tas ut ur sitt sammanhang kan den fulla innebörden bli missförstådd. Om ni har intresse och tid kan vi rekommendera att ni läser talet i sin helhet:[http://gffreepages.blogspot.pt/2014/10/a-must-speech-at-valdai-clubs-meeting.html]

”Vi har gått in i en period av olika tolkningar och avsiktlig tystnad inom världspolitiken. Internationell lag – folkrätten – har tvingats att retirera om och om igen genom angrepp på laglig nihilism (den filosofiska doktrinen som föreslår förnekande av en eller flera meningsfulla livsaspekter – övers. anm). Objektivitet och rättvisa har offrats på altaret av politisk opportunism. Godtyckliga tolkningar och partiska bedömningar har ersatt rättsformer. Samtidigt har en total kontroll av de globala massmedierna gjort detta möjligt när man önskar framställa vitt som svart och svart som vitt …”

”På det senaste har vi sett fler och fler bevis också på att regelrätt utpressning har använts med avseende på ett antal ledare. Det är inte för inte som ”storebror” spenderar miljarder dollar på att hålla hela världen, inklusive sina egna närmaste allierade, under bevakning…”

”Kanske USAs särställning, och hur de utför sitt ledarskap, egentligen är en välsignelse för oss alla. Och deras inblandning i evenemang runt om i världen kanske är att skapa fred, välstånd, framgång, tillväxt och demokrati – och vi borde kanske bara koppla av och njuta av alltihop?”

Låt mig få säga här att detta inte är fallet, absolut inte fallet…

”Det är osannolikt att någon skulle kunna ge helt uttömmande, färdiga lösningar just nu. Vi kommer att behöva ett omfattande arbete med deltagande av ett stort antal regeringar, globala affärsföretag, civila samhällen och sådana expertplattformar som våra.”

Och nu när vi funderade över hur man skall svara på läsare som ifrågasatte mitt uttalande i det senaste budskapet: ”Inte ens Gud vet” tidpunkten för framtida händelser, så sa Gud att han vill göra detta.

Mina kära barn, detta är Gud som talar. Det verkar som om några av er gick helt i gungning angående Matthews korrekta bedömning av vad jag vet, eller i detta fall inte vet. Ni har blivit missledda genom religioners koncept av vem jag är och ”inte min vilja utan din gäller”. Jag vill inte sätta upp några parametrar för någon av min avkomma! Det handlar helt om fri vilja och jag vet inte vad ni skall göra, även när det inte är i ert bästa intresse, förrän ni har valt att göra vad ni gör. Jag känner till era val – jag lärde mig dem när ni placerade dem i era själskontrakt.

Fri vilja ges till var och en av er av Skaparen, inte mig, men precis som när det gäller chefen för de andra Universa som är bundna av att hedra den gåvan, så är också jag det i detta Universum. Jag har ingenting emot det arrangemanget. När allt kommer omkring så kommer energin som gör att solar och spädbarn och blommor – allt som finns i hela Kosmos – från Skaparens Big Bang som ni kallar det. Ni kan använda den energin precis som ni vill – det är det fri vilja handlar om!

Jag har en fråga: istället för att ni har den gåvan, skulle ni hellre vilja att jag bestämmer vad ni skall göra från ett ögonblick till det nästa, vad era intressen skall vara, vem ni skall vara vän med, vad ni måste göra med varje förhållande eller arbete eller var ni skall leva? Och allt annat under hela er livstid? Skulle ni inte bli bara marionetter om det vore så?

Ja, det skulle ni – och så är det inte. Det är ert liv, mina kära barn, inte mitt att leva för er, precis som ert liv inte är era föräldrars att leva för er. Vad som händer är att jag upplever allt som ni upplever det, jag lär mig så som ni lär er, jag växer när ni växer. Ni alla, och resten av själarna i detta Universum, är den jag är. Jag är lika svag som den svagaste, lika stark som den starkaste, lika sorgsen som de som sörjer, lika glad som de som är i glädje. Jag älskar var och en villkorslöst, oavsett hur de använder – eller missbrukar – Skaparens gåva.

Men, eftersom jag är er alla och vi är i detta tillsammans i evighet, så känner jag den Stora Bilden, vad vår sammansättning av själar manifesterar i vårt Universum. Mer exakt: vi är Universum, och det är konstant under förändring på grund av den obegränsade fria viljans val hos varenda själ. Detta inkluderar alla himlakroppar, alla människorna, djuren, växterna och andra varelser i varenda civilisation och andlig värld i vartenda solsystem i varenda galax. Ni har inga siffror som går högre än så!

Såsom mitt ”paraplyjag”, som Suzy kallar vad jag kallar sammanblandning, så håller jag galaxerna i ordnad bana, tillåter mina mer avancerade jag att förhindra kärnvapenkrig – det är undantaget som Skaparen gjorde till den fria viljan – och att hjälpa mina jag, som begär det och jag chattar med gudar och gudinnor, som är mina kollegor i andra Universa. Ni är inte involverade i något av detta så jag kommer att föra er tillbaka ner till Jorden där saker och ting är lika enkelt som allting ni gör, allting ni tänker och känner blir lika mycket vem jag är som ni är. Detta beror på att vi är Ett, mina älskade barn, och för evigt skall vara.”

Tack Gud. Ditt svar var så mycket tydligare än vad som skulle blivit resultatet av vårt funderande. Några läsare frågade om våra referenser till Gud och Skaparen i vårt senaste meddelande betyder att de inte är samma sak, och jag bad min mor att lokalisera meddelandet som förklarar hur Han och Skaparen skiljs åt (4 januari 2006).

Tack mamma. Vi tackar också mannen som skrev mejlet som vi citerar en del av därför att hans tankar och frågor liknar dem som uttryckts av ett antal andra också, och vi skall också besvara ytterligare några relevanta frågor.

”Jag trodde att det var en universell lag att en, eller en grupp av, personer/själar inte hade tillåtelse att stoppa eller begränsa uppstigningen av dem som önskar stiga upp. Om detta är en verklig regel/lag, varför har Rådet vägrat att gå in och ta bort dessa Illuminater och andra? Det här Rådet, som utsett de själar som svek sina kontrakt, verkar ha ”tvättat sina händer rena”, vänt ryggen för oss människor och övergett mänsklighetens uppstigning.”

”Systemet har stoppats upp mot mänsklighetens uppstigning. Man måste undra om planeten Jorden är en plats man går till för att göra vad man vill utan konsekvenser. Ett liv levs, destruktivt, konstruktivt, vad som helst, och när själen returnerar blir det en klapp på ryggen, gratulationer och en guldstjärna för ett bra gjort jobb. Så varje själs konsekvenser verkar vara ynkliga om pålitliga själar har brutit ett löfte och inte bryr sig om vad som sker när de återvänder till denna förbryllande plats som kallas himlen.”

När själarna svek den andra delen av sina avtal så vände inte Rådet ryggen för mänskligheten. De kunde inte förneka själarna att ”bryta sitt löfte” på grund av den fria viljans val att fortsätta att skapa kaos och förtvivlan, men de kunde vädja till dem att inte göra det. De medel med vilka Rådet agerade på själsnivå gjorde att de sände ut ett överflöd av ljus som skulle befästa och förstärka samvetet hos varje svikande själ som var villig att ta emot det. Och utomjordiska människor som lever bland er dök upp i sina världars infödda kroppar som extra tyngdpunkt när de skulle stöta på dem i det andliga livet, och i nästa förkroppsligande om de inte hedrade sina fulla överenskommelser. Vi skall komma tillbaka till detta.

I motsats till systemet som staplas mot mänsklighetens uppstigning var Rådets plan utformad med största omsorg för att hjälpa Jordens mänsklighet i enlighet med Gaias önskan att de fysiskt stiger upp med planeten. Det är därför det ingår bestämmelser om att starkare själar kan stödja de svagare utöver det intensiva ljuset som mäktiga civilisationer strålade ner till Jorden. De själar som ”svek” hade rätten att vägra ljuset, men de kunde inte hindra någon annan från att ta emot det. Under hela tiden som Illuminaterna skapade turbulens och elände som utvidgades för ca 17 år sedan i er tid räknat, har en miljard och fler själar ivrigt och tacksamt omfamnat och anammat ljuset. Det är delvis därför som ert samhälles utveckling fördröjdes med bara ett decennium, inte mer, och fortfarande var ingen fördröjning överhuvudtaget tänkt att ske.

När det gäller konsekvenser som drabbar de pålitliga själar som svek… när deras återvändande till denna förbryllande plats kallad himlen, vad som sker när de kommer in i Nirvana – det korrekta namnet på Jordens andevärld – är långt allvarligare än vad man kan föreställa sig. Nirvana består av många flexibla energilager och i enlighet med fysikens lagar som styr livet i detta Universum är själar som övergår från Jorden automatiskt dragna till det lager som står i proportion till deras livstids energi som registrerades ögonblick för ögonblick i den ofelbara Akasha-krönikan.

Ni är själar som har en fysisk upplevelse, så för det mesta talar vi om individer som själar snarare än personligheter. Något som sas i ett meddelande för en tid sedan har inte upprepats: det är psyket och den eteriska kroppen av personligheten som går till Nirvanas lämpliga energilager. Eftersom Skaparens essens av kärleksljus frigör själen, som då blir fri att samskapa med en annan personlighet som, liksom alla andra i den släktlinjen – liksom alla varelser i hela Kosmos – är en oberoende, okränkbar, odödlig själ, energetiskt och medvetet förenad med alla andra.

För att fortsätta så skulle gratulationer och guldstjärna för ett bra utfört arbete ha varit lämpligt för de själar som ”svek” i den mån de uppfyllt den första delen i sina avtal. Eftersom de gjorde det till punkt och pricka så gynnades miljarder själar – många som drog fördel från den extra hjälp som gavs dem i Rådets plan – genom att de nådde sitt mål att slutföra den tredje dimensionens karmiska lektioner och utvecklades till den fjärde dimensionen. Dock, deras vägran att hedra den andradelen av sina avtal gjorde att de sändes till det lägsta lagret i Nirvana, där de känner precis samma känslomässiga och fysiska smärta som de orsakade alla andra efter tiden för ”cut-off” för 17 år sedan.

Alla invånare på det lagret fruktar ljuset, så endast en nålspets av ljus finns ständigt tillgänglig i den mörka världen där de lever med alla de fasor de orsakade under deras jordiska livstid. När de övervinner sin rädsla för ljust förflyttas de till en nivå som har lite mer ljus, och så vidare och så vidare, tills de har absorberat tillräckligt för att kunna inkarnera i en tredje dimensions värld på medvetenhetsnivån hos sniglar eller kortlivade insekter, som ett exempel.

Början på den punkten är en akt av gudomlig nåd, den raderar alla cellulära mönster som annars skulle kunna påverka andra personligheter till att ta samma kurs som den vars livstid sände honom/henne till det lägsta området. Det är också gudomlig nåd att var och en sätter sin egen tillväxttakt och accepterar ljuset när han är redo. Så att nå ”början på ett nytt skede” av inkarnation och utvecklas till mänskligt tillstånd i en tredje dimensions civilisation kan komma relativt snabbt, sådär ett tusen av era år, eller utvidgas till miljoner år.

Mycket få, om några alls, skulle anse att Jorden idag är den sortens magnifika himmel som många tror är livet efter detta för ”bra” människor – och som Nirvanas högre nivåer är! – men Jorden skall bli det. Det ständigt växande ljuset – KÄRLEK – i er värld manifesterar paradiset i Gaias vision som väntar er i kontinuum.

Älskade systrar och bröder, våra ord ges alltid med villkorslös kärlek och vi älskar och hedrar er ståndaktighet i ljuset.

______________________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Översättning: Gertie Dahlberg

En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge