Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Matthew Ward — August 11, 2011

Matthew Ward — August 11, 2011

Aktiemarknaden - Murdochs mediaimperium – Tillståndet i Somalia - Upplopp i England – USAs Kongress – Dualitetens sista suck – USAs president Obama – Ljusarbetarnas beredskap, uppdrag – Förändringar framför oss – Synpunkter på Den Gyllene Tidsåldern – Förklaring av densiteten – Osedda hjälpare

Detta är Matthew, med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen. Under flera decennier har det funnits så få bevis på att Jordens hela liv har sparats att ingen hade någon aning om att någonting så monumentalt och enastående var på väg. Det första decenniet av detta årtusende var dock fyllt med händelser som motiverade tänkande människor att börja koppla ihop punkterna, så att säga, och nu är tecknen på betydelsefulla förändringar på gång och omisskännliga.

Aktiemarknadens två vilda veckor beror på att Illuminati inte längre kan kontrollera den, den plats de har samlat ihop ofattbara förmögenheter på. Deras manipulationer har fortfarande en viss påverkan på transaktionerna då priserna studsar tillbaka i ett eller annat land innan de dyker och sedan går upp igen, men det dröjer inte länge innan deras forna järngrepp tas bort helt och hållet och en ny grund för banker och handel börjar tas i drift.

Exponeringen av Rupert Murdochs mediaimperiums inflytande i regeringskretsar och lömska metoder för att få information kommer att leda till att man knäcker denna typ av sinnenas massprogrammering. Genom lögner, snedvridningar och strategiska brister i medias rapportering har Illuminati publicerat eller TV-sänt endast den information de vill att ni skall känna till och tänka på – de, precis som ni, känner till tankens kraft!

Tillståndet för de miljoner somalier som är på gränsen till svält har genom tvång kommit till världens uppmärksamhet genom ljusfyllda individer. Andra ljusarbetare hjälper flyktingarna, men regeringarna som kunde lindra denna samvetslöst allvarliga situation har kört fast i byråkrati eller korruption och löften om bistånd har inte hållits.

Upplopp och storskalig förstörelse i London och andra städer i England kommer troligen att spridas på grund av djupt rotad ilska och missmod över tillstånd som gör de fattiga ännu fattigare, så att de rika kan bli ännu rikare. Medan plundring och bränning inte vidrör roten till problemet, utan möjligheter att vidta nödvändiga korrigerande åtgärder, använder deltagarna tillgängliga metoder för att uttrycka desperata känslor om deras liv och framtid.

Det är samma desperation som ledde till våldsamma strider i länder där dynastiska eller despotiska regimer länge har förtryckt folken. Skillnaden är att frihetskämparna har ett sken av organisation, vapen och ett officiellt erkännande från vissa andra länder, och de är villiga att ge sina liv för att förändra outhärdliga förhållanden som de inte längre kan stanna i.

Nyligen hade USA världens uppmärksamhet då medlemmarna i Kongressen grälade till elfte timmen om att höja skuldtaket, och nu är de i recess (tillbakagång) istället för att lösa landets kritiska problem. Denna regering är behäftad med obevekliga partipolitiker som verkar fokusera på ideologiska skillnader istället för att arbeta för landets bästa intresse. Men många agerar också av egenintresse och egoism.

Så olika som dessa situationer kan tyckas vara så är de nära besläktade – alla är utmärkta exempel på dualiteten i mänskligheten. Den ena sidan vill behålla alla systemen och den politik som är deras maktbas, den andra sidan vill ha förändringar för att lyfta sina liv och erbjuder en ljusare framtid för deras barn. Dualiteten hindrar individerna från att se en situation från andras perspektiv, så istället för en förnuftig, rationell diskussion som resulterar i en resonlig slutsats som gynnar alla, så råder blind envishet.

En annan aspekt på dualiteten är att man skyller på andra för otillfredsställande omständigheter istället för att acceptera ansvaret att man bidrar till dem och tar bestämda steg mot försiktiga, positiva förändringar. Människor i USA och andra länder som skyller på president Barack Obama för den ekonomiska oron i hans land, som påverkar andra nationer också, inser inte att han i grund och botten inte är av dualitet utan av enighet. Medan de flesta ledare som talar om att vilja förena motsatta block inom sina länder, så menar de att alla skall acceptera vad ledarna själva vill. President Obamas vision och ledarskap är att ena hjärtan och sinnen för att uppnå ett harmoniskt samarbete för det bästa för alla.

Det är mycket lättare att välja eller acceptera i överenskommelser innan födelsen ett uppdrag av stor betydelse än vad det är att genomföra det när man väl är i den tredje densiteten där mörker flödar över. President Obama har ställts inför de mörkaste av de mörka hela tiden sedan han tillträdde, och även då hans ljus inte har minskat ett enda dugg, så har stressen i en obeveklig opposition till vad han vill åstadkomma för Jorden och alla dess människor, märkbart tagit sin tribut.

Även om vissa medlemmar i denna regering och andra länders styrande organ också har behållit sitt ljus, så simmar de mot en formidabel flodvåg från Illuminati och dessa som de kontrollerar genom mutor, utpressning eller dödshot. Styrkan i ljuset vänder den fördärvliga tidvattenvågen och både de mörka bakslagen och de många själar som fortfarande är omedvetna om Jordens uppstigning orsakar förvirring och omvälvningar.

När befolkningen inte kan förstå vad som pågår förlitar de sig på politiska och ekonomiska analytiker för att förstå, och dessa ”experter” lägger omedvetet mer förvirring till saken för de vet inte heller varför saker händer som de gör. De kan bara basera sina olika diagnoser och prognoser på det förflutna och historien kommer inte att upprepa sig själv – den långa eran av dualitet har tjänat sitt karmiska syfte i er värld och har kommit till ett slut. Vad ni ser är dess sista andetag med ”bra” som når det bästa och ”dåligt” som når det värsta, och när Jorden fortsätter sin resa in till högre plan av vibrationer kommer dessa ytterligheter att försonas genom ljuset vari det finns balans.

Vi har alarmerat er om att det skulle bli gupp i vägen under dessa sista stadier av världens förvandling då allting som är baserat i mörker tas in i ljus, liksom system som är nedsänkta i korruption och bedrägeri ohjälpligt faller och nya system, utformade av individer med visdom och andlig och moralisk integritet, har inletts. Vi har också sagt till er att Illuminati fortsatt har lyckats hålla dolt de sanningar som lät dem bli så mäktiga. Detta har hindrat avslöjandet av sanningarna och de inledande reformerna har fördröjts så att människor lättare kan tillgodogöra sig dem. De många avslöjanden och djupgående förändringar som kommer att utvecklas innan Jorden går in i fjärde dimensionen och tätheten i slutet på år 2012 betyder att guppen kommer snabbare än många människor kan hantera.

Du kan! Tillsammans med erfarenhet i att övervinna hinder i den här livstiden har din inre visdom och andliga beredskap, känslomässigt och psykologiskt från kollektiva livstider, förberett dig för att framgångsrikt hantera de omvälvningar du kan stöta på. De många som fortfarande inte har vaknat upp vet inte att de också har denna förstärkning, kanske i mindre utsträckning än du, men de skulle inte vara på Jorden om de inte var utrustade för att kunna hantera motgångar – hjälpa till med att övervinna motgångar är orsaken till att de valt att vara här! Men i deras slumrande tillstånd låter de sin intuition ligga slumrande också, och de förstår inte att avslöjandena och reformerna som kommer att ske snabbt nu är de sista stegen som leder till Jordens Gyllene Tidsålder, och de kommer att bli rädda. Rädsla är det som kommer att göra deras väg guppig, men de förstår inte det heller.

När de högsta universella Råden planerade den Gyllene Tidsåldern förutsåg man att en del själar, som krävde att få bli förkroppsligade under denna övergångsperiod, skulle duka under för den tredje dimensionens begränsningar och glömma bort sin iver att få vara en del av den. Först och främst är dessa glömska själar de som ville slutföra den tredje densitetens karma så att di kunde utvecklas med planeten in till den fjärde densiteten eller dimensionen. Om inte fysiskt så i Nirvana, er andliga värld som stiger upp med Jorden. Att känna till den möjligheten så inkluderade Råden så vist i Planen många frivilliga från andliga och intellektuellt avancerade civilisationer att vara förtrupper och hjälpa de glömska själarna i den utsträckning de är mottagliga för.

Er främsta hjälp som ljusarbetare är att minska rädslan, så dölj inte ert ljus under en skäppa så att säga, utan låt det skina klart. Energin i ert lugn och självförtroende kommer att stråla ut till dem som finns i närheten och hjälpa dem i det avseendet. Att dela er kunskap med var och en som är villig att lyssna är också viktigt. En del kommer att begrunda det, dessa på gränsen till uppvaknande kommer att omfamna det och andra reagerar negativt såsom trångsynta personer gör, hellre än att anse att den nya informationen kanske är giltig.

Individer vars stela trosföreställningar är grundade på falska religiösa dogmer och bristfällig vetenskap kommer att ha det största motståndet – deras tro är själva grunden i deras liv eller deras livsuppehälle. Och när fakta om ”9/11” och skälet till krigen i Afghanistan och Iran – ALLA KRIGEN! – avslöjas, kommer familjerna och vännerna till alla som dog att kanske bli icke-troende, för vetskapen om varför deras älskade dog kan bli alltför överväldigande. Alla dessa människor behöver medkänsla och förståelse – de kommer att kunna acceptera sanningen efter deras övergång till Nirvana.

Känn er inte ledsna om personer som är kärast för er är bland de icke-mottagliga. Andlig utveckling kommer i en takt som är lika unik som varje själ i sig själv är – när tiden är rätt för era älskade att ha medveten medvetenhet om universell kunskap och växer andligt, så kommer det att ske.

Ju mer utvecklad en själ är ju mer inspirerande är det att kunna hjälpa andra att utvecklas, och genom att göra det fortsätter den också att växa. Den förenade avsikten hos en del civilisationer i högre densiteter är att stråla deras intensiva ljus till befolkningar i lägre densitet för att hjälpa dem att göra framsteg. Och en del av er kom från dessa civilisationer speciellt för att utstråla ert ljus till fördel för mindre utvecklade själar på Jorden.

Medan ljusarbetare med många livstider av erfarenhet inom viktiga områden är i positioner med inflytande, fullföljer de flesta av er era uppdrag genom att helt enkelt VARA ljuset ni ÄR. Låt ert liv exemplifiera en inneboende fridfullhet genom att lita på er inre rösts försäkran om att den Gyllene Tidsåldern ligger vid den nära horisonten. Och i den sammanhängande helheten som Jorden nu snabbt närmar sig så lever ni redan i glädje i den kärleksfyllda världen. Vilken spännande tid att få vara på Jorden i!

Nu skall vi ta itu med andra frågor som ställts, och för alla nykomlingar för dessa budskap: vi är glada att få inkludera korta kommentarer om ämnen som tidigare tagits upp. (För mer omfattande information om ämnen som intresserar er så använd index eller skriv nyckelord i sökrutan högst upp på ”Matthews Messages” på www.matthewbooks.com eller rulla ner på sidan för att se de viktigaste frågorna under varje datum för budskapen).

Allvarliga oroligheter i världen kommer att lättas när planeten fortsätter sin kurs in i högre energiplan där ljuset är så intensivt att personer med mörka böjelser inte fysiskt kan överleva – de som har ansvaret för massivt lidande kommer inte längre att vara på Jorden.

Inte bara nationella ekonomier utan den globala ekonomin är också på väg mot kollaps och hedervärda individer kommer att ta över rodret och minimera störningarna som kan uppstå. Regeringarna kommer inte att konfiskera individernas guld – det är de multimiljarderna dollar i guld som olagligt har ackumulerats av Illuminati som kommer att byta ägare.

Det ligger inte inom vårt område att ge ekonomisk rådgivning, som många av er har föreslagit, men vi kan säga att det är vettigt att ha lite kontanter till hands, såväl som den sortens tillbehör ni behöver i händelse av strömavbrott. Under de närmaste månaderna kommer alla ojusta, orättvisa lagar att tas bort och föreslagna lagar med mörka avsikter kommer inte att gå i kraft.

Ingen mystisk Planet X eller någon annan himlakropp kommer att kollidera med Jorden eller komma tillräckligt nära för att ha någon effekt, och fotonbältet är så långt bort från er planet att dess vindlingar är oviktiga.

Bombningen och massakern i Norge var inte en ”falsk flagg”-operation. Förövaren är ett exempel på vad vi sa om ”dåligt” i mänskligheten när den är som värst eller sämst.

Illuminaternas under långa tider undertryckande av utvecklandet av fri energi kommer att sluta inom några månader och så kommer även deras användande av HAARP till men för mänskligheten och för planeten.

Nuvarande trådlösa kommunikationsinstrument som är skadliga för hjärnan fungerar inte i högre vibrerande plan och ofarliga instrument med samma funktioner och mer kommer att bli tillgängliga.

Elimineringen av föroreningar i er jord, vatten och atmosfär kommer att omfatta även utarmat uran och radioaktivt kärnavfall. Kärnanläggningar kommer att avvecklas.

Allt krigande kommer att avslutas stegvis och trupper i främmande länder, vare sig i strid, ockupationsstyrkor eller helt enkelt därför att militära baser existerar, kommer att återvända till sina egna länder.

Arbetslöshet och fattigdom kommer att upphöra att vara av intresse när pengar och planetens naturliga resurser är rättvist fördelade, och genom att göra så är det det främsta målet för ljusvarelserna som leder vägen in till Jordens Gyllene Tidsålder.

Djuren i näringskedjan är överens om detta på själsnivå och den brutalitet som de nu utsätts för i livet och döden kommer att förändras till vänlig behandling och tacksamhet för deras service till människan. Alla djur kommer att bli hedrade och respekterade som de själar de är.

Varken ljusabsorption eller livet i Den Gyllene Tidsåldern kräver en vegetarisk diet, men när ni flyttar in till lättare täthetsplan kommer era kroppar att bli lättare i motsvarande grad och många kommer inte längre att tycka att djurens kött är välsmakande.

Om vi vet när vår universella familj kommer att landa en masse så skulle det vara en stor glädje för oss att kunna berätta det. Vi kan inte ge ett specifikt datum för det eller någon annan stor händelse, för av alla de olika iblandade omständigheterna så gäller framförallt fri vilja, som kan ändra en tidsprojektion lika snabbt som blinkningen av ett öga.

Den fjärde densiteten är inte ett enda ”tillstånd” eller själsutvecklingsstation, separerad från den tredje densiteten genom en oföränderlig barriär – ingen densitet är så. Allting i detta universum är energiebbar och –flöden, eller mer vetenskapligt sagt, expanderar och drar ihop sig, och energi har inga begränsade utrymmen. Densiteter har numrerats enbart för er förståelse för att när själar gör framsteg så flyttar de vidare till vibrationsnivåer som erbjuder nya möjligheter att lära och utvecklas och varje densitet, eller täthet, har många sådana nivåer. Dessutom kan en fjärde densitets själ regrediera till tredje eller lägre, beroende på dess personligheters livstider. (”Den växande själen”, kapitlet i Uppenbarelseboken för en ny era, förklarar utförligt en själs många personligheter.)

Den tredje densiteten är en speciellt krävande upplevelse därför att den omfattar så många nivåer, och skillnaden mellan dess lägsta och den första nivån i den fjärde densiteten är lika dramatisk som natt och dag. Evolutionsprocessen från tredje till fjärde dimensionen kan liknas vid ett otal liknande objekt - låt oss säga dominobrickor för att få en bild – en del vid foten av ett berg och andra klättrar på det. Observerar man närmare in kan man se att inte bara flyttar sig dominobrickorna i olika hastighet, utan en del går rakt upp, andra fortsätter att röra sig lite åt vänster, sedan höger när de klättrar, och en del andra faller bakom dominot som de använde för att vara framför.

Genom den analogin, när denna era av andlig förnyelse och världens transformation började för sådär sjuttio år sedan, var den stora majoriteten av Jordens invånare hopkurade vid bergets fot. Sedan dess har många gjort så många sidosteg att de knappast kommit halvvägs upp, en del själar har fallit så långt bakom att de bara kan se berget på avstånd, och många andra har klättrat så fort och stadigt att de nästan har nått bergets topp – och till denna sista grupp säger vi: ”Hurra för er”.

Ni kommer att kunna kommunicera telepatiskt i Den Gyllene Tidsåldern, men tala högt kommer fortfarande att vara viktigt och angenämt. När telepatiska samtal är vanligt igen kommer ni att kunna kommunicera telepatisk med människor vars språk är annorlunda, för en översättningsprocess är en nedärvd aspekt av telepatin.

Karma är inte nödvändigt annorlunda för varje livstid. På den utvecklingsnivån där karma existerar är mycket ofta reinkarnation till för ett annat försök att framgångsrikt slutföra samma lektion som i andra livstider som själens personlighet valde att göra men misslyckades med.

Alla själar har fri vilja oavsett deras utvecklingsstatus, antingen de lever i andevärldarna eller i en fysisk civilisation, eller på deras plats någonstans i Universum. Den fria viljans val hos alla som lever i Jordens Gyllene Tidsålder kommer att vara i ljuset, för inget mörker kan existera i dessa höga vibrationer.

Den Gyllene Tidsåldern har benämnts så därför att livet i den världen är en sådan fenomenal kontrast till de förflutna årtusendena av livet på Jorden. Inte all glansen i den Tidsåldern kommer att vara staplad på dess tröskel. Allting som är baserat på mörker kommer att vara borta, men när ni och er planet fortsätter sin resa kommer ni att fortsätta med att upptäcka förunderlig ”ny” kunskap och nya förmågor. ”Ny” är inom citationstecken för era själar har all kunskap och alla förmågor, ni behöver bara komma i kontakt med dem medvetet – och det skall ni!

Som ett tillägg till ljuset som stadigt strålar ut från upplysta själar i andliga världar och fysiska civilisationer, kommer teknisk hjälp från besättningar i tusentals skepp i er himmel, och den välgörande influensen från era universella familjemedlemmar som lever bland er – ni är omgivna av osynliga hjälpare – era skyddsänglar eller guider och änglarna som ökar sina ansträngningar när det behövs, änglar i lägre riken som förkroppsligar sig kortvarigt för att vägleda och skydda, andliga guider vars specialiserade erfarenhet ofta är skillnaden mellan att ni blivit förbryllad för någonting och senare plötsligt ”fattar det”, och naturfolken – de olika sorters själar som ni kallar Devariket – som kanske hjälper er att hitta tappade bilnycklar eller örhängen – att de okynnigt gömmer saker är en villfarelse – eller puffar en påminnelse om någonting ni hade avsett att göra, men glömt bort. Dessa myriader själar, alla sändebud från Gud, är alltid närvarande hjälpare.

Fortsätt er resa med glädje i vetskap om att ni är Enhet i Kristusljuset, den oändliga, evigt ovillkorliga kärleksessensen av Skaparen, vari alla själar har sin början.

                             _________________________

KÄRLEK OCH FRID

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Svensk översättning: Gertie


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!< previous message | next message >


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge