Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Blossom Goodchild - January 20, 2011

January 20, 2011

Glada hälsningar till er, mina vänner. I den här världen, som verkar kämpa på så många nivåer, skulle det vara härligt om ni kunde ge oss någon uppmuntran för våra själar, och lite visdom för att hjälpa oss i dessa utmanande tider. Tack!

Detta är en lyckad formulering från dig då detta verkligen alltid är vår avsikt. Det skulle inte vara ändamålsenligt för oss att göra på annat sätt, för vi önskar bara tjäna och ge möjlighet till de av er på jordplanet som väljer att gå vidare med att inhämta minnena från det högre jaget, vilket i sin tur naturligtvis tillåter varje själ att tjäna helheten.

Det visar sig att det finns oro över frågor angående alla typer av underligheter som sker i er värld. Återigen ber vi er att endast fokusera på det som vi har erbjudit. Att koncentrera era tankar, via era hjärtan, och låta Kärlek leda er genom varje ögonblick i era liv. Vi är medvetna om vår fortsatta uppbackning i detta ämne och ändå KÄNNER VI att det är så absolut nödvändigt för er alla att förstå att det är DENNA KÄRLEK HOS ER som förändrar hela vibrationen på er planet NU… och därför måste man inse att vad som händer NU skapar dagarna som ligger framför er. Får vi upprepa några få påpekanden?

För all del.

Det finns så många som väljer att stanna kvar i rädsla, trots att de har fått alternativ. En sak vi inte kan göra är att göra valen för en individ. Det skulle vi aldrig göra. Vi kan bara hålla fast vid det som vi vet kommer att bidra stort. Detta är orsaken till att vi har kommit. För att hjälpa er förstå KÄRLEK. Det finns så många som har frågor om vad som kanske eller kanske inte sker inom de nästa få åren av er tid, och ändå, har vi inte sagt att hur världen ser ut under era framtida dagar beror helt på er själva? Ändå frågar många fortfarande vad som kommer att hända med dem. Kommer himlen att ramla ner? Är världen på väg att ta slut? Är svart svart? Och är vitt gult?

Vad som skall ske för varje själ är vad de väljer att åstadkomma inom tankens skapande. Förstår ni? Det är NI, ALLIHOP, genom att skapa tankar av Kärlek… genom att materialisera dessa tankar… genom ATT VARA dessa tankar… det skall bekräfta vägen som er värld skall gå. Det är därför så många från andra sfärer har valt att vara en del av denna fantastiska förändring. För att visa för er att LJUSET SOM NI ÄR är vad som kommer att vara det LEDANDE INFLYTANDET i er NYA VÄRLD. Vi kan inte, och skall inte, skapa den för er. Ändå är det genom den renaste KÄRLEK för vår familj som vi har tagit på oss själva att fortsätta att påverka era VÄSEN på ett sätt som tjänar hela NUET av vad som ÄR.

Släpp dessa rädslor som är gjorda av människor. För så många av er är nu medvetna tillräckligt för att förstå att det är vad de är. Ni är mer än gjorda av människor, eller hur? Ni är så mycket mer än vad ni tror er själva om att vara. Ni väljer att embarkera på en resa av en sådan magnitud för att få till stånd en värld som är en strålande ljus framtid. Ni har utstått mycket för att åstadkomma detta och måste inse att NU i era finaste drömmar lierar ni den nya vibrationen med era medmänniskor och genom detta reser sig verkligen den Nya Gryningen. Löften som gjorts till själen blir uppfyllda. De bedrifter som sker inom er själva på en själsnivå förbluffar kärnan i ert VÄSEN. För ni vaknar upp till er Sanning.

NI VET DET. NI KAN KÄNNA DET. Ändå är det nu vid denna kritiska tidpunkt som ni också måste inse att det finns en falsk komplott för att motverka allt som sker genom dem som är av Ljuset. Många är medvetna om dessa saker. Vi har verkligen ingen önskan om att ge det energi och fokus, för som ni har lärt er, genom att göra det så matar man istället den egoistiska energin hos dessa förlorade själar. Sorgligt nog överlever de genom spridningen av rädslor och mörker och för alla ni som tillåter er att för bara ett ögonblick falla i deras fälla omintetgör ni så mycket av det goda som har åstadkommits. Det är därför vi fortsätter med att upprepa vikten av att fortsätta med att stå fast i ert Ljus och er SANNING hela tiden. Ni vet bättre nu än att tänka ens för en sekund på saker som sänker er vibration. Var uppmärksam käraste vänner. Var på alerten! SLUTA… SNÄLLA SLUTA med att ladda ner energier som inte tjänar Ljuset!

Vi kan inte förstå det, vi finner det svårt att förstå varför ni gör det när ni har vuxit inom er egen förståelse. VARFÖR? Varför fortsätta med att mata mörkret när ni VET att det bara är LJUS som kan föra er igenom till den Nya Världen? Detta ger ingen bra genklang hos oss. Ändå är vi inte av den mänskliga formen. Detta uppskattar vi och därför, vad som kanske synes helt rimligt för oss, kanske inte verkar detsamma för er då ni arbetar inom energier som vi inte kan påverkas av. Det är därför vi talar på det här sättet vid den här tidpunkten. För att vi önskar så mycket att våra ord når fram till er.

MATA BARA LJUSET! VAR BARA LJUS! Släpp varje atom av det som inte strålar ut i KÄRLEK. Ni önskar flytta in i en värld som är av de finaste drömmar. Ni önskar att alla krig upphör. Ni ber om att dessa som lämnar er planet på grund av brist på mat aldrig skall tvingas återvända till sådana omständigheter. Ni ber om att så många saker från de djupaste såren i era hjärtan skall förändras. Vi säger till er… ”Gör då så att de förändras. Gör då så att den här världen blir det ni önskar”.

DET ÄR NI… NI SOM MÅSTE GÖRA DETTA. GENOM TANKAR… GENOM KÄRLEKSFULLA TANKAR.

Om ni vill ha en värld full av skratt, skratta då mer. Om ni vill vara fridfulla när ni vandrar i naturen, då… var fridfull när ni vandrar runt i naturen. Om ni vill ha en värld som inte har vapen, ge då inte under några omständigheter några tankar eller någon energi till vapen. Koncentrera er inte på det som ni INTE VILL HA. Ge intensiva tankar endast till det som ni gör. Uppför er i stil med hur er Nya Värld skall vara.

När ni var barn så lekte ni. Ni skapade en värld att tro på. Om ni tyckte om en speciell fantasi så återvände ni till samma ”plats” om och om igen. Platsen och historien skulle expandera om man gav den mer tid. Detta är allt som krävs av er nu. Gå tillbaka till det barn ni är. Var en som leker och blir fångad inom den där världen av lekfullhet. Gör den världen till en plats som ni väljer att bo i mer och mer. Skriv ner om ni tycker att det är nödvändigt, allt det som ni skulle tycka om att er Nya Värld skall vara. Skriv manuset. Rita upp scenariot. Och viktigast av allt: KÄNN verkligheten av den där världen som ni skapar! Använd er fantasi. Föreställ er hur ni skulle KÄNNA i den här Nya Världen… och håll fast vid den KÄNSLAN… HELA TIDEN. Se upp med er själva när ni fokuserar på det som inte tjänar varken er själva eller någon annan och SE TILL att ni vänder på det till att KÄNNA KÄRLEK… HELA TIDEN. Om ni vill ha en värld full av KÄRLEKSFULLA VARELSER – då måste ni bli en sådan… ALLTID.

Gå vidare från att tycka synd om dig själv och din värld. Du finner dessa ord som en konfrontation, eller hur käraste Blossom?

Nej, inte alls… jag älskar det. Jag känner att vi är i behov av lite av en kick i ordvalet. Fortsätt gärna, tack.

Om ni fortsätter under de här sista dagarna i den gamla världen att få era hjärtan att brista genom allt ni ser omkring er, då kommer ni att fortsätta med att få era hjärtan krossade av allt som ni ser runt om er. När ert inre grips av sorgsenhet från en viss ”katastrof”, BLI då medveten om att genom att mata den sorgsenheten ut till dessa som är involverade hjälper inte. Hitta i det ögonblicket av sorg er egen styrka. Ta ett djupt andetag och ändra era tankar till solsken och skratt och föreställ er dessa själar som påverkas av någon särskild katastrof skrattande och älskande igen. Åstadkom förändring genom era tankar. Detta är så viktigt. Vi önskar att ni ser igenom detta som pågår… det som sker.

VAR UPPMUNTRANDE… till alla de som finns runt om er… överallt.

TA FRAM DE KÄRLEKSFULLA TANKARNA i tider när ni skulle finna det mycket lättare att brytas ner och fälla tårar för alla de som lider på så många sätt.

TA FRAM LJUSET till den där omständigheten eller situationen. DUSCHA DITT LJUS på platsen och människorna som lider.

FÖRSTÅR NI… FÖRSTÅR NI… FÖRSTÅR NI? Det är ert Ljus som kommer att göra skillnaden för dem. Om ni kan gråta tillsammans med dem ger ni efter för det som inte är till nytta. Det som inte tjänar. Vi ber er inte att tappa er känsla av medkänsla. Tvärtom, det är genom att vara stark och ge av Ljus som ni är medkännande.

Det känns som om det är en nödvändighet i den här visdomen.

Käraste själar som har blivit så väldigt nära oss. Vi älskar var och en av er… MED EN PASSION. Vi vet att under ALLA omständigheter, det mesta… det yttersta vi kan göra är att erbjuda vår KÄRLEK till er. Allt vi ber om är att ni gör detsamma för varandra.

Vad som möjligen inträffar i framtiden kanske förvirrar och förbryllar de som inte väljer att se igenom det. LYSSNA till ert hjärtas slag. Inom dess rytm talar er Sanning. Om de faller ur rytmen, lyssna då på dess KÄNSLA… INTE era tankar… INTE era rädslor… för har ni inte beslutat, när ni läser dessa ord idag… att rädsla inte längre skall vara en del av er makeup? KÄNDE vi inte just att så många… om inte alla… just tog ett beslut att ALLTID VARA AV EN KÄRLEKSFULL LÄGGNING och att koncentrera enbart på att åstadkomma en värld av KÄRLEK som ligger framför var och en av er?

Japp, jag tror att ni antagligen just gjorde det!

Då är ALLT BRA och så perfekt SOM DET SKALL VARA. Vi kommer dit…

Var exakt är dit?

Den exakta platsen som krävs för era käkar att ramla ner i förundran. Vi skickar till er alla vår eviga tacksamhet för att ni beaktar vad vi har att erbjuda för olika sätt av ”upplysning”. Vår önskan är att KÄNNA DEN KÄRLEK som var och en av er är, när alla energier som nu måste falla bort har lämnat er och bara den av Ljus kan absorberas från den ena till den andra, som ett igenkännande av att var och en är helt enkelt en del av den andra och bara uttrycker sig själv som en annorlunda manifestation av helheten.

Skål, mina vänner. Precis vad doktorn beordrade! I Kärlek och tacksamhet!


Webbplats: Blossom Goodchild
Svensk översättning: Gertie


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Blossom,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge