Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Karin kanaliserar KÄLLAN - Ni är tillräckliga - 28 november 2020

Karin kanaliserar KÄLLAN - Ni är tillräckliga - 28 november 2020

Älskade Ljus, som har samlats här idag för att åtnjuta välsignelserna av Min oändliga kärlek. Kom ihåg detta: Ni är helt och hållet kärlek. Ni är allt som är. Ni är en källa av Gudomlighet. Det är ert val att välja att se denna er essens. Det kan vara under inverkan av Mig eller ert intonade jag, ert högre Jag.

Anslut er till Mig dagligen, kära barn, och ni kommer att känna Min glädje stråla ut inifrån er. Ungefär fem minuter är tillräckligt för ett sinne hos en nybörjare. Ni kommer att märka och känna att dessa minuter kommer att vara mer än nog för att omfatta Min energi. Ni är en spegling av Mig. Jag är en spegling av er. Börja med att tona in till dessa frekvensvågor. Notera i er kropp den effekt de har på er. Iakttag, och andas er igenom. Bara andas. Bara var.

Hur tonar Jag in till er? Några kommer att fråga Mig det. Bara tänk på Mig, och be att dra in Mig i er energimässiga våglängd. Det är så enkelt. Ni behöver inte undra om Jag är där hos er. Ni behöver inte ifrågasätta er själva. Lita på att Jag kommer när ni än ber Mig. Det är Min gudomliga plikt och ära att göra så. Och det fyller Mig med omätligt nöje och glädje.

Lyssna till era hjärtslag när Jag är nära. Ändras de? Talar de annorlunda? Skuttar de eller hoppar över? Var inte rädda för detta, det är bara en förändring av frekvensen i er fysiska kropp. Det är platshållaren för ljusenergin, och är kanske inte van att ta emot denna höga energinivå.

Allt är bra. Ni är bra. Ni klarar er bra.

Namaste


Publicerad på podcasten Divine In Us – Messages from Heaven: https://anchor.fm/divineinus

Karins hemsida: DivineInUs.love

Karins YouTube-kanal: https://www.youtube.com/channel/UCA5uDqAw3ZelatU5AOGFMzQ


Svensk översättning: Inger Axbrink
En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!


Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete? Tack!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge