Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Matthew Ward — May 8, 2011

Matthew Ward — May 8, 2011

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Under så lång tid tillbaka att det är oberäkneligt i linjär tid har mänsklighetens cellulära uppbyggnad varit kristallin och hade så många som 24 DNA-strängar. Genom åren har de Mörka manipulerat den genetiska uppbyggnaden inom en del befolkningar genom att reducera ljuset inom cellerna tills de blev kol istället för kristaller och hade endast 2 strängar. De Mörka var framgångsrika i att producera civilisationer med försvagat immunsystem som blev mottagliga för alla sorter sjukdomar, en kraftigt förkortad livslängd, total förlust av andlig klarhet och allvarligt begränsad hjärnkapacitet. Denna enorma försvagning i hälsa, livslängd, andlig medvetenhet och intelligens har länge varit lotten för människor i den tredje täthetens världar.

Allt detta är känt för själar som lever i anden, så varför skulle någon välja att bli född in i en tredje densitets civilisation gång på gång och återigen? De gör så på grund av att i andra inkarnationer har de dukat under istället för att övervunnit en hejdlös rädsla, arrogans, bedrägeri och stridande som är hörnstenarna i de Mörkas kontroll. Varje gång väljer de att avsluta den tredje dimensionens karmiska lektioner i roller de gått med på och med alla andra som vill dela livstiden, så att alla kan uppnå en balanserad erfarenhet och börja kliva upp för stegen igen, andligt och intellektuellt. Varje gång är själarna övertygade om att den här gången kommer de att behålla ljuset som alla spädbarn har.

Emellertid, gång på gång, har beslutsamheten att framgångsrikt manövrera genom en värld där mörker blomstrar blivit fast i verkligheten av att leva i dessa låga täthetstillstånd. Således har Jordens invånare under årtusenden omedvetet varit fångar i lögnerna som begåtts och förevigats av de Mörka krafternas marionetter på planeten. Det har alltid funnits några få personer som tog till sig meddelanden från själsnivå och talade sanning, men deras röster klipptes bort eller så blev deras information förvrängd, och bedrägeri och den massiva negativiteten som utgick från det fortsatte att härska.

För omkring sju decennier sedan i er tideräkning ropade Jorden på hjälp för att avsluta den destruktiva cykeln. Som svar på det skapade det Högsta Universella Rådet en mästarplan för hennes övergång ut ur den tredje dimensionen eller tätheten och återgången till den femte, där Jordens själ har sitt ursprung och som kvarstod även när den ackumulerande negativiteten orsakade att hennes kropp gick nedåt i spiralen. Planen involverade gemensamma ansträngningar av utvecklade varelser från andra civilisationer och utvalda personer på Jorden och en tidsplan för planeten att komma ut ur den tredje densiteten eller dimensionen i slutet på ert år 2012. Även då tid – som i verkligheten är den rådande energifrekvensen – passerar snabbare för varje dag som går, så är Jordens ankomst säkrad i rätt tid, på tröskeln till vad som fått namnet hennes Gyllene Tidsålder.

Detta är inte fallet för hennes invånare som fortfarande är vana vid att tro på och handlar enligt vad som än har sagts till dem upprepade gånger av ”myndigheterna”. Antalet av dem som är mottagliga för ljuset ökar, men genom okunskap om sanningen är många andra fortfarande kvar ”i mörkret”. I hennes kärlek till alla sina invånare vill Jorden att alla skall följa med henne in till den fjärde densiteten, men för att göra det måste de acceptera ljuset som möjliggör deras fysiska överlevnad i de högre frekvenser som planeten nu snabbt närmar sig.

Medlemmar både på och utanför planeten i spetsen för ljusets krafter, som vet att mycket måste åstadkommas snabbt, är överens om att det måste börja med att sanningar kommer fram så att människor kommer att kräva de förändringar som har formulerats för att uppnå en förändrad och fredlig värld. Medlemmarna var överens om att ingen tid får förloras i avslöjandet av sanningarna som Illuminaterna har hållit dolda genom mördandet av kunniga personer eller förlöjligandet av dem intill professionell glömska, och sedan sätta etiketten ”Konspirationsteoretiker” på alla som tror på dem.

Ledamöterna var också överens om att något dramatiskt krävdes för att få människornas uppmärksamhet, men eftersom det är er värld så var det upp till era ledare att bestämma vad det skulle vara. Att tillkännage att medlemmar från andra civilisationer finns bland er fordrar en lösning på myriader detaljer innan det kan presenteras på ett lämpligt sätt, och förslaget att alla sanningar berättas rakt ut fick ett veto, för där fanns ingen överenskommelse om vilket som skulle avslöjas först – i princip, vilket finger skulle dras ut från dammväggen. En del kände att det skulle vara bäst att uppnå det genom tillkännagivandet av Osama bin Ladens död, det officiellt anklagade snillet bakom 9/11 . De kände att tillkännagivandet skulle kunna vändas till en exponering av sanningen om de fruktansvärda händelserna den dagen för nästan tio år sedan, och det skulle eliminera rädsla hos de människor som tror på vad de så ofta har fått höra: Ingen är säker så länge bin Laden lever.

Endast när det förslaget restes kunde några i gruppen – inklusive USAs president Obama – veta med säkerhet att mannen hade varit död sedan nästan ett årtionde, och dessa få fördömde lidelsefullt förslaget. Men eftersom ingen annan hade någon annan idé som skulle ge samma uppmärksamhet i världen, röstade majoriteten på att ”döda bin Laden” och senare offentligt förklara varför den historien blev släppt.

Det kan hävdas att bedrägeri för att uppnå ett positivt mål är ”bättre” än bedrägeri för att uppnå ett negativt mål. Det är inte vår önskan eller vårt syfte att döma beslutet, än mindre att döma dem som gjorde det, utan bara att relatera den information som gavs oss av Jordens observatörer i Nirvana. De vet inte hur förklaringen till beslutet blir för de ansvariga parterna håller fortfarande på att diskutera strategier för de nästa stegen.

Oavsett hur detta kommer att utspelas, i slutet på nästa år, kommer ljuset att ha besegrat allt mörker på Jorden – detta har försäkrats från början av hennes uppstigning. Ni kan bäst tjäna i er egenskap av ljusarbetare genom att varken tolerera eller fördöma historien om bin Laden utan hellre genom att lägga till ert ljus till avsikten – att skynda på avslöjandet av alla sanningar så att reformer också kan komma snabbt.

Och för de ledare som vet om den stora nödvändigheten är intentionen för alla personer att få möjligheten att omfamna ljuset inom sanningen innan det är för sent för dem att fysiskt gå tillsammans med Jorden, om de väljer den resan i sitt själskontrakt. Idag är Mors dag i många länder runt om i er värld. Vi deltar med er i hedrandet av dessa själar som gått med på att acceptera det mest krävande av livslånga ansvarstaganden.

Kärleken från alla ljusvarelser genom hela detta universum stärker ert ljus och många av Guds sändebud vandrar med er, sida vid sida.

                             _________________________

KÄRLEK OCH FRID

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Svensk översättning: GertieShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge