Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Matthew Ward - January 11, 2010

Matthew Ward - January 11, 2010

Med älskvärda hälsningar till alla, detta är Matthew som talar å vägnar av alla själar på denna station. När som ni inträder det andra årtiondet av detta århundrade förblir den globala ekonomin främst i era tankar, men inte långt efter kommer vad som kallas den globala uppvärmningen. Denna kontroversiella fråga är inte bara en integral del av den avstannade ekonomiska situationen, det är ett ledande exempel på hur dualiteten fortfarande påverkar er värld – de själv tjänande intressena gentemot den stora mängden och Jorden själv.

Vetenskapsmän som påstår att klimatförändringarna är ett naturlig cykliskt beteende och inte åstadkommet av människan blundar inför faktumet att planeten aldrig tidigare har plågats av mänskligt tillverkade giftiga föroreningar vilka existerar idag. Stora klimatiska förändringar har sannerligen inträtt tidigare, när Jorden behövde fria sig själv från negativitet som skapats av hennes mänskliga invånares handlande, men ingen av era vetenskapsmän, för eller emot global uppvärmning, känner till dess orsak och anledning. De som uttrycker alarm angående smältande glaciärer och nya rekord temperaturer gör så utifrån en genuin oro för framtida generationer, medan de som förringar behovet av att stoppa föroreningarna går frivilligt i tjänst hos de själv tjänande krafterna, vilka gör stora vinster från de många processerna som skapar föroreningar. Om sedan till dessa källor lägger till det utstuderade gifterna via kemispår, gifterna på sopptippar, osäkert lagrande av radioaktiva material, är det överväldigande klart att inget på er värld har undsluppit människans försummelser, minst sagt, och kriminell förorening som värst.

Ni som är bekanta med dessa meddelanden vet att Jordens återförande till hennes ursprungliga tillstånd som Edens Lustgård inkluderar att temperaturerna vid de polära och tropiska områdena modereras till vad som till slut blir ett modererat klimat över hela världen. Detta är faktiskt också obekant för era vetenskapsmän, och för resten av befolkningen också; men även om var person på planeten visste vad som håller på att ske, skulle det inte negera det kollektiva ansvaret att stoppa vanhelgandet av Jorden och reparera de utbredda skadorna som har åsamkats henne. Andra civilisationer är ivriga att assistera i denna gigantiska uppgift, men det är er hemplanet och ni måste ta ledningen med detta.

Och ni gör så! Även om lite av vikt framkom vid den senaste konferensen i Köpenhamn, ljuset i myriader själar inspirerar dem att initiera preservering och reparation på en mängd olika sätt. Detta sträcker sig från individer som rensar bort invaderande växter som tanklöst introducerades till nackdel för den naturliga växtligheten till lagar som beordrar dagbrotts brytande företag att återställa landet de våldtog, gruvföretag att avgifta vattnet som används i deras operationer, och skogsföretag att beskydda djurens hemvist. Många individer är inspirerade att rädda och rehabilitera skadade och föräldralösa vilda djur, skapa realistiska omgivningar för zoo djur, lägga till djur sorter till listan av hotade djur, lära tjuvjägare på djurreservat andra sätt att tjäna pengar, och kastrera husdjur.

Det ständigt intensifierande ljuset exponerar också de själv tjänande intressena som länge har förtryckt era utvecklingar inom fria energi källor och andra teknologier. Dessa kommer snart fram, och tillsammans med era rymdfamiljers avancerade teknologier, kommer de att användas för att rena och förädla jord, vatten och luft, och transformera era metoder för transport, medicinsk vård, mat produktion, byggindustrin, tillverkning och kommunikation. I korthet, livet såsom ni känner till det kommer att förändras radikalt och underbart när Jorden är helt ut ur tredje densiteten.

Det är den inträngande dualiteten hos mänskligheten som har förhindrat introduktionen av uppfinningar som skulle vara allt liv i er värld tillgodo. Nu när Jorden har nått de högre vibrationerna där det korrupta systemet från dem som länge har varit i kontroll bryter samman, blommar folkets makt över hela planeten. Tillsammans med olika miljövänliga steg mot att återställa Jordens hälsa och skönhet börjar nu nya metoder för att göra så att business frodas; återanvändning och att ”bli grön” blir allt vanligare, individuella och kommunala trädgårdar sprider ut sig; ett delande av verktyg och utrustning byter ut att var och en har allt; utbyte av varor och tjänster tillfredställer många; åtgärder för att byta ut ineffektiva eller korrupta allmänna representanter växer. Det är en glädje for oss att se folk i alla världens hörn upptäcka deras kraft att VARA de förändringar de önskar i världen.

Låt oss prata lite mer om dualiteten, försöken att förstå den och varför den har varit del av Jordens mänsklighet under en så lång tid. När som århundradena gick och den ena generationen efter den andra försökte att definiera ”mänsklig natur” har dualitet tolkats som människor med gudsfruktan gentemot syndare inom religionerna, demoner gentemot änglar i konst och litteratur, karaktärs styrka gentemot svag karaktär inom filosofi, och miljö betingat uppförande inom de sociala vetenskaperna. De äldre uttrycken beskriver personen som antingen gudlig eller ond och de nyare uttrycken säger att varje peson har inneboende en kapacitet för båda. Det finns i själva verket en potential för båda uppförandena, men varken den ena eller den andra änden av detta ”goda-onda” dualitets spektrumet är förutbestämd.

Mörkret frodas i tredje dimensionen, där energi kanalerna är fulla av våld, ilska, girighet, lust, avundsjuka, oärlighet, orättvisa, och önskan av makt och kontroll. Innan födelsen väljer själar att överkomma de negativa drag de utvecklade under tidigare livs tider; detta glöms dock när de är tillbaka i kompakta kroppar och återigen så utvecklas beteendet enligt fri vilja och val inom den miljö av inflytande som själen också valde och glömde. För att uppnå en balanserad erfarenhet nödvändig för andlig utveckling kan en själ spendera hundratals eller mer livs tider för att utvecklas ut ur dualitetens negativa potential och mot den positiva änden av spektrumet, där energin av kärlek, fred, generositet, harmoni, ära och godhet råder.

Vid denna unika tid i universum då alla erfarenheter accelereras har själar blivit givna en möjlighet utan motstycke att utvecklas ut ur tredje densitetens låga vibrationer och fysiskt gå med Jorden in mot högre energi plan. Sorgligt nog så tar inte alla till vara denna möjlighet och det är därför som dualiteten fortfarande är stark. Detta kommer inte att förhindra Jordens upplyftning i det minsta eftersom den är garanterad, men det sätter i riskzonen den ”goda” destinationen för en del själar som väljer att fortsätta ett negativt beteende istället för att absorbera ljuset vilket skulle göra det möjligt för dem att för evigt lämna tredje densitetens begränsningar för tillväxt i andligt medvetande och intelligens.

Individer inom Illuminati klanerna agerar inom djupa tredje densitet vibrationer när det gäller ekonomi, till exempel. De manipulerar fortfarande bankerna och kommersen genom korrupta procedurer och regleringar på en ofattbar skala. De manövrerar sina banker till kolosser som håller i sina fonder istället för att distribuerar dem för att påskynda ekonomisk tillväxt. Vad som är menat att se ut som en förbättrad aktiemarknad är helt enkelt datamaskiner som förflyttar Illuminati medelmmars stora förmögenheter fram och tillbaka runt världen, och deras multinationella företag har köpt upp eller förstört konkurrerande företag. Deras hemliga industrier i form av sex slaveri och narkotika för också in milliarder till deras kistor.

Men nu håller detta förrädiska nätverk att nystas upp rakt framför era ögon! Via massmedian talar sanningstalare om illegal bank och företags verksamhet, och respekterade forskare inom många områden intervjuas om deras kunskap om skenande förseelser. På så sätt så samlas energi vilken så småningom kommer att rena er värld från all Illuminati baserad aktivitet, och individer som försöker att pussla ihop igen deras förfallna system kommer snart att bli tvungna att medge deras usla nederlag.

Var snälla och förvänta er inte att imorgon höra att den Amerikanska Centralbanken upphör att existera som ett exempel på svepande reformer runt om i världen, men dess slut kommer tillsammans med alla andra mörka aktiviteter som har åstadkommit fattigdom, krig, sjukdom, orättvisor, brutalitet och förtryck. Dessa förhållanden och de sinnen som skapade dem kan inte och kommer inte att existera inom de energiplan som Jorden snabbt närmar sig. Håll fast vid i era tankar att er linjära tid går allt fortare in i det tidlösa Kontinuum där Jorden Gyllene Tid redan har anlänt!

Nu så ifrågasätter en del av er den motstridiga informationen om ursprunget av fenomenen i luften över Norge för några veckor sedan: Skapades det av en annan civilisation, som vi och andra utomjordiska källor har sagt, eller av den närliggande HAARP installationen från vilken en kraftpuls detekterades? Vi skulle säga att det är en fråga om olika slutsatser som funktion av helt olika observationspunkter. Om ni kommer ihåg att allt är energi, därför så är allt förknippat, gör det lättare att förstå att när denna enorma kraft genererad av er rymdfamiljs teknologi orsakade en jämförelse liten reaktion från er mänskliga teknologi, tillskrev en del den sistnämnda som källan till förevisningen. Oberoende av hur logisk den slutsatsen kan förefalla så missas den djupa symbolismen av spiral designen samt tidpunkten och platsen för dess uppenbarande.

Vi vet att ni är medvetna om det nära förestående uttalandet om vår civilisations existens och att ni är ivriga att höra det senaste angående dess framsteg, och vi har bett Hatonn att prata om detta.

HATONN: Tack, Matthew. Jag skulle vilja ha kunnat rapportera att stora framsteg har gjorts, men det kan jag inte. Vi visste att det skulle bli ett försinkande i framfarten under Jordens helgperiod, och vi förutsåg en stor sannolikhet av att en avledningstaktik skulle försvåra det hela. Vi blev inte besvikna i den förväntan, men avledningen skapar mer problem och förseningar än vad vi hade förväntat oss.

Den typen av hemlig CIA handling som utfördes på Juldagen i form av en flygplans terrorism är något vi inte kan förhindra. Det var den perfekta plojen för att få er hela värld upprörda angående global terrorism och det har fått President Obamas huvudsakliga uppmärksamhet. I fall att förseningstaktiken för hälsodirektivet och landets arbetslöshet inte var tillräckligt för att uppta hans uppmärksamhet under de senaste månaderna! Han var drivkraften i diskussionerna och tills att han kan återfå den forna farten kommer samtalen att fortsätta att vara mer gnabba än konstruktiva.

Det är lika bra att inga beslut fattas utan Obamas involvering. Han förordar starkt vidsträckt och snabba avslöjanden och de flesta av era andra deltagare är tvekande angående båda. Vi kan föreslå och rekommendera men inte påtvinga vårt synsätt på era representanter, och än mindre agera eftersom det kan betraktas som godtyckligt i bästa fall och ensidigt i värsta fall. Så vi är tålmodiga. Det är det ända vi kan göra tills att antingen era representanter når ett samförstånd angående alla de viktiga frågorna som hänför sig till TV program eller Gud i Hans vishet bestämmer vad som skall göras och när.

Förstå att Jorden kurs är lagd, det är hennes folk som har en tidtabell att möta eller bli efterlämnade. De behöver en väckarklocka av sorten att bli informerade att det finns många av oss i detta universum med er.

Tack Matthew, för inbjudan till mig att tala. Jag hoppas – ljusarbetare över hela världen hoppas! – att det snart uppkommer en konsensus för ”alla systemen att starta upp”.

MATTHEW: Hatonn, tack för din rapport. Vi väntar också tålmodigt på denna händelse som blir en dramatisk vändpunkt för hela Jordens folk. Inte bara kommer deras regeringar att till slut att avslöja sanningen om ”intelligent liv” på annat håll, men detta avslöjande kommer att framkalla beslutsamma förfrågningar om annan information som hålls tillbaka från allmän vetskap – öppnandet av Pandora’s låda, så att säga.

Vi återkommer ett ögonblick till dualitet för att utveckla Hatonns kommentar ”Förstå att Jordens kurs är klar, det är hennes innevånare som har en tidtabell att möta eller att bli kvarlämnade.” Det universella upplinjerandet av fönstret för Jorden att totalt lämna tredje densiteten smalnar och individer som vill följa med henne fysiskt måste ha tillräckligt med ljus för att passa in i denna tidtabell för avfärd. Jordens övergång till sin ultima slutstation är säkrad. Det är slutstationen för hennes mänskliga innevånare som är i fråga satt: Kommer de att absorbera ljuset som förändrar kol baserade celler till kristallina som möjliggör fysiskt överlevande i vibrationer av den fjärde densiteten?

Att absorbera ljus kräver av de på den negativa änden av dualiteten att ändra sig från våld till fredlighet, från girighet till generositet, korruption till ära, orättvishet till rättvishet, ilska till reson, förtryck till frihet. Kropparna av dem som vägrar att upphöra med det negativa beteendet som gjorde att de upptog mäktiga positioner kommer att dö, och själarna går till världar där energin är densamma som de människorna genererade under deras fysiska livs tid.

Men var snälla att inte tro att alla som lämnar planeten från och med nu gör detta av just detta skäl! Själar som kommer från avancerade civilisationer, en del som ”walk-ins” och andra födda i Jordliga familjer, för att assistera er under denna omtumlande tid kommer att återvända till sina egna världar när de slutför sina uppdrag. Många Jordliga innevånare kommer att uppfylla sina själskontrakt i vilket de väljer att fullborda tredje densitetens karmiska erfarenheter, och efter en livstid i anden, kommer de att inkarnera i fjärde densiteten, om inte tillbaka på Jorden i så fall på en annan avancerad värld. Andra kommer att sända in förfrågningar på själsnivå om att göra en tidig avfärd därför att livets förhållanden är mycket hårdare än deras val av kontrakt; efter att ha avslutat deras kontrakt i ett andlig liv, kommer deras nästa fysiska liv också att bli i en värld av fjärde densiteten. När sanningen om religiösa dogmer kommer fram kommer många på själsnivå att välja avfärd; senare kommer de att förkroppsliga i en värld av tredje densitet där deras tro kan förbli intakt tills att sanningen återigen framkommer om religioners falska läror, och de får då en ny möjlighet att öppna sina sinnen och acceptera den sanningen.

Om man kan påstå att dualiteten har en ”medelpunkt” så är det kanske det följande: En läsare som uppskattar våldsam underhållning frågade: ”Är det nödvändigt att avskaffa detta i den framtida världen av 2102 och bortom?” och ”Vad gör mängde av folk som jag för att underhålla sig då? Att besvara den första frågan blir kortfattat: Ja. Ett längre svar blir att vi säger att våld av all sort mot alla livsformer har varit ett gissel för Jorden att hantera sedan långt, långt innan er nedskrivna historia – det är vad som fick er planet att dala från femte densiteten till en djup tredje densitet, där dualiteten infiltrerade det kollektiva medvetandet.

För ungefär sjuttio år sedan när avlägsna civilisationer började sända ljus för att rädda Jordens planet liv, blev ljuskänsliga människors tankar, känslor och handlingar inställda med ljuset. En våldsam värld blev omöjligt att tolerera och när som folk började tala för ett slut på våldsamheter förändrades det kollektiva medvetandet i enlighet med detta.

Utrotandet av våldsamheter måste fortfarande uppnås i er linjära tid, men i kontinuumet är det redan gjort; vi kan därför säga att avförandet av våldsamma sorter av underhållning inte kommer som ett påbud, utan av gemensam önskan. När som ni fortsätter att absorbera ljus, respekt för allt liv kommer naturligt att eliminera dödandet av djur som sport, och strider mellan djur och tjurfäktning upphör av samma anledning. Glädjen i ett fredligt och harmoniskt liv kommer naturligtvis att sätta stopp på intresse av våld i någon som helst form, inkluderande de populära elektroniska underhållningsspelen.

När det gäller underhållning in 2012 och framöver så kommer alla icke våldsamma sporter att fortsätta, men den nuvarande attityden att vinna till varje pris och ”döda dom” kommer inte att bli del av någon individuell eller lagtävling. Vandrare i naturen med eller utan tält, bergsklättrare och dykare kommer att ha än mer vackra områden att utforska än nu. De rådande vibrationerna kommer att gynna användandet av hjärnan och många kommer att attraheras av spel som kräver mental skärpa. Att läsa böcker, som under senare år byttes ut mot TV tittande, kommer att återfå sin tidigare lockelse, historieböcker kommer att beskriva vad som verkligen hände och vetenskapsböcker innehåller universell kunskap. Även utan dagens våld kommer filmer på teatrar och på TV att vara utmärkta och spelen på instrument hållna i handen blir lika spännande. Alla kreativa hobbys som för tillfället åtnjutes kommer att fortsätta och många kommer att finna stor glädje i blommor och grönsaksodling. Med en större uppskattning av all art än nu kommer kulturella erbjudanden bli populära val för rekreation. Medlen för att resa runt i världen kommer att vara tillgängliga för alla och många kommer att välja att göra så. Ni kommer att vara så inriktade på Naturen att de flesta kommer att värdera ensamhet på ett favorit ställe. Oroa er inte för vad ni som är hängivna till våldsam underhållning kommer att finna för att fylla upp ledig tid med i den Gyllene Åldern!

Läsare har frågat om att tillfälligt njuta av pornografi, spelande, sex fester, social narkotika, en relation utanför äktenskapet, och lite svartkonst kan fördröja andlig utveckling eller förhindra fysisk uppstigande med Jorden. När ni sätter detta inom sammanhanget av allt vi har erbjudit för guidande av andlig tillväxt, vet ni att svaret är ”Ja”. Oberoende av anledningen till att ni deltar i sådan tidsfördriv så skapar de alla låga vibrationer som formar en barriär mellan medvetandet och själen, och det minskar ljuset inombords.

Vi välkomnar frågan om relationen mellan hjärnan och själen och som ett svar skall jag låna Imacas förklaring till min mor strax efter att vår telepatiska förbindelse öppnades för 16 år sedan.

IMACA: En tanke kan ses därför att den har en substantiell form och den pulserar, vilket fångar vår uppmärksamhet. Det finns omedelbart kognitivt erkännande av er tänkande intention, och själva tankeformen i sig självt kan bokstavligen ses.

S: Är det bara min hjärna som är involverad eller är det något i själva själen?

IMACA: Denna mentala aktivitet är hemvisten för själen som använder hjärnan som ett instrument på samma sätt som ni använder en datamaskin för att notera era önskade ord. Hjärnan är bara ett redskap. Det är som er datamaskin som inte fungerar av sig självt, men bara efter att ni interagerar med den, och då presterar den för er. Själen och hjärnan har samma relation i fråga om aktiviteter. Själen startar upp hjärnan, vilken sedan stimulerar djup själ kunskap och sätter det till nyttig handling inom sinnet. Kunskap är inte inom hjärnan utan bara såsom det är infört av själen och används då av hjärnan för att resonera. Kunskapen ackumuleras, men är inte lika lätt nådd i detta nuvarande livs längden på Jorden som i många andra tidigare perioder av planetens historia. De barriärer som infördes för länge, länge sedan av enheter med negativa intentioner har varit framgångsrika med att gömma de mesta av informationen från ert medvetna vetande.

Mor, tack, och nu går vi vidare: Vad kan vi investera vår tid och våra pengar i för att hjälpa att framföra en ny ekonomi och finansiellt system? Den globala ekonomin är som allt annat i er värld, en produkt av myriader av tankeformer angående det samma. Precis som positiva tankar och handlingar gynnar ett visst resultat av vilken som helst annan situation, är de också effektiva med att hjälpa att frambringa ekonomiska reformer.

Andligen och praktiskt så är det bästa sättet att investera era pengar genom att hjälpa de som har de svårt på grund av ett förlorat jobb, inkomst eller hem, eller sjukdom eller andra svåra förhållanden. Den universella lagen om attraktion kommer att bringa tillbaka till er tio gånger vad det är ni ger från hjärtat. När det gäller att investera tid, tillsammans med att aktivt assistera folk i nöd, erbjuder vi två förslag för att rikta energin. LITA PÅ att dagens situation kommer att lösas av folk med vishet och att andlig integritet blir belönad med tillfredställelsen att veta att ni hjälpte att skapa lösningen. Överflöd är vanligtvis ansett att vara mycket pengar och ägodelar. Dessa falska mått av en persons värde kommer att förändras och så också ert koncept av överflöd. För att hjälpa med att skapa en värld med sant överflöd för alla, visualisera grupper av människor som strålar hälsa och lycka, och er värld med en klar himmel och rent vatten i floderna, små sjöar, oceaner; stora fält med gyllene gröda, träd fyllda med mogna frukter; enorma trädgårdar fulla med grönsaker, gröna betesfält, och parker med livskraftiga blommor; alla sorters djur betande och strövande bland folk. Och VET att denna underbara värld av överflöd i era visioner redan FINNS!

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge