Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Matthew Ward — July 11, 2011

Matthew Ward — July 11, 2011


Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew som delar vår förtjusning över vad som händer i er värld. För en vecka sedan firade USA sitt oberoende på Independence Day, och liksom vid andra tillfällen i det landet och vid betydelsefulla tidpunkter i många andra länder, så är fyrverkerier en del av firandet. Vad vi ser kan liknas vid det mest spektakulära av era fyrverkerier som syns som oräkneliga gnistrande ljus som hela tiden skjuter ut från Jorden upp till himlen – denna gnistrande briljans är den mest vederkvickande och uppmuntrande syn man kan skåda.

Inte längre slumrande omedvetna så svarar myriader av själar på det intensiva ljuset längs Jordens Upplyftningsväg in till allt högre vibrationer och nya anpassningar med andra himlakroppar. Nu i samförstånd med alla andra ljusarbetare – ni som vet att ni är det och de många miljoner som ännu inte identifierar sig själva som sådana – utstrålar dessa nya ”tomtebloss” sitt ljus till alla personer som finns runt dem.

Innan vi fortsätter längs den linjen, låt oss tala lite mer om USA och dess avsikter på en global skala. Upphovsmännen till dokumentet som proklamerade att detta land var en nation oberoende av brittiskt, politiskt styre insåg inte att de agerade på en av Gud given inspiration och inte bara på deras egen övertygelse om riktigheten i deras aktioner. Det högre syftet I den inspirationen att förena kolonierna var att skapa en nation där obegränsade möjligheter hälsade folk från alla länder, ett land där olikheter inte bara respekterades utan också uppmuntrades till gagn för alla. USA skulle vara landet där kombinerade färdigheter, talanger, uppfinningsrikedom och innovativa idéer hos alla dess invånare skulle bevisa för resten av världen att under klok och rättvis ledning skulle människor leva i harmoni och välstånd.

Emellertid var detta bara för ett flyktigt ögonblick, historiskt talat, som medborgarna i det gryende landet var fria. Målet för Illuminati, som hade byggt upp det brittiska imperiet, var att öka, inte minska, deras baser för inflytande och de orättvisor som gav upphov till det revolutionära kriget gick helt enkelt under jorden, så att säga. Från det att de första oliktänkande grupperna av kolonister landade någonstans i länder kallade den Nya Världen, ville de som var av mörka hjärtan och sinnen och senare kom att kallas Illuminati, kontrollera de västra kontinenterna och därmed vidga sin motorväg till världsdominans. På grund av att Gud måste hedra Skaparens lag av fri vilja så segrade den fria viljan hos de mörka och ledstjärnan för resten av världen som det var meningen att USA skulle vara ”kom aldrig att lysa”.

Först nu, mer än två och ett kvarts sekel efter undertecknandet av Självständighetsförklaringen är frihet faktiskt på väg att uppnås i USA och alla andra länder. Då ljuset avslöjade mörkret som hade skapats och bevarats av Illuminati har det också fokuserat världens uppmärksamhet på folk som länge varit förtryckta av dynastiska och despotiska härskare. När Jorden når tröskeln till sin Gyllene Tidsålder vid slutet av ert nästa kalenderår, skall varenda själ på Jorden vara fri och det växande antalet ljusarbetare leder vägen.

Med glädje berättar vi för er att bland de nya ”tomteblossen” finns avhoppare från rangordningar inom Illuminati som ”såg ljuset” och med entusiasm omfamnade det. Fastän andra som lämnade gjorde det av själviska orsaker – de ser att Illuminati är i sin dödskamp och de vill framstå som att de aldrig har förknippats med den gruppen – så är resultaten ändå positiva: Inte längre är dessa personer avskräckande i områden där de tidigare stoppade eller förhindrade reformer och de kan bli mottagliga för ljuset.

Toppmedlemmar inom Illuminati som inte är villiga att acceptera att deras makt har urholkats bortom varje möjlighet till återhämtning, har ännu tillräckligt inflytande för att sakta ner, men aldrig stoppa, utvecklingen av ljusets krafter. Även många goda själar sitter fortfarande fast i den tredje dimensionens mentalitet, omedvetna om den verklighet som de väljer att aktivt delta i, i denna era som saknar motstycke i Universum.

Det är vårt innerliga hopp att alla själar kommer att välkomna ljuset när de gamla systemen ger vika för de nya och vår rymdfamilj hjälper er med att återställa Jorden till hennes ursprungliga hälsa och oklanderliga skönhet. Dock har varje person den fria viljan att ta emot ljuset, vilket de valde att göra i sitt själskontrakt, eller att upprepa denna livstids erfarenheter i någon annan värld av den tredje dimensionens täthet.

Oavsett hur många som blir upplysta om deras sanna jag som oskiljbara aspekter av Gud och alla andra själar, så är de långa tidsåldrarna av dualitet i er civilisation nästan över. De dominerande maskulina energierna som höll krig, brutalitet och hänsynslöshet svallande genom årtusendena har balanserats genom inflödet av feminina energier, och inom balans finns bara ljus.

Nu är det oerhört glädjande för oss att ljusarbetare, som en gång var bekymrade för förseningen av ett officiellt erkännande av vår universella familj, inte längre behöver det som ett bevis på att Jordens Uppstigning går stadigt och snabbt framåt. Den optimala tiden har ännu inte kommit för ett officiellt tillkännagivande om andra civilisationer, speciellt då en del av dem har funnits mitt bland er under åratal, eller om landningar av besättningarna vars farkoster omger planeten. I detta läge är det primära övervägandet de många människor som inte helt har upplevt den tredje densitetens karma de valt. I spänningen av att arbeta och leva med utomjordiska bröder och systrar kunde dessa människor svänga från den karmiska vägen och då missa möjligheten att utvecklas in till den fjärde densiteten eller dimensionen.

Vi vet inte när ni och era välvilligt inställda bröder och systrar kommer att hälsa på varandra, men varje dag som går innebär att den fantastiska tiden kommer närmare, ni kan känna glädje över framstegen som görs på andra viktiga områden.

Trots att den senaste dammstormen i Arizona var gjord av människor har incidenter av tekniskt producerat väder varit kraftigt minskade i både antal och omfattning. Detta är inte att säga att försök inte har gjorts eller att några framtida ansträngningar inte kommer att ha någon effekt alls, men inga av de mest förödande händelserna på senaste år och månader kommer att upprepas. Moder Jord kommer att förlösa den kvarvarande negativiteten på ett sätt som åstadkommer detta utan den här sortens allvarliga och svåra följder.

Och i de flesta områden där tidigare chemtrails var förhärskande så är himlen nu klar. När några av de piloter, mekaniker och andra inblandade i dessa flygningar fick veta det verkliga syftet med chemtrails – de giftiga lasterna var inte för att kompensera för hålet i ozonlagret utan snarare för att göra människor sjuka och förgifta luft, vatten och land – då vägrade de att fortsätta arbeta. Andra som visste sanningen deltog villigt i utbyte mot generös betalning, men när betalningen torkade in, lämnade de också sina anställningar. Men den mest avgörande faktorn i den här situationen är att en del individer som hade beställt eller finansierat flygningarna finns bland dem som omfamnade ljuset och dessa som vill behålla chemtrails kors-och-tvärs-flygningar över himlen har förlorat nästan alla medel att göra det.

Det kan tyckas att ljuset och mörkret är i ett dödläge i många andra områden där dramatiska förändringar är nödvändiga, såsom i styrande organ, nationella ekonomier, miljöförstöring, föroreningar, skillnaden mellan de rika och de fattiga och seger för frihetskämpar i länder där människorna länge har varit förtryckta. Relativt sett, bara en handfull individer kan åstadkomma slutet för chemtrails och minska den djävulska användningen av teknologin, men för att nå de stora internationella målen krävs engagemang av många miljoner av er befolkning. Medan där verkligen är mycket stora framsteg som gjorts så är mycket av det som pågår bakom de ökända stängda dörrarna, och framsteg på en global skala kommer stegvis och långsammare än situationer som kan stoppas kvickt eller märkbart minskas. Då Jordens resa under de kommande månaderna tar er in i ännu högre vibrationer kommer ni att se mer och mer bevis på att allting som är baserat på mörka intentioner går mot sitt slut.

 Ett mått på ljusets framsteg som kanske bara är känd för de påverkade personerna är de många telepatiska anslutningar som öppnar upp. Vi påminner er om att både ljusa och mörka entiteter är ivriga att nå er så skydda er själva med Kristusljus och insistera på att endast ljusa källor får kontakta er (ni kan använda sök- och indexfunktionen på sidan för Matthews Messages för att hitta mer vägledning om telepatisk kommunikation).  www.matthewbooks.com 
Trots att avledande uppmärksamhet från viktiga händelser fortfarande sprids i de stora medierna och i underhållningsmedier, blir sprickor i dessa former av masstankekontroll uppenbar för upplysta sinnen. Desinformationen på Internet fortsätter att spridas vidare av ovetande personer, så var ännu mer kräsna om vilken information som är sann och vilken som inte är det, och framför allt, gå inte in i någon rädsla för någonting!

Som ett exempel, den himlakropp som era vetenskapsmän kallar Elenin utgör inte alls ett hot om fara för er planet! Detta är ytterligare ett försök att främja en utbredd rädsla genom att sprida s k ”läckt” information under täckmantel av ”regeringen håller inne med information”. Även om det innebär att ni inte kan lita på era ledare att de berättar om överhängande fara, så är avsikten lömsk och betyder: Var orolig och rädd!

Mor, för läsare som kanske inte förstår de fulla effekterna av rädsla och hur det håller människor fångna, var snäll och leta upp passagen om det i en av böckerna och sätt in det här. 
______________________________________
Energin av rädsla skapar en barriär mellan det fruktade föremålet eller situationen och energin av ljus, då varken ljuset i själarna hos personer fyllda med rädslor och inte heller ljus som sänts till dem från någon annan källa, kan nå deras medvetande för att skingra den makt som rädslan håller över deras liv. Barriären fungerar som en fängelsevägg som isolerar personerna inom deras rädsla och erbjuder ingen väg ut därifrån. Dessutom är rädsla en så förstorande känsla att den förstärker barriärens energiblockering och intensifierar kraften av vad det nu är som skapar rädslan. 

Och rädda personer skapar mer rädslofyllda omständigheter att tampas med. Genom den universella lagen om attraktion, eller ”lika drar till sig lika”, sänds energiströmmen ut och attraherar ”likadana” strömmar och skickar dem tillbaka till de ursprungliga källorna.

Inte bara är rädsla otroligt smittsam utan på grund av dess förstorande kraft har rädsloströmmen från personer klibbiga uddar som attraherar den sortens energetiska interaktioner som utelämnar sunt förnuft, rationellt tänkande, sunt omdöme och kloka beslut. Rädslan är så lömsk att den kan övertyga personer att det enda sättet att fly är genom portaler som leder djupare och djupare in i rädsla och ibland in i mörker. Fruktan är föregångaren till fördomar, tyranni, girighet, stridslystnad, svek, skam, hat och plågsam behandling av hjälplösa djur – alla dessa egenskaper och beteenden uppstår i psyken som är förvrängda och plågade av rädslor.

Varje fysisk form är energi som växlar på en frekvens eller en annan, och varje form upprätthåller sig själv genom att dra in likadan energi. Egenskapen hos någon med mörka hjärtan och sinnen är fruktan, så lagen av attraktion drar till dem den energi som genereras av rädda individer som omedvetet ger bränslet som de Mörka behöver för att upprätthålla sig själva.

Rädsla är också deras mest effektiva vapen mot ljuset och att orsaka rädsla är en vinn-vinn-situation för dem. Precis samma energi som försvagar och håller i fångenskap de rädda individerna inte bara fortsätter att fylla på de Mörka, utan folk som lever i fruktan och rädsla är lätta att dominera och bedra och är också rädda för att utmana auktoritära figurer vars intentioner och handlingar är baserade på mörker.

Så rädsla är verkligen kraftfull men ljus är den mäktigaste kraften i kosmos och människor som lever i ljuset behöver aldrig frukta någonting! Hur är det med människor som är rädda för döden? Vad ni kallar döden är en blixtsnabb övergång av själen från kroppen till Nirvana, Jordens andliga värld som många av er kallar himlen. I ljuset från det underbara riket blir människor vars senaste livstid var präglad av rädsla förberedda för att bli starkare och mindre sårbara i deras nästa fysiska livstid, det nästa evolutionära steget i deras själs eviga liv. 
______________________________________
Tack Mamma!
Nedräkningen för Jordens inträde till den Gyllene Tidsåldern kommer med ständigt ökande hastighet när ert linjära koncept för tid fortsätter att passera snabbare och snabbare. Använd den återstående tiden klokt! Bekräfta era gud- och gudinnejag och lita på och följ er intuition, era själars budskap till ert medvetande. Släpp triviala tankar, intressen och aktiviteter som inte har någon plats i den fjärde dimensionens liv där härliga underverk flödar.

Så länge som det behövs kommer ni att få hjälp från er universella familj – ljus i överflöd från kraftfulla källor i den här galaxen och även andra, teknisk hjälp från besättningarna på skeppen i er himmel och från dessa som snart kommer att finnas på marken, och det växande inflytandet från våra välvilliga bröder och systrar som lever mitt ibland er.

Allteftersom ni förbereder er för att ta er rättmätiga plats som multidimensionella varelser i Enheten av Allt, lita då på att inom din själ är all den information och kraft du någonsin behöver. Inte längre kommer du att be om svar från yttre källor, såsom oss och andra budbärare av ljuset, för din inre visdom om universella lagar och dina latenta förmågor kommer att tjäna dig väl. Kanske du kommer att le när du inser att upplysningen och vägledningen vi har erbjudit genom åren alltid har varit din egen kunskap och allt vi gjorde var att försiktigt puffa in den i ditt minne.

Av de många, många miljarder själar som har önskat vara en del av denna den mest spännande tiden i hela Universum är du ärad att vara bland dessa som var utvalda. Fröjdas över detta privilegium och ansvar i vetskapen om att den oändliga, eviga och ovillkorliga kärleken från alla ljusvarelserna i detta Universum är med dig på varje steg på din väg.

Kärlek och frid,

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Svensk översättning: GertieShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge