Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Matthew Ward — June 11, 2011

Matthew Ward — June 11, 2011

Den Gyllene Tidsålderns tröskel i sikte, skäl för förestående ankomst av rymdfamiljen, effekter av höga och låga frekvenser, förslag för lättnader, andligt perspektiv på de Mörka på planeten, ingen massutvandring under Jordens Uppstigning, ljusarbetares deltagande i världens transformation

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Även de mest målmedvetna ljusarbetarna har ibland stunder av tvivel på att allt som lovats kan bli framgångsrikt genomfört under de månader som återstår innan Jorden når tröskeln till den Gyllene Tidsåldern. Detta är förståeligt. Ni har endast er historia som en ram för referens till en realistisk tidsperiod mellan inledningen för stora förändringar och en stabilisering efteråt. Men detta är en era av avslöjanden och förvandling med hastighet och omfång olikt någonting förut i universell historia och än en gång försäkrar vi er att allt mörker i er värld kommer att ha försvunnit i slutet av ert kalenderår 2012. Dessutom, med allting i accelererande fart, kommer den linjära tiden att passera lättare för varje dag och de nästa arton månaderna eller så i er kalender kommer att komma och gå snabbare än de senaste arton månaderna.

Vad ni upplever som tid är egentligen energi i rörelse, och då Jorden fortsätter sin resa mot den fjärde dimensionen kommer hon att röra sig in i ännu högre och lättare energiplan när hon närmar sig kontinuum, dvs en sammanhängande enhet, där allting som ni bedömer som det förflutna, det närvarande och framtiden är en serie av händelser som inträffar samtidigt. Just nu kan ni inte föreställa er den verkligheten, men ni kommer att veta det när ni får andlig klarhet och förståelse för de universella lagarna. Ah, vilken förunderlig kunskap och vilka underbara upplevelser som väntar på er!

Nu, tillbaka till Jorden, där många av er ställer frågan ”när?” börjar de speciella situationerna – eller slutar. Vi vet att ni begär vilken dag eller vecka eller månad, så vi vet också att ”snart” inte är ett tillfredsställande svar. Just nu är emellertid ”snart!” allt vi kan svara er – men snälla ni, observera citationstecknen! Den markeringen skulle ha varit lämplig hela tiden på grund av den oförutsedda farten med vilken er värld har rest sig upp från den djupa tredje dimensionens täthet, så varför lägger vi nu till markeringen för att indikera att förbluffande framsteg är förestående?

Illuminati har hållet fast vid kontrollen, politiskt, ekonomiskt och teknologiskt, under flera år längre än vad som rimligen kunde förväntas när den Gyllene Tidsålderns mästarplan gjordes. De vet att trots förvittringen av deras globala närverk så kan de fortfarande kontrollera befolkningen, såvida inte andligt avancerade civilisationer kommer till Jorden! Det skulle totalt döma ut alla Illuminatis mörka aktiviteter, så de är fast beslutna att göra allting i sin makt att förhindra anländandet av våra välvilligt inställda, universella familjemedlemmar.

På grund av den beslutsamheten och orubbligheten har tidsanpassningar när det gäller landningar måst göras om gång på gång, och katastrofplanerna har också måst förändras. Det senaste exemplet är att det globala TV-sända programmet som inkluderade medlemmar från rymdfamiljer skrotades därför att viktiga aspekter inte hade avslutats. De Mörka bland er initierade strategiskt tumult i de deltagande ledarnas respektive länder så att de måste omdirigera sin tid och uppmärksamhet från att planera sessioner till att ta hand om kaoset i deras egna nationer. Och det omfattande programmets omflyttning – ett rättframt tillkännagivande som bekräftar existensen av andra civilisationer – anses inte längre tillräckligt.

Enligt Hatonn har allvarliga överväganden gjorts för en dramatisk display av rymdskepp och samtidigt en specialbulletin på radio och TV som skall fastställa att besättningen har kommit i fred och kommer att landa för att hjälpa oss på sätt som kommer att räknas upp. Diskussioner pågår om risker av ”en överraskning” visavi riskerna för att vänta tills säkerhet kan bli absolut garanterad för alla inblandade.

Å ena sidan har Illuminatis toppar ännu inte drivits bort och, med undantag för att börja ett kärnvapenkrig, dessa individers fria viljas val att ta andra steg för att förhindra utomjordingar från att landa måste hedras. Å andra sidan, Jorden är i stort behov av teknologi som kan befria henne från giftiga föroreningar, särskilt vid Japans förstörda kärnvapenanläggning. Den teknologi som finns ombord på skeppen som omger Jorden och har varit till viss hjälp alltsedan jordbävningen förstörde reaktorerna, kommer att vara mycket mer effektiv på marken.

Där finns ett annat problem som också är nödvändigt att ta hand om. De ännu pågående konstgjorda geofysiska händelserna och vädermanipulationerna har en dubbelt negativ effekt. Dödsoffren, förstörelsen av egendom, finansiella förluster och andra påfrestningar för invånare i de utsatta områdena är uppenbara, men de andra effekterna är globala och inte insedda, utom för förövarna.

På samma gång som ni ständigt justerar in er till de högre vibrationerna som Jorden fortsätter att röra sig mot, och influenserna av den förändrade sammanställningen av himlakroppar, så blir ni bombarderade med låga vibrationer som strömmar ut från skalv- och stormorsakad teknologi, och kombinationen producerar nya eller starkare fysiska, känslomässiga och mentala avvikelser. Detta påverkar personer som annars skulle vara av sund hälsa och det förvärrar sjukdomar hos personer med organiska funktionsstörningar och försvagat immunsystem. Låg energi och utmattning är som minst ganska utbrett och, som värst, upplever många individer allvarlig smärta, sjukdom, depression och mental förvirring.

Endast undanröjandet av dessa lågfrekventa utsläpp kan eliminera dess effekter och på grund av att de olika teknologier som missbrukats har integrerats med makt- och kommunikationssystem så har nedmonteringen av dem, utan att avbryta den service ni behöver, måst göras på plats. Säkerhetsåtgärder förhindrar icke auktoriserade personer från att komma in i dessa områden, men medlemmar av vår universella familj har förmågan att gå förbi dessa åtgärder och framgångsrikt separera de olika systemen.

Dessa två vitalt viktiga situationer är orsaken till deras förestående ankomst, men snälla ni, fortsätt med att ha tålamod. Kloka förberedelser för att genomföra alla potentiella situationer på marken är absolut nödvändiga och platser och tidpunkter för landningar är viktiga faktorer för all beredskap.

Ett annat övervägande är den realistiska förväntningen att ett av media skapat anfall av ”utomjordiska angripare” kommer att försöka framkalla rädsla bland massorna. Trots att ni kommer att hälsa landningar med jubel så är det en sak för de flesta människor att se farkoster i skyn och en helt annan sak att se dem på marken. Genom Illuminatis intention finns det ett överflöd av ”underhållning” som förstärker ”invasionsidén” och en brist på information om de civilisationer som har hjälpt Jorden alltsedan befolkningsprogrammen startade i forntiden.

Som en konsekvens av detta så är det naturligt med en viss skepsis när det gäller främlingars motiv och personer som tror att de kommer att bli skrämda kommer att behöva förståelse och en sanningsenlig information. Det kan vara till hjälp att ha böcker i ämnet eller utskrifter av lämpliga budskap från ljuskällor för familjen, vänner, arbetskamrater och grannar som är rädda för ”utomjordingars” närvaro. Hursomhelst, att känna sig rädd är ett val, så var snälla att dela med er av ert vetande till dessa som är mottagliga och tvinga inte på det på dem som inte är det.

Låt oss återgå till effekterna av de låga vibrationerna som vi nämnde tidigare – hur ni kan få någon lättnad tills källan är eliminerad. Det är viktigt att inte bli uttröttad och att undvika aggressiva personer och samlingar eller grupper. Medan planetens rörelse in mot en mer gynnsam, gudomlig anpassning kommer att vara till hjälp, så är den kollektiva energinivån för närvarande fortfarande ovanligt låg.

Försök att få så mycket sömn och vila som möjligt, även om detta betyder föregående aktiviteter, utom motion med måtta, vilket också är till hjälp för att hålla er själva i balans. Promenader – inte flanering – så snabbt och rytmiskt man kan utan att överdriva – är den bästa exercisen under den här tiden. Tillbringa så mycket tid som möjligt i naturlig omgivning – energin från träden är oerhört givande och att lyssna på lugnande musik främjar ett jämnare energiflöde genom hela kroppen.

Ät mindre än vanligt och en diet av i första hand färsk frukt och färska grönsaker kommer att vara mer fördelaktigt, eftersom dessa födoämnen innehåller mer ljus än tillagad mat. Speciellt nu är dessa livsmedel mer lättsmälta än kött, fisk och stärkelserik mat och det är tillrådligt att minska på intaget av salt, socker, läsk, tobak och alkohol.

Att dricka mycket rent vatten hjälper era kroppars elektriska system att fungera ordentligt och monatomiskt guld är till hjälp för att bli av med förvirring och klarar tankarna, även med att återställa tillfällig minnesförlust. Om ni tar receptbelagda läkemedel, speciellt antidepressiva, fråga då er läkare om inte dosen kan minskas – kemikalierna i alla droger har alltid oönskade sidoeffekter och dessa förvärrar effekterna av de motstridiga vibrationerna.

Faktiskt, alla dessa förslag är tillämpliga från och med nu. När era celler fortsätter att bytas från kol till kristall så behöver ni mindre mat och ni kommer att tycka att ljusfylld föda är mer tillfredsställande. En del förändringar från era tidigare preferenser och vanor kommer att bli naturliga i enlighet med vad era kroppar och sinnen talar om för er och andra förändringar från era rutiner kommer att kräva disciplin.

Nu går vi vidare till en annan aktuell fråga. Vi har talat med er om de Mörka sinnen och hjärtan som orsakar död, förstörelse, lidande och tumult. Syftet är inte att ”peka finger” utan att förklara vad som pågått i er värld under årtusenden, vad som händer nu och varför, och vad som kommer att ske. Sanningen om dessa individer och deras aktiviteter kommer att växa fram och det är mycket viktigt att ni betraktar dem från ett andligt perspektiv.

Under långa tider har mörker dominerat Jordens civilisationer och när planetens överlevnad är beroende av att avsluta cykeln av den tredje dimensionens karma som mörkret förevigat, kom vissa individer överens om att skapa situationer och förhållanden som skulle ge miljarder av själar möjligheten att uppleva vad de behövde för att komplettera deras tredje dimensions karma och utvecklas till den fjärde dimensionen. Det var ett massivt, kollektivt avtal som är designat för omätbar fördel för många, många själar.

Efter att dessa individer fullföljt sina åtaganden att vara ”skurkarna” – och de gjorde detta otroligt bra – var överenskommelsen att de skulle ansluta sig till Ljusets krafter och den här delen av galaxen skulle bli av med alla mörksinnade varelser. Istället blev de så knutna till de egenskaper och beteenden som deras roller fordrade – girighet, lust för makt, brutalitet, hänsynslöshet, bedrägeri – att de avböjde det intensiva ljuset som strålades till dem och de backade ut från avtalet.

Oavsett mörkret som blev genomträngande i dessa individer så är de oskiljaktiga delar av Enheten av Alla, eviga delar av Gud och ovillkorlig kärlek från Honom. Gud kommer inte att döma dem – Gud dömer INGEN själ! – men er värld kommer att göra det när de är identifierade och hålls ansvariga för vad de har gjort. De flesta kommer att förneka alla beskyllningar, andra kommer att erkänna sanningen om det tjänar deras egna intressen, såsom immunitet eller nedsatt straff för att hjälpa till att döma andra, och en del kommer att fly från era lagliga och rättvisa beslut genom att dö innan avslut av deras mål och överklaganden.

Dock kommer ingen att undgå följderna av sina tankar, avsikter och ageranden i den ”högre domstolen” i Nirvana, där de får uppleva varje ögonblick av Jordens livstid. Den processen inkluderar deras känsla, den identiska känslan, hos varje person vars liv de berörde på något sätt, och i många fall är det antalet miljoner. Era idéer om helvetet kan inte ens börja att täcka den verklighet som dessa individer kommer att uppleva under livslånga genomgångar eller de primitiva förhållandena i deras nästa fysiska livstider.

Hellre än de hårda straff som den tredje dimensionens mentalitet kommer att kräva för dessa individer som blev berövade ljus, utom den gnista som är livskraften i varje själ, kommer medkänsla och förlåtelse att bäst tjäna er och alla andra i den eviga Enheten av Alla. Detta betyder inte överseende eller urskuldande för någon av de händelser som fortsatte efter att dessa individer tog tillbaka sina avtal som gjordes på själsnivå.

Det innebär att på grund av att alla själar i detta universum är oupplösligt förbundna som självständigt upplevande delar av Gud så är ni kollektivt en familj. Hellre än att straffa de svaga i familjen – sänd dem ljus! När alla medlemmar är stödjande för varandra är familjen starkare och växer i kärlek, visdom och andlighet som är målet för varje själ.

Nu skall vi återkomma till olika saker som blivit ifrågasatta. Till föräldrar som är oroade för hur de skall förklara för sina barn varför människor kommer att dö under Jordens uppstigning, säger vi: På samma sätt som ni förklarar döden för dem nu. Folk kommer att fortsätta att dö dagligen från alla de orsaker de känner till nu – det kommer inte att vara ett samtidigt uttåg av miljarder som vissa teorier innebär.

När det gäller vården av barn vars föräldrar dör så kommer det inte att vara annorlunda än nu, när andra familjemedlemmar eller närmaste vänner rycker in. Barn kommer att acceptera kommande förändringar lättare än vuxna vars trosuppfattningar och seder, som malts in i dem av myndigheter och ytliga samhälleliga normer, kommer att kräva en stor del av anpassning.

Även om vi hoppas att ingen av er är orolig över de senaste förutsägelserna om katastrofer skall vi berätta för er att det inte kommer att bli någon trettiometers tsunami, inga himlakroppar kommer att kollidera med Jorden, strålning från Japans Fukushima kärnkraftsanläggning kommer inte att orsaka utrotning av befolkningen, inga plågor kommer att förinta de flesta av världens folk, att leva i underjorden kommer inte att bli nödvändigt, kampen för frihet i arabländerna kommer inte att antända Tredje världskriget. Era önskningar att inget av detta kommer att ske har lagts till Jordens intention att det inte kommer att ske och energin som producerades i det kollektiva medvetandet försäkrar att ingen av dessa förödande händelser kan manifesteras.

Fromheten som säger att generöst dela med sig till dem som behöver omfattar inte att tvinga er trosuppfattning på dessa vars egen trosuppfattning är annorlunda. Tredje dimensionens människor omfamnar andlig och universell upplysning vid den rätta tiden för var och en av dem och ert ultimata ansvar är er egen utveckling i dessa avseenden.

Många frågar hur de bäst kan motverka de skador som gjorts av en mängd olika källor eller kan hjälpa dessa som upplever bestående svårigheter. Hellre än att infoga alla frågorna här skall vi nämna bara de specifika områden som nämnts, finansiella institutioner, millitära aktioner, strålning, lokala och nationella styrande organ, hemlöshet, föroreningar, orättvisa lagar, orättvis beskattning, dålig sjukvård, bensinpriser, skogsskövling, förnybara energikällor, livsmedelsproduktion och utbildning.

Vi gläder oss åt utgjutandet av omsorg om andra och ivern att delta i transformationen av er värld! Följ ert hjärta, gör vad ni känner inspirerar er att göra. På en praktisk grund som kan delas med behövande individer och lokala välgörenhetsorganisationer, vilka resurser ni nu har – tid, talanger och färdigheter, kunskap, pengar, verktyg och utrustning, transport, logi – eller stöd till nationella och internationella organisationer som är engagerade i miljövård eller juridiska, politiska och ekonomiska reformer.

På ett högre plan, visualisera den värld ni önskar för er själva, era barn och deras barn: en värld av kärlek, fred, ömsesidig respekt och ett liv i harmoni med allt i naturen. Underskatta aldrig er makt att få visioner och tankar till en verklighet.

Vår övergripande vägledning i varje område där förbättring behövs är: Känn ditt gudsjag och lev ditt ljus! Att veta att kärleksljus, den mest kraftfulla energin i kosmos, är själarnas ”ingrediens”, och grunden på vilket själskontrakten görs är del av andlig klarhet och att utvidga den klarheten är avsikten för alla fysiska livstider för varje själ. Den hastighet på vilken medvetenheten är tillgänglig och omfattningen av upplysning som erbjuds er civilisation vid denna tid är unik i detta universum.

Alla ljusvarelser strålar kärlek till er och en del promenerar bredvid er, osedda men alltid närvarande!

                             _________________________

KÄRLEK OCH FRID

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Svensk översättning: Gertie


< previous message | next message >


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge