Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Matthew Ward - February 14, 2010

Matthew Ward - February 14, 2010

Jordskalv på Haiti – orsak, verkan; skicka ljus till mörk-hjärtade individer; makt och negativa tankar; global ekonomi, skulder, svar inom er; vegetariska dieter; stjärnportaler; ingen ”andra Jord”; reinkarnation

Detta är Matthew med älskvärda hälsningar från alla själar på denna station. När som Jordens ständigt accelererande fart mot upplyftningen för henne in i allt lättare energiplan ser vi mer och mer hjärtan och sinnen som öppnar sig mot ljuset trots att turbulensen fortsätter. Ovilliga att acceptera att deras ansträngningar kommer att sluta helt meningslöst fortsätter de med negativitet i kärnan inom sig att ihärdigt slåss för att förhindra att deras sinande styrka försvinner helt och hållet.

Vi ser sorgen, förvirringen och den enorma förstörelsen på Haiti, och vi gråter. Inte för de tio tusentals som dog, eftersom de som behöver speciell vård får personlig uppmärksamhet från engagerade själar i Nirvana, och andra är glada att återvända till denna underbara andliga värld. Nej, vår nedstämdhet är för de miljoner vilkas liv är än mer desperata nu, mycket värre än för de äldre i deras familjer vilka har utstått fattigdomens pina under många årtionden. Bara för att vi känner till deras själskontrakt så gör det oss inte immuna mot ledsenhet för de personliga tragedier som fortfarande utvecklar sig för våra bröder och systrar på Haiti, där de mest målande exemplen av det bästa och sämsta hos mänskligheten exemplifierar de extrema punkterna av dualitet.

Jordbävningen skapades inte av Moder Jord. Det var det avsiktliga arbetet av de bland er som har teknologin att skapa sådana katastrofala uppbrott på planeten. I detta fall så var det för att dölja försök att förflytta en enorm förmögenhet genom Haiti, som hade upptäckts, till en hemlig destination. Om det kan finnas ett uns av positivt i denna diaboliska handling så är det att sanningen numera inte är gömd när det gäller väder kontroll teknologi och dess ondskefulla användningar – informationen finns på webben för alla att se. Användandet av denna typ av massförstörelsevapen kan inte förhindras, och när det väl har satts igång kan bara lindrande eller mildrande åtgärder tas. Fruktansvärd som jordbävningen var så utan vår rymdfamiljs ingripande som minskade slaget mot Port-au-Prince så skulle antalet döda och förstörelsen varit än större.

Det bästa hos mänskligheten var den omedelbara medkänslan runt om er värld och inflödandet av hjälp. Detta skapar ljus för att hjälpa Haitis mark, vatten och luft att bli av med negativiteten som fick det att bli ett av de fattigaste länderna. Despotiska diktatorer som levde i sus och dus förnekade sina landsmän att ha den mest grundläggande levnadsstandarden, och påtvingar dem på så sätt försvagande sjukdomar och praktiskt taget ingen sjukvård, utbildningsmöjligheter eller källor för en inkomst att leva på. Lån som kunde ha lyft dessa förhållanden och lidandet de orsakade gick istället till fickorna hos diktatorerna, och folket kände sig hjälplösa att förbättra sina liv och sina barns liv. När dessa årtionden av rädsla och förtryck upphörde för några korta år sedan betogs landet av politisk turbulens och snart så gäckades Haiti bornas förhoppningar om förbättringar.

Själarna som valde ett förkroppsligande i dessa hårda omgivningar som Haiti är känt för gjorde så av egen fri vilja, för att balansera andra tidigare liv så att de kunde utvecklas spirituelltt, målet för varje själ. Många som nyligen kom till den andra sidan hade fullfyllt sina val av själskontrakt för att avsluta erfarenheten i tredje densiteten, och med tiden kommer de att inkarnera i en värld i fjärde densiteten som de väljer. De som dog innan de avslutade sina själskontrakt har samma möjlighet att göra så i Nirvana, där de får hjälp att uppnå sina karmiska lektioner och förbereda att utvecklas ut ur tredje densiteten.

Under alla omständigheter, dessa själar tjänar sina familjer och vänner på två sätt: Deras avsked reducerade mängden negativitet som orsakades av deras eländiga tidigare levnadsförhållanden och förhindrade formandet av än mer negativitet som levandet under än värre omständigheter skulle ha orsakat; och dessa själar strålar ljus från deras andliga hem till alla på Jorden med vilka de är förbundna i kärlek och till Jorden henne själv.

En positiv effekt av jordskalvet och de skalv som följde är att även med den förminskade destruktiva kapaciteten utlöstes en monumental mängd negativitet från denna lilla halvö nation. Denna reduktion i negativitet kommer att tillåta instrålning och förankring av ljus för att underlätta för Haiti borna att åter bygga upp sitt land och sina liv.

Trots allt de har erfarit under de senaste veckorna - sorg, skador, psykiska trauman och desperata omständigheter som de fortfarande möter – spirar ett motståndskraftigt hopp starkt. I och med att medicinska grupper och andra hjälpare från många nationer kommer för att hjälpa dem, trots att det är otillräckligt för att lindra lidandet eller att förse alla behov, vet folket från Haiti att världen inte har glömt dem. Ljuset i deras nyfunna hopp lades till ljuset från alla som hjälper till – antingen direkt sida vid sida eller genom doneringar från runt om i världen – är betydligt större än negativiteten av den kombinerade sorgen och traumat.

De mörkaste hjärtan som skapade jordskalvet har inget ljus förutom gnistan av livskraft, livskraften som är varje själs eviga förbindelse med Gud och Skaparens Källa. Deras samvete har förtvinat tack vare brist på användande, och nu när deras korruption och enorma förmögenheter upptäcks, begår de förskräckliga dåd för att hålla fast vid vad de tycker är deras rättmäktiga makt och tillgångar. De med mörka hjärtan skapar enorm skada för att producera rädsla och vånda därför att energin av dessa känslor förstärker dem. Vi och andra sändebud från ljuset har uppmanat er att skicka ljus till dessa förövare av samvetslösa handlingar, därför att enbart ljuset kan läka deras skadade själar och på så sätt förändra deras handlande. Ni kan sända dem ljus genom att tänka er själva hållande ett stearinljus eller en ficklampa för att guida en förlorad själ upp på en upplyst väg.

Sändebud från ljuset har berättat om dem som handlar i mörker för att hjälpa er att bryta all makt som de kan ha över era liv och era trossystem, och samma information kommer att delges allmänheten av samma andledning. När som dessa sanningar kommer fram stegvis var snälla och hjälp andra att förstå att de inte behöver stödja några handlingar som skapar grymheter och vånda, utan ljuset med förlåtande kommer att tjäna er alla mycket bättre än negativiteten förenat med krav på bestraffning av förövarna. Del av 3D mentaliteten är att vägra att förlåta de som anses som onda, och det är inte känt på en medveten nivå att som lika delar av Gud så är varje själ inom detta universum förbundet med alla andra, eller att mörkret i någon minskar det kollektiva ljuset i det universella hjärtat, eller att ens eget ljus försvagas genom ett dömande och fördömande av de som saknar ljus.

Individer som handlar med mörka intentioner kommer ej ihåg att när det jordliga livet tar slut kommer varje själ att behöva gå över varje minut av det – inte bara se allt de gjorde under hela livet, utan också känna varje känsla exakt som det kändes för varje person som de berörde på något sätt. Det nästa livet för de som är förlorade i mörkret blir ett helvete av deras en skapelse – en bestraffning, om ni så önskar, som är hårdare än någon ni kunde tänka er – och tills att de accepterar ljusets som kontinuerligt lyser in i de kompakta ställena till vilka deras samlade livs energi har placerat dem, kommer de att bli kvar där.

Vi ber er att ni håller i minnet vad som väntar dessa förlorade själar när som vi tar upp andra frågor som ni har uttryckt ett intresse av. Ja, de senaste stora snöstormarna över östra USA är ett annat fall av mänsklig teknologi som används för självtjänande ändamål. Att praktiskt taget stänga av den Amerikanska regeringen var huvudsyftet för det och i och med det så påverkas också många andra länder. Snöstormarna – precis som det klumpiga ”black ops” försöket på Juldagen att explodera ett flygplan genom att använda sig av en mycket förvirrad individ som agerande under sinneskontroll, och sedan förstörelsen på Haiti – är alla menade att avbryta handlanden som är på väg för att avlägsna Illuminati tentaklerna på dess enorma rikedomar och deras fotfäste i den globala ekonomin.

Tidigare meddelanden har identifierad många olika grupper under Illuminati ”paraplyt”, den pyramid formade organisationsstrukturen som håller medlemmar på de lägre nivåerna omedvetna om intentionerna av de på toppen, och det globala nätverk som under århundraden har kontrollerat allt som påverkar livet på er planet. Vi känner till åsikten att President Obama leder sitt land i fel riktning, och vi säger att om ni bara visste hur vist och försiktigt han manövrerar bakom scenen för att störta hela Illuminati strukturen, i stället för att oro över hans riktning skulle det bli stora applåder.

Det större målet som kan uppnås genom att försäkra er att Obamas intentioner är i linje med ljuset är av ytterst vikt. Energin associerad med negativa tankar om hans ledarskap och alla andra situationer var som helst på Jorden som ses oroande flöden ut i er värld och försenar effektiva lösningar till turbulenta händelser överallt. Det är energin förknippad med kärlek-ljus som motiverar känslan av samarbete hos folk och skapar ett slut på konflikter, våld, bedrägeri och orättfärdigheter. En del av er säger, ”Vi är de som vi har väntat på”. JA! Sanningen i detta uttryck av personligt ansvar kommer ifrån ett medvetande på själsnivå att ni valde detta liv specifikt för att hjälpa med att påskynda Jorden på hennes väg mot Upplyftningen.

Så, de individer som föreslår att en kollektiv vilja kan göra er värld till en bättre plats kommer att uppnå detta utan utomjordlig hjälp och gör en korrekt anmärkning – absolut, ni måste agera, måste sätta takten mot en världslig transformation, därför att det är er värld. Men dessa individer missar något väsentligt när de inte erkänner att utan andra civilisationers ovärderliga hjälp, vilket började för ungefär 70 år sedan, skulle ingen av er vara där ni nu är därför att planeten skulle ha dött. Och var förvissade om att er rymdfamiljs fortsatta hjälp kommer att välkomnas av alla utom de som kämpar hårt för att förhindra att reformer över huvudtaget.

Vi kan berätta vad som göds bakom scenen när det gäller sanningen om den globala ekonomin, men på grund av att Jordens energifält av potential är i en sådan vild uppståndelse kan vi inte utvärdera vilken information som kommer ut först eller ordningen i vilken andra fakta följer. Vi kan dock säga att det inte dröjer mycket längre innan det första ”utsläppet”, eftersom all korruption måste bli exponerad så att den kan bli eliminerad och ett ärbart system blir infört. Det är möjligt att slutet på den amerikanska centralbanken i sin nuvarande form kommer att bli den första allmänna nyheten och det verkar troligt att strax därefter kommer ett nytt och mycket mer rättvist skattesystem. Avslöjandet att USAs okontrollerbara skulder kommer sig från ägarna till den amerikanska centralbanken kommer förmodligen att också inkludera att systemet var slugt etablerat för ett hundra år sedan parallellt med en företagsstruktur som praktiskt taget har hållit landet under Englands diktat. Emellertid, eftersom den amerikanska kaotiska ekonomin var den första dominon att falla, så att säga, och resten av dominopjäserna snabbt föll runt om i världen är det möjligt att den långa sagan om korruption inom alla större bank och låneinstitut runt om i världen blir avslöjat först. Någonstans på vägen kommer Bush och Clinton familjernas involvering med Rockefeller Illuminati gruppen att komma fram, vilket assisterade med att nästan blöda USAs kistor till döds. Fann ni det ganska ironiskt att båda dessa tidigare amerikanska presidenter rusade iväg för att visa sina intressen i vad som hände i Haiti?

Oberoende av ordningen i vilken denna information kommer ut, förefaller det att en försening av erkännandet på TV av utomjordiska civilisationers närvaro är oundvikligt tills att de nuvarande omvälvningarna har stillat sig. Ett uttalande av sådant extremt kritisk och känslig natur kräver en noga planering, vilket Hatonn förklarade (19 november, 2009), och på grund av allvarliga frågor som har krävt fokuserad uppmärksamhet och avbrutit programmets planeringssessioner så har inte slutliga beslut fattats än av deltagande länders representanter. Till mycket förtret för de som orsakade avbrotten via deras strategiska omvälvningar så har uttalande programmet enbart blivit skjutet på framtiden och inte avbokat som de hade tänkt sig.

En fråga av stor vikt som nu ställs av ljusfyllda ledare är: Hur mycket chockerande information kan folk assimilera innan det börjar orsaka stor förödelse inom det kollektiva medvetandet? Ni kommer att möta varje avslöjande med glädje, med vetskap om att det är ett steg närmare mot världens transformation och Jordens Gyllene Ålder. Men okunskap om detta och många andra sanningar – som till exempel de olika sorters hjärnkontroll för att fördumma era hjärnfunktioner och de enorma underjordiska laboratorierna och bostäder åt de ”små grå”, vilket betalas av Illuminati gruppens narkotika handel – är de flesta människors lott. Många lever kanske lever hederliga liv, men de sover när det gäller ökat medvetande och spirituell uppvakning, och dessa kan inte komma till traumatiserade psyken. Så sanningen till allmänheten måste bli ett gradvist utsläpp av information till folket och inte en bombardering.

Vi måste säga att det är med blandade känslor som vi tar upp dessa frågor av ypperligt intresse, vilket har indikerats i mail som har skickats till min mor. Vi vill skingra negativiteten som har skapats av er oro inför den information ni har hört eller läst, men vi vill inte sabotera ett av de primära målen för dessa meddelanden: Att ni lär er att kommunicera med er själasjälv; ställ frågor och förbli stilla och lyssna på de svar som kommer intuitivt. Eftersom att höra och följa meddelandena från er själ till ert medvetande är ett väsentligt steg i själsutvecklingen och målet med våra meddelanden är att erbjuda upplysning och guidande för att hjälpa er att utvecklas, återigen uppmanar vi er: Sök svaren inom er!

Dessutom så kan även sanningsenlig information från externa källor fela och utelämna vissa fakta, och på det sättet, utan att det var meningen, överföra ofullständig information som läsaren kan tro är hela historien. Låt mig ge ett exempel som är obetydligt i det stora hela, men jag gav dock en felande bit av information. Tack till alla som skrev om de medicinska effekterna av marijuana, och jag ser felet med mitt svar ( i meddelandet från 11 januari, 2010) till läsare som frågade om vissa nöjen, inklusive sällskapliga droger, kunde försena spirituell utveckling eller förhindra fysisk upphöjning med Jorden. I mitt jakande svar tänkte jag på heroin, kokain och olika syntetiska droger som har skadlig inverkan på kroppen, sinnet och själen. Marijuana har i själva verket vissa medicinska fördelar och det finns inga skadliga effekter från ett moderat användande i vänskapliga kretsar. Det kan dock bli legala konsekvenser så jag uppmanar synnerligen inte användandet utan läkarrecept! Jag säger enbart att med måttlig användning så är marijuana inte bland de droger som formar en barriär mellan medvetandet och själen och förhindrar absorption av ljuset.

Nu så, när det gäller djur som blir vegetarianer så är det en process där de väljer sin diet i enlighet med vad som är mer tilltalande, precis som det kommer att bli för Jordens mänskliga invånare. När som ljuset intensifieras i alla kroppar på en cellulär nivå kommer både människor och djur att välja mat som är lättsamt, och avskuret djurkött är inte så. Utan den nuvarande mat kedjan kommer djur inte att överbefolka planeten; istället kommer de att instinktivt reproducera mer sakta eller inte alls. Det finna absolut inte någon fördömning från Gud för att man äter kött eller fisk, men att uttrycka tacksamhet till de djur som förser denna mat är mycket lämpligt. Ett starkt immun system är det bästa försvaret mot skadliga substanser i processad mat och smakämnen, kött från djur injicerade med steroider, fisk som är kontaminerad med kvicksilver eller andra gifter, och genetiskt manipulerad mat; och ljusenergi är det yttersta förstärkaren av immunsystemet.

Vi vet inte om ett på stopp av alla existerande lån kommer att bli en allmän del av den planerade omstruktureringen av den globala ekonomin, med det verkar sannolikt under transformationen från det gamla till det nya systemet. Vad vi vet är att skulder som togs av länder tack vare lån som togs till utsugarräntor från ”international Monetary Fund” - pengar som gick till dessa länders giriga ledare i utbyte av Illuminati kontroll av naturrikedomar – kommer att förlåtas, och det förefaller att justeringar av individuella skulder kommer att ske i enlighet med förhållanden som orsakade skulderna. Målet med ekonomisk omstrukturering är att rättvist distribuera er världs tillgångar så att ingen lever i fattigdom så att andra kan leva liv i lyx. Och idéen om att när Illuminati gruppens olagliga förmögenheter återfås så skall varje människa på jorden få en million dollar är ren fantasi. På Jordens Gyllen Era kommer trenden att bli bort ifrån pengar och mot system för delande och utbyte – ljusintensiteten i själar kommer att låta dessa medel för kompensation för tjänster och kommers att bli lika tillfredställande mellan nationer som mellan individer.

Ingen asteroid eller komet riktas mot Jorden av kraftfulla illasinnade utomjordingar. Även om detta var fallet, så är ni omgivna av tusentals rymdskepp och miljoner av ljus varelser med teknologier som kan styra undan alla himmelska kroppar som kunder kollidera med er planet. Ett annat rykte för att skapa rädsla; att ”Planeten X” är på en kollisionskurs med Jorden, är också en falskhet.

Vad gör er sol? Den reagerar på de snabba förändringarna som pågår genom hela ert solsystem. Om era astrofysiker var medvetna om Jordens upplyftning genom den ”universella fönstret i tiden” skulle de veta att upptrappad solaktivitet är en naturlig effekt och att Solen inte utgör någon fara för er planet.

Ingen civilisation kommer att inträda en stjärnportal för att ta kontroll och förhindra er från att förstöra planeten. Låt oss prata mer om stjärnportaler, de olika åsikterna om deras ändamål: Portaler öppnade sig i antikviteten av civilisationer som kom till Gaia; öppningar som moderskepp kunde ta sig igenom; områden där rymdskeppsbesättningar observerar händelser på planeten; kanaler genom vilka vår rymdfamiljs teknologi opererar framgångsrikt; säkerhetszoner för ”walk-ins” från andra civilisationer att inträda; energi spiraler genom vilka ljus från källor långt borta bestrålar land och hav fulla med negativitet för att höja vibrationerna; platser för intensifierat ljus, vilket hjälper att förankra ljuset på planeten. Det finns sanningar i samtliga dessa synpunkter, och vi ser också stjärnportaler som delar av det skyddande ljusnätet som omger er planet, vilka fungerar som fyrar för själar i en fri andlighet och astrala resande mellan Jorden och Nirvana.

Det blir inget ”överhopp av den fjärde densiteten och in i den femte” – universums lagar fungerar helt enkelt inte på det sättet och inte heller utvecklingen av någon själ. Tiden mellan när Jorden startar upplyftning från en djup tredje densitet och når hennes destination i den femte blir dock universellt utan motstycke i sin hastighet. Den enorma energetiska skillnaden mellan tredje och fjärde densiteten gör resan otänkbart svår, och att överkomma mörkret som övergriper en värld av tredje densiteten kan ta mycket lång tid.

Det händer inte den 21 december, 2012, eller någon annat datum att ni står sida vid sida med två andra och rakt framför ögonen försvinner de in i sina egna ”tidslinjer”. Även det vanliga datumet 31 december, 2012, blir helt likt den föregående dagen och dagarna efter – d.v.s., förutom festligheterna på Nyårsafton. Skillnaden mellan livet i detta ögonblick och i den Gyllene Tiden kommer att vara förvånansvärd och magnifik, men livet kommer inte att skilja sig dramatiskt från en dag till den andra när som Jorden fortsätter hennes resa genom den fjärde densiteten mot den femte.

Av förståliga själ så finns det mycket spekulation om vad som kommer att hända och till vem vid slutet av 2012. Det finns inget slutligt svar eftersom vad som händer till var själ blir enligt med unikheten av varje själ. Vi kan dock med säkerhet säga att teorin att en himmelsk kropp som uppenbarar sig som ett ”andra Jorden” och blir hemmet för i tredje densiteten för själar som inte fysiskt följer med den ”första Jorden” in i fjärde densiteten är felaktig. Ni är en själ i en mänsklig kropp. Jorden är en själ i en planetarisk kropp. Hennes själ förblev i sin ursprungliga femte densitet medan hennes kropp sjönk in i djup tredje densitet under de årtusenden som hennes mänskliga invånare spillde varandras blod, masslaktade hennes djur och allvarligt skadade hennes kropp. Hon kunde ha valt att låta hennes attackerade kropp dö, istället valde hon att ha hennes hälsa återställd så att alla hennes invånare i sina myriader av olika livsformer kunde fortsätta. Teorin om ”två Jordar” innefattar dessutom bara de människor vilkas val under deras livstid skulle placera dem i en annan värld av tredje densitet. Det kommer att finnas själar vilkas val i livet automatiskt för dem till platser av första eller andra densitet; och på andra sidan av spektrumet vinns det själar som kom från fjärde, femte eller världar av högre densitet specifikt för att assistera Jorden under hennes upplyftning – när deras uppdrag är avslutat kommer de att återvända till sina hemländer.

Det är också förståeligt att reinkarnation kan vara en gåta. Vi känner till era tankar såsom ”I ett tidigare liv var hon Jean d’Arc” eller ”Han var Abraham Lincoln i sitt sista liv”. Personer som har samma vishet, ideal och mod – eller kanske samma skicklighet, talang och personliga drag – som är kända när det gäller respekterade, beundrade och älskade individer som levde för många år sedan i linjär tid, kan vara gestalter er delar av själen av den kumulativa själen som inkluderar dessa andra. Personen som ni kröner med ett specifikt tidigare liv kan vara djupt inspirerad av denna samma individ och återger kvaliteterna som gjorde honom eller henne till en storhet, eller personens höga aspirationer kanske attraherar de kraftfulla energierna från de själar ni kallar mästare. En familjemedlem kanske har valt drag mycket liknande de av de bortgångna medlemmarna. Kanske på grund av gemensamma liv i det tidlösa kontinuumet kan en person förefalla att vara remarkabelt mycket lik en person som levde för länge sedan i er linjära tid. Det finns otaliga källor av osynliga och i vanliga fall icke erkänt influerande av vardagslivet, men var och en av er är och kommer att för evigt att förbli en oberoende, okrnkbar, ovärderlig och unik själ när som ni samtidigt är en lika älskad och integral del av Enheten av Allt.

Varelser av ljuset genom hela detta universum hejar på er under denna tid av transformation till den Gyllene Åldern. Håll framförallt inom er vision härligheten av denna världs om redan ÄR och väntar på er ankomst!

                             _________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew BooksWould you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge