Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Matthew Ward - December 31, 2009

Matthew Ward - December 31, 2009

"Kära själar Jean och Lou, vi är ytterligt medvetna om potentialen för dödliga attacker och hämndaktioner när som dualitetens omtumlande energi spelar ut sig självt. Vi ger vårt varmhjärtade medhåll till kollektiva böner, meditation, tankar och intentioner för att ”bada” hela Mellan Östern med kärlek för att transmutera mörkret som byggs upp, till ljus.

Eftersom det är er värld och ni är där för att assistera dess frigörelse från de ljus emotståndliga själarna som handlar desperat för att hålla fast vid sin makt. Nyckeln till att häva spänningen är att ljusarbetare som individer och som enhet sänder kärlek med fokus på en fredlig lösning.

Oberoende av hur slagen kommer i det området kommer i vilket fall som helst en massiv och spridande konflikt inte att tillåtas. Även om det är oundvikligt att en del dödsfall och skador kommer att fortsätta på kort sikt, med respekt för Jordens önskan, har Gud gett tillstånd till närliggande civilisationer att använda deras teknologi för att förhindra fullskalig destruktion av liv och egendom.

Detta behövs bli allmänt känt för att eliminera eller i vilket fall som helst betydligt minska känslan av rädsla som de mörka tjänarna vill skapa i folk. Rädsla är bränslet och rustningen hos de mörka; ljusarbetarnas bränsle och rustning är KÄRLEK." - Matthew Ward, December 30, 2009

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge