Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Blossom Goodchild - January 28, 2011

January 28, 2011

God kväll på er. Som vanligt har jag tänkt mycket på saker och ting. Som vanligt har jag tänkt på min relation med er. Som vanligt, jag kommer alltid fram till samma resultat. Att LITA på det faktum att vad ni KÄNNER är lämpligt att tala med oss om är antagligen den mest värdefulla information vi kan få vid varje tillfälle när vi har kontakt. Så, återigen, som vanligt, överlämnar jag det i era skickliga händer… trots det faktum att det finns de som KÄNNER att ni borde komma fram med mycket mer information angående saker som händer på Jorden just nu.

Vi tackar dig för att du respekterar våra önskningar och vi VET också att även om vi ibland kanske säger ord som verkar vara en upprepning så är vi medvetna om vår plan och varför vi gör så. För de som finner våra kommunikationer med dig lite uppstyltade, då önskar vi naturligtvis att de hittar sin väg och tillfredsställande svar från andra källor som är tillgängliga för dem vid den här tidpunkten. Vad vi önskar är att du först och främst tänker på att vi, som vi så ofta påpekat, är här för att hjälpa. Att inom er VARELSE skapa det som tjänar er och därför tjänar det hela. Det är inte så att vi är likgiltiga för navigerbar dragningskraft och frågor som verkar dra till sig oro hos många, det är verkligen inte så alls. Men vi önskar verkligen att ge er det som kan lyfta och öka frekvenserna hos alla involverade i detta stora skifte som ligger framför er.

Vi KÄNNER det inte som om det är till stor nytta att skingra orden som så lätt kan förstöras och förvridas, så att det lämnar bara förvirring och tvivel. Vi önskar att ge er kunskap om ER SJÄLVA. Detta är VÅRT uppdrag. Det är därför nödvändigt att hålla oss till sådant som vi tycker är mest användbart för er.

Och det passar mig fint. Ibland irrar mitt sinne iväg från vägen och kanske jag blir influerad av saker jag läser eller hör om och sedan hamnar jag i tvivel om mitt arbete med er. Hur lätt vi kan bli missledda. Men det bästa av allt detta är att på DEN MEST lämpliga tidpunkten så skriver någon till mig med de exakta orden som jag behöver höra, även om de är omedvetna om hur jag KÄNNER. Det får mig alltid all le, för jag KÄNNER att NI troligen har något inflytande över detta.

Vi tycker inte om att se att du KÄNNER DIG förlorad och förvirrad. Särskilt där vi är bekymrade. Ändå är vi medvetna om att för var och en av er är det er egen resa. Vi kan inte vandra dessa steg för er. Vi kan vägleda er, vi kan överväga åtgärder att ta för att nå det bästa resultatet, men vi kan inte göra era val för er. Om ni tillåter er själva att smälta in i era egna hjärtan… istället för det som ni så ofta gör… tillåter era tankar att ta över kontrollen… ni skulle absolut finna att ni hade vandrat några kilometer när ni trodde att det bara varit några få steg.

Okej. Så, vad är ämnet för idag? Oh. Bara en snabb sak om jag får? Fler och fler av dessa LJUS-pelare verkar visa sig på ovanliga ställen och nu visar ovanliga former… även väderexperter säger att detta inte är normalt. Några få ord om detta… om ni inte har något emot det?

Vi är mer än medvetna om viktig information som visas i vad som är ”skrattretande” berättad för er som faktiska nyheter.

Vad menar ni med ”viktig information”? Jag är ledsen att jag blir lite förvirrad genom det sista uttalandet.

I det, det finns de som blir uteslutna för vad de vet är Sanningen, och det är det verkligen. Ändå tyvärr, i er värld så har under lång tid det som ÄR SANT sopats under mattan och trampats på med kraft. Vi vill föreslå att de som ”talar” till er angående klimatförändringar och många saker, om vad som tas upp eller faktiskt inte tas upp, är lite mer än ”egendom”, om vi säger det snällt. Så många som ni anser vara ”viktiga” faktiska frågor är långt ifrån vad de påstås vara. Du undrar varför och många frågar dig varför vi helt enkelt inte talar till dig på ett mer ”bokstavligt sanningsfullt” sätt om detta. Vi är oförmögna till lögner. Ändå, vad vi VET är Sanning är oftast bäst att vi bevarar till en tid när de som skall meddela vad som VERKLIGEN pågår har möjlighet att göra det, utan att det har hörts från ”andra platser” först.

Vad menar ni, från er?

Verkligen.

Varför det?

Därför att det som kommer att avslöjas är av sådan omfattning att för de som väljer att veta och acceptera det som SANNING är… om du vill… redan ”nödgade” att få viss information från vissa själar. Det är bestämt så. Och det är inte för OSS att blanda oss i särskilda planer. Om vi skulle avslöja vad som komma skall, innan den tid då det är lämpligast att avslöja det, då skulle vi inte bara vara förrädiska mot er utan mot oss själva också.

Så är detta orsaken till då att ni håller tyst om många saker när jag frågar er? För att det inte är ni som skall säga något?

Ja.

Mycket bra att veta. Det later mycket vettigt som en förklaring till varför våra konversationer har gått i den riktning de har.

Vänligen acceptera att det finns frågor som vi kan ge information om och frågor som vi inte kan informera om. Vi upprepar återigen vår position. Vi kommer för att ge hopp. Dock är vi medvetna om att en del under dessa dagar KÄNNER att ”hopp” är något som fattas.

Ni har förlorat mig där, ja, egentligen förstår jag den meningen. Det betyder att man behöver hopp för de tycker inte om situationen de kanske är i? (brist på någonting).

Detta är hur en del nu ser på det… men för oss själva i vår position skulle vi alltid önska att duscha er med strålar av hopp. För i denna tid som ni lever i KÄNNER vi att där det finns hopp kan det finnas styrka att fortsätta. Vi ”hoppas” att vi skall fortsätta med att erbjuda ”hopp”.

Och jag hoppas det också! Tillbaka till pelarna då? Jag vet… jag är lite fräck här!

Vi skulle inte vilja ha dig på annat sätt. Och verkligen, vi är glada att bli förda tillbaka på rätt spår. Vi har fått frågan från dig förut, om dessa pelare som syns nu har någonting att göra med vår ”taktik”. Vad vi väljer att tillägga här är att vi inte bara kan påverka maktstrukturerna, vi kan även stå för många fenomen som din värld kanske påstår vara något annat än vad det är.

Så… är dessa pelare från er…?

Vi plockar upp din frustration och vi ler åt dig. Vi skulle säga att de är influerade av oss. Vi skulle också säga att på grund av nära förestående omständigheter skall vi göra det känt att det kommer att vara skillnad mellan dessa pelare av Ljus som är influerade av oss och dessa som är direkt från oss.

Märkligt nog, de jag har sett nyligen, även då de är olika och uppenbarligen ovanliga, ändå inte har det ”kännetecknet” som ni visade mig i mitt inre när ni först talade om dem. Jag känner att det inte kommer att ifrågasättas när ERA pelare visas. Jag KÄNNER att vi kommer att veta.

Det är till fördel för dessa på Jorden att ha dessa skillnader. Hur ofta har vi förklarat att det finns ett skäl till allt vi gör? Det kan inte förstås av er alla gånger och vi är medvetna om att på grund av detta kan mycket förvirring och tvivel uppstå. Och ändå, här är du kära Blossom, fortfarande pratande med oss.

Och här är ni, kära Feddy’s, pratande till mig! Ibland undrar jag om jag kanske blir degraderad och någon annan med mer referenser för detta kanske hoppar in istället. Jag skulle verkligen sätta igång med en strid för orättvis uppsägning.

Vi ler och där är saker vi skulle vilja säga angående din position, som du hindrar oss från att säga.

Nix. Jag bara skyddar mig själv från att skriva ner det. Jag har fått det, och tackar. Fortsätt då…

Vi har många gånger också använt uttrycket ”Håll i hatten”. Under det här året 2011 kommer du att fatta mer av varför vi har talat på det sättet. Men vi önskar förstärka detta faktum om och om igen att…

DET FINNS INGENTING ATT VARA RÄDD FÖR!

Har ni ”fattat det”? Har ni verkligen… från den djupaste platsen i hjärtat FÖRSTÅTT DET? Vi ber er att allvarligt och mest samvetsgrant arbeta på detta. Tillåt er själva att VETA från det innersta djupet inom den ni är… att…

DET FINNS INGENTING ATT FRUKTA!

Det har aldrig funnits något sådant och det kommer aldrig att vara så. Fruktan existerar inte om ni inte väljer att ge den liv. Därför välj att INTE ge den liv. Inte ge den ett ögonblick av din dyrbara andedräkt. Låt varje andetag som du gör både inåt och utåt vara bara i den djupaste, uppriktigaste VETSKAP att ni rör er framåt mot DE MEST OTROLIGA tiderna som er själ någonsin har upplevt. Hur kan man frukta det? VET att allt detta nu inträffar och allt det som kommer att hända i den tid som ligger framför er är en del av den mästerliga, GUDOMLIGA plan som kommer att föra med sig undergången för dessa som under så lång tid underskattat den kraft som är KÄRLEK.

Koppla samman er med ert hjärta på ett nytt sätt. Lär känna ert hjärta och dess kvaliteter. För när ni gör så… då tillåts ni at gå in i en ny förståelse av vem ni är. Dessa saker KAN vi tala om för er.

Tänk MED ert hjärta. Tänk PÅ ert hjärta. Gå IN I ert hjärta i varje ögonblick. VAR ert hjärta. Hitta er själva inne i det. För det är i Sanning var er själ bor medan ni är på Jorden. Och är det inte dags nu? Det är alltihop inom tidsplanen… för er att gå dit och hitta den Högre aspekten av ert SJÄLV. Det SJÄLV som skall komma ut i det fria och väcka andra. För genom ATT VARA KÄRLEK finns det inte en enda själ som kan förneka att ni kunde vara något annat.

Det KÄNNS som om detta är slutet på sessionen. Tack så mycket. Jag KÄNNER i alla fall mer frid med vad ni har erbjudit här. Jag ser fram emot att prata med er igen snart… och jag ser också fram emot att se ”ERA” Ljuspelare, inte bara de ni har influerat.

Och vi ser fram emot den energi som skall flöda när du gör det. Håll humöret uppe, som man säger i din värld. Det är verkligen det enda sättet för dem att känna sig hemma.

Vi skall göra vårt bästa. Okej, tiden är slut! I Kärlek och Tacksamhet som alltid.

www.spaceweather.com för information om mer Ljuspelare.


Website: Blossom Goodchild
Svensk översättning: Gertie


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Blossom,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge