Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Karin kanaliserar KÄLLAN - Introduktion - 31 oktober 2020

Karin kanaliserar KÄLLAN - Introduktion - 31 oktober 2020

Kära gudomliga varelser som har stigit ned på denna jord för att leva, lära, skratta och undervisa. Det är genom Min skinande nåd som Jag skänker er en känsla av frid och harmoni i ert sinne. Ni kommer inte att snubbla och falla, bara för att få dras upp i leran. Nej, ni kommer att vackla, men bara för att växa större i ert skinande ljus. Ta emot gåvan av obeveklig vilja och styrka, för det är med denna styrka som ni kommer att ge det mänskliga kollektiva medvetandet enorma mängder av helighet, av kärlek.

Sök inom ert hjärta det som tillhör er. Till sin essens är det gudomlig kärlek. Till sin natur är det heligt. Ni är alla lärjungar till sanningen som förs till ytan på denna skönhet som kallas Jorden. Jag är den som har reinkarnerat genom var och en av er. Kärlekens kraft. Sanningens kraft. Allt detta bor i var och en av er. Ni måste tro. Det är vårt ansvar att tro på kärlekens stora kraft, och med alla de ritualer den omfattar.

Ta till er detta meddelande, kära barn av Jorden, Gaia, och ni kommer att bli storligen belönade med tillfredsställelse och en gränslös känsla av samhörighet. Kom tillbaka hem till er själva. Kom tillbaka hem till den del av er som är Jag. Kom tillbaka till Mig, och vi ska ha den allra gladaste tid tillsammans i skapande. Kärleken är allt. Det är allt. Andlig läkning kommer nu att sändas er väg.

Din för alltid

Gud/Källan/Evigheten


Publicerad på podcasten Divine In Us – Messages from Heaven: https://anchor.fm/divineinus

Karins hemsida: DivineInUs.love

Karins YouTube-kanal: https://www.youtube.com/channel/UCA5uDqAw3ZelatU5AOGFMzQ


Svensk översättning: Inger Axbrink
En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!< previous message | next message >
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete? Tack!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge