Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Blossom Goodchild - 13 september 2020


Blossom Goodchild - 13 september 2020

Blossom: Här är vi, igen. Även om allt verkar bli värre, så känner jag mig faktiskt mer hoppfull. Jag har tänkt en massa och när allt kommer omkring, säger mitt hjärta, att även om det fortfarande är lite gropiga ställen kvar på vägen vi går, så tar den oss till ett bra mycket bättre ställe. God morgon!

FoL: Välkommen, Blossom. Välkommen Var och En. Verkligen en positiv början, som såklart leder till ett positivt resultat.

Blossom: Som omväxling! Jag , liksom många, har varit så förvirrad i mina tankar och verkligen i min Sanning. Hur som helst, VETSKAPEN om att allt kommer att gå bra blir starkare i mig, och vi behöver bara skalka luckorna och sätta igång och komma igenom, med vårt Ljus skinande så Klart som vi nånsin kan, i varje stund.

FoL: Vi undrar om du alls behöver oss idag, Blossom?

Blossom: Lustigt! Men, bäst att vi klargör att vi inte ”behöver” er ... på trevligast möjliga vis. Att behöva är att känna brist på något sätt. Ändå uppskattar vi så, allt som ni har att erbjuda från er nivå av VETANDE. Det ger hopp åt så många.

FoL: Även om vi skämtar med er ... låt oss se hur långt man har kommit. Hur mycket djupare VETSKAPEN OM SJÄLVET har nått, genom allt som hänt för att förvirra och störa, men på samma gång ... ta fram Styrka och Sanning in i en värld som har varit full av lögner i eoner.

Blossom: Ja, saker som jag har uppmärksammats på gällande lögn eller Sanning, har tagit min förståelse av korruption till en helt ny nivå. En del känns bra, annat inte.

FoL: Käraste själar, i dessa mottagande tider, föreslår vi att ni tillåter saker att filtrera genom er ... inte stanna kvar i er.

Blossom: Mottagande tider?

FoL: Just det. Det är inte bara så, att många tar emot information som är ny för dem, VET att man tar också emot och accepterar gåvor av stor förnyelse inom sitt individuella system.

Du har ett frågetecken i ditt sinne, Blossom.

Med detta menar vi, att även om ni känner er nedslagna och förvirrade och med alla sorters störningar inom er själva, på grund av allt som händer ... ber vi er att ta in att ni blir uppgraderade ... som Mänskliga Varelser.

DE STÖRSTA FÖRÄNDRINGAR HÅLLER PÅ ATT SKE INFÖR ERA ÖGON.

Vi säger inte att det värsta är över ... inte på långt när. Men, vi säger att ER TILLIT ... I ER SANNING ... SKA EXPANDERA EXPONENTIELLT ... ju djupare ni känner inom er, denna SANNING.

Blossom: Sanningen som jag börjar förstå är inte om ”något särskilt”, men, om tystnaden i mig! Den där känslan av Mig/Gudomlighet/Intet ... låter mig känna mig starkare än någonsin tidigare och det verkar som om oavsett vad som kommer i min väg ... genom att komma tillbaka till detta ”ställe” inom mig ... VET JAG ATT JAG GÖR ALLT JAG KAN genom att inte göra något annat än att gå tillbaka till denna VETSKAP.

FoL: Vi ler stort från en plats av behagliga Energier.

Blossom: Vad, åt mig? Se vad jag kan! Det kanske kom in en ny själ i mig!

FoL: Nej, Blossom, du tog dig själv helt enkelt längre fram på vägen!

Som Var och En gör.

Ja, det är fortfarande långt kvar att gå. Men, genom att föra tankarna över till det positiva, inom allt som pågår, tillåter den Vibrationella Frekvensen i varje tanke att den NYA VÄRLDEN kommer än närmare.

DET ÄR SÅ MYCKET SOM SKA KOMMA SOM ÄR AV DET MEST GLÄDJEFYLLDA JUBILERANDE.

Vi förstår omständigheterna för många på er Planet. Vi förstår att det är mycket som pågår som ska uppenbaras som kommer att ta er Planet in i en villervalla, på ett eller annat sätt. Vi förnekar inte att detta är på väg.

Ändå ber vi er att flitigt fokusera på ”RESULTATET”. Håll era tankar om saker jublande och det leder er in i en LJUSARE, LÄTTARE HARMONI.

Vi har så länge talat om dagar av förundran ... och vi kan kategoriskt säga att ni rör er in i dessa tider. Så, när allt omkring er ser mer kaotiskt ut än ni kan föreställa er, ska ni inte bara känna er starka nog att agera som ni känner ... ni kommer också att upptäcka ett ”du” som ni verkligen vill Vara, men att känna dessa platser var bara för de ”riktigt ...

Blossom: Jag känner att ni vill säga ”heliga” ... stämmer det? Det låter besynnerligt.

FoL: Är inte detta på grund av vad som uppenbarats för er om ”vissa heliga” som inte alls är som de beskrivits?

Blossom: Antagligen. Inte för att jag hängde med på helighet ändå, för att vara ärlig. Ska vi bara bestämma det som ett sätt att uttrycka sig då?

FoL: Som var meningen från början, Blossom.

Blossom: Varsågod ... Fortsätt vidare ...

FoL: Den ”du” som ni ska upptäcka medan ni inser mer och mer av er själva kommer att ta er in i en annan känsla av er själva. En Glädje, en Känsla av belåtenhet ... på grund av ER KUNSKAP OM ER SJÄLVA.

Vi är mycket medvetna om hur vi ”harvar på” som man skulle kunna säga, om det här ... men det är så viktigt.

ATT VETA ATT MAN SJÄLV ÄR DEN SOM VÄNDER SPELET.

För inom det VETANDET ligger allt som behövs. Det är som om ”arkivskåpet” inom er har låsts upp och varje akt har lästs och förståtts ... och ändå, på samma gång ... är sidorna tomma!

Blossom: Öh? Utveckla för de av oss som ni önskar, tack? (Även om jag, på en ordlös nivå, vet vad ni menar!)

FoL: Blossom ... DET SOM NI ÄR ... ÄR ALLT SOM NI ÄR.

Inom det ”mänskliga sinnet” ett behov av ett VETA allt och ändå inom själsjaget finns inte det behovet, eftersom det VET allt.

Blossom: Även om vi inte vet det!?

FoL: Även om du ”tror” att du inte vet det.

Blossom: Så, om vi är redo att acceptera att det är så, hur kommer vi på det? Hur vet vi att vi vet allt?

FoL: Genom att låta VETANDET tala om för er att det inte finns något att VETA!

Blossom: Eftersom vi redan VET det?

FoL: Eftersom Alla/allt VET Allt ... eftersom Alla/Allt ÄR ALLA OCH ALLT.

Blossom: Knasigt nog, är jag med! Ska vi gå tillbaka till de mer praktiska uppdragen? Uppdragen? Vad fick mig att säga så?

FoL: Det gjorde vi! Planen just nu, för varje som läser dessa ord, och också, för de som är informerade på annat sätt ... är ...

ATT VARA SITT LJUS.

DET ÄR ALLT.

När du tänker på detta, Blossom, och vad det faktiskt representerar ... kan du säga att det finns något mer grundläggande som ni kan göra ... även på en praktisk nivå?

För, Käraste själar, ser ni? Att vara sitt Ljus omfattar Allt och Allting i sätt att vilja stödja. I sätt att fullborda sitt syfte här nere nu.

Med att göra så ... allt vad ni säger, allt vad ni väljer att göra ... kommer att komma från det HÖGSTA AV VAD NI ÄR.

DET FINNS INGET FINARE STÄLLE ATT VARA PÅ.

Ingen högre plats som ni kan vara i resonans från. Och när ni är i resonans i VETANDE från denna Högre plats i er själva ... finns det inget annat än det Största Goda som kan komma från varje tanke, varje handling, varje ord, som uttalas.

NÄR NI LEVER I ER SANNING ... och vi menar det så bokstavligt som möjligt, i någon mening ... när er SANNING är var ni vistas hela tiden ... finns det ENBART KÄRLEK som kan komma ifrån er. Med detta menar vi KÄRLEK från den Högsta aspekten som kan gå ut från er.

Vi talar så här idag, då vi VET att med många som läser dessa ord, så är det en AKTIVERING som sker. Hjärtat rörs om ... för det förbinder sig med dessa koder och känner igen dem som att de kommer från ”HEMMA”.

Blossom: Händer inte detta för alla? För ni säger ”med många”?

FoL: Nej, och ja!

Blossom: Det svaret hjälpte ju.

FoL: På så vis att för dem som ”inte känner det” och till och med märker att det har en omvänd effekt än den vi säger ... är det inte som att säga att orden inte väntar utanför dörren och kommer att vänta tålmodigt för den stund när den öppnas för att släppa in dem.

Varje själ vandrar längs en väg i sin egen takt. Varje själ har rätten att stanna vid olika ”vattenhål” och stanna där så länge som de vill.

VARJE SJÄL HAR RÄTTEN ATT HITTA VÄGEN HEM IGEN ... SOM PASSAR MED DEN RESA DE VÄLJER ATT GÖRA, FÖR ATT STÖDJA SIN VARELSE I ATT STIGA UPP TILL DE HÖGRE RIKENA.

Bara för att man beter sig/reagerar på något väldigt olika dig, betyder inte att de är bättre eller sämre än du. Det är förstås inte så. Det betyder bara att de har saker att ta hand om längs vägen, som ska ta dem in i linje med dem själva på ett sätt som är till nytta.

Hur många olika vägar eller sätt att färdas finns det till varje plats, kära vänner? En väg kanske passar DIG perfekt, medan en annan verkar vara den mest långtråkiga. En annan väg kan verka passande för några och ändå fanns det inga ”biljetter” att få, så ytterligare en väg valdes och befanns vara den mest GUDOMLIGA, även om man inte hade förväntat att det skulle vara en del i planen.

VAR FLEXIBLA I TANKEN.

Blossom: Jag tror att detta måste vara årets uttalande, Gänget. Jag kan verkligen förstå varför vi behöver bli exponerade för en del av grejerna som är där ute ”nu”, så att vi kan absorbera/acceptera och omvandla våra första känslor för det, så vi kan vara tillräckligt starka för att stödja andra när viss information kommer ut i Ljuset och de som har förblivit naiva rasar ner på knä.

FoL: OCH FÖRSTÅS ... NI ...LJUSKRIGARE ... LJUSETS KRAFT SOM INTE KAN BLI SLAGEN ELLER FÖRSTÖRD ... KOMMER ATT MJUKT SMEKA DEM, HJÄLPA DEM PÅ FÖTTER ... TA DERAS HAND OCH GÅ MED DEM ÖVER BRON.

Blossom: Kanske jag borde ordna en armada med minibussar. Jag är säker på att jag får rabatt!

FoL: Behövs inte, Käraste Blossom ... för änglars vingar kommer att vara där och hjälpa till.

Blossom: Åh, så vackert! Mitt hjärta öppnades och det kom tårar. Det betyder alltid ”SANNING” för mig.

I så mycket Tacksamhet. I Kärleksfull tjänst. JAG ÄR.


Website: Blossom Goodchild
Svensk översättning: Inger Axbrink


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete? Tack!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge