Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Blossom Goodchild - February 7, 2011

February 7, 2011

Blossom: Ja, god morgon mina fina vänner. Det är fortfarande tidigt, speciellt för en kanalisering, ändå känner jag mig uppumpad och redo att ta emot. Hoppas ni är tillgängliga och som alltid redo att ge av er expertis på denna ”levande” seans.

Federation of Light: Vår expertis är snabbt på väg att bli densamma som hos många av den mänskliga rasen. En ras som väljer och har blivit utvalda vid denna tid att ”minnas” all denna kunskap som vi helt enkelt påminner er om. När ni ytterligare öppnar era hjärtan KÄNNER ni mer av denna Kärlek som är ni. Detta är en del av ert komihåg och ändå ”tror” ni att det är någonting nytt.

Kom också ihåg att KÄRLEK VET ALLTING. Så ju mer ni minns fullheten av den KÄRLEK NI ÄR… ju mer minns ni av er själva… vilket i sin tur ger er svaren som många av er söker. Vi säger, och har sagt många gånger, Att ALLA svaren ligger inom er… och vi är medvetna om att det är en kamp att KÄNNA TILL detta i grunden. Ändå, förstår ni? Ju mer ni väcker upp er själva till detta underbara Ljus som finns inom er ju mer KUNSKAP dras fram… inte av oss… utan av ER!

Allt ni behöver veta… det vet ni redan. Det som ni inte behöver veta är inte värt att slösa energi på och ändå, vi ler, för många av er har en önskan om att behöva veta dessa saker som är onödiga att veta.

Denna KÄRLEK som är DU, denna Kärlek som du nu blir mer och mer en del av i dessa uppvaknandets timmar, är bara en fraktion av den KÄRLEK som du i SANNING är. Du kan inte överbelasta dig själv på en gång med denna Högre energi av Kärlek på grund av det faktum att det skulle slå ner dig om du skulle få den i Ett dynamitpaket. Lite i taget öppnar ni er själva till dess kallande. Ni absorberar den in i era hjärtans plats och när den väl har tagit plats där börjar den så sakta presentera sig själv för er genom sitt gudomliga väsen. På ett sätt som kommer att få er att vingla av glädje och skratt, för ni har äntligen ”förstått det” och ni hade ingen aning om hur underbart ”det” skulle bli.

Blossom: Kan ni förklara lite mer om det? I det där… vi är KÄRLEK… ingenting annat… och ändå säger ni att vi absorberar en Högre nivå av Kärlek… och ändå, är den inte redan inom oss?

Federation of Light: En mycket bra observation! Det finns inget nytt för er att veta att ni är KÄRLEK, även om det tar en stund att tillfullo smälta det för de flesta av er. Man glömmer i sina dagliga rutiner… att man är den kärlek man är. För är det inte så att enformigheten i tankarna så ofta riktas mot det som INTE verkar vara av KÄRLEK? Ändå, varje tanke, antingen den är negativ eller positiv… ÄR av KÄRLEK… för det finns ingenting annat.

Blossom: Okej… så säg att någon har en enorm ansamling av ilska mot någon annan och önskar att något hemskt skulle hända den personen? Jag menar det skulle säkert inte vara av KÄRLEK?

Federation of Light: Jo det är det. För det finns bara KÄRLEK.

Blossom: Så, säger ni att det är KÄRLEK på en lägre frekvens då?

Federation of Light: Precis.

Blossom: Jaha, och exakt hur lågt går den frekvensen?

Federation of Light: Till den allra lägsta som finns. Tänk på detta en stund och tänk på det djupt från den varmaste platsen i ditt hjärta. I er värld talar ni om ”de mörka”. Det talas mycket om allt de gör, en del finns det grund för en del finns det inte det. Ändå… om ni VERKLIGEN förstår att vi ALLA ÄR ETT… dessa som skadar sina bröder och systrar… dessa själar som har makten och har begått grymheter som är okända för många… är också ERA bröder och systrar. Inte bara är de en del av ER familj… DE ÄR EN ANNAN DEL AV ER! För där finns absolut INGENTING ANNAT än energin av KÄRLEK från vilken ALLTING härstammar.

Blossom: Många kommer att finna det svårt att acceptera.

Federation of Light: Då behöver de inte acceptera det. Har vi inte alltid bett er att VARA i er EGEN SANNING? Om det vi säger inte är SANT för en del, då är det helt enkelt inte deras SANNING… just nu!

Låt oss fråga… hur ser du på denna nya värld som ni är på väg in i? Ni har fått veta att den kommer att skapas av er och kommer att VARA av den största KÄRLEK med inget utrymme för hat, girighet etc för att gå in i. För att VARA av den här själens kaliber kan man inte önska något illa för någon annan levande själ. Därför, tror du inte att det skulle vara bra att börja med FÖRLÅTELSE för dessa som befinner sig i sådant mörker? För dessa själar är delar av din själ. Vill DU vara på en sådan plats… någon minsta aspekt av dig? Så, skulle det inte vara mest fördelaktigt för alla att börja med en gång att sända ert LJUS till dessa som riktar sådan ”rädsla” mot andra. Ändå, är det inte deras egen rädsla? Rädsla av att inte VARA SANNINGEN av vem de är? De har förlorat sin väg för länge sedan och skadan som gjorts har blivit långtgående. Ändå säger vi till er… VI ÄLSKAR DEM och vi föreslår, om ni vill leva i en värld där det inte finns något sådant som krig och oroligheter… att ni gör detsamma.

Blossom: Jag vet att dessa ord som kommer igenom, att de naturligtvis är helt logiska. Jag undra hur många som är beredda at göra så? Inte för att det ni säger är fördelaktigt, utan för att deras hjärtan VERKLIGEN menar det. Vi rör oss fint inom denna nya förståelse som ni tar fram och jag tror att det kommer att vara många som nu varsamt skickar sin KÄRLEK till dessa som är så väldigt förlorade. Den delen av oss själva som behöver återvinnas från djupet av allt som är den allra lägsta energin av KÄRLEK och lyfta upp det till allt det kan bli. Tack så mycket.

Federation of Light: Så, för att avsluta vårt svar… KÄRLEKEN som nu kommer igenom på en HÖGRE nivå till er planet är helt enkelt en HÖGRE nivå av er själva som kopplar upp sig till aspekten av KÄRLEK, som är ni själva, ner till jordplanet vid den här tiden. Tack vare den vibrationella dragningen av er jord genom tiden… kan en viss nivå av denna KÄRLEK inte accepteras på er planet.

För att förklara det på ett bättre sätt… den kunde inte smälta in… för dess konsistens är av en annorlunda kaliber och var omöjlig att blanda. Emellertid, på grund av den exceptionella höjningen i vibrationen som helhet, kan denna Högre nivå nu kombineras med den som lyfter sig själv och därför tillåter att det största samarbetet genom alla tider genomförs.

Kom ihåg att ni är ALLTING I ALLA TIDER.

ALLA DELAR av er är DEL AV ALLTING… ALLTID!

Vid den här speciella tiden just nu… då du Blossom skriver dessa ord… och andra läser det… erfar ni alla en minutaspekt av er helhet. Ni är fokuserade på denna pyttelilla, dock mycket viktiga, partikel av er själva som upplever detta ögonblick som en människa på planeten Jorden. Det kommer att bli en annan pytteliten, ändå mycket viktig, del av er som gör samma sak på en annan del av er planet och verkligen på många andra planeter. Dock är detta bara en partikel av det hela.

Blossom: Ledsen att jag avbryter… Hur fungerar detta angående ens Högre jag? För jag KÄNNER att ni bara har talat om aspekter av en individs Högre jag i motsats till ENHETEN av oss alla. Hur skall jag säga det… eh… är vårt Högre jag… säg det Högre självet av Blossom Goodchild, den Högsta delen av Blossom Goodchild och denna aspekt av henne på Jorden… eller är Blossom Goodchilds Högre själv inte ett individuellt Högre själv… är det det HÖGRE SJÄLVET av allesammans kombinerat… t ex är det den ”GUD” som vi alla är delar av? Jag förklarar inte detta särskilt bra… klart? Men förstår ni vad jag säger?

Federation of Light: Du frågar om huruvida den Högre delen av ditt själv som vi talar om tillgängligheten av, är det HÖGSTA som finns?

Blossom: Ja, jag menar, finns det biljoner av Högre Jag som sedan kunde röra sig högre in i den ultimata energin av ren KÄRLEK… den KÄRLEK som vi kommer från… den KÄRLEK som är på toppen av kedjan så att säga?

Federation of Light: Din lärare White Cloud har talat om detta för länge sedan med dig. Det är mer en fråga om att förena punkterna, om du så vill. Ja, där är en position där en individs Högre aspekt är dess egen. Ändå finns det också en position MYCKET högre upp där dessa individer inte längre är separerade. Låt oss försöka förklara detta… två skulle bli en… lite högre upp på skalan… där en som en gång var två… smälter samman och blir ett med en annan som en gång var två… låter detta förnuftigt för dig?

Blossom: Ja, jag förstår fullständigt det konceptet. Och från vad jag lärt mig från White Cloud så är detta var vår ”själsgrupp” kommer in. Vi smälter in med vår själsgrupp.

Federation of Light: Och ändå gör ni detta på många nivåer. Ens själsgrupp är en enorm myriad av själar för varje grupp. Så vi kan säga att ”längre upp”… själsmyriader smälter samman från två till en och så vidare.

Blossom: Ja, jag förstår. Och det är alltid en sådan glädje i att koppla upp för första gången (igen) med en medlem av er grupp… här nere? Er ”Ros” som White Cloud skulle säga. Er själ bara vet när ni just har mött ett kronblad från er ros. Det är ett sådant igenkännande!

Federation of Light: Och verkligen, detta nya vågstycke som ni alla är på… denna nya väg… kommer att göra att ni KÄNNER den vägen… slutligen… med ALLA själar. Det kommer att bli som om, inte bara är ni förenade med kronblad från ER ros, ni är sedan förenade med rosor från samma buske. Och ni kommer att känna igen varandra i Kärlek. Inser att ni är alla anslutna till samma stam. Känner igen att fast ni är individer… så är ni en del av samma Gudomliga skapelse.

Blossom: Jaa, jag känner plötsligt at det var det. Och ja, som vanligt mitt i prick… tiden är slut. Tack för detta, det är så uppfriskande.

Federation of Light: Det är ingenting annat än angenämt för oss att friska upp minnena hos var och en av er. Vi erbjuder vår KÄRLEK så att ni KÄNNER den på ett djupare sätt än någonsin förut. Vi VET att detta är möjligt i dessa de mest spännande av dagar. Lys det Ljus som ni är tvärsöver hav av mörker. För att VERKLIGEN förlåta dessa som har missförstått sig själva innebär att ni VERKLIGEN förlåter er själva för missförståelsen av dessa som missförstod!

Blossom: Underbart vackert sagt! JAG ÄLSKAR ER!!! Som vi alla gör. I kärlek och Tacksamhet!


Website: Blossom Goodchild
Svensk översättning: Gertie


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Blossom,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge