Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Karin kanaliserar KÄLLAN - gudomlig rensning - 19 december 2020

Karin kanaliserar KÄLLAN - gudomlig rensning - 19 december 2020

Kära barn av Gaia. Mina lärjungar och lärare. Har inte Jag varit bra mot er? Har inte Jag varit trogen i Mitt gudomliga hjärta mot er? Fundera över möjligheten att tona in till lärorna om Min kärlek, och ni kommer att bli rikligt belönade i gengäld.

Ett stort leende syns över hela Jordens ansikte nu. Ett leende för alla er som inser kraften och styrkan i Min kärlek, och som visat omätbar förtroende och tillit. Det är er jag kallar på idag, och jag ber er hysa än lite mer av det förtroende, lite mer av er övertygelse och tillit till Mig och kärlekens starka krafter. Snart kommer det att finnas skäl till att lita på Min vilja och gudomliga ordning, för det ligger inom kärlekens väg. Ni kommer att börja undra om det finns någon morgondag på denna Jord på grund av all turbulens och oordning. Men, kom ihåg detta, först är det kaos när ni hällt ut alla era saker för att sortera dem. Det måste det vara, för att de ska kunna läggas i perfekt ordning igen. På ett finare sätt än förut, en renare ordning än förut. Tillåt saker att bli röriga under sängen ett tag, och välj tillitens väg för alltets och den höga sakens skull.

Det är därför Jag har bett er, Mina kära barn, att skapa kontakt med Mig dagligen. För att skapa det bandet än en gång. För att känna tröst i min varma famn. För att veta, bara veta, att allt kommer att bli bra vid slutet på detta kapitel. Öva på tillit och öva på oräddhet, och inget ont kommer att hända dig. Jag ber för er och sänder Mina läkande strålar av kärlek och vishet närhelst ni ber Mig. Jag är här till ert förfogande.

Er för alltid, Gud/Källan/Evigheten

Namaste.


Publicerad på podcasten Divine In Us – Messages from Heaven: https://anchor.fm/divineinus

Karins hemsida: DivineInUs.love

Karins YouTube-kanal: https://www.youtube.com/channel/UCA5uDqAw3ZelatU5AOGFMzQ


Svensk översättning: Inger Axbrink
En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!


Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete? Tack!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge