Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Blossom Goodchild - January 4, 2011

January 4, 2011

Hallå där. Vi har nu kommit fram till år 2011. Jag känner att saker kommer att börja skifta mycket snabbt nu. Hur vill ni vägleda oss med ert första meddelande det här året?

Vi skulle vilja förbereda er för de spännande dagar som är just runt hörnet. Vi är nu i en position där vi kan ge er ”näring” på ett sätt som är mer i överensstämmelse med det som vi har diskuterat med dig under alla våra diskussioner tillsammans. Vi som är i Federationen är nu i en situation där vi kan gå in på nya områden och stimulera känslor som har sovit.

Det låter bra. Är detta på grund av den energi vi nu lever i? Anpassning i tiden? Skulle vara bra om ni kunde utveckla det lite.

Vi har hållit tillbaka viss information på grund av att kunskap som vi gärna vill föra fram blir rätt förstådd. Människorna har nu vaknat till en djupare acceptans av vem de är och ändå är det många som skulle säga att de inte nödvändigtvis känner det så.

Ja, om de är som jag… jag KÄNNER mig annorlunda på något sätt och ändå skulle jag inte säga att jag nu vet vem jag verkligen är. Jag accepterar att jag är KÄRLEK, för ni har sagt till oss det gång på gång, och ändå KÄNNER jag inte det där fantastiska ”VETANDET” om vem jag i SANNING är.

Men du skulle säga att du KÄNNER dig själv väldigt mycket mer än, låt oss säga… vid den här tiden förra året?

Jag förmodar att jag är mer närvarande. Ja, mina uppfattningar har förändrats, men det är svårt att mäta exakt hur det är meningen att vi skall KÄNNA i detta skede. Hur vet vi att vi är på rätt väg?

Därför att ni är det. Om ni inte var det skulle saker och ting KÄNNAS mycket annorlunda. Kom ihåg att vid den här tidpunkten är ni fortfarande boende i en materiell värld. På grund av det så är de flesta som finns runt om er av en materiell täthet och många som fortfarande sover klänger sig fast vid den speciella energin av rädsla för att förlora allt de har. De inser inte att allt de har finns inom dem. Ni har alltför ofta sett dem som genom ”naturens nyck” har förlorat allt de har på den materiella nivån på ett ögonblick. Ändå kan man aldrig förlora allt man har tillägnat sig inom själen. Det finns ingenting och ingen som kan ta dig själv ifrån dig. Det kan inte ske.

Faktiskt har jag märkt på senare tid att så många, speciellt den yngre generationen, diskuterar planer för framtiden. Vad de vill göra nu för att vara säkra när de pensioneras. Jag sitter här i tysthet och tänker: ”Snälla ni… detta är en meningslös konversation”, och ändå säger jag ingenting… för de är omedvetna om att om trettio eller så år, när de går i pension, kommer världen inte att vara något liknande det som den är nu. Jag VET detta, men jag kan inte säga det för de skulle tro att jag är galen!

Ändå när era dagar under det här året fortgår så MÅSTE de erkänna att de planer som de kanske funderar på att göra kanske nu inte är så relevanta. Du har sett förändringar som visat sig i er värld under det senaste årtiondet som tidigare skulle ha varit en ”drömvärld”. Vi säger till er att det här året skall visa mer av detsamma, men att det som tog ett decennium för att visa sig kommer att ske inom det kommande året. Detta är orsaken till att vi har förberett era själar. Allt vi har gjort är att påminna er om vem ni är, och ni tror att ni inte har kommit ihåg. Ändå har ni det. Denna upprymdhet som så många av er känner är på grund av att ni har kommit ihåg detta. Ni är redo att frossa i undren som ni kom till den här planeten för att avslöja och ni kan nu VETA inom er at dessa under är på väg att inträffa. Alla de förberedande lektionerna, ledande till det som ni nu är medvetna om, har varit för den här tiden när er glädje skall stråla ut från er Varelse… för den kan inte göra något annat. Därför att ni är av den. Det är inte längre en fråga om att vilja tro på det, det är en fråga om att VETA det. Och så många av er VET det och ändå väljer ni fortfarande att tro ibland att ni inte gör det!

Mitt hjärta är just nu på ett av de där ”här är jag, kan du KÄNNA mina känslor?” Som om man håller på att bygga upp till någonting”.

Vi låter dig helt enkelt veta att vi är nära.

Ni måste vara mycket nära för det blir starkare och jag känner det som att jag behöver tegelstenar runt om mina anklar för att hålla mig jordad. Nära som i… var? Menar ni bokstavligen eller helt enkelt på ett sätt att vara kopplad till er?

Vi menar att om du skulle…

Jag måste blunda då energin var så stark och jag kände energin från Federationen komma in på min högra sida, som när jag direkt röstkanaliserar med White Cloud och andra. Underbart fridfullt. Vid den tidpunkten arbetar jag med min vänstra hjärnhalva för att kunna skriva och ”de” är fortfarande här på den högra. Detta är normalt, ändå är de så mycket mer ”närvarande” på den högra sidan. Svårt att förklara. Så vad händer nu?

Det är för att ingenting är annorlunda med tanke på kommunikation, annat än att vi har flyttat ”in till” en ny fas med dig.

Av ren nyfikenhet: vilken skillnad kommer det att göra? Jag menar, jag kan känna skillnaden men hur kommer det att förändra vad som sägs mellan oss?

Det ger oss möjligheten att sända strålar av energi genom dessa ord. Kan du känna dina fingrar på ett annat sätt?

Ja, jag följer bara flödet för att se hur allt detta slutar.

Vi föreslår att du fortsätter på det här sättet.

Hade ni planerat detta?

Naturligtvis, och ändå var det redan accepterat av dig på en annan nivå.

Det är okej för mig, men ändå förmodar jag att endast tiden kommer att säga mig varför. Vad menar ni med att sända strålar?

Vi menar att genom anslutning på en djupare dimensionell nivå inom dig Blossom så kan vi komma i kontakt med de som läser de här orden på ett djupare, mer konstruktivt sätt. De som VET detta inom sig kommer att lätt kunna förstå vad vi talar om. För det är inte bara genom dessa ord som vi nu ansluter oss med alla, men vi är nu… genom dig… kan vi direkt koppla upp oss med deras hjärtan som läser dem. Många, då de andas djupt… som de kommer att göra i detta skede, KÄNNER den förbindelsen FRÅN OSS. Direkt FRÅN OSS.

Hur fungerar det?

Vi behöver en kanal för att göra förbindelsen.

Det är jag, förmodar jag?

Verkligen! Det skulle vara mycket svårt att göra detta om det inte fanns en gemensam nämnare (?). Genom dig som vår elektriska ledning… i brist på ett bättre sätt att förklara det för dig… vi har nu möjlighet att koppla upp med energin som kommer från oss… genom dig som ledningen… till dessa som väljer att knyta an till den anslutningen. Det gör det mycket lättare att göra det genom ”någon” hellre än att slumpmässigt sända ut den här energin och hoppas att den kan träffa rätt.

Det är mycket udda… eller inte… men uppenbarligen har detta kommit totalt ut ur det blå och konceptet hade aldrig slagit mig förut, och ändå, när ni tar fram den här idén genom mig, jag har känslan att mycket av vårt arbete tillsammans har byggts upp till detta hela tiden.

Verkligen!

Jag är dock fortfarande osäker på vad dessa anslutningsstrålar… och jag VET att ni vill att jag skall säga ”Gyllene anslutningsstrålar”… faktiskt kommer att göra? Vad kommer folk att uppleva från dem?

Varje individ skall VETA inom sig själva. Liksom tidigare när vi har ”givit”… många har känt många saker. Var och en oroade sig för huruvida andra hade upplevt samma sak. Då vi kan fördjupa vår förbindelse med var och en så kommer det att vara olika presentationer för varje själ och det blir INGEN TVEKAN om att det är från OSS. Så många har väntat så länge på den här återföreningen. Och nu blir det av.

Jag vet att det kommer att bli många som frågar tusen frågor som finns i deras huvuden. Vilken form kommer detta att ta? Hur kommer de att veta att det är ni och inte deras fantasi etc, etc? Vilket råd kan ni ge oss?

Inget som är nytt för dig. Och vi VET att många redan har besvarat den där frågan i sina huvuden innan de läser vårt svar. Lita på dig själv och vad du KÄNNER är hur du kommer att VETA VÅR SANNING. Om det KÄNNS obekvämt, då är det inte från vår energi. Ändå, vi föreslår att ni rensar sinnet från allt skräp för att inte tillåta rädsla för det okända att ingripa och avbryta kommunikationen.

DU KOMMER ATT VETA ATT DET ÄR VI GENOM VÅRT LJUS INOM DIG.

Detta är verkligen ganska banbrytande, vet ni. Jag är lycklig för oss för jag vet så många som har väntat på detta så länge. Min oro är att det kanske finns de som inte känner något av detta och kommer att bli nedstämda. Och också, hur snart kan vi förvänta oss att dessa Gyllene Strålar visas för oss på ett individuellt sätt? Och även, hur snart kan vi vänta oss att dessa Gyllene Strålar presenteras för oss på ett individuellt sätt? Det kom in i mitt huvud nu, så jag måste säga, utan att komma ur spår för mycket, att det är samma sak med pelarna av Ljus: när kan allt detta som ni talar om förverkligas?

Angående mottagandet av de Gyllene Strålarna så beror det på olika stadier hos individernas acceptans och växt. Det kan bli omedelbart för några men för andra inte förrän den tid de kan fullt ut acceptera att denna ”händelse” verkligen inträffar.

Behöver bara hålla på att ställa frågor om detta… så vad ni säger är… att ni… genom mina fingrar på det här tangentbordet… på grund av er djupgående förbindelse nu via ”ingång i mitt huvud” på detta annorlunda sätt… ni har möjlighet att göra en amslutning med alla de som läser dessa ord?

Ja. Nådde inte vårt budskap i oktober många och väckte själar helt ut ur det blå?

Ja, jag vet detta som ett faktum därför att många skrev in för att säga det.

Ett faktum, ja. På samma sätt är det ett faktum att vi… genom energin i våra ord genom dig… sänder ut det… kommer att kunna göra det som vi säger.

Ändå… vad jag inte förstår är exakt vad dessa Gyllene Strålars ”zaps” kommer att likna. Talar vi om starkt ljus i rummet? Eller talar vi om att lyftas ur bädden? Vad?

Vi talar om sätt som gör att ditt hjärta kommer att säga: ”Hallå! Hallå, jag vet att det är ni!”

Ni inser väl att detta är så väldigt spännande för alla, eller hur?

Du inser väl att detta har varit en del av planen hela tiden, inte sant?

Tja, jag känner, att vara bara jag, att det blir intressant att se hur detta utvecklas. Jag ler därför att för mer än ett bra år tillbaka startade jag med en sida Gyllene Strålar på min hemsida, men med en annan avsikt än den ni talar om idag. Den ville inte riktigt ta fart. Kanske det är nu den kommer att få fart och vi kan fylla den med allas upplevelser?

Kanske det. Vi ler också för dessa ”zaps” skall ge mycket uppmuntran och igenkännande till var och en.

Och pilarna av Ljus? När kan vi förvänta oss dem?

Nu när vi talar.

När vi talar NU, eller vid en annan tidpunkt? Fräckt, jag vet!

Fortsätt att titta. Vi vill tillägga att ALLT som vi har sagt kommer att inträffa. Vi är medvetna om att det finns de som känner att du hittar på dessa ord, för ”löften” har inte blivit uppfyllda på det sätt som många skulle önska. Vi är inte av en energi som skulle eller ville ge er falska löften. Det KOMMER ATT BLI en tid när era hjärtan sjunger hälsningar till oss. Det kommer inte att bli någon oro för vem vi är och varifrån vi är. Om vi är Sanning eller vi är bedragare. Alla dessa skiljaktigheter när det gäller olika saker som vi har berört skall rensas bort och endast SANNING och VETANDE skall flöda.

Jaa, det var det, jag kan KÄNNA att detta är slut för idag. Intressant dock att där inte var… vad jag kallar… faktiska träffar (zappings). Så jag kommer att vara intresserad av att se huruvida det… bara genom att ni kommer djupare in i mitt huvud… det blir så som ni säger.

Vi säger ”fräckhet”… litar du inte på att det är så?

Jag repeterar ”fräckhet” … det har ingenting att göra med att lita på er… jag har förtroende för er. Det är detta ”Lås oss vänta och se vad som händer” inom mig som jag har kommit att lära mig och älska! Tack så mycket… så spännande! I kärlek och tacksamhet.


Webbplats: Blossom Goodchild
Svensk översättning: Gertie


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Blossom,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge