Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Karin kanaliserar KÄLLAN - vägen genom upplösning - 26 december 2020

Karin kanaliserar KÄLLAN - vägen genom upplösning - 26 december 2020

Kära människor och de husdjur som följer dem. Det är Jag som ni kanske önskar kalla Gud/Källan/Evigheten/Den Eviga flamman av kärlek, glädje och ljus. I dagens avsnitt ska vi titta på ert icke-blivande - ert upplösande av saker i livet. Jag har bett era husdjur att vara med eftersom de lovat sin trohet till denna sak, så som ni en gång gjorde.

Jag vill att ni stillar ert sinne, så att ni kan åter upptäcka de mörka vrår av ert sinne som tappat kontakten med ert medvetande. Detta är delen som lagrar och bevarar er gudomlighet. Era ömt älskade uppgifter och uppdrag hålls hemliga i denna del av era lysande sinnen. Varför är det så? Varför är det, som verkar vara av yttersta vikt, den mest glömda, den mest gömda delen av er mänskliga upplevelse? Det är så att ni, Mina kära själar, ska kunna se er inre styrka, när ni upptäcker denna sanning om er själs syfte, likt en arkeolog för sinnet och minnet, för era tankar.

Det är så att det Gudomliga kan möta den mänskliga upplevelsen, en bit i taget, en nedladdning i taget, en överföring och meditation i taget. Det är för att när ni inser att denna skärningspunkt mellan himmel och jord är den mest magiska som finns, som ni Mina älskade, börjar inse vilken glädje det är i att leva ett liv som människa. Jag vill att ni ska förstå att all smärta, lidande och förvirring som ni lever igenom och upplever som människa är som guld, som diamanter för er själ.

I uppvaknandeprocesen, i uppgrävandet och avtäckandet av ännu en bit av er själs renhet, expanderar er själ i extas och glädje över lärdomarna som erbjudits. ”Tänk över det”, som ni gärna säger. Eller, som vi gärna säger till er ”lev igenom det”.

Jag är er ödmjuka tjänare, i beundran över utmaningarna och olyckorna som ni så behagfullt rör er igenom i denna tid. Ni kommer alla att bli rikligt belönade vid slutet av denna erfarenhet. Jag sänder alla mina välsignelser till era framtida strävanden.

Er för alltid, det Gudomliga och Källan av Kärlek och Ljus.

Namaste.


Publicerad på podcasten Divine In Us – Messages from Heaven: https://anchor.fm/divineinus

Karins hemsida: DivineInUs.love

Karins YouTube-kanal: https://www.youtube.com/channel/UCA5uDqAw3ZelatU5AOGFMzQ


Svensk översättning: Inger Axbrink
En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!


Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete? Tack!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge