Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Matthew Ward - 3 augusti 2014

Matthew Ward - 3 augusti 2014

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Vi har fått en förfrågan om spekulationerna att USAs regering hade ett finger med i nedskjutningen av det malaysiska planet i Ukraina samt anklagelserna om att den ryska regeringen gjorde det. Våra kollegor i Nirvana säger att ingen av dem bär ansvaret – det var utfört av ”black-ops”-armén inom den av Illuminaterna kontrollerade fraktionen av CIA, samma kraft som eggade upp den pro-ryska separatiströrelsen i Ukraina.

Den fraktionen, som arbetar oberoende av alla regeringars tillsyn, respekterar inga nationella gränser. Varhelst några medborgare är missnöjda med sina valda ledare så anstiftar agenter antingen ett uppror eller så förvärrar de ett uppror för att öka spänningen och blandar in nationella ledare som är lämpliga för dem och hjälper till att skaffa vapen och förnödenheter. ”Black-ops” personal, liksom resterna av Illuminaterna, livnär sig av negativitet, och deras sätt att ”tanka upp” sig själva skapar ett kaos som är laddat med negativitet, skräck, dödsfall, skador, sorg och förstörelse.

Illuminaternas internationella nätverk har blivit så allvarligt försvagat att det inte längre är den överskuggande makten det var under många årtionden när de lätt kunde starta två världskrig och i vart och ett av dem tjänade storslaget genom att sälja till båda sidor vad som än var nödvändigt för att hålla krigsmaskineriet igång. Fastän deras förmåga att starta ett tredje världskrig med hjälp av deras orättmätigt tjänade förmögenheter aldrig har förväntats ske, utom i deras egna vilseledda tankar, så är de för närvarande i färd med att ge näring åt negativiteten i oron för vart striderna i Ukraina kan leda och kraftiga känslor angående tragedin med planet och dess efterdyningar.

Emellertid måste allt detta sättas i samband med allting som händer överallt, och vi ber er att föreställa er världen som en unik berättelse som görs till en film. Låt oss tillföra en ”manusförfattare” i det universella sinnet eftersom den har full vision av denna episka films slut mitt i detta underverk i Jordens Gyllene Tidsålder. Och låt oss kalla er ”publicister” – ni har informerats om historien och hur den slutar, så ni kan tala om den för dem som är mottagliga för det.

Du är också i rollistan av miljarder andra, varav alla ges fria tyglar att agera hur de nu tror bäst passar scenariot som är för handen. Genom att bete sig i enlighet med vars och ens personlighet och karaktär – några aktörer är hänsynslösa i sina försök att monopolisera scenen, medan andra strävar efter ett lagarbete för att tjäna allas intressen. Några medlemmar blir arga över sättet som berättelsen utvecklar sig på, andra är nöjda, ytterligare andra blir avskräckta och många i rollistan är förvirrade.

En del aktörer beter sig orimligt, andra manar till samarbete så att allting kan gå smidigt, och när någon ökar sin position så blir andra vekare. En del av medlemmarna på rollistan känner att deras roll är för liten, andra tycker att deras roll är för svår, några tror att filmen kommer att bli en framgång medan andra är rädda att det inte blir så. En del medlemmar dör och andra nyfödda kommer in. Och, eftersom varje aktörs huvudsakliga fokus under filmningen är hans eller hennes del, så är det endast när hela rollbesättningen ser den färdiga produktionen som de kan se varför alla rollerna var nödvändiga för att göra denna spelfilm till ett format i ett omfång utan motstycke.

Kanske detta är en klen analogi, men den är korrekt i den mån som bristen på medvetenhet om fri vilja och karma spelas ut samt planetarisk och personlig uppstigning och en värld i förändring pågår. Den stora majoriteten av er befolkning har ingen aning om att händelserna i Ukraina och flygkraschen är delar av denna omvandlingsprocess. Allmänheten i stort vet inte att dessa hjärtskärande tragedier för alla som förlorat älskade personer är upplevelser och erfarenheter som de själva och deras kära valde för själens utveckling – målet för varje själ – och det är samma sak med dem som är inblandade i de militanta aspekterna.

Detta gäller i de flesta hjärtskärande situationer och vi skall här nämna en annan som en läsare har bett oss att tala om: de tusentals barn från centralamrerikanska länder som kom utan tillsyn till USA. De familjer som skickade dem av säkerhetsskäl och de individer som ledde dem över gränsen samt de människor som orsakar våldet i hemlandet upplever det som de själva har valt i sina själskontrakt.

Det är också sant att inte alla som är döende eller som sörjer en förlust eller är skadad, hemlös och desperat, valde dessa erfarenheter. Detta är fallet när det gäller förstörelsen och blodbadet i Gaza. Där, precis som på alla andra platser där hårdhet och trauma finns och som inte är en del av de inblandade personernas själskontrakt, ingriper gudomlig nåd. Alla de som fortsätter att uthärda icke valda förhållanden tar ett stort språng i utveckling, och varje person vars livstid klipps av tillmäts full kredit för sitt kontrakts bestämmelser. De som övergår till Nirvana jublar över att vara där och sänder ett överflöd av ljus till sina älskade själar som befinner sig på planeten och som handskas med samma sorts svåra upplevelser.

Vi känner till dessa sanningar, ändå är det med djupaste sorg vi ser så många stridigheter, så mycket lidande, hjärtesorg och dödande inom vår älskade jordefamilj. Vi skyndar oss att tillägga att dessa stunder är flyktiga – negativiteten i dessa intensiva känslor kan inte ligga kvar i dessa höga vibrationer – och vi kan snabbt återuppta strålningen av ljus för att hjälpa er att fortsätta med att stadigt gå mot den fulla briljansen i den Gyllene Tidsåldern som väntar i kontinuum.

På grund av att så få av er befolkning känner till det vi har delat med oss av till er så är den vanligaste känslan sorg, ilska, förtvivlan och rädsla för vad som kan komma härnäst. De låga vibrationerna i dessa naturliga reaktioner kompenseras till stor del av ljuset i stöd, omsorg och medkänsla som strömmar från alla hörn av Jorden. Andra civilisationer strålar massiva mängder av ljus till planeten, men ni ljusbärare som finns på plats exemplifierar att kärlek och ljus är det enda sättet att lösa alla konflikter på, och dessutom få ett slut på förlusterna över hela världen – speciellt i oroliga tider: låt ert ljus lysa!

Människor över hela världen är redo för Ljuset! De kanske inte känner till den fria viljan, karma och många livstider, eller andlig och medveten evolution, eller Illuminaterna, men de känner till er världs historia. Dödande, beskyllningar och hämnd har aldrig fört fram till varaktig fred och samarbete mellan nationer, det som människorna hungrar efter!

Här är en lämplig plats att svara på följande: Ökar ländernas bra och dåliga karma? Nej, endast individernas gör det, och karma är varken bra eller dålig. Den är en gåva av gudomlig nåd så att förkroppsligade själar kan få erfarenheter som skiljer sig stort från andra livstider och uppnår balansen som krävs för själens tillväxt och utveckling. Dock väljer själar att födas där förhållandena erbjuder de upplevelser de valt och som kan ge sken av att vissa karmiska lektioner påverkar ett helt land.

Läsare har frågat varför USAs regering ”arbetar emot folket i det landet istället för för dem”, och vår syn på det republikanska partiets ”dumma stämning mot presidenten, istället för att ta hand om det som vi, folket, behöver”.

Den främsta anledningen till att USAs regering inte är mer lyhörd för medborgarnas behov är att vissa medlemmar av Kongressen är Illuminater och andra är finansierade, mutade eller utpressade för att rösta som Illuminaterna dikterar. Av alla nationer som ni kallar ”industrialiserade” har USA den mest extremt kontrollerade regeringen – Federal Reserve, multinationella företag, den medicinska professionen och dess industrier och myndigheter har alla ett stort inflytande på vad Kongressen gör.

I många meddelanden har vi talat om de starka själar som gick med på att tillhandahålla de svåra umbäranden som massor av själar behövde för att avsluta den tredje dimensionens karma. Sedan skulle dessa starka själar gå med i ljusstyrkorna, istället blev de giriga och förälskade i makt och kontroll och vägrade att hedra sina avtal från före födelsen. Dessa individer är Illuminati – och deras aktiviteter har satt stopp för framgången med tio år eller så!

Jordens Uppstigningstakt påverkades inte, men era samhällen gjorde det. Den Gyllene Tidsålderns Mästarplan var designad så att när Barack Obama blev USAs president år 2008 skulle er världs energi stödja hans ansträngningar att förena alla folk i fred och harmoni med naturen i enlighet med Gaias vision. Den Illuminat-ledda offensiven emot detta mål har varit obeveklig. Trots detta så har ljuset smulat sönder deras internationella nätverk och minskat effektiviteten i resterna av det, medan det frambringat utökandet av gräsrotsrörelser runt om på globen och blivit alltmer framgångsrikt i förhandlingar bakom kulisserna. 

 När det gäller rättegången mot president Obama ser vi den som en neon-pil som pekar mot det landets allvarliga problem, att det republikanska partiets mer konservativa kontingent - ”The Tea Party” – också begränsar regeringens lyhördhet för folkets behov. Det betyder inte att dessa individer ingår i Illuminaternas led utan helt enkelt att de vill att landet styrs enligt deras önskemål och filosofier.

De andra republikanerna, ivriga att få partiet till valseger i alla stater, går med medlemmarna inom The Tea Party för att rösta som ett block, och deras röstningsregister visar att det ofta inte sammanfaller med vad som skulle gynna majoriteten av medborgarna.

Nu skall vi göra vårt bästa för att uppfylla en begäran att vi ger ”en enkel, vetenskaplig förklaring på ljus och hur det påverkar en civilisation.”

Ljus, som är samma energi som kärlek, är själva essensen hos Skaparen, Källan för allt i tillvaron. Ljust är den starkaste kraften i Kosmos, helheten i medvetandet, ingrediensen i själarna och livskraften hos varje levande entitet eller varelse. Även toppen av de mörka krafterna har en gnista av ljus, i annat fall skulle de inte existera!

Ljus kommer in i detta Universum genom dess Högsta Väsen, som ni kan kalla Gud, Allah, Jehowah, Yahweh eller varje annat namn, och allting är Universellt förenat genom och inom denna energi. Därför är ande, vilket anses vara tro, och vetenskap, som anses vara fakta, ett och detsamma: ljus fluktuerar på en eller annan frekvens. Men låt oss gå tillbaka till början av allt liv i hela Kosmos.

Skaparens första uttryck av sig själv skapade det Kristna riket och de första själarna, ärkeänglarna, riket självt och ärkeänglarna är rent ljus. Vid en okänd tidpunkt begåvades ärkeänglarna med gåvan av fri vilja och dess följeslagare: kraften i manifestation – det betyder att de kunde använda Skaparens energi för att göra vad än de föreställde sig, och i deras första samskapande process gjorde de den nästa nivån av änglar och gudar och gudinnor. Dessa själar var också av rent ljus.

Vid något tillfälle hade ärkeänglarna en idé om att göra fysiska former för själar som önskade det – det var ursprunget till DNA och elementen i organens ”byggstenar”. Inom DNA fanns fotoner som kontinuerligt absorberar och utstrålar ljuset som producerar kroppar med kristallina celler som innehåller kosmiskt medvetande och har förmågan att leva i vibrationerna på de högsta himmelska planen.

Så småningom föll vissa själar, vars negativa gärningar orsakade att de föll, då de använde sin fria vilja för att nedgradera DNA av yngre och mindre erfarna civilisationer. Förändringarna gjorde kropparna tätare med DNA som innehåller elektroner som har mycket mindre ljus och vibrerar på mycket lägre frekvenser än fotoner. Reduceringen av ljus orsakade motsvarande minskning i dessa civilisationers medvetande, hjärnfunktion och livslängd.

De förlorade all kunskap om sitt ursprung, deras försvagade kroppar var sårbara för sjukdomar och deras temperament inkluderade rädsla och allt av dess negativa biprodukter, såsom grymhet, girighet, ilska, maktlystnad, ojusthet, utarmning, splittring och hat – hat är inte motsats till kärlek, det är avsaknad eller frånvaro av kärlek eller ljus. Detta är tillståndet i den tredje dimensionens civilisationer.

Det är inte så att inga kroppar på Jorden har fotoner och att ofattbara mängder finns i atmosfären. Men elektroner dominerar i de allra flesta av era befolkningar – det är därför de släpar efter i uppvaknandet både andligt och medvetet, och överallt i er värld - det är orsaken till att ni har elektriska och elektroniska apparater och betalar för att använda dem, istället för att ha fotonernas ”gratis” energi. Vägen till att stiga upp till plan där fotoner är fler än elektroner är genom att öka mängden ljus i det kollektiva medvetandet.

Energi är neutral. Det är de tankeformer som knyts till energiströmmarna som är positiva – med ljus – eller negativa – utan ljus. Formerna skapas av varje varelses tankar, känslor och handlingar, och kollektivt bestämmer detta en civilisations täthetsgrad, eller andlig och medveten utvecklingsstatus. Detta är en universell definition av täthet, den andra är massa, eller platsen för en massa, och de två går inte nödvändigtvis ihop.  Det är därför Jorden, en femte dimensions själ andligt och medvetet, kan vara i de inledande stadierna av fjärde dimensionens täthet lägesmässigt sett, och de flesta av hennes folk är i den tredje dimensionens utvecklingsstatus. Djur och växter absorberar mer ljus än de flesta av mänskligheten gör för närvarande. Ljuset inom människor varierar från lysande till precis tillräckligt för att hålla kropparna vid liv.

Varje person och varje sak i er värld avger vibrationer i samklang med vars och ens utvecklingsnivå, och detta bestäms av mängden ljus som finns inom var och en. Atomerna i livlösa objekt – t ex en sten, fotboll, spik eller en stol, har minimalt medvetande. Undantagen är kristaller och guld som har en hög grad av medvetande. Medvetandenivån hos jord är högre än objekt och så är den hos sniglar, ormar och kortlivade insekter. Högre på skalan är de insektsarter som har en välutvecklad hierarki och tydligt definierat arbetssystem inom den (bin, myror och getingar t ex).

Västriket har en mycket hög medvetandenivå. Träd har intelligens och känslor som få människor ens skulle överväga vara möjligt och sträcker sig långt bortom ekollon som vet hur men blir en mäktig ek och äpplets frö som vet hur man bär frukt. Pyttesmå blomfrön vet vilken färg de har och om de skall blomma under bara en säsong eller år efter år. De i allmänhet osynliga, och därför okända, själar som finns inom Devornas rike, och som arbetar hand i hand med hela Naturen, är också högt avancerade medvetet och känslomässigt.

Människor och andra högt utvecklade varelser inom djurriket har den högsta nivån av medvetande – instinkt, intuition, minne, förmåga till inlärning och förmåga att resonera, och det bredaste omfånget av känslor – men endast mänskligheten är även begåvad med samvete och Skaparens gåva av fri vilja. Dock är det så att varje levande varelse och varje livlös sak tjänar ett syfte i den evolutionära processen av allt, det är den mänskliga befolkningen som bestämmer takten.

Var än andra livsformer på Jorden verkar inom sina respektive medfödda riktlinjer, som fungerar i harmoni med Naturen, kan människor välja att handla på ett gudfruktigt sätt eller inte, med varsamhet eller inte, och deras kollektiva val bestämmer civilisationens utvecklingsstatus. Då mänskligheten utvecklas via ljuset i andlig och medveten medvetenhet, så gör också alla de andra formerna på planeten det, och de kollektiva vibrationsutsläppen avancerar nu över hela världen. Och när en värld avancerar så blir livet allt enklare och mer glädjefyllt! Det är bara i den tredje dimensionens täta, lägre vibrationer som en civilisation skapar alla komplikationerna av negativitet.

Älskade bröder och systrar, vi vet att ni vill ha dramatiska förändringar till det bättre och att det ibland känns som att ta ett steg framåt och sedan ett steg tillbaka. Era medier betonar ”episka” filmers baksida och dramer istället för de otaliga framgångsrika prestationer som äger rum i byar, städer och i länder runt om i världen. Reportrarna känner inte till den viktiga utvecklingen som sker utanför kamerorna. Om ni kunde se er värld så som vi gör så skulle ni vara förvånade över de framsteg som görs, de hinder som funnits och som övervunnits och de lärdomar – minnen! – som ni har bemästrat!  Vi gör honnör för er, förtruppen av ljusbärare på Jorden, och vi omger er med villkorslös kärlek.

______________________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Översättning: Gertie Dahlberg

En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge